12 Φεβ 2013

Ἀξέχαστος ὁ Ἀπρίλης τοῦ 2010, ἡ πλάση μὲ τὸ "Χριστὸς ἀνέστη" ἀκούει ἀπροκάλυπτα καὶ τὸ "σταυρῶστε, σταυρῶστε τοὺς Ἕλληνες"

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Προσθες αὐτοῖς κακὰ Κύριε, προσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδοξοις τῆς γὴς!
"Τὰ πάντα ρεῖ  μηδέποτε κατὰ  τ' αὐτὸ μένειν" ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ μεγάλος φιλόσοφος  Ἠράκλειτος θὰ ἔθετε ἐξαίρεση ἀπὸ τὸν κανόνα τοῦ  ἂν ἄκουγε τὸ παρακάτω διάγγελμα ποῦ σηματοδότησε πορεία ἐθνικῆς δυστυχίας …Οὔτε καὶ αὐτὸς θὰ μποροῦσε νὰ ξεχάσει τὴν κατραπακιὰ ποῦ δέχθηκε ἡ πεφιλημένη πατρίδα του…Μὲ διάγγελμά του ἀπὸ τὸ Καστελόριζο ὁ πρωθυπουργὸς  εἶχε δηλώσει: «Ἀνάγκη ἐθνικὴ νὰ ζητήσουμε καὶ ἐπισήμως τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ μηχανισμοῦ στήριξης ποῦ ἀπὸ κοινοῦ ἀποφασίσαμε μὲ τοὺς ἑταίρους μας. Ἔχω ἤδη δώσει ἐντολὴ στὸν ὑπουργὸ οἰκονομικῶν γιὰ τὶς ἀναγκαῖες ἐνέργειες»Ἔτσι ἀνακοινώθηκε ἡ κατάργηση τῆς  de jure κυβέρνησης τῆς χώρας.Η de facto διακυβέρνηση θὰ ἀσκεῖται πλέον ἀπὸ τὸ ΔΝΤ. (23/04/2010).
Ἀξέχαστος ὁ Ἀπρίλης τοῦ 2010, ἡ πλάση μὲ τὸ "Χριστὸς ἀνέστη" ἀκούει ἀπροκάλυπτα καὶ τὸ "σταυρῶστε, σταυρῶστε τοὺς Ἕλληνες" καὶ ξαφνικὰ ἡ πατρίδα μᾶς γιόμισε Σταυροὺς κάθε μεγέθους καὶ φορτίου, κάθε σπίτι καὶ ἕνας ἡ περισσότεροι Σταυροί, κάθε γωνιὰ καὶ ἕνα ἀκάνθινο στεφάνι. Κάθε μπαλκόνι ὑποψήφιο γιὰ ἀπενενοημένο διάβημα!
Νὰ πῶς μᾶς κατάντησαν! Ἐδῶ καὶ τρία χρόνια ἡ ζωὴ μέσα στὴν Ἑλλάδα νὰ  καταστεῖ μία ἐπώδυνα  συνεχόμενη  πρόκληση γιὰ  ἐπιβίωση ἀνάμεσα σὲ ψεῦτες καὶ....
 ἀπατεῶνες. Ὅμως τὸ κακὸ δὲν ξεκίνησε  τὸ 2010, ἔχει γεωπολιτικὴ ἀφετηρία πολὺ πρίν, ἐδῶ κοντὰ στὰ σύνορά μας. Καὶ κατὰ μία σύμπτωση  ὅλα τὰ μεγάλα γεγονότα πυροδοτήθηκαν  στὴν Ὀρθόδοξη γειτονιά μας σὲ μία συγκεκριμένη  χρονικὴ περίοδο.  Βλέπουμε λοιπὸν τοὺς  Ἐξουσιαστὲς αὐτοῦ του αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος νὰ ἔχουν μία κοινὴ συνήθεια  καὶ νὰ ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ  κτυπήσουν τὴν Ὀρθοδοξία  στὴν ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ περίοδό της.  Ἀντικρίσαμε στὴν δεκαετία τοῦ 90  καὶ στὴν  Πασχάλια περίοδο νὰ γεμίζουν τὴν Σερβία μὲ βόμβες ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου δίχως σπλάχνα οἰκτιρμῶν.   Στὴν συνέχεια ἄφησαν  κάποια χρόνια νὰ περάσουν καὶ προετοίμασαν τὶς συνθῆκες  γιὰ  τὸ ἑπόμενο γειτονικὸ κτύπημά τους. Μέσα στὴν προετοιμασία τοὺς αὐτὴ  φαίνεται νὰ ἐντάσσεται  καὶ ὁ οἰκονομικὸς ἐφιάλτης τοῦ 2010  μὲ ἔναρξη εἰσαγωγῆς στὸ ΔΝΤ καὶ Τρόικα γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴν πασχάλια Ἀναστάσιμη περίοδο τοῦ αὐτοῦ ἔτους. Καὶ φυσικὰ  σήμερα συνεχίζουν ἀπτόητοι  ἐν ἔτει 2013 νὰ θέλουν δέσουν καὶ τὴν πολύπαθη Κύπρο  κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ποῦ νὰ συμπίπτει χρονικὰ μέσα στὴν ἴδια  σταυραναστάσιμη περίοδο. Λὲς καὶ εἶναι συνεννοημένοι! Σίγουρα ὅμως κάποιος ἤξερε ἀπὸ παλιὰ τὰ ὕπουλα  σχέδια τους καὶ αὐτὸς ἦταν ἕνας ἁπλοϊκὸς ἀλλὰ πνευματοκίνητος  Ἁγιορείτης ποῦ ἔλεγε χρόνια πρὶν "ἡ φωτιὰ ποῦ ξεκίνησε στὴν Σερβία θὰ ἐπεκταθεῖ  καὶ στὰ Βαλκάνια" (ΓΕΡΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ). Τελικὰ αὐτὸς  ὁ Γέροντας ὅσο περνᾶν τὰ χρόνια φαίνεται νὰ γίνεται καὶ περισσότερο δημοφιλὴς στὶς διάφορες γνωστὲς καὶ μυστικὲς ὑπηρεσίες  ποῦ μένουν πλέον μὲ τὸ στόμα ἀνοικτὸ . Εἶναι γνωστὸ αὐτὸ ποῦ ἔλεγε  ὁ μακρόθυμος Γέροντας γιὰ τοὺς κακοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες "ὅτι καλὸν εἶναι ὁ ΘΕΟΣ νὰ τοὺς  δίνει μετάνοια καὶ μετὰ νὰ τοὺς παίρνει καὶ νὰ εὔχεσθε νὰ βγοῦν νέοι Μακκαβαῖοι".
Ἀκολουθία Ὄρθρου μεγάλης ἑβδομάδας μὲ τὸ ποῦ μπαίνουμε στὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας τὰ ψαλμικὰ ἀκούσματα εἶναι συνταρακτικὰ "δικαιοσύνη μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γής", ὅμως τί νὰ τὸ κάνεις, τόσα χρόνια ἰσχύει τὸ λαικὸ ρητὸ (στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα) γιὰ αὐτὸ φθάσαμε ἐδῶ ποῦ φθάσαμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Ὁ καθένας μὲ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ εὐθύνης του.   Συγκεκριμένα ὅμως γιὰ μία ἰδιαίτερη κατηγορία, αὐτῶν ποῦ κινοῦνται μέσα στοὺς διαδρόμους της κοσμικῆς καὶ πολιτικῆς δόξας ψέλνεται  κάτι πολὺ πιὸ βαρὺ  καὶ ἐπίκαιρο καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ δ΄στίχος τοῦ ψαλμοῦ "προσθες αὐτοῖς κακὰ ΚΥΡΙΕ, Προσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδοξοις τῆς γής".
Οἱ ἀθεόφοβοι ἐξουσιαστὲς μπορεῖ νὰ ἔχουν ἄγνοια τῶν ἐγκληματικῶν ἐπιπτώσεων τῶν τεκταινομένων τους, ὅμως ὁ ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ἔχει γνώση αὐτῶν τῶν σχεδίων . Τὸν παραπάνω ψαλμὸ τὸν ἀπαγγέλουν  κάθε στιγμὴ στὸν οὐρανὸ τὰ ἁπανταχοῦ της γὴς ἀθώα θύματα αὐτῶν τῶν ἐγκληματιῶν καὶ ἔτσι ἐξουδετερώνουν τὴν ἐπερχόμενη  παγκόσμια κακία τους. Σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ἐγκατάλειψης καὶ τῆς προδοσίας  καὶ σὲ ὅσες  πιθανῶς ἀκολουθήσουν  ὀφείλουμε καὶ ἐμεῖς  σὰν ὑποψήφια θύματα τῆς παγκόσμιας ἀσυδοσίας  νὰ σφραγίσουμε τὰ χείλη μας μὲ τὴν ΕΥΧΗ "Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ ἐλέησον μὲ" καὶ τὰ χέρια μας μὲ τὴν ἄδολη ἀγάπη στὴν πατρίδα  καὶ νὰ προσθέτουμε τὰ παραπάνω ψαλμικὰ συμμετέχοντας στὶς οὐράνιες ψαλμωδίες ποῦ ἐπιβεβαιώνουν  καὶ ἐπιφέρουν τὴν νίκη τοῦ ΑΡΝΙΟΥ ἐπὶ τῶν ἀρχόντων τοῦ σκότους ποῦ βιάζονται στὶς μέρες μᾶς πολύ, ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ καταπωθοῦν  ἀπὸ τὸ ΦΩΣ τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  γιατί τολμοῦν  νὰ  ΤΟ  προσβάλουν τέτοιες Ἅγιες ἡμέρες ποῦ ἔρχονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.