24 Ιαν 2013

Κατοχὴ ἢ πόλεμος

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας μίας χώρας εἶναι ὅταν ἡ κυβέρνηση αὐτῆς τῆς χώρας δὲν ἀποφασίζει γιὰ βασικὰ καὶ πολὺ σημαντικὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν τύχη τῆς χώρας καὶ κυρίως τὴν τύχη τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, ἀλλὰ τὶς ἀποφάσεις τὶς παίρνουν ξένοι. Αὐτὸ λέγεται καὶ κατοχὴ αὐτῆς τῆς χώρας ἀπὸ ξένες δυνάμεις.  Τὸ μνημονιακὸ πείραμα ἀπαιτοῦσε τὴν πλήρη ὑποδούλωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Σὲ κάθε κατοχὴ καὶ στὴν περίπτωσή μας στὴν ἐκτέλεση αὐτοῦ τοῦ ἐγκληματικοῦ πειράματος, ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ ποὺ συνεργάζονται μὲ τὸν κατακτητή, οἱ λεγόμενοι δοσίλογοι, οἱ προδότες τοῦ ἔθνους, τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ. Στὴν  γερμανικὴ κατοχὴ τοῦ 41-45, αὐτοὶ ἐμφανίζονταν στὶς πλατειὲς μὲ καλυμμένα τὰ πρόσωπα γιὰ νὰ μὴν τοὺς ἀναγνωρίζουν, προδιδαν αὐτοὺς ποὺ ἤξεραν ὅτι  ἀγωνίζονται κατὰ τοῦ κατακτητή καὶ τοὺς παρέδιδαν στὸ  ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα.  Στὴν σύγχρονη κατοχὴ αὐτοὶ ποὺ παρέδωσαν τὴν χώρα στὸν κατακτητή, ὄχι μόνο δὲν κρύβουν τὰ πρόσωπά τους, ἀλλὰ ἐμφανίζονται στὰ κατοχικά, νεοοθωμανικά τους κανάλια, γιὰ νὰ προβληθοῦν σὰν οἱ «ἥρωες» ποὺ ἔσωσαν τὴν χώρα παραδίδοντας τὴν στὴν καταστροφὴ καὶ ρίχνοντας τοὺς κατοίκους στὸν γκρεμό. Μαζί τους καὶ ἕνα μεγάλο προδοτικὸ κύκλωμα μὲ δημοσιογράφους ποὺ....
 ἐξυμνουν μὲ κάθε μέσο αὐτὸ τὸ κατοχικὸ καθεστώς. Ἀκόμα καὶ ἡ ἐκκλησία δείχνει ὅτι τὸ μόνο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι μὴν τυχὸν καὶ χάσει κάποιο προνόμιό της, ἐνῶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία, χωρὶς καμία αἰδῶ, κάνει δημόσιες σχέσεις  καὶ σφιχταγκαλιάζεται  μὲ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτα.

Τὴν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς σχηματιστῆκαν ἔνοπλες ὁμάδες ποὺ πολέμησαν τὸν κατακτητή.  Τὴν ἀντίσταση τῆς κατοχῆς τοῦ 41-45, τὴν πλήρωσε μὲ αἷμα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ οἱ ἀναμνήσεις σὲ πολλὰ μέρη τῆς χώρας εἶναι ἀκόμα νωπὲς ἀπὸ τὶς δημόσιες ἐκτελέσεις τῶν γερμανικῶν κατοχικῶν στρατευμάτων. Σήμερα οἱ ἐκτελέσεις αὐτὲς ἔχουν γίνει αὐτοκτονίες. Μέσα σὲ τρία χρόνια μνημονικῆς κατοχῆς, πάνω ἀπὸ 3000 ἕλληνες ἔχουν αὐτοκτονήσει πληρώνοντας βαρὺ φόρο αἵματος, ἄρρωστοι μένουν χωρὶς φάρμακα καὶ χωρὶς νοσοκομεῖα καὶ πεθαίνουν χωρὶς περίθαλψη, γέροι πεθαίνουν ἀβοήθητοι μὲ πενιχρὲς συντάξεις, παιδιὰ λιποθυμοῦν στὰ σχολειὰ ἀπὸ ἀσιτία καὶ ἡ τραγωδία τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν ἔχει τελειωμό. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ νεοελληνικὸ δράμα, ἔχουμε καὶ τὸ σύγχρονο παιδομάζωμα. Χιλιάδες νέοι αὐτῆς τῆς χώρας, τὸ ἄνθος τῆς  ἑλληνικῆς νεολαίας,  ἐγκαταλείπει ὁμαδικὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ αἱμορραγία αὐτὴ εἶναι ἀκόμα πιὸ σοβαρὴ καθὼς ἀφήνουν μία χώρα στὸ ἔλεος τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν διαφόρων ἰσλαμιστῶν ποὺ σὲ κάθε εὐκαιρία δείχνουν τὰ πραγματικά του δόντια. Ἀλλὰ ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος ἔρχεται ἀπὸ τὴν πρόθεση τῆς κατοχικῆς κυβέρνησης νὰ ξεπουλήσει κάθε κομμάτι τῆς ἐθνικῆς ἐπικράτειας σὲ ξένους καὶ τὸ πιὸ χειρότερο, στοὺς Τούρκους, κάτι τὸ ἀδιανόητο ἂν τὸ λέγαμε καὶ τὸ γράφαμε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια. Ὁ Ὀζὰλ θὰ τρίβει τὰ χέρια του ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται, καθὼς τὸ εἶχε προφητεύσει ἀπὸ τὸ 1990 ὅτι, «δὲν χρειάζεται νὰ πολεμήσουμε γιὰ νὰ κατακτήσουμε τὴν Ἑλλάδα, αὔτη θὰ πεῖς σὰν ὥριμο φροῦτο στὰ χέρια μας». Τὴν ἴδια περίοδο ποὺ τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου χτυπᾶμε ἀσταμάτητα σὲ ὅλη τὴν εὐρύτερη περιοχή μας, ἐμεῖς βουλιάζουμε στὴν προδοσία μας.  Φτάσαμε λοιπὸν σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, νὰ μᾶς ἐξαφανίσουμε ἀπὸ τὸν χάρτη καὶ νὰ ξαναγίνουμε ἴσως νέο-ὀθωμανικὴ ἐπαρχία;

Ὅταν μία χώρα εἶναι ὑπὸ κατοχή, τότε νομιμοποιεῖται κάθε κίνηση ἀντίστασης κατὰ αὐτῆς τῆς κατοχῆς. Μπρὸς σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση τὸ μόνο δίλλημα ποὺ ὑπάρχει εἶναι : Κατοχὴ καὶ ἐξαφάνιση τοῦ ἑλληνισμοῦ  ἢ πόλεμος.  Ὅσοι θέλουν νὰ ζοῦν ὑπὸ κατοχὴ καὶ νὰ ξεπουληθεῖ ὅτι ἔχει ἀπομείνει, νὰ κάτσουν  νὰ γράψουν τὸν ἐπικήδειο αὐτῆς τῆς χώρας καὶ νὰ περιμένουν… «τὸν ἀγὰ νὰ τοὺς σφάξει». Ὅσοι ὅμως ἀρνοῦνται νὰ ζοῦν ὑπὸ καθεστὼς κατοχῆς, τότε δὲν τοὺς ἀπομένει τίποτα ἄλλο παρὰ ὁ πόλεμος. Καὶ ὅταν λέμε πόλεμο, δὲν ἐννοοῦμε ἔνοπλες συγκρούσεις.   Πόλεμος σημαίνει ἀνυπακοὴ στὸ προδοτικό, παράνομο καὶ κατοχικὸ καθεστώς, πόλεμος σημαίνει ἀντίσταση στὸ ξεπούλημα καὶ στὴν παράδοση τῆς ἐθνικῆς ἐπικράτειας ἀπὸ ἕνα ἐθνοκτόνο καθεστὼς καὶ πόλεμος σημαίνει ἀπονομὴ δικαιοσύνης μὲ τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία ὅλων τῶν προδοτῶν. Πόλεμος κατὰ τῆς προδοσίας γιατί δὲν ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.