26 Απρ 2013

Μεγάλη μεταφορὰ στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὴν Ν.Α. Τουρκία στὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου καὶ στὴν Α. Θράκη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἐνῶ συνεχίζεται ἡ διαδικασία ἐξόδου τῶν δυνάμεων τοῦ ΡΚΚ ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ἔδαφος πρὸς τὸ β Ἰράκ, στὰ πλαίσια τῆς διαδικασίας ἐπίλυσης τῆς χρόνιας διαμάχης τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ Κούρδων ἀνταρτῶν, ὅπως ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, Aydinlik, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοπικοὺς παράγοντες, τὶς τελευταῖες μέρες παρατηρεῖται μεταφορὰ μεγάλων στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὶς νοτιοανατολικὲς ἐπαρχίες ὅπου βρίσκονταν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Κούρδους ἀντάρτες πρὸς τὰ δυτικὰ σύνορά της Τουρκίας, δηλαδὴ πρὸς τὶς μικρασιατικὲς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου ἀπέναντι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καθὼς καὶ πρὸς τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορά της Α. Θράκης.
Σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκαλύψεις τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, στρατιωτικὲς δυνάμεις ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Σιρνὰκ στὴν νοτιοανατολικὴ Τουρκία καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ συνορεύουν μὲ τὸ Ἰράκ, μετακινοῦνται μὲ μεγάλες αὐτοκινητοπομπὲς πρὸς τὰ δυτικὰ σύνορά της Τουρκίας. Οἱ μετακινήσεις αὐτὲς ἐντάσσονται στὸ σχέδιο τῆς ἀνακωχῆς μὲ τοὺς Κούρδους ἀντάρτες καὶ στὸν γενικότερο σχεδιασμὸ τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου νὰ μεταφέρει μεγάλες δυνάμεις πρὸς τὰ δυτικὰ ἀποσυμφορίζοντας τὴν....

 νοτιοανατολικὴ Τουρκία μετὰ τὴν ἐκεχειρία ποὺ ἔχει ἐπιτευχτεῖ μὲ τὸ ΡΚΚ κατόπιν προσωπικῆς πρωτοβουλίας τοῦ Ἀμντουλὰχ Ὀσταλᾶν.
Οἱ πληροφορίες καὶ οἱ εἰκόνες ποὺ μεταδίδονται σὲ ἐπιλεγμένα  τουρκικὰ ΜΜΕ, δείχνουν μεγάλες αὐτοκινητοπομπὲς ἀπὸ τὶς περιοχὲς τοῦ Μαρντίν, Νουσαϊμπὶν καὶ τοῦ Σιρνάκ, νὰ κατευθύνονται πρὸς τὰ δυτικά. Οἱ αὐτοκινητοπομπὲς αὐτὲς ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ μεγάλα TIR τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ μεταφέρουν στρατιωτικὲς μονάδες, τεθωρακισμένα τὰνκ καὶ πολεμικὸ ὑλικὸ ποὺ προορίζονταν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ΡΚΚ. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι πὼς οἱ ἀναφορὲς ἀποκαλύπτουν ὅτι καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐπαρχίες ὅπου τὰ τελευταία χρόνια εἶχαν γίνει ἐπίκεντρο σκληρῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μεταξύ του τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν Κούρδων ἀνταρτῶν ἐκκενώνονται σταδιακὰ ἀπὸ μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις ποὺ κατευθύνονται πρὸς τὰ δυτικὰ σύνορα.
Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, ἡ συμφωνία μεταξύ του Κούρδου ἡγέτη Ἀμπτνουλὰχ Ὀσταλᾶν καὶ τοῦ ΑΚΡ, δηλαδὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ κόμματος τοῦ Ταΐπ Ἐρντογᾶν, προβλέπει τὴν σταδιακὴ μεταφορὰ μεγάλων στρατιωτικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ πρὸς τὰ δυτικά. Μάλιστα ὁ ὅρος αὐτὸς τέθηκε ἀπὸ τὸν Ὀσταλᾶν πρὸς τὴν τουρκικὴ πλευρὰ γιὰ νὰ ἀπευθύνει τὸ γνωστό του διάγγελμα ποὺ ἀνακοίνωνε τὴν ἐκεχειρία μεταξὺ τῶν Κούρδων ἀνταρτῶν καὶ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Ὁ ὅρος αὐτὸς ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὀτσαλᾶν πρὸς τοὺς βουλευτὲς τοῦ φιλοκουρδικοῦ κόμματος, BDP, ὅταν τὸν ἐπισκέφτηκαν γιὰ νὰ διαβουλευτοῦν μαζί του γιὰ τὴν διαδικασία ἐπίτευξης τῆς ἐκεχειρίας καὶ τὴν παράλληλη ἀποχώρηση τῶν Κούρδων ἀνταρτῶν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ἔδαφος μέσα στὸν Μάιο μήνα.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ὄρο αὐτό, ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ἡ κουρδικὴ πλευρὰ ἔθεσε καὶ ἄλλους δύο ὄρου πρὸς τὴν τουρκικὴ ποὺ εἶναι : 1) ἡ ἀναγνώριση τῆς κουρδικῆς ταυτότητας στὸ νέο τουρκικὸ σύνταγμα καί, 2) ἡ παραχώρηση περιορισμένης αὐτονομίας στὶς περιοχὲς ποὺ κατοικοῦν οἱ Κοῦρδοι.  Οἱ δύο αὐτοὶ ὄροι ἀναμένεται νὰ συζητηθοῦν στὴν ἑπόμενη φάση τῆς διαδικασίας ἐκεχειρίας ἐνῶ ὁ πρῶτος ὅρος, δηλαδὴ ἡ ἀποχώρηση μεγάλου μέρους  τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὰ ἀνατολὴ μὲ κατεύθυνση πρὸς τὰ δυτικὰ ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται.
Ὅπως ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ ἐπιβαρύνει ἀκόμα περισσότερο τὸ κλίμα ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ καθὼς μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις ποὺ μέχρι σήμερα βρίσκονταν στὰ ἀνατολικὰ σύνορά της Τουρκίας ἀπασχολούμενες μὲ τὸ κουρδικὸ ἀντάρτικο τώρα ἀποδεσμεύονται καὶ κατευθύνονται πρὸς τὰ δυτικὰ δηλαδὴ ἔρχονται ἀντιμέτωπες μὲ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἀναμενόμενες προκλήσεις τῆς Ἄγκυρας στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μόνο ἤρεμες μέρες δὲν προμηνύει.
Ἄραγε ἐκεῖ στὴν Ἀθήνα ἔχουν ὑπὸ ὄψιν τοὺς ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις, ἢ ἀκόμα βαυκαλίζοντα ἀπὸ τὰ καραγκιοζιλίκια χαμόγελα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν ἐπαφῶν καὶ συναντήσεων;

3 σχόλια:

  1. Ο ΟΤΣΑΛΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ "ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ ΑΒΟΥΡΗ(ΣΙΜΗΤΗ)...Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΘΑ ΜΑΣ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΔΟ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΑΡΙ-ΕΚΛΕΙΨΗ)...ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ._

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ας ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη Παρασκευή. Σώσον Κύριε τον λαόν Σου!! Και θα έχουν το πράσινο φως από τους Γερμανούς που θέλουν να ξεχάσουμε τις όποιες αποζημιώσεις συζητάμε, με αντάλλαγμα πολεμική βοήθεια και διαμεσολάβηση για ειρήνη! Και μεις θα λέμε "ευχαριστούμε τους Αμερικάνους", που επιτέλους θα μας μοιράσουν δίκαια τα πετρέλαια και ak;omh θα αφήσουμε ελεύθερους τους Τούρκους για να τους βοηθήσουν στη Συρία στο Ιράν κ.λ. Oι πολιτικοί μας θα πρέπει να αναστείλουν τις περισσότερες άδειες στο στρατό και να τον θέσουν σε επιφυλακή. Θέλω όμως να πιστεύω ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν θα τολμήσουν τίποτα οι Τούρκοι γιατί είναι φοβιτσιάρηδες ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. "Θέλω όμως να πιστεύω ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν θα τολμήσουν τίποτα οι Τούρκοι γιατί είναι φοβιτσιάρηδες ..".Κοιμήσου ήσυχος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.