14 Μαρ 2013

"Μὲ ποιὰ ἐξίσωση θὰ λύσουμε τὰ ἀδιέξοδα προβλήματά μας; Ὑπάρχει καμία; ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ καὶ αὐτὴ βγαλμένη ἀπὸ τὸν θησαυρὸ τῆς αἱματοβαμμένης ἱστορίας τοῦ γένους μας"

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τώρα δὲν πρέπει νὰ λυπηθοῦμε, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ χαροῦμε, ὄχι γιατί δὲν τελειώνουν τὰ βάσανά μας, ἀλλὰ γιατί θὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τοὺς βασανιστὲς- σωτῆρες ποὺ  δυσκολεύονται νὰ μᾶς "σώσουν", χαρμόσυνο γεγονὸς ποὺ ἔρχεται ἀκάθεκτα καὶ ρωμαλέα ἀπὸ τὶς συγκρουσιακὲς  συγκυρίες τῶν ἀποκαλυπτικῶν γεγονότων ποὺ ἤδη βιώνουμε. Ὁ ἱστορικός του μέλλοντος  θὰ ζωγραφίσει  τὴν ἐποχή μας μὲ  βιβλικὲς ἐκφράσεις ποὺ θὰ περιγράφουν τὴν  βασανιστικὴ πορεία τοῦ Ἔθνους ἀνάμεσα στὶς συμπληγάδες ποὺ τοῦ ὄρθωσαν οἱ  κυβερνῶντες-ὁδηγοί του μὲ σκοπὸ νὰ τὸ μαντρώσουν...Σήμερα σὲ τί διαφέρει ἡ ἐδαφικὴ ἐπικράτειά μας ἀπὸ ἕνα στρατόπεδο πνευματικῶν καὶ ψυχολογικῶν καταναγκαστικῶν ἔργων; Τὸ πῶς φυλακισθήκαμε ὕπουλα μέσα σὲ αὐτὸ καὶ καθημερινὰ αἱμορραγοῦμε ἀγκυλωμένοι στὰ συρματοπλέγματα τῶν μνημονίων ἀπὸ τὰ ἀγκάθια τῆς ἀνεργίας, τῆς πτώχειας καὶ τῆς πείνας τὸ κατανοοῦμε ἔστω ἐπιτέλους καὶ ἀργά.
Ἐρώτημα: Ἔχουμε ἄραγε τὴν ἄνεση τοῦ χρόνου καὶ τὴν πραγματικὴ θέληση νὰ διαλευκανθεῖ  τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος τῶν ἐθνικῶν ἐγκλημάτων ποὺ διαπράχθηκαν ἐπανειλημμένα καὶ κατὰ συρροὴ σὲ βάρος ἀθώων πολιτῶν ἢ μπροστὰ  στὴν θέα ἐπερχομένων γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων ποὺ θὰ συμβοῦν καὶ ὄχι μόνο στὴν γειτονιά μας θὰ ἐπιτρέψουμε τοὺς....
 ἐγκληματίες νὰ μεταλλαχθοῦν  σὲ μελλοντικοὺς σωτῆρες;
Προσωπική εκτίμηση: Ἂν κουβαλοῦμε αὐτὴ τὴν ἀκηδία καὶ τὴν πνευματικὴ  ἠττοπάθεια τῶν ἡμερῶν μας τότε "μηδὲν εἰς τὸ πηλίκιον" ὅπως ἀκούσθηκε γιὰ ἄλλη ἐκτίμηση.
Στὸν κόπρο τοῦ Αὐγεία καὶ  στὴν αὐλὴ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ τόπου  δὲν ἔκαναν ἀντιληπτὴ τὴν δυσώδη παρουσία τοὺς μόνο τὰ πάσης φύσεως ἐθνικὰ  λαμόγια ἀλλὰ καὶ ὅσοι συνεργάσθηκαν συνειδητὰ καὶ διαχρονικὰ μὲ αὐτά, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀπὸ θέσεις εὐθύνης θωροῦσαν ἄπονα τὴν ἰσοπέδωση τῶν Θεσμῶν γιὰ νὰ μὴν θιγοῦν οἱ ἐγωκεντρικοὶ κύκλοι τῶν στενῶν συμφερόντων τους.
Ἀντικρίσαμε ἄραγε καμιὰ θεσμοθετημένη ἐξουσία νὰ ἀνασηκώνει τὸ ἠθικὸ ἀνάστημα καὶ νὰ ζητάει ἐξηγήσεις  ὅταν ἀκούσθηκε ἡ φράση "τὰ φάγαμε ὅλοι μαζὶ"; Ἦταν λογικὸ τότε οἱ τοκογλύφοι δανειστές μας νὰ διαγνώσουν σὲ μᾶς ΕΘΝΙΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ὥστε νὰ ἀποφασίσουν νὰ μᾶς χειρουργήσουν δίχως ἀναισθητικὸ διαμελίζοντας τὶς σάρκες γιὰ νὰ ξεπληρωθοῦν τὰ ἀπεχθῆ χρέη ποὺ σωρεύτηκαν πανηγυριτζίδικα   ἀπὸ τὸ κομματικὸ πλιάτσικο.
Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους ὅλες οἱ γωνίες τοῦ πνευματικοῦ καὶ ὀπτικοῦ μας ὁρίζοντα  φαίνονται σήμερα μπουκωμένες μὲ τὰ ἀδιέξοδα πυκνὰ δαιμονικὰ νέφη τῆς κατάθλιψης καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀπογοήτευσης. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ περιβάλλον οἱ μεγαλύτερης ἡλικίας ὀνειρεύονται χειροπιαστὲς λύσεις καὶ ἐπιστροφὴ στὴν συμβατικότητα τοῦ κομματικοῦ δοσιλογισμοῦ τῶν χρόνων τῆς μεταπολίτευσης, ἐνῶ ἡ νεολαία μας προσπαθεῖ γρήγορα νὰ ξεπαγώσει τὰ λάδια της γιὰ νὰ προχωρήσει σὲ ρήξη καὶ ἀνατροπή.
ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ... τὸ μόνο ποὺ λειτουργεῖ τέλεια στὶς μέρες μᾶς εἶναι ἡ κοινωνικὴ μηχανική της ὑποχθόνιας  προπαγάνδας τῶν κέντρων παραπληροφόρησης.
Ἐπιτακτικὰ ἀναφύεται τὸ βασανιστικὸ ἐρώτημα: Ἀπὸ ποῦ θὰ ἀντλήσουμε τὶς λύσεις στὰ ἀδιέξοδα προβλήματά μας; Πῶς θὰ θεραπευθεῖ ἡ Δημοκρατία μέσα σὲ αὐτὸ τὸ νοσηρὸ περιβάλλον;
Ὁ κλινικὸς γιατρὸς γιὰ νὰ βάλει διάγνωση καὶ νὰ ἀποφασίσει ποιὸ θεραπευτικὸ σχῆμα θὰ ἀκολουθήσει πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ πάρει ἕνα ἱστορικὸ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ, νὰ μάθει τὶς συνήθειές του, τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ ἀκόμα καὶ τὰ λάθη τοῦ δηλ. νὰ μάθει τὴν ἱστορία του. Ἡ συλλογὴ ἑνὸς ἀξιόπιστου ἱστορικοῦ εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν λύση προβλημάτων.
Στὴν ἀσθενῆ ΕΛΛΑΔΑ τοῦ σήμερα γιατί κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν συλλογὴ ἑνὸς ἀξιόπιστου διαχρονικοῦ  ἱστορικοῦ της, πραγματικῶν γεγονότων καὶ ἀξιοποίησης τῆς Ἐθνικῆς παράδοσης μὲ ἑρμηνευτικὰ σημεῖα ἀναφορᾶς ὥστε νὰ χαραχθοῦν  καθαρὲς στρατηγικὲς ἐθνικοῦ συμφέροντος γιὰ νὰ ἀποθεραπευθοῦν οἱ τυχὸν πληγὲς συνήθων πολιτικῶν παρεκτροπῶν;  Καὶ γιὰ νὰ μὴν βρίσκεται ὁ λαὸς σὲ μόνιμα ἀδιέξοδα; Τόσες φορὲς μᾶς δανείσανε καὶ ἄλλες τόσες μᾶς πληγώσανε οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν τοκογλύφων. Καὶ ὅμως δὲν βάλαμε μυαλό!!
Νὰ γιατί ἀποδυναμώνουν μεθοδικὰ τὸ στρατηγικὸ ἐργαλεῖο ποὺ λέγεται ΙΣΤΟΡΙΑ γιατί μέσα ἀπὸ αὐτὸ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντλήσουμε παραδειγματικὰ τὶς λύσεις τῶν σημερινῶν ἀδιεξόδων μας.
Ἂν ὁ σημερινὰ καθημαγμένος λαὸς ἦταν μέτοχος καὶ γνώστης τῆς ΗΡΩΙΚΗΣ καὶ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ του δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἀπέναντί του διεθνεῖς τοκογλύφοι δανειστές, οὔτε προδότες πολιτικοί, οὔτε ἐκκολαπτόμενοι ὑποκριτὲς σωτῆρες ἀλλὰ θὰ ὑπῆρχαν πάντα παστρικὲς σωτήριες λύσεις.
Μήπως οἱ Ξένοι φίλοι μας σὲ ἀντίθεση μὲ ἐμᾶς ἔχουν ἰδιαίτερους λόγους νὰ γνωρίζουν  ἀρκετὰ καλὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία ὥστε νὰ μᾶς δίνουν τὸ κατάλληλο φάρμακο γιὰ νὰ  καταντοῦμε ὑποχείρια τῶν οἰκονομικῶν ἐπιδιώξεών τους;
Τώρα ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὴν πραγματικὴ ἱστορία μας ἡ δὲν νοιασθήκαμε γιὰ αὐτήν, τί μᾶς μέλλει νὰ κάνουμε;
Μὲ ποιὰ ἐξίσωση θὰ λύσουμε τὰ ἀδιέξοδα προβλήματά μας;
Ὑπάρχει καμία;
ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ καὶ αὐτὴ βγαλμένη ἀπὸ τὸν θησαυρὸ τῆς  αἱματοβαμμένης ἱστορίας τοῦ γένους μας ποὺ ὅταν ἔφτανε στὸ τέλος συνέτριβε τὰ ἀδιέξοδά του μὲ τὴν κραυγὴ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἡ ΘΑΝΑΤΟΣ. Αὐτὴ ἡ φωνὴ ἤδη ἀχνίζει μέσα στὰ ἐσώψυχά μας, ἤδη τὸ ἠχοβολητὸ τῆς φοβίζει τοὺς διεθνεῖς δεσμοφύλακες τῶν μνημονίων . Καὶ πῶς νὰ μὴν τοὺς φοβίζει ὅταν κάθε αἱματοποτισμένη πέτρα τῆς σχεδὸν ὑποθηκευμένης ἐπικράτειας μᾶς αὐτὸ φωνάζει. Ἀλλὰ καὶ οἱ πέτρες στὰ ὑποδουλωμένα μᾶς μέρη τὸ ἴδιο φωνάζουν γιὰ αὐτὸ σκιάζονται οἱ ὀχθροὶ  μὲ τὸν γνωστό τους τσαμπουκὰ νὰ διεκδικοῦν ἐπὶ πλέον ζωτικὸ χῶρο  μὲ τὴν συνήθη τακτική της λεηλασίας.
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἡ ΘΑΝΑΤΟΣ!!!
Καλὰ θὰ μοῦ πεῖτε αὐτὲς οἱ δύο λέξεις εἶναι τόσο ἐκκωφαντικὲς γιὰ νὰ ταρακουνήσουν  τὰ ντουβάρια τῆς μισανθρωπίας ποὺ μᾶς περιβάλλουν; Καὶ ὅμως εἶναι!!
Γιατί κρύβουν τὸ ἄλλο σκέλος τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ μᾶς ΕΞΙΣΩΣΗΣ πού εἶναι ἡ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΟΡΕΙΑ  τοῦ πονεμένου Ρωμαίικου ποὺ ξέρει νὰ στολίζει τοὺς Πασχάλιους Ἐπιτάφιούς του ψέλνοντας ΤΟ ΑΙ ΓΕΝΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ ΥΜΝΟΥΣΙ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΣΟΥ καὶ νὰ μπουρλοτιάζει τὴν Χαρὰ τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  μὲ τὴν βεβαιόπιστη σιγουριὰ ὅτι Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καὶ ὁ Ἅδης ἐκηδεύθει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.