2 Σεπ 2012

Ὑποχρεωτικὸ τὸ τσὶπ RFID σὲ μαθητὲς τοῦ Τέξας!

Τα πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρὰ ὅσο ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ περικοπές, καὶ φόρους κάποιοι πλανητικοὶ "ψυχοπαθεῖς" κτίζουν γύρω μας τὰ κελιά μας στὴ νέα ἀπόλυτη maximum security φυλακή μας. Πρέπει νὰ κατανοήσουμε τί συμβαίνει γρήγορα, γιατί θὰ γίνουμε θαμῶνες σὲ ἕνα ἀτελείωτο στρατόπεδο συγκέντρωσης καὶ τότε θὰ εἶναι πλέον ἀργὰ γιὰ ἀντιδράσεις.
Στὴν Ἀμερικὴ τὴ χώρα τῆς "ἐλευθερίας" ξεκινᾶνε ὅλες οἱ διαστροφὲς καὶ μετὰ ἔρχονται κατευθείαν σὲ ἐμᾶς καθότι οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν φαεινὲς ἰδέες καὶ πρέπει νὰ τὶς ἀκολουθοῦμε.
 Μαθητές καὶ γονεῖς σὲ δύο σχολεῖα τοῦ San Antonio στὸ Texas τῶν Η.Π.Ἃ βρίσκονται σὲ ἀναβρασμὸ σχετικὰ μὲ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο καθιστὰ ὑποχρεωτικὸ γιὰ τὰ παιδιὰ νὰ φοροῦν ἐτικέτες ἐντοπισμοῦ μὲ ἐνσωματωμένη τεχνολογία τσὶπ RFID.
Τὰ τσιπάκια ἐντοπισμοῦ RFID θὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς τοποθεσίας στὴν...
ὁποία βρίσκονται οἱ μαθητὲς μέσα στοὺς σχολικοὺς χώρους ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς αὐτῶν.
Τὸ νέο πρόγραμμα ξεκίνησε νὰ ἰσχύει ἀπὸ χθὲς καὶ ἀφορᾶ μαθητὲς στὸ Λύκειο John Jay καὶ τὸ Γυμνάσιο Anson Jones. Οἱ μαθητὲς τῶν δύο σχολείων θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ φοροῦν τὶς ἐτικέτες ἐντοπισμοῦ οἱ ὁποῖες θὰ ἀναγράφουν τὸ ὄνομά τους ἢ ἀντιστρόφως θὰ διαθέτουν ταυτότητες μὲ ἐνσωματωμένη τεχνολογία τσὶπ RFID.
Οἱ συγκεκριμένες ταυτότητες θὰ πρέπει νὰ κρατοῦνται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς κατὰ τὴν εἴσοδό τους ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τοὺς χώρους τοῦ σχολείου.
Η Andrea Hernandez ἡγεῖται μίας ὁμάδας μαθητῶν οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νὰ φορέσουν τὶς φοιτητικὲς ταυτότητες ποὺ εἶναι ἐξοπλισμένες μὲ τεχνολογία ἐντοπισμοῦ RFID καθὼς σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις της ‘Μὲ κάνουν νὰ νιώθουν ἄβολα καὶ παραβιάζουν τὴν ἰδιωτική μου ζωή’.
Ἡ πρωτοβουλία τῆς Hernandez στηρίζεται ἀπὸ γονεῖς ἀλλὰ καὶ εἰδικοὺς σὲ θέματα προστασίας δεδομένων ἰδιωτικοῦ χαρακτήρα ὅπως ἡ Δρ. Katherine Albrecht.
Οἱ εἰδικοὶ τονίζουν ὅτι τὰ τσὶπ ἀπόλυτης κατασκοπίας γίνονται ὑποχρεωτικὰ χάριν τῶν χρημάτων καὶ ὄχι μὲ στόχο τὴν προσωπικὴ ἀσφάλεια τῶν μαθητῶν, ὅπως ὑποστηρίζουν τὰ σχολεῖα.
Η Hernandez ἐπισημαίνει ἀκόμη ὅτι τὸ σύστημα εἶναι ἐντελῶς ἄσκοπο καὶ ἄχρηστο ἐπειδὴ οἱ μαθητὲς πολὺ ἁπλὰ μποροῦν νὰ ἀφήσουν τὶς ταυτότητές τους ποὺ ἐνσωματώνουν τὶς ἐτικέτες ἐντοπισμοῦ στὸ ντουλαπάκι τους ἢ νὰ τὸ δώσουν σὲ ἕναν φίλο τους ὥστε νὰ ἀποφύγουν τὴ παρακολούθηση..
Οἱ γονεῖς καὶ οἱ μαθητὲς ἔχουν ἤδη ξεκινήσει νὰ ὀργανώνουν διαδηλώσεις κατὰ τοῦ νέου σχολικοῦ «προγράμματος» ἀπόλυτης κατασκοπείας…
Η Hernandez ἐκφράζει φόβους ὅτι τὰ τσὶπ RFID ἐνδέχεται νὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν μαθητῶν καὶ ἐκτός του σχολείου, ἕνα παράδειγμα ποὺ δυστυχῶς εἶχε πραγματικὸ ἔρεισμα μέσω τῆς κατάχρησης τῆς τεχνολογίας ἀπὸ τοὺς διοικοῦντες σχολείων.
Τὸ 2010, στὴ σχολικὴ περιφέρεια τῆς Πενσυλβάνια χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοὶ φορητοὶ ὑπολογιστὲς ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τὰ σχολεῖα στοὺς μαθητὲς μὲ στόχο νὰ τοὺς κατασκοπεύουν στὰ ἴδια τοὺς τὰ σπίτια!!!
Ἡ ἔντονη ἀντίδραση ξεκίνησε ὅταν ἕνας μαθητὴς τιμωρήθηκε γιὰ ἀπρεπῆ συμπεριφορὰ μέσα στὸ σπίτι του!!
Ἀποδείχθηκε ὅτι οἱ διοικοῦντες τοῦ σχολείου εἶχαν ἐγκαταστήσει λογισμικὸ τὸ ὁποῖο ἐπέτρεπε στὴν κάμερα τοῦ προσωπικοῦ ὑπολογιστῆ νὰ ἀποστέλλει εἰκόνες στὸν σέρβερ τοῦ σχολείου κάθε 15 δευτερόλεπτα.
defencenet.gr  

1 σχόλιο:

  1. Τί σχόλιο να κάνεις; Τί μπορείς να πεις; Πού έχουμε το μυαλό μας τέτοιες στιγμές που κατακρεουργείται ο άνθρωπος για χάριν των ανθρωπόμορφων δυναστών του; Το ρίχουν τα "παπαγαλάκια" στο θρησκευτικό φανατισμό προσπαθώντας να καλύψουν τον ίδιο οικονομικό τους φανατισμό. Μα επιτέλους ξυπνήστε!!! Η ζωή και δη η ελευθερία μας είναι Θείο δώρο και αναφαίρετο δικαίωμά μας!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.