27 Απρ 2013

Ἑλλάδα δεύρο ἔξω!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἂν εἶναι μὲ τὸ θέλημα καὶ μὲ τὸν ὁρισμό σας
Λαζάρου τὴν Ἀνάσταση νὰ πῶ στ’ ἀρχοντικό σας
Σήμερον ἔρχεται ὁ Χριστός,
ὁ ἐπουράνιος Θεὸς
ἐν τὴ πόλει Βιθανία
Μάρθα κλαίει καὶ ἡ Μαρία
Λάζαρο τὸν ἀδερφό του
τὸν γλυκὸ καὶ καρδιακό τους
Τὸν μοιρολογοῦν καὶ λέουν
τὸν μοιρολογοῦν καὶ κλαίουν
τρεῖς ἡμέρες τὸν θρηνοῦσαν
καὶ τὸν ἐμοιρολογοῦσαν
Τὴν ἡμέρα τὴν τετάρτη
κίνησε ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ `ρθεῖ
καὶ ἐβγῆκεν ἡ Μαρία
ἔξω ἀπὸ τὴ Βιθανία
καὶ ἐμπρὸς τὸ γόνυ κλεῖ
καὶ τοὺς πόδας Του φιλεῖ.
Παραδοσιακὸ
Περιοχή:  
Κρήτη
Ποῦ εἶναι ἡ Μαρία καὶ ἡ Μάρθα μας, οἱ ἀδελφές μας;
Ποῦ εἶναι ἡ οἰκειότητα καὶ ἡ φιλία μας μὲ τὸν Λυτρωτὴ Σωτήρα μας, τὸν  Ἀρχηγὸ καὶ δωρεοδότη τῆς ΖΩΗΣ;
Τέσσερες ὁλάκερες μέρες  ὁ Φίλος το ΧΡΙΣΤΟΥ Λάζαρος μέσα...
στὸ λαξευμένο μνῆμα προσμένει τὸν ΦΙΛΟ, προσμένει τὸ γεγονὸς τῆς Θείας Οἰκονομίας ποὺ μὲ αὐτὸ θὰ σηματοδοτήσει τὴν ἀρχὴ τῶν Μεγάλων Γεγονότων τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ.
Σαράντα σχεδὸν χρόνους τὸ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Ἔθνος μέσα στὸ  Τάφο τῆς μεταπολίτευσης  ποὺ τοῦ ἄνοιξαν οἱ δόλιοι ὀχθροί του καὶ ἀφοῦ τὸ ἔβαλαν ἐκεῖ μέσα ὁλοζώντανο καὶ σφύζοντα ἀπὸ ζωὴ, θέλησαν νὰ τὸ θανατώσουν μὲ τὸ ποιὸ ἀπάνθρωπο τρόπο, ρίχνοντας τοῦ τὰ χώματα τῶν μνημονίων γιὰ νὰ τὸ ἀποτελειώσουν μὲ τὸν φρικτὸ θάνατο τῆς ἀσφυξίας. ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΝΑΠΝΟΗ  γιατί φρόντισαν οἱ παγκόσμιοι κηδευτὲς τῶν λαῶν νὰ μᾶς θάψουν ζωντανούς!!
Μὴν χάνεται τὰ κουράγια σας ἀδέλφια, ἔχουμε καὶ ἐμεῖς ΜΑΡΘΑ καὶ ΜΑΡΙΑ, ἔχουμε ἀδέλφια καὶ ἀδελφὲς πραγματικοὺς ἐκεῖ ψηλὰ κοντὰ στὸν Θρόνο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, εἶναι οἱ Ἅγιοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Νεομάρτυρες καὶ οἱ Ὅσιοι Πατέρες μας.
Εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ κλαίοντες γιὰ τὰ χάλια μας θὰ προστρέξουν στὸ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ νὰ προκάμει ταχέως νὰ  σώσει τὴν ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ, ποὺ μπορεῖ νὰ ΤΟΝ  στενοχώρησε μὲ τὶς κουταμάρες της, παρόλο αὐτὰ παραμένει ΦΙΛΗ  ΤΟΥ γιατί  ἀπὸ τὴν Ἁγιοτόκο μήτρα τῆς  ἀνέτειλαν μεγάλα  Ἁγιοπνευματικὰ  Παραστήματα ποὺ τὸν  ὁμολόγησαν στὴν Οἰκουμένη. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ  ΤΟΣΟ ΑΓΙΟΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΝΑ ΠΑΕΙ  ΧΑΜΕΝΟ;
Τὸν τάφο νὰ μοῦ δείξετε
καὶ `γῶ τὸν ἀνασταίνω
Τραπέζι νὰ `τοιμάσετε
κι ἐγὼ θὲ νὰ πηγαίνω
Καὶ παρευθὺς ἐπῆγαν
καὶ τὸν τάφο τοῦ ἐδεῖξαν.
Ἐπῆγαν καὶ τοῦ ἔδειξαν
τὸν τάφο τοῦ Λαζάρου
τοὺς εἶπε καὶ ἐκύλησαν
τὸν λίθο ποὺ `χὲ ἀπάνου
Τότε ὁ Χριστὸς δακρύζει
καὶ τὸν Ἅδη φοβερίζει:
Ἅδη, Τάρταρε καὶ Χάρο,
Λάζαρο θὰ σοὺ τὸν πάρω
Δεύρω ἔξω Λάζαρέ μου
φίλε καὶ ἀγαπητέ μου
Τώρα ποὺ χάσαμε τὰ κουράγια μᾶς , ἀσφυκτιώντας  ἀπὸ τὰ χώματα τῶν μνημονίων μέσα στοὺς τάφους ποὺ μᾶς ἄνοιξαν οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι  θάβοντάς μας μὲ τὰ μπάζα τῶν ἀποφάσεών τους… ΑΥΤΟΝ προσμένουμε στὰ ἀδιέξοδά μας , νὰ φοβερίσει τὸν Ἅδη  τῆς ὁποιασδήποτε τρόικας καὶ νὰ μᾶς πάρει ἔξω ἀπὸ αὐτοὺς παραγγέλοντας μᾶς ΦΙΛΗ καὶ ΑΓΑΠΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΥΡΩ ΕΞΩ γιατί αὐτὸς ὁ Θάνατος δὲν σὲ πρέπει καὶ αὐτὸς ὁ τάφος ποὺ θέλησαν νὰ σὲ θάψουν ζωντανὴ  ἀνήκει στοὺς ἐχθρούς μου…
ΚΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.