31 Ιαν 2013

"Ἂν γλυτώσουμε τὴν λεβεντιὰ καὶ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά μας σὲ αὐτοὺς τοὺς χαλεποὺς καιροὺς τῆς βαρβαροκρατίας τῶν τοκογλυφικῶν ἀγορῶν, δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ σπιθαμὴ αἱματοβαμμένης ρωμαίικης γὴς"

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ποιὸς θὰ δικαιωθεῖ τελικά;
"Κύριε Προβόπουλε, ὑπάρχει ἀκόμη ἀρκετὴ δυσπιστία ἀπέναντι στὴ χώρα σας. Γιὰ ποιὸ λόγο πρέπει οἱ Εὐρωπαῖοι φορολογούμενοι νὰ δώσουν κι ἄλλα χρήματα στὴν Ἑλλάδα;"
Ὡς ἕλληνας πολίτης νιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσω τοὺς εὐρωπαίους φορολογούμενους – 230 δισ. εὐρὼ εἶναι ἕνα τεράστιο ποσό. Στὸ παρελθὸν ἐφαρμόσαμε μέτρα δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς, ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόσαμε ἐπαρκῶς διαρθρωτικὲς μεταρρυθμίσεις. Καθὼς γινόταν προφανὲς ὅτι τὸ πρόγραμμα βάδιζε ἐκτὸς στόχου, ἄρχισε νὰ μειώνεται καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴ χώρα μας. Ἑπομένως, κατανοῶ τὶς ἀνησυχίες τῶν εὐρωπαίων φορολογουμένων. Μπορῶ ὅμως νὰ τοὺς πῶ ὅτι αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἐκπληρώσει τὶς ὑποχρεώσεις της. Ἡ χώρα ἀλλάζει. Οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ....
 πάρουν πίσω τὰ χρήματά τους.υνέντευξη στὴ γερμανικὴ ἐφημερίδα Suddeutsche Zeitung τοῦ διοικητῆ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας, Γ.Προβόπουλου (ΠΗΓΗ www.bankingnews.gr , Capital.gr)"

99. "Θὰ σᾶς ρίξουν παρὰ πολὺ• θὰ σᾶς ζητήσουν νὰ τὸν πάρουν πίσω, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσουν".
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς" τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὔγ. Καντιώτη, ἔκδ. Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητας "Ὁ Σταυρὸς "                            

Πρέπει καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά μας ὡς Ἕλληνες Πολίτες νὰ εὐχαριστήσουμε "τὴν ἀγαθὴ" τύχη ποὺ μᾶς ὁδήγησε στὴν ἱστορικὴ συγκυρία νὰ βρεθοῦνε ξαφνικὰ ἔμπροσθεν μας τόσοι ἀνοικτοχέρηδες φιλάνθρωποι!!!
Ὅμως δὲν παύουμε νὰ ἀνησυχοῦμε καὶ γὶ αὐτοὺς τοὺς ξένους φορολογούμενους ποὺ διακινδυνεύουν τὰ χρήματά τους (!!)  γιὰ νὰ καλύψουνε τὰ χρηματικὰ κενά του διεφθαρμένου ὅπως λένε Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἄραγε αὐτοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐξαθλίωση καὶ τὴν πείνα τῶν Εὐρωπαίων συμπολιτῶν τους ποῦ τὰ καλοκαίρια τοὺς ὑποδεχόταν μὲ τὴν ζεστὴ Ἑλληνικὴ ἀγκαλιὰ ἡ θέλουν μόνο νὰ διασφαλισθοῦν; Μήπως διάβασαν ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ καὶ τὸν πίστεψαν καὶ γὶ αὐτὸ ἀνησυχοῦν;  Γιατί ἐμεῖς πιστεύουμε τὰ ἀψευδῆ χείλη  τοῦ ΑΓΙΟΥ καὶ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ καὶ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ καὶ πραγματικοῦ  ΕΘΝΑΡΧΗ μᾶς ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ τοῦ ὁποίου τὸ μαρτύριο εἶχε αἰτίες ἔναρξης στὶς τοκογλυφικὲς μπίζνες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ποὺ φυσικὰ φτάνουν  σημειολογικὰ μέχρι καὶ τὶς μέρες μας.
Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ εἰδεχθὲς ἡ ἀπεχθὲς ἡ ἀπαίσιο χρέος ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου φθάσαμε σὲ τέτοια  "ἐπαιτεία", τὸ θέμα ἤδη τὸ ἐξήντλησαν διακεκριμένοι οἰκονομολόγοι.
 Ἀποτελεῖ  ὅμως κοινὸ παρονομαστὴ  τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ τὰ κλεμμένα πρέπει νὰ ἀποζημιωθεῖ πρῶτα ὁ ἐξαπατημένος Ἑλληνικὸς Λαὸς καὶ μετὰ οἱ δανειστὲς καὶ ὄχι ὁ καθημαγμένος Λαὸς νὰ πληρώσει γιὰ τὰ κλεμμένα. Μπορεῖ ἡ ψυχὴ τῆς Φραγκιᾶς  νὰ στέκεται  μόνο πάνω στὰ χρήματα καὶ ὄχι στὶς παραπάνω λεπτομέρειες!! ὅμως ἡ Ψυχὴ ΤΩΝ ΑΠ ΑΙΩΝΟΣ ἀδικημένων  Ἑλλήνων στέκεται στοὺς Θείους Λόγους ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ μᾶς ΠΑΤΡΟ ΚΟΣΜΑ  52. "Ὅτι σᾶς ζητοῦν, νὰ δίνετε• ψυχὲς μόνον νὰ γλιτώνετε".
Ναὶ λοιπὸν , ἂν γλυτώσουμε τὴν Λεβεντιὰ καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Φρόνημά μας σὲ αὐτοὺς τοὺς χαλεποὺς καιροὺς τῆς Βαρβαροκρατίας τῶν τοκογλυφικῶν ἀγορῶν, μᾶς λέει ὁ Ἅγιος,  δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ σπιθαμὴ αἱματοβαμμένης Ρωμαίικης  Γὴς γιατί αὐτὴ  ἡ ἴδια  ἡ ΓΗ εἶναι ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ. Καὶ ἡ Ψυχὴ αὐτὴ δὲν ὑποθηκεύεται ἔστω καὶ ἂν φαινομενικὰ  τὰ περισσότερα σήμερα εἶναι ὑποθηκευμένα.  Αὐτὸ ἐφησυχάζει καὶ τοὺς τοκογλύφους τῶν διεθνῶν ἀγορῶν καὶ τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς βάλουν σὰν κοινωνία στὴν ἐντατικὴ τῶν βασανιστηρίων μὲ τεχνητὴ μάλιστα ἀναπνοὴ καὶ μὲ γιατροὺς ( ἡγέτες ) ποὺ σὲ τηλεοπτικὲς δηλώσεις τοὺς ἐπιθυμοῦν νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸν ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ προκειμένω νὰ μᾶς σώσουν!!
Ο ΠΑΤΡΟ ΚΟΣΜΑΣ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τὸ περιέγραφε μὲ μία πρόρρηση  61. "Θάρθη πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο• νὰ μὴ τὸ πιστέψετε• θὰ φύγει πίσω".
Ἐπειδὴ ὅμως νὰ  φαίνεται ἄνοιξε ἡ ὄρεξη τῶν διεθνῶν τοκογλύφων, σὲ λίγο θὰ πλησιάσουν μὲ ψευτοδιλήμματα καὶ θὰ θελήσουν νὰ ἐξουδετερώσουν τὸν πυρήνα τῆς ΛΕΒΕΝΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ.
Τοὺς περιμένουμε λοιπόν, ὅπως περίμεναν οἱ Λεβεντογέννηδες Κρητικοί τους Γερμανοὺς Εἰσβολεῖς Ἀλεξιπτωτιστές...ὄχι γιὰ νὰ τοὺς κάνουμε κανένα κακό, ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ, ἀλλὰ γιὰ νὰ  σταθοῦμε ἀπέναντί τους μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς  καὶ νὰ τοὺς θερίσουμε  μὲ τὴν κραυγή μας  "ΕΞΩ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ AΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ" γιὰ νὰ τοὺς στείλουμε στὸν στενὸ συνεργάτη τοὺς τὸν ἔξωαποεδω.
Συγχωρεῖστε τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη καὶ τὶς ἀσυνταξίες τοῦ παραπάνω κειμένου μου γιατί τὸ ἔγραψα μὲ τὴν ψυχή μου "πάνω στὸ γόνατο".

1 σχόλιο:

  1. Ακριβώς. Ο πόλεμος αυτός δε θα νικηθεί με όπλα, θα νικηθεί με το Ορθόδοξο φρόνημα που μακάρι να αναζωπυρωθεί στην καρδιά μας με τη ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

    Είμαστε στην ίδια κατάσταση προ της Αλώσεως. Τα ίδια ακριβώς φαινόμενα (πολιτικά, κοινωνικά, εκκλησιαστικά,κλπ) που επικρατούσαν τότε, επικρατούν και τώρα. Αν δεν πήραμε τόσους αιώνες το "Βυζαντινό μάθημα" : http://vimeo.com/2193105 , καιρός να το πάρουμε τώρα. "Η επανάληψη, μήτηρ της μαθήσεως...."

    Οι Πνευματικοί Νόμοι άλλωστε λειτουργούν είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό δε λένε οι γεροντάδες;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.