25 Ιαν 2013

Ποιμένες χωρίς ἀγάπη

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίση ἔχει ἐπηρεάσει βαθύτατα τό λαό καί πολλούς ἔχει ὁδηγήσει στή δυστυχία. Κανένας δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τήν πραγματικότητα. Ὅπως καί κανένας δέν μπορεῖ νά μείνει ἀπλήγωτος ἀπό τά βέλη μελαγχολίας καί ἀπελπισίας. Ἡ κρίση ἐπηρεάζει καί τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δηλώνει ὅτι πολλές κοινωνικές της δραστηριότητες, ἀλλά καί πολλά ἱδρύματά της, θά περιοριστοῦν. Ἡ κατάσταση αὐτή θά διαρκέσει χρόνια καί ἴσως νά ἐπιδεινωθεῖ. Μέσα σ᾽ αὐτό τό ζοφερό κλίμα ὑπάρχουν μερικοί πού παραδόξως μένουν ἀδιάφοροι!
α´. Πολλοί ὑπεύθυνοι Ἱερῶν Μονῶν, ἀγνοώντας τήν οἰκονομική κρίση καί τή δυστυχία τοῦ λαοῦ, συνεχίζουν τά οἰκοδομικά ἔργα καί τίς ἀναπαλαιώσεις τῶν Ἱ. Μονῶν μέ τόν ἴδιο ρυθμό, χωρίς νά αἰσθάνονται την ἀνάγκη νά βοηθήσουν οἰκονομικά τά ἱδρύματα τῶν Μητροπόλεων, στις ὁποῖες... ἀνήκουν ἤ νά ἐνισχύσουν ἄλλες Ἱ. Μονές, πού εἶναι φτωχές και οἱ ἀσκούμενοι ἐκεῖ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ἐπιβίωσης. Ἀλήθεια, τι χρειάζονται οἱ περίτεχνες οἰκοδομές; Ποιές ἀνάγκες τῶν ἀκτημόνων μοναχῶν πρόκειται νά καλύψουν;
Γιατί οἱ ταπεινοί καί εὐαίσθητοι μοναχοί πρέπει νά διαβιοῦν σέ σύγχρονες καί πολυτελεῖς οἰκοδομές, τήν ὥρα πού ἡ δυστυχία ἔχει χτυπήσει τή θύρα πολλῶν οἰκογενειῶν καί λείπουν τά στοιχειώδη γιά τή ζωή τους; Ποῦ εἶναι ἡ εὐαισθησία ἀπέναντι στην φτώχεια, ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη τους, πῶς ξεχνοῦν ὅτι δίχως ἔμπρακτη ἀγάπη, σωτηρία δέν ὑπάρχει; Γιατί κλείνουν τά μάτια τους καί τά αὐτιά τους μπροστά στή δυστυχία τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ εἶναι πρόθυμοι νά τούς βοηθήσουν πνευματικά! Ποιόν θέλουν νά ἐξαπατήσουν; Γιατί ἐπιμένουν στο φαρισαϊσμό, τή σκληρότητα καί τήν ἀναλγησία; Γιατί ξεχνοῦν τό Γέροντα Παΐσιο, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε τό κελί του μέ πρόχειρες ἐπιδιορθώσεις, γιά νά μή μπαίνει νερό καί ἀέρας μέσα; Χρησιμοποιοῦσε λαμαρίνες, σανίδια, νάϋλον καί ἄλλα εὐτελῆ ὑλικά παρόλο πού ὁ ἴδιος ἦταν μαραγκός καί θά μποροῦσε νά κάνει νέα παράθυρα, νέες πόρτες καί πολλές ἄλλες ξυλουργικές ἐργασίες. Ὅμως κάτι τέτοιο τό ἀπέφευγε, γιατί δέν τον βοηθοῦσε πνευματικά. Καί ἐπιπλέον δέν ἤθελε νά ξοδεύει χρήματα για τόν ἑαυτόν του οὔτε καί νά ὑποχρεώνεται σέ ἄλλους, πού ἦταν πρόθυμοι νά τόν βοηθήσουν μέ πολλούς τρόπους. Οἱ ἐπιλογές του ἦταν ἄλλες.
Ἔλεγε: «Ἄν ἔχω κανένα πεντακοσάρικο, προτιμῶ νά πάρω σταυρουδάκια, εἰκονάκια καί νά τά δώσω σέ κανένα πονεμένο, γιά νά βοηθηθεῖ. Ἐγώ χαίρομαι μέ τό νά δίνω. Καί ἀνάγκη νά τό ἔχω δέν τό ξοδεύω γιά μένα». Καί ἐξηγοῦσε: «Πολλές φορές ἐμεῖς οἱ μοναχοί γινόμαστε σκληροί μέ τό νά μή ζοῦμε –ἐπειδή δέν βλέπουμε– τόν πόνο τῶν ἄλλων. Ἐνῶ οἱ λαϊκοί οἱ καημένοι εἶναι πονετικοί, ἐπειδή ζοῦν κοντά σέ πονεμένους ἀνθρώπους. Γι᾽ αὐτό πρέπει τόν πόνο τῶν ἄλλων νά τόν κάνουμε δικό μας πόνο κάι νά προσευχόμαστε γιά ὅλους».
β´. Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στη χειμαζόμενη Ἑλλάδα δέν χαροποιοῦν τήν πλειονότητα τοῦ λαοῦ, παρά τίς ἀνθοδέσμες, τά ροδοπέταλα καί τίς ἐμετικές (γιατί εἶναι ὑποκριτικές) προσφωνήσεις τῶν τοπικῶν ἀρχόντων. Τό γεγονός ὅτι στοιχίζουν χιλιάδες εὐρώ, πού προέρχονται ἀπό τά πενιχρά ἐκκλησιαστικά καί περιφερειακά ταμεῖα, εἶναι προκλητικό καί σκανδαλίζει τό λαό. Ὅμως οἱ προσκαλοῦντες Μητροπολίτες καί ὁ Πατριάρχης, πού ἀνταποκρίνεται στις προσκλήσεις, ζοῦν στόν δικό τους κόσμο, χωρίς συμμετοχή στή δυστυχία τοῦ λαοῦ. Εἶναι ποιμένες με ἀριστοκρατικό ἦθος καί βρίσκονται μακριά ἀπό τό ποίμνιό τους.
Δυστυχῶς, νομίζουν ὅτι ποιμαντικό ἔργο σημαίνει ἀπό μακριά εὐλογίες καί εὐχές καί παράλληλα νά τρῶνε καί νά πίνουν στά πολυτελέστερα ξενοδοχεῖα τῆς περιοχῆς. Ἐπίσης ἡ ἀνταλλαγή βαρύτιμων δώρων, οἱ ξύλινοι λόγοι καί οἱ ὑποκριτικές ἐκδηλώσεις βλάπτουν σοβαρά τήν πνευματική ὑγεία τῶν πιστῶν. Κάποτε πρέπει νά κατέβουν στο λαό οἱ ἐκκλησιαστικοί ἄρχοντες καί νά ἀφουγκραστοῦν τόν πόνο του καί νά συμφάγουν στό φτωχικό του τραπέζι, νά δοῦν τί σημαίνει ἀνέχεια, τί σημαίνει ἐξόφληση δόσης, πού δέν καλύπτεται ἀπό τις μηνιαῖες ἀποδοχές, τί σημαίνει να σπουδάζουν ἕνα ἤ περισσότερα παιδιά, τί σημαίνει γιά τόν ἀξιοπρεπῆ οἰκογενειάρχη ἡ παντελής ἔλλειψη οἰκονομικῶν καί ἡ ἀδυναμία ἐξόφλησης διαφόρων λογαριασμῶν, ὅπως ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, νεροῦ κ.λπ. καί πολλά ἄλλα δυσάρεστα καί ψυχοφθόρα προβλήματα, πού καθημερινά καλεῖται νά ἀντιμετωπίζει. Ἄν συμβεῖ αὐτό, ἀμέσως θά χάσουν τήν ὄρεξή τους οἱ ἄρχοντες τῆς Ἐκκλησίας καί δέν θά διοργανώνουν φιέστες πανηγύρεων καί ἄσκοπων και ἀνωφελῶν πατριαρχικῶν ἐπισκέψεων στή Χώρα τῶν δυστυχούν- των Ἑλλήνων. Ὅμως δέν περιμένω σύντομα κάτι τέτοιο.
Χρειάζεται πρῶτα πνευματική ἀναβάθμιση μέ τήν ἀπόκτηση τῆς μεγίστης ἀρετῆς τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑψοποιοῦ ταπείνωσης, γιά νά καταργηθοῦν στή συνέχεια οἱ ἐκδηλώσεις γιά ἀσήμαντες ἐπετείους καί τά ἐγκαίνια ἀνακαινισμένων μητροπολιτικῶν μεγάρων, περιβαλλοντικῶν κέντρων κ.λπ. Κλείνοντας, ὑπενθυμίζω ὅτι τά προβλήματα τοῦ λαοῦ πρέπει να γίνονται καί προβλήματα τῶν πνευματικῶν πατέρων καί νά μή τά παραθεωροῦν προκλητικά.
Ορθόδοξος Τύπος, 25/1/2013

19 σχόλια:

 1. Εξαιρετικό άρθρο του π. Διονυσίου. Δυστυχώς, και πολλοί επίσκοποι και πολλοί μοναχοί είναι ανυποψίαστοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο (την ίδια στιγμή παριστάνουν τους καθοδηγητές).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι επίτροποι στα χωριά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη λειτουργία των εκκλησιών τους. Παρ'όλα αυτά οι μητροπολίτες ζητούν ακόμα υπερβολικά ποσά για τις τριμηνιαίες εισφορές. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα κλείσουν οι εκκησίες της ελληνικής υπαίθρου, αφού δεν θα μπορούν να πληρώνουν ούτε το ηλεκτρικό, ούτε τη θέρμανση, ούτε ψάλτη, ούτε συντήρηση ούτε άλλα έξοδα ή θα λειτουργούν αραιά και που.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Δεν ξέρω για την έλλειψη αγάπης σε κάποιους ποιμένες, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Ο Ιερέας που κοινωνεί το Χριστό καθημερινά; Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, έγραφε σε μία επιστολή του σε κάποιον ενορίτη που ήταν στεναχωρημένος με τον ποιμένα της ενορίας του, (ότι δεν ήταν κατα τα σωστά πρότυπα): "Οι ποιμένες προσαρμόζονται στο ποίμνιο. Αν το ποίμνιο δεν διορθώνεται, στέλνει ο Θεός έναν ποιμένα αντίστοιχο, ή άξιο του ποιμνίου για να τους επαναφέρει, να διορθωθούν."

  Επίσης έλεγε ο Αγιος Θεοφάνης ότι άν δεν σας αρέσει ο ποιμένας σας, να διορθωθείτε εσείς και ο Θεός θα διορθώσει αυτόν. Και ότι πρέπει να κάνουμε πολλή προσευχή για τους ποιμένες, για να τους διορθώνει ο Κύριος.

  Καθρέφτης του ποιμνίου λοιπόν ο ποιμένας...... Αλλα είναι εύκολο πάντα να ρίχνουμε στους άλλους την ευθύνη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σου θυμίσω τι είπε ο ίδιος ο Κύριος για τους μισθωτούς και ανάξιους ποιμένες ή θα χρειαστείς ώρες για να τα διαβάσεις (μια που δεν τα ξέρεις απ' ό,τι φαίνεται...).

   Διαγραφή
  2. Δεν ξέρεις, δεν είδες, δε θέλεις να το σκέφτεσαι, είχες διάβασμα και δεν καταλάβαινες τι γινόταν έξω στον κόσμο, και κάποια στιγμή ...είδες φως και μπήκες. Να σας χαιρόμαστε...

   Διαγραφή
  3. Άραγε οι σκληρότεροι εχθροί του Ιερού Χρυσοστόμου (τον εορτάζουμε αύριο), που δεν άλλοι από τους επισκόπους, δεν κοινωνούσαν καθημερινά;

   Διαγραφή
  4. Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω απαντήσεις επικεντρώθηκαν στο ότι "δεν ξέρω", στο ότι "πρέπει να διαβάσω", "είδα φώς και μπήκα". Κανένας λόγος για το ότι οι ποιμένες τους με τους οποίους δυσανσχετούν, είναι ΑΝΤΑΞΙΟΙ τους...

   Ότι είδα φώς είναι αλήθεια, το Φώς το Αληθινο. Και έτσι μπήκα.
   Ότι πρέπει να διαβάσω είναι αλήθεια, και όχι μόνο για τους άνάξιους ποιμένες, αλλά και για τους "Φαρισαίους" που είναι 100% σίγουροι ότι βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Πάντως είχα το χρόνο να διαβάσω ότι "στις έσχατες μέρες η αγάπη θα ψυχρανθεί"...

   Για του επισκόπους διώκτες του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστάμου,ή του Αγ. Νεκταρίου, κλπ. Ναί όλοι μετείχαν στο Άγιο Ποτήριο. Το αξίως ή αναξίως το ξέρει μόνο ο Θεός. Εγώ ΔΕΝ μπορώ να ΞΕΡΩ. Εξακολουθώ να μην ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι:

   http://egolpio.wordpress.com/2009/09/21/ekklhsia_agaph/#comment-26361

   και ότι:

   http://tribonio.blogspot.gr/2012/07/blog-post_9854.html

   Δηλαδή εγώ πρέπει να αποφεύγω να κρίνω τους άλλους, ειδικά όταν είναι Κληρικοί. Ας κρίνω ΠΡΩΤΑ τον εαυτό μου.

   Αυτό αν έπρατταν οι Επίσκοποι εκείνοι ίσως να μην είχαν διώξει άδικα τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόσοτομο.

   Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ.

   Τελικά αυτούς τους ποιμένες αξίζουμε, αυτόύς τους πολιτικούς αξίζουμε και πιθανώς και αυτή την "ξεπουλημένη" Ελλάδα. Με φωνές και αντιπαραθέσεις δε γίνεται τίποτα. Μετάνοια και αυτομεμψία. Αλλιώς δεν θα δούμε άσπρη μέρα και θα τρώμε ο ένας τα σωθικά του άλλου.

   Διαγραφή
  5. Δεν κατάλαβες ΤΙΠΟΤΕ, παρά μόνο κρύβεσαι πίσω από δήθεν "πνευματικές" τοποθετήσεις. Φυσικά, η πνευματικότητά σου δεν σε εμποδίζει να αντιφάσκεις: την ίδια ώρα που δεν βλέπεις καμιά από τις εκτροπές των ποιμένων (εσύ κοιτάς μόνο τα δικά σου, ποιος είσαι που θα κρίνεις τους εκλεκτούς του Θεού), την ίδια ώρα κατακεραυνώνεις ολόκληρο το πλήρωμα, γιατί με την αμαρτωλότητά του ευθύνεται που οι ποιμένες δεν είναι καλοί!!! Να χαρώ πνευματικότητα.

   Και επειδή κάθε λαός έχει καιτους πολιτικούς που του αξίζουν (συ είπας...), δεν φαντάζομαι να διαμαρτυρηθείς όταν οι πολιτικοί μας ηγέτες ξεπουλήσουν την υπόθεση του ονόματος της Μακεδονίας ή εγκαταλείψουν τη Βόρειο Ήπειρο στο έλεος του αλβανικού εθνικισμού ή δώσουν και την υπόλοιπη Κύπρο στους Τούρκους. Γιατί να διαμαρτυρηθείς; Με την ..."αυτομεμψία" θα λύσεις όλα τα προβλήματα (το λένε και οι ...προφητείες).

   Διαγραφή
  6. Καλα εμένα με κατακρεούργησες. Για τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο (" Οι ποιμένες είναι αντάξιοι του ποιμνίου") έχεις να πείς τίποτα; Τα ίδια και χειρότερα θα έλεγες και για εκείνον..... Κατάλαβες γιατι δεν παρουσιάζονται (ακόμα) τέτοιοι ποιμένες σαν αυτόν; Γιατι και αν έβγαινε και να μιλούσε, θα τον σκίζατε κανονικότατα, καλοί μου Χριστιανοί!

   Απο το περίσσευμα της καρδίας σου μιλάς, κι ασύ και ο καθένας...

   Το Χριστό γιατι τον παρέδωσε ο Ζηλωτής Ιούδας; Τον ήθελαν για βασιλέα του Ισραήλ, του έστρωσαν δάφνες να περάσει. Δεν Τον οικειοποιήθηκε τελικά το κίνημα των Ζηλωτών (Σιωνιστών), που ήθελαν την Απελευθέρωση του Ισραήλ και που ο Ιούδας ήταν ομοιδεάτης τους .... Ήθελαν Ισραηλινό κράτος, Ανεξαρτησία. Δεν τους έκανε ο Χριστός που μιλούσε για την άλλη Βασιλεία...


   Κύτταξε μήπως τελικά μείνεις με τους "ζηλωτές" και χωρις το Χριστό. Ελεύθερη και Ολόκληρη Ελλάδα χωρις Χριστό δεν γίνεται.... Χάσαμε το Χριστό, θα χάσουμε ΚΑΙ την Ελλάδα. Είναι θέμα ΧΡΟΝΟΥ. Πάρτο απόφαση καλέ μου Χριστιανέ!
   Διαγραφή
  7. Ζηλωτής; Θα σε βόλευε. Εύκολο να κολλάς ταμπέλες για να αποφεύγεις τα επιχειρήματα. Και μόνο αυτό λέει πολλά, αλλά θα σου κάνω τη χάρη και θα συνεχίσω το "διάλογο". Το να βρίσκεις χωρίο από τους Πατέρες για να βολεύεις τις απόψεις σου είναι πανεύκολο και το κάνουν ήδη μέχρι σήμερα πολλοί. Δεν μου λέει ΤΙΠΟΤΕ μια φράση ξερή και απομοκομμένη από τη συνάφειά της, όταν αγνοείται η εμπειρία της Εκκλησίας ως Σώματος και όχι ως υπηρεσίας, όπως θα βόλευε κάποιους.

   Ταπερί Χριστού και Ελλάδας άφησέ τα, θα μπορούσα να σου κάνω καλύτερο κήρυγμα. Προφανώς, ο Χριστός είναι πάνω από όλα και είναι ασέβεια και μόνο που τον συγκρίνεις με την Ελλάδα. Δενσου έδωσα το δικαίωμα να μου αποδώσεις διαφορετική θέση, εκτός αν παρενόησες (πάλι;) την αναφορά μου στα εθνικά θέματα που είχε στόχονα δείξει ο πόσο ανόητο μπορεί να αποβεί το επιχείρημα "κάθε λαός έχει έχει την ηγεσία που του αρμόζει" όταν χρησιμποποιείται όχι περιγραφικά (εδώ θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς) αλλά αξιολογικά (καταλαβαίνεις τη διαφορά φαντάζομαι...), με σκοπό να μνηστεύεσει τους όποιους ηγέτες και την τακτική τους (εννοείται ότι ούτε εδώ απάντησες, αλλάαυτό δεν σε εμποδίζει να δογματίζεις και να κάνεις το δάσκαλο -κακή συνήθεια που έχουν συνήθως κάποιοι κληρικοί...).

   Λοιπόν, οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από πολλούς ποιμένες σήμερα είναι προκλητικάέξω από τη λογική της Εκκλησίας και αυτό το δείχνει η ίδια η ιστορία της. Ο λαός, το πλήρωμα της Εκκλησίας, δεν είναι απλώς κάποιοι διοικούμενοι που οφείλουν ξερή "υπακοή" (τι βολική λέξη) αλλά μέλη που μετέχουν στο Σώμα του Χριστού και έχουν τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ("ἑνὶ ἑκάστῳ ἐδόθη ἡ χάρις), και έχουν απευθείας σχέση με το Χριστό, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση κάποιων επί γης εκπροσώπων του (οι απόστολοι οι ίδιοι αισθάνονταν "συνεργοί" σε αυτή τη σχέση και όχι κύριοί της, αλλά οι διάδοχοί τους σήμερα τους έχουν ξεπεράσει...). Αυτός ο λαός δεν μένει βουβός στη ζωή της Εκκλησίας, χωρίς κανένα δικαίωμα λόγου, όσες "αυτομεμψίες" και άλλους όροους κι αν ανακαλύψετε. Είναι καλή η αυτομεμψία όταν πρόκειται για τον αγώνα σου και τα πάθη σου, αλλά όταν πρόκειται για τη ζωή της Εκκλησίας και στόμα έχουμε και άποψη, και οφείλουμε να τη διατυπώνουμε. Το αν θα πέσουμε στην κατάκριση δεν εξαρτάται από το αν μιλάμε αλλά από το πώς βιώνουμε τη σχέση με τους αδελφούς μας (φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις...).

   Σε όλη της τη ζωή η Εκκλησία έτσι πορεύτηκε από τα χρόνια των Αποστόλων μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Αλλίμονο αν ο λαός έκανε υπακοή στα όσα υπέγραψαν οι ποιμένες του στη Φλωρεντία! Δεν ίσχυε τότε το "οι ποιμένς είναι αντάξιοι του ποιμνίου"; Προφανώς και ίσχυε. Η δική σου στρεβλή ερμηνεία δεν ίσχυε.

   Διαγραφή

  8. Η Εκκλησία στους αιώνες, πέρασε απο τρομαχτικούς κλυδωνισμούς, αιρέσεις, διωγμούς, πολέμους κλπ. Δεν είναι μόνο τώρα έτσι, πάντα έτσι ήταν. Ο πόλεμος ΠΑΝΤΑ ΗΤΑΝ και είναι με τις δυνάμεις του κόσμου τούτου και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο (Εκκλησία).Προσωπικά έχω την πίστη μου στο Χριστό ότι αφού μας παιδεύει μέσα από αυτή τη συμπληγάδα, θα δώσει το φώς Του και τη λύση όταν θέλει Εκείνος και όταν είμαστε κι εμείς όπως μας θέλει. Η Εκκλησία αφού θα πρέπει να είναι αντάξια νύφη του Χριστού, Εκείνος θα την ετοιμάσει και θα την διαμορφώσει όπως τη θέλει. Και φαντάζομαι ότι τη θέλει με αρκετή αυτομεμψία, και ΥΓΙΗ, χωρις αυτοάνοσο νόσημα (οι μισοί να βαράνε τους άλλους μισούς). Καλή συνέχεια αγαπητέ/ή, θα μου επιτρέψεις να σταματήσω εδώ.

   Διαγραφή
 4. Χθες βρεθήκαμε μια χριστιανική συντροφιά. Παλιοί φίλοι όλοι, που γνωριστήκαμε στο χώρο της εκκλησίας.
  Ο ένας μας είπε ότι ο μητροπολίτης Νεαπόλεως, απαιτεί αντίτιμο από κάθε εκκλησία.
  πχ 4.000 ανά τρίμηνο.
  Μάλιστα όσες εκκλησίες δεν έστειλαν το αντίτιμο, τους έστειλε το συνολικό ποσό οφειλής (πάνω από 10.000 ευρώ). Και δεν ξέρουν τι να κάνουν για να βρουν τα χρήματα.

  Έχουμε λοιπόν και λέμε:
  έχουμε ένα αυταρχικό ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ σύστημα διοίκησης της εκκλησίας που ο πιστός έχει μόνο θέση ντεκόρ και κουμάντο κάνει, ο μητροπολίτης. Αν τολμήσει κάποιος ιερέας και πει κάτι, τότε είναι δεδομένη η δυσμένεια του δεσπότη εις βάρος του, θα του αλλάξει εκκλησία, θα του κάνει τον βίο αβίωτο (έχει συμβεί πολλές φορές και είναι τόση η σκληροκαρδία των δεσποτάδων που ούτε τον κόσμο ακούνε ούτε κανέναν).
  Ο ιερέας δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε καν μητρόπολη (σκεφθείτε πόσο δύσκολο είναι ακόμη και αυτό πχ για έναν έγγαμο κληρικό) αν δεν υπογράψει ο μητροπολίτης του.


  Στη συνέχεια οι κατά τόπους ιερείς επιλέγουν τους επιτρόπους (πρέπει να επιλέξουν με ποιους θα μαζεύουν τα χρήματα που θα στέλνουν στον δεσπότη). Επιλέγουν λοιπόν οι ιερείς όποιον επιθυμούν (κυρίως ηλικιωμένους που ξέρουν ότι θα σκύβουν μια χαρά το κεφάλι και δεν θα "λένε" πολλά για το τι γίνεται στα χρήματα).
  Τα χρήματα μαζεύονται ΧΩΡΙΣ αποδείξεις (πχ από τους δίσκους που υποτίθεται έχουν απαγορευθεί εκτός από ειδικές περιστάσεις αλλά στην πράξη κάθε Κυριακή -τουλάχιστον στη μητρόπολη Νεαπόλεως- και σε όλες τις εκκλησίες βγαίνει δίσκος).
  Και με δεδομένο ότι ο ιερέας επιλέγει αυτός το συμβούλιο που θα έχει στην ενορία του και που μαζεύει τα χρήματα. Το συμπέρασμα ξέρετε ποιο είναι ε; Ο ιερέας διαχειρίζεται όπως θέλει τα χρήματα και στέλνει στη μητρόπολη ότι ποσό ζητηθεί. Αν τολμήσει κανείς από το -διορισμένο από τον ιερέα- συμβούλιο και πει καμιά κουβέντα, απλά δεν ξαναμπαίνει στο συμβούλιο. Το να τολμήσει κάποιος να μην στείλει τα χρήματα στο μητροπολίτη, απλά δεν το διανοείται ΚΑΝΕΙΣ.


  Και όποιος πιστός τολμήσει να επισημάνει τον απαράδεκτο εξοβελισμό των πιστών από την Εκκλησία, είναι "σκληροπυρηνικός", "ταλιμπάν", "περιθωριακός", "ακραίος". Και δεν είναι "περιθωριακός" και "ακραίος" ο δεσπότης που στρογγυλοκάθεται στο μητροπολιτικό μέγαρο και στη λιμουζίνα του και έχει υψηλές τραπεζικές καταθέσεις και γλύφει πολιτικούς κια τη εξουσία.  Ο δεσπότης έχει δικαίωμα να λέει ότι "ένας χριστιανός δεν μπορεί να είναι χρυσαυγίτης", όπως έκανε και συνεχίζει να κάνει ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ο Σιατίστης
  πχ δείτε εδώ http://antiparakmi.blogspot.com/2012/10/hellas-orthodoxy.html
  εδώ : http://antiparakmi.blogspot.com/2012/10/blog-post_15.html
  και εδώ: http://antiparakmi.blogspot.com/2012/10/blog-post_24.html
  αλλά ο πιστός δεν έχει το δικαίωμα να του πει του δεσπότη ότι έχει καβαλήσει το καλάμι και πρέπει επιτέλους να σταματήσει τον κατήφορο και ότι έγινε δεσπότης για να διακονεί και όχι για να μαζεύει χρήματα. Και ότι αν θέλει να μαζέψει χρήματα ας γινόταν χρηματιστής και αντίστοιχα αν ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική ας γινόταν πολιτικός.


  Γέμισε η εκκλησία ΛΥΚΟΥΣ
  και τότε επικαλούμαστε τι είπε ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος για να αποδείξουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παριστάνουμε τις μαριονέτες και τους καθυστερημένους όταν έχουν γεμίσει την εκκλησία με τόση λάσπη. Συνέλθετε ρε ορισμένοι, συνέλθετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με την ιεροκατηγορία δεν γίνεται τίποτα. Η ιεροκατήγορία έχει γίνει μόδα είδικά σε Χριστιανικά blog. O Θεός δεν τη θέλει. Δεν έχει ευλογία, δεν έχει αποτέλεσμα, δεν επιφέρει διόρθωση.

   Αν διαφωνείς με κάποιον, ακολουθείς τη διαδικασία που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Θα πάς τον ελέγξεις κατ ιδίαν ή με έναν μάρτυρα, ή και περισσότερους, και αν δεν διορθωθεί, τότε τον ελέγχεις Δημόσια.

   Κάτι άλλο: Είναι καθυστερημένος και μαριονέτα όποιος ΕΠΙΛΕΓΕΙ αντι να βγει στα blog να ξεφωνίζει τον κάθε Δεσπότη, να τον "παραδώσει" στο Χριστό με θερμή προσευχή και νηστεία; Έχει ειπωθεί απο τον Άγιο Νείλο σε προφητείες ότι στους εσχάτους καιρούς οι πιστοί θα σκανδαλίζονται απο τους κληρικούς, με τον τρόπο που περιγράφεις. Και προσθέτει ότι αυτό αποτελεί μεγάλο ΜΑΡΤΥΡΙΟ. Οσοι αντέξουν και υπομείνουν, θα λάβουν μεγάλο στέφανο.

   Η επιλογή αφήνεται στην Ελεύθερη Βούληση του καθενός.....
   Αλλά αν κάποιος διαλέγει τον άλλο δρόμο που δεν αρέσει σε σένα, δεν αξίζει το χαρακτηρισμό "Μαριονέτα και Καθυστερημένος".


   Διαγραφή
 5. Ας γράψω και δύο ακόμη:
  Γιατρός καθηγητής Παν/μίου που ήταν παρόν, μας είχε ενημερώσει σε παλαιότερη συνάντηση ότι του τηλεφώνησε ο Άνθιμος (Θεσσαλονίκης) για να του ζητήσει να ψηφίσει (για Πανεπιστημιακή θέση) κάποιο άτομο. Πρόσφατα σε άλλη θέση, που διεκδικούσαν 2 άτομα, και οι δύο είχαν ΚΑΙ εκκλησιαστικά μέσα (ο ένας πάλι τον Άνθιμο). Βρε δεν τολμάει κανείς να του πει του Άνθιμου να ασχοληθεί με το ποίμνιο και με την ψυχή του και να σταματήσει τις ίντριγκες;
  Αλλά όταν εκλέγεσαι δεσπότης με ένα σωρό παρασκήνιο που ,σε δολοπλοκία, θα το ζήλευαν βασιλικά ανάκτορα , τότε πως να μην κάνεις και εσύ ρουσφιέτια και αλληλοεξυπηρετήσεις.


  Και το τελευταίο:
  Ο μητροπολίτης Περιστερίου (αυτός που βρέθηκε με κάτι εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό στο εξωτερικό και είπε ότι τάχα τα μάζευε για τα γεράματά του ...), κάθε Καλοκαίρι, κάθε μέρα βάζει και έναν διαφορετικό ιερέα να τον πηγαίνει στη θάλασσα, να κάνει το μπάνιο του το πρωί, και το ίδιο και το απόγευμα. Έχει δεν έχει οικογένεια ο ιερέας, έχει δεν έχει υποχρεώσεις, πρέπει να είναι και σοφέρ στο δεσπότη μία μέρα το μήνα για να πηγαίνει ο δεσπότης να κάνει το μπάνιο του.

  Γέμισε ο τόπος , γέμισε ΛΥΚΟΥΣ.

  Τις προάλλες διάβασα ότι ο μητροπολίτης Ναυπάκτου πέτυχε τελικά να διώξει τους μοναχούς της μονής από το μοναστήρι τους (πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία μετά την Εσφιγμένου). Είναι γνωστό ότι ο μοναχός έχει μονή στην οποία υπόσχεται να ζήσει εφ όρου ζωής. Και μετά από 10 χρόνια πόλεμο, τώρα τους πήρε -νομικά- και το μοναστήρι (αφού τους απογόρευσε να ιερουργούν εκτός μοναστηριού, αφού τους απαγόρευσε να έχουν κατηχητικά, κατασκηνώσεις κλπ κλπ).
  Πότε επί τέλους θα πάρουμε οι πιστοί το φραγγέλιο θα μου πείτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεσποτοκρατία και παπαδοκρατία δίνουν την εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι ένα σωματείο και όχι Σώμα Χριστού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΩΡΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ, ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗΣ!

  ΑΠΟ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΚΥΝΑΡΙΑ! ΓΑΒΓΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΡΚΕΙΣΤΕ ΣΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ...

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ; ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΤΡΩΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.

  ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΑΥΤΑ ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΞΑΝ; ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΤΟΣΗ "ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ";

  Η ΦΤΩΧΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΓΚΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟ. Η ΦΤΩΧΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΜΙΣΟΣ, ΦΘΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ. ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΙΝΑ. ΜΟΝΟ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευτυχώς που εσύ δεν κατακρίνεις... (καθρέφτη έχεις;)

   Διαγραφή
  2. Η δική σου αντανακλαστική αντίδραση, είναι η πρώτη αντίδραση αυτοάμυνας που έχουν όλα τα ζωντανά πλάσματα όταν νιώθουν ότι προσβάλλονται (συμπεριλαμβανομένου και του ζωικού βασιλείου).

   Κάποιο άλλο επιχείρημα μήπως;;;;

   Διαγραφή
  3. Βρε, βρε, κοίτα ο κήρυξ της μετανοίας τι κεντρί έχει και πώς τσιμπά! Μπράβο, ευλαβέστατε (εσύ που αποφεύγεις την κατάκριση) δείξε και άλλο από το ησυχαστικό ήθος της μετανοίας και της αγάπης...

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.