3 Μαρ 2013

Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας- Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Τὸν Ἰούνιο θὰ διεξαχθοῦν στὴν Ἀλβανία οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ θὰ ἀναδειχθεῖ  νέα κυβέρνηση. Ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία καὶ οἱ πολιτικὲς συσσωματώσεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν πρέπει νὰ συντονισθοῦν ἐγκαίρως  γιὰ νὰ ὑπάρξει μία δυναμικὴ παρουσία τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς κοινότητος στὸ Κοινοβούλιο. Ἡ χώρα μᾶς σέβεται τὰ σύνορα καὶ ἔχει διάθεση καλῆς γειτονίας, ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ μένει ἀπαθὴς σὲ παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἰς βάρος ἑλληνικῶν μειονοτήτων. 
Στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009 οἱ 140 ἕδρες τοῦ ἀλβανικοῦ κοινοβουλίου μοιράσθηκαν κυρίως μεταξὺ δύο συνασπισμῶν. Ὁ συνασπισμὸς τῆς δεξιᾶς ὑπὸ τὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα κέρδισε 70 ἕδρες καὶ ὁ Σάλι Μπερίσα ἀνέλαβε τὴν Πρωθυπουργία. Ἀντιπολίτευση ἀσκεῖ ὁ συνασπισμὸς ὑπὸ τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα τοῦ Ἔντι Ράμα. Σὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα κομμάτων εἶχε ἐνταχθεῖ συγκυριακὰ καὶ τὸ Κόμμα τῆς Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ποὺ ἐκφράζει τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα. Ἔλαβε 1 ἕδρα μὲ τὸν Βαγγέλη Ντοῦλε στὴν Περιφέρεια Αὐλῶνος. Οἱ ὑπόλοιπες ἕδρες κατανεμήθηκαν σὲ μικρότερα κόμματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ ἀνθελληνικὸ κόμμα τῶν Τσάμηδων.
 Ἡ ὀργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νὰ συνενώσει τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Ἀλβανίας πρέπει νὰ παραμείνει συντονιστικὸς φορέας καὶ νὰ πλησιάσει περισσότερο τὸν Βλαχόφωνο Ἑλληνισμὸ τῆς Κορυτσᾶς καὶ....τῆς Αὐλώνας. Τὸ νέο κόμμα ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ Βορειοηπειρῶτες, τὸ ΜΕΓΚΑ (Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα γιὰ τὸ Μέλλον) καλὸ θὰ ἦταν νὰ συνεργασθεῖ μὲ τὸ ἤδη ὑπάρχον ΚΕΑΔ καὶ νὰ ἐμφανισθοῦν στὶς ἐκλογὲς ὡς ἑνιαία δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Οἱ διασπάσεις καὶ οἱ διχόνοιες δὲν ὠφελοῦν. Μία ἑνωτικὴ παρουσία καὶ μία καλύτερη κινητοποίηση τῶν ἐκλογέων ποὺ ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα θὰ δώσει περισσότερες ἕδρες καὶ ἰσχυρότερη φωνὴ στοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντοῦλες μπορεῖ νὰ εἶναι ὑποψήφιος στὴν Περιφέρεια Ἀργυροκάστρου καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΜΕΓΚΑ Χρῆστος Κίτσιος στὴν Περιφέρεια Αὐλῶνος. Τὸ κοινό τους πρόγραμμα πρέπει νὰ καλύπτει προβλήματα ὅπως ἡ παιδεία τῶν ἑλληνοπαίδων, ἡ προστασία τῶν περιουσιῶν ποὺ κινδυνεύουν ἀπὸ κρατικὲς αὐθαιρεσίες, ἡ ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴ Βόρειο Ἤπειρο μὲ μετακίνηση Τσάμηδων καὶ Κοσσοβάρων, τὸ δικαίωμα ἀναγραφῆς τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς στὰ δημόσια ἔγγραφα, ἡ χρήση τῆς ἑλληνικῆς στὶς πινακίδες τῆς Β. Ἠπείρου, ἡ μεγαλύτερη συμμετοχὴ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας σὲ δημόσιες θέσεις.
Ἐν τὴ ἐνώσει ἡ ἰσχύς!
"Δημοκρατία", 03/03/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.