7 Απρ 2013

Ἀναβάπτιση στὴν ἐθνικὴ αὐτογνωσίαΓράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας- Πολιτικὸς Ἐπιστήμων 
Εἶναι χαρακτηριστικό του Ἑλληνισμοῦ στὶς δύσκολες ἐποχὲς νὰ ἀντλεῖ δυνάμεις ἀπὸ τὴν Ἱστορία του καὶ τὴν Παράδοσή του. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ὁδηγεῖ πολλοὺς συμπολίτες μας στὴν ψύχραιμη μελέτη τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν δυνατοτήτων τοῦ Ἔθνους καὶ προκαλεῖ μία τάση ἀναβαπτίσεως στὰ ἰδανικὰ ποὺ μᾶς κράτησαν ὄρθιους παρὰ τὶς δουλεῖες καὶ τοὺς πολέμους.
Σὲ ἀντίθεση, λοιπόν, μὲ τὴν ἐθνικὴ κατάθλιψη ποὺ διαχέεται ἀπὸ ὁρισμένους διαμορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης, δύο ἐνδιαφέροντα συνέδρια τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἔδωσαν τὸ μήνυμα τῆς συγκρατημένης αἰσιοδοξίας. Ἡ Ἐθνικὴ Αὐτογνωσία ἀξιοποιήθηκε πρῶτα ὡς ἱστορικὴ γνώση στὸ διήμερο Συνέδριο ποὺ ὀργάνωσαν πολλὰ σωματεῖα καὶ περιοδικὰ τὸ Σαββατοκύριακο 30 καὶ 31 Μαρτίου στὴν Ἀθήνα Τὸ θέμα ἦταν : «Παιδεία καὶ Ἐθνικὴ Συνείδηση στὸν Ἑλληνικὸ Κόσμο ἀπὸ τὴν Ἅλωση μέχρι τὶς παραμονὲς τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821». Εἰσηγήσεις παρουσίασαν ἔγκριτοι ἐπιστήμονες ὅπως ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ π. Γεώργιος Εὐθυμίου, ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, Ὁ Γιῶργος Κοντογιώργης, ὁ Μιχάλης Μερακλής, ὁ Ἀθανάσιος Καραθανάσης, ὁ Ἀχιλλεὺς Λαζάρου κ.α.
Καταδείχθηκε μὲ στοιχεῖα ἡ διαχρονικὴ ἐπιβίωση τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως, χάρις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ἀγάπη τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὰ γράμματα, τὴ βοήθεια τῶν....
 Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν, τὴν κοινοτικὴ ὀργάνωση τῶν ὑποδούλων, τὸ ἀντιστασιακὸ πνεῦμα τοῦ Γένους. Ἡ ἀναβάπτιση στὶς ρίζες εἶναι τὸ καλύτερο ἀντίδοτο στὴν κρίση καὶ μᾶς θυμίζει τὰ πολλὰ ἱστορικὰ ἐπιτεύγματα αὐτοῦ του λαοῦ, ποὺ τόσο ἄδικα βάλλεται πανταχόθεν στὴν ἐποχή μας.
Ἡ δεύτερη ἀξιόλογη προσπάθεια ἦταν ἡ Ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἐθνικὴ Ἀγωνία γιὰ τὴ Θράκη» ποὺ διοργανώθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ Σάββατο 30 Μαρτίου. 2200 ἀκροατὲς κατέκλυσαν τὸ Βελλίδειο καὶ παρακολούθησαν τὴν Ἡμερίδα ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ ὁμάδα συνεργαζομένων σωματείων ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης. Εἰσηγήσεις παρουσίασαν ὁ Βενιαμὶν Καρακωστάνογλου, ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, ὁ Νεκτάριος Δαπέργολας, ὁ Πομάκος Ἰμὰμ Ἀχμέτ, ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης καὶ ὁ Στρατηγὸς Φραγκούλης Φράγκος. Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ἐνῶ προβλήθηκε καὶ τὸ ἀποκαλυπτικὸ ντοκιμαντὲρ τῆς Ἔλενας Χόρτη γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Πομάκων.
Στὸ σχετικὸ Ψήφισμα τονίζεται ἡ ἀνάγκη νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ Πομάκοι καὶ οἱ Ρομὰ ἀπὸ τὴν τουρκόφωνη ἐκπαίδευση καὶ ἐκφράζεται ἀνησυχία γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῶν Χριστιανῶν καὶ γιὰ τὸν ρόλο τῆς Τουρκίας.
Εὔχομαι νὰ συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ ἐλπιδοφόρος ἀναβάπτιση.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 7.4.2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.