30 Δεκ 2012

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπόθεση Γ. Παπακωνσταντίνου καὶ τῶν ἑκατομμυρίων ποὺ λάμβανε τὸ «Ἵδρυμα» τῆς ξαδέλφης, διαβάστε ἕνα ἄρθρο γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ βαθὺ κράτος

Τὸ ἑλληνικὸ «βαθὺ» κράτος καὶ τὰ «διάφορα γιουσουφάκια»…
Το Σάββα Καλεντερίδη
Στὴν Ἑλλάδα γιὰ πολλὰ χρόνια ἔχει ἀναπτυχθεῖ -σωστὰ κατὰ τὴν ἀποψὴ μας- μία φιλολογία γύρω ἀπὸ τὸ τουρκικὸ βαθὺ κράτος. Καὶ ὅταν λέμε βαθὺ κράτος, ἐννοούμε μηχανισμους ποὺ δροῦν στὰ ἔγκατα τῶν κρατικῶν δομῶν, οἱ ὁποῖοι μηχανισμοί δρον πέρα ἢ ἐκτὸς τῶν νόμων καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ κλειστὲς ὁμάδες ἐξουσίας ποὺ δροῦν ἐξωθεσμικᾶ, χωρὶς στὴν οὐσία νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ πουθενὰ καὶ χωρὶς νὰ δίνουν λογαριασμὸ σὲ κανέναν.
Οἱ μηχανισμοὶ αὐτοὶ στὴν Τουρκία ταυτίζονται μὲ ὁμάδες κρατικῶν ἀξιωματούχων καὶ πολιτικῶν ποὺ εἶχαν ἀπόλυτη ἐπιρροὴ ἐπὶ τῶν ὁμάδων τῶν ἐγκληματιῶν ποὺ ἐπὶ δεκαετίες ἤλεγχαν ἀσφυκτικὰ τὸ λαθρεμπόριο (ὅπλων, τσιγάρων κ.α) στὴν Τουρκία, καθὼς καὶ ἐπὶ τῶν ὁμάδων ποὺ ἔκαναν τὴν διακίνηση ναρκωτικῶν, πρὸς διάφορες χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τὶς ΗΠΑ. Μάλιστα, ὑπάρχουν μαρτυρίες καὶ ἀποδείξεις γιὰ ἄμεση ἐμπλοκὴ διπλωματικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν ποὺ διατηρεῖ ἡ Τουρκία στὴν Εὐρώπη, στὴν μεταφορὰ μὲ διπλωματικοὺς σάκους καὶ μὲ φρεγάτες ποὺ κατέπλεαν σὲ εὐρωπαϊκὰ λιμάνια γιὰ ΝΑΤΟϊκές ἀποστολὲς τεράστιων ποσοτήτων ἡρωίνης, ποὺ παρέδιδαν σὲ ὁμάδες Γκρίζων Λύκων, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρὰ τους διακινοῦσαν στὶς εὐρωπαϊκὲς «ἀγορὲς» λευκοῦ θανάτου.
Νὰ ὑπογραμμιστεῖ ὅτι οἱ ὁμάδες αὐτὲς...
τῶν ἐγκληματιῶν, ποὺ ὁπλοφοροῦσαν καὶ κατεῖχαν μέχρι καὶ διπλωματικὰ διαβατήρια γιὰ νὰ διευκολύνεται τὸ ἔργο τους, χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς κυβερνήσεις γιὰ βασανιστήρια καὶ δολοφονίες χιλιάδων Κούρδων, γιὰ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, δολοφονικὲς καὶ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀρμενικῶν καὶ κουρδικῶν στόχων στὴν Εὐρώπη, καθὼς καὶ γιὰ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, ὅπως βομβιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ πυρπολήσεις δασῶν, στὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ κυπριακὸ ἔδαφος.
Ὅλα αὐτὰ εἶναι γνωστὰ ἀπὸ πρῶτο χέρι στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ε.Ε.
Ἐνῶ, λοιπὸν ἔχει ἀναπτυχθεῖ σχετικὴ φιλολογία στὴν Ἑλλάδα -καὶ πολὺ σωστά, τὸ ξανατονίζουμε- γιὰ τὸ βαθὺ κράτος στὴν Τουρκία,  δὲν ἔχει γραφεῖ σχεδὸν τίποτε γιὰ τὸ ἑλληνικὸ βαθὺ κράτος.
Θὰ ἀναρωτηθεῖ κανεὶς ὑπάρχει, γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ σχετικὴ φιλολογία;
Ἀσφαλῶς καὶ ὑπάρχει, μόνο ποὺ ἡ δράση του περιορίζεται στὴν διασπάθιση τοῦ δημοσίου χρήματος, τὴν σήψη, τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς ἴδιας τῆς πατρίδας μας.
Ἂν ἀναρωτηθοῦν δε οἱ ἀναγνῶστες μας ποιὰ εἶναι τὰ…φυντάνια ποὺ τὸ στελεχώνουν, θὰ τοὺς ἐνημερώσουμε ὅτι εἶναι μία πολύτως διεφθαρμένη πολιτική, πνευματική, δημοσιογραφικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἐλίτ, ποὺ διασπαθίζει ἐπὶ δεκαετίες ἀπόρρητα κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Μια ἐλὶτ ποὺ διασπαθίζει ἐπίσης καὶ φανερὰ κονδύλια διαφόρων ὑπουργείων καὶ κρατικῶν φορέων, μέσω ἐπιδοτήσεων στὶς λεγόμενες Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις καὶ ὄχι μόνο. Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν ἐμπλοκὴ μίας ἄλλης ἐλίτ, αὐτῆς τῶν ἐπίορκων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, ποὺ προβαίνουν σὲ καραμπινάτες ἔκνομες καὶ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες, ὑπογράφοντας τὰ σχετικὰ ὑπηρεσιακὰ ἔγγραφα γιὰ τὴν ἀποδέσμευση τῶν κονδυλίων, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἔγινε εἰδικὰ τὴν περίοδο ποὺ ἡ τύχη δύσμοιρης πατρίδας μας ἦταν στὰ χέρια τοῦ καταστροφικοῦ ἀπὸ κάθε ἄποψη διδύμου Γιώργου Παπανδρέου-Δημητρίου Δρούτσα.
Τότε, αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ βαθὺ κράτος, δρώντας ὡς μία συμμορία μὲ πλοκάμια σὲ ὅλους τούς χώρους τῆς ἐξουσίας καὶ τὰ ΜΜΕ, κατασπατάλησε μὲ μὴ σύννομες διαδικασίες ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰ λεγόμενα μυστικὰ κονδύλια, μία ὑπόθεση ποὺ ἐρευνοῦν οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουμε νὰ ὁδηγήσουν στὸ σκαμνὶ τῆς Δικαιοσύνης καὶ στὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου πολιτικούς, ὑπηρεσιακοὺς καὶ ἄλλους παράγοντες ποὺ ἐμπλέκονται σ’ αὐτὴν τὴν βρωμερὴ ὑπόθεση. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι δύσκολο νὰ ἐλεγχθεῖ τὸ δρομολόγιο τν μαύρων χρημάτων πρὸς δημοσιογράφους-συνενόχους σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ ὅταν ἐξετάζουν τὴν περιουσία καὶ τὶς καταθέσεις τῶν δημοσιογράφων ποὺ ἀναλαμβάνουν "ἐργολαβίες" μέσω μυστικῶν κονδυλίων, ἐργολαβίες ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ τὴν προώθηση τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων. Μᾶλλον τὸ ἀντίθετο θὰ λέγαμε.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἄλλο σκέλος τοῦ ἑλληνικοῦ βαθέος κράτους, αὐτὸ τῆς σκανδαλώδους κατασπατάλησης πόρων τοῦ δημοσίου ἀπὸ τίς Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις, ἡ ὑπόθεση τοῦ «Κύκλου τῆς Πάτμου» εἶναι μόνον ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου. Γιὰ παράδειγμα, θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ περίπτωση τῶν περίφημων "Συμποσίων τῆς Σύμης", στὰ ὁποῖα συνέπιναν καὶ συνέτρωγαν διάφοροι παράγοντες τῆς προαναφερθείσας διεφθαρμένης ἐλίτ, μαζὶ μὲ ὁμολόγους τους ἀπὸ τὴν διεθνῆ ἐλίτ, λέγοντας πάντα, ὑποθέτουμε, "στὴν ὑγεία τῶν κορόϊδων", καὶ ἐννοοῦμε τοὺς φορολογούμενους Ἕλληνες πολίτες.
 Εναι γνωστόν τούς παροικοῦντες εἰς τὴν πλατείαν Συντάγματος καὶ Κολωνακίου, ὅτι ὁ κάθε «καθὼς πρέπει» πολιτικὸς εἶχε μέσω παρένθετου προσώπου τουλάχιστον μία ΜΚΥΟ, γιὰ νὰ ἐνισχύει τὴν περιουσία του μὲ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου.
Ἂν ἐρευνήσουν τὸ θέμα μὲ ἐπιμέλεια οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς, θὰ ἀνακαλύψουν κορυφαία ὀνόματα τῆς πολιτικῆς, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποία θήτευσαν καὶ θητεύουν στὶς Βρυξέλες, νὰ διατηροῦν τέτοιες ΜΚΥΟ.
Ὅσο διαρκεῖ ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἔχουν γραφτεῖ καὶ ἔχουν εἰπωθεῖ πολλὰ γιὰ τὶς αἰτίες ποὺ μᾶς ὁδήγησαν σ' αὐτὴν τὴν τραγικὴ κατάσταση καὶ γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ γίνει γιὰ νὰ ἀναγεννηθεῖ καὶ νὰ ξανασταθεῖ ἡ χώρα αὐτὴ στὰ πόδια της. Ἐμεῖς ἔχουμε νὰ προσθέσουμε ὅτι ἂν δὲν ξηλωθεῖ τὸ ἑλληνικὸ βαθὺ κράτος, ἡ πατρίδα μας δέν πρόκειται να ἔχει μέλλον.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐλευθερία, θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη καὶ τὸ ξήλωμα τοῦ ἑλληνικοῦ βαθέος κράτους.
Τὸ ἄρθρο αὐτό, μὲ κάποιες παραλλαγές, δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.