2 Σεπ 2012

Ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης καὶ οἱ μιμητὲς τοῦ Στεργιάδη

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος  Χολέβας –Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Τὸ διήμερο 27-28 Αὐγούστου τοῦ 1922 σήμανε τὴν καταστροφὴ τῆς ἑλληνικότατης Σμύρνης καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Μητροπολίτη Χρυσοστόμου (Καλαφάτη). Λόγω τῆς διαφορᾶς 13 ἡμερῶν μεταξὺ παλαιοῦ καὶ νέου ἡμερολογίου ἔχει καθιερωθεῖ νὰ τιμοῦμε τὴ μνήμη αὐτῶν τῶν δραματικῶν γεγονότων στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1992 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατέταξε ἐπισήμως στὴ χορεία τῶν Ἁγίων της τὸν μαρτυρικὸ Μητροπολίτη Χρυσόστομο καὶ τοὺς ἄλλους κληρικοὺς ποὺ βρῆκαν τὸν θάνατο στὰ χέρια τῶν κεμαλικῶν Τούρκων. Οἱ Μητροπολίτες Ἰκονίου Προκόπιος, Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος, Κυδωνιῶν Γρηγόριος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ζήλων Εὐθύμιος ( μαρτύρησε στὸν Πόντο τὸ 1921) ἀνήκουν μαζὶ μὲ 350 περίπου ἁπλοὺς κληρικοὺς στὸν μακρὺ κατάλογο τῶν ἐθνοϊερομαρτύρων. Ἡ μνήμη τοὺς τιμᾶται σὲ ὅλους τους ναούς μας τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Φέτος ἀντιστοιχεῖ στὶς 9 Σεπτεμβρίου.
Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μαρτυρία τῆς ἀγωνιστικῆς δράσης τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου γιὰ τὴν Πίστη καὶ γιὰ τὸ Γένος. Θὰ μποροῦσε νὰ διαφύγει μὲ....

 τὴ βοήθεια τοῦ Ἀμερικανοῦ Προξένου Τζὸρτζ Χόρτον ἢ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὅμως ἀρνήθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ποίμνιό του καὶ ἀπήντησε ὅτι ἡ ἀποστολὴ τῶν Ἑλλήνων κληρικῶν εἶναι νὰ πεθαίνουν μαρτυρικὰ καὶ ὄχι νὰ δραπετεύουν. Ὁ Νουρεντὶν πασὰς τοῦ θύμισε σαδιστικὰ ὅτι στὶς 2 Μαΐου 1919 ὁ Χρυσόστομος ὑπεδέχθη μετὰ βαΐων καὶ κλάδων τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν γενικότερη δράση τοῦ ὑπὲρ Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ ὁ 54χρονος Μητροπολίτης παραδόθηκε στὸ φανατισμένο πλῆθος, τὸ ὁποῖο τὸν κατακρεούργησε. Δὲν εἶναι γνωστὸ ποιὰ ἀκριβῶς ὥρα συνέβησαν ὅλα αὐτὰ οὔτε ξέρουμε ἂν καὶ ποὺ ἐτάφησαν τὰ ὑπολείμματα τοῦ ἁγίου σκηνώματός του. Σήμερα σὲ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχου ναοὶ καὶ ἀγάλματα ποὺ τιμοῦν τὴ μνήμη του καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ νεώτεροι κλίνουμε εὐλαβικὰ τὸ γόνυ ἐνώπιόν της θυσίας του.
Ὁ Χρυσόστομος, ποὺ ἀγωνίσθηκε καὶ γιὰ τὴ Μακεδονία ὡς Μητροπολίτης Δράμας,  ἐκφράζει τὴν ἀγωνιστικὴ παράδοση τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους μας. Ἐκφράζει ἐκείνη τὴν ἀντίληψη ποὺ κράτησε ὄρθιο τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπέναντι σὲ κακουχίες, δηώσεις, ὑποδουλώσεις καὶ καταπιέσεις. Ἐκφράζει τὰ πολλὰ καὶ συνεχιζόμενα ΟΧΙ τοῦ Ἔθνους μας ποὺ διαφύλαξαν τὴν ἀξιοπρέπειά του καὶ ἀποδεικνύουν τὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ὅμως ὁ μεγαλύτερος ἀντίπαλός του καὶ τὸ ἐμπόδιο στὰ ἔργα του δὲν ἦταν κάποιος Τοῦρκος ἢ ξένος. Ἦταν ὁ Ἕλληνας Ἁρμοστής, δηλαδὴ Πολιτικὸς Διοικητής, τῆς περιοχῆς Σμύρνης ὁ Ἀριστείδης Στεργιάδης. Τὸν ἔστειλε ὁ Ἔλ. Βενιζέλος, τὸν διατήρησαν περιέργως καὶ οἱ ἀντιβενιζελικοὶ μετὰ τὸ 1920. Ἀπὸ τὸ 1919 μέχρι τὸ 1922 ἡ παρουσία τοῦ αὐταρχικοῦ καὶ ἰδιορρύθμου αὐτοῦ ἀνθρώπου ἔβλαψε πολλαπλῶς τὸν Ἑλληνισμό. Τρία πράγματα τὸν ἐνδιέφεραν: Νὰ προστατεύει τοὺς Τούρκους καὶ ὄχι τοὺς Ἕλληνες. Νὰ προσβάλλει τοὺς στρατιωτικούς της Ἑλλάδος. Καὶ νὰ δείχνει μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀντιπάθειά του πρὸς τὸν Χρυσόστομο καὶ πρὸς κάθε Ὀρθόδοξο κληρικό. Ἀπειλοῦσε ὅτι θὰ δείρει μὲ βούρδουλα τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τοὺς ἀξιωματικούς! 
Στὶς ἡμέρες μᾶς βλέπουμε μία μικρὴ ἀλλὰ θορυβώδη μειοψηφία πολιτικῶν καὶ διανοητῶν νὰ μιμοῦνται τὸν Στεργιάδη. Φιλοτοῦρκοι, ἀντίπαλοί της Ἐκκλησίας καὶ ἀρνητὲς παντός του ἐθνικοῦ καὶ πατριωτικοῦ. Διαστρεβλώνουν τὴν Ἱστορία μας γιὰ νὰ φανοῦν καλοὶ πρὸς τοὺς Τούρκους, χλευάζουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἥρωες τοῦ 1821. Ὅμως τοὺς θυμίζω ὅτι τὸ 1922 ὁ Χρυσόστομος ἔπεσε ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, ἐνῶ ὁ Στεργιάδης ἔφυγε πρῶτος μὲ τὴ βοήθεια τῶν Ἄγγλων ἐγκαταλείποντας τὸν λαὸ ! 
Εφημερίδα "Δημοκρατία", 2.9.2012

8 σχόλια:

 1. Κάποια ερωτήματα:
  1) Μήπως όλη αυτή η τραγωδία της Μικρασίας συντελέσθηκε σε από κοινού μεθοδευμένη συνεννόηση Βενιζέλου Ατατούρκ, για εθνοκάθαρση των εδαφών των δύο χωρών, από Έλληνες και Τούρκους αντίστοιχα; Οπότε μια χαρά κουμπώνει η στάση Στεργιάδη;
  2) Πότε άλλοτε στην Ελληνική Ιστορία ΛΙΠΟΤΑΚΤΟΥΝ Έλληνες στρατιώτες, αφήνοντας άλλους ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ στα χέρια ΦΟΝΙΑΔΩΝ;
  3) Όταν οι Έλληνες στρατιώτες πολεμούσαν λυσσαλέα στα βάθη της Τουρκιάς, τι ακριβώς έκαναν οι ντόπιοι πληθυσμοί, πέραν από του να πανηγυρίζουν και να επιδεικνύουν τα πλούτη τους, τα γυναικεία κάλλη και την τρυφηλή, ευρωπαϊζουσα ζωή τους;
  4) Συνάδει αυτή η στάση και αντίδραση των εντοπίων με το ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ήθος;
  5) Τι ακριβώς έπρατταν την ίδια ώρα οι ΤΟΥΡΚΟΙ κάτοικοι των περιοχών;
  (Μήπως υποστήριζαν λυσσαλέα τον στρατό του Κεμάλ, προσεύχονταν ως αφοσιωμένοι Μουσουλμάνοι και επέδειξαν ισχυρότατη θέληση, σύμπνοια,συνεργασία με τον τακτικό Τουρκικό στρατό;)
  5)Μήπως η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ήταν η θεία απάντηση απέναντι σε έναν τρυφηλώτατο, σχεδόν έκλυτο βίο των καλοθρεμένων γόνων της ΙΩΝΙΑΣ;

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΓΓΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΚΙΩΝ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. H ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ήταν η θεία απάντηση απέναντι σε έναν τρυφηλώτατο, σχεδόν έκλυτο βίο των καλοθρεμένων γόνων της ΙΩΝΙΑΣ; δηλαδή το ρωτάς σοβαρά αυτό; Ο ΘΕΟΣ; μπα.. μια πλημμύρα θα έφτανε!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τετοιους ηγετες χρειαζεται το εθνος οπως ο αγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και οχι σαν τον ανθελληνα καιπροδοτη στεργιαδη καιτους αναξιους συνεχιστες του, παπαεβραιους, σαμαραδες, τουρκογλου(ψευτοβενιζελους)τον αναρχοαντεξουσιαστη και κρυφοσιωνιστη τσιπρα,καιτους ψευτοσυντροφους κουβελη καιπαπαρηγα.ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για διαβάστε τα παρακάτω......Υπάρχει Έλληνας εισαγγελέας που να τιμάει τα παντελόνια του και 'Ελληνας Αστυνομικός διευθυντής που να του λέει η καρδιά του για να συλλάβουν και να απελάσουν
  τον Προδότη Ιλχάν Ταχσίν ;;;;;;;

  http://oentogerakitisthrakis.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κατ'αρχήν να πούμε το αυτονόητο :

  ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ !

  ΑΘΑΝΑΤΟΣ !!!!

  Θα ήθελα όμως να απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσε η αδελφή μας "dimitrachatz" - χωρίς να παριστάνω τον πολύξερο, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με το Μικρασιατικό ζήτημα.

  1) Όχι, δεν υπήρχε εκ των προτέρων καμιά συνεννόηση μεταξύ Βενιζέλου - Κεμάλ για αμοιβαία πληθυσμιακή "εκκαθάριση" πριν το 1922.

  Υπήρχε η σκέψη από τον Βενιζέλο από το 1919 για εγκατάσταση Ελλήνων από το εσωτερικό της Μ.Ασίας στην περιοχή της Σμύρνης, αφού όμως θα είχε προσαρτηθεί στην Ελλάδα.

  Ο Κεμάλ δεν είχε αναγνωριστεί από τους "συμμάχους" μας και δεν είχε καμιά νομική υπόσταση και διεθνές κύρος παρά μόνο ΜΕΤΑ τον Νοέμβριο του 1920 και την πτώση του Βενιζέλου.

  Μέχρι τότε, οι "σύμμαχοι" - και ο Βενιζέλος φυσικά - συνομιλούσαν μόνο με την σουλτανική κυβέρνηση της Κων/πολης.

  2) Οι λιποταξίες στον Ελληνικό Στρατό άρχισαν κυρίως μετά την κατάρρευση του μετώπου. Μέχρι τότε ήταν περιορισμένες. Παρά ταύτα, πολλές μονάδες με ικανούς διοικητές - όπως το θρυλικό 5/42 Ευζώνων του Πλαστήρα - υποχώρησαν με πλήρη τάξη, συντεταγμένα και έσωσαν χιλιάδες αμάχους.

  Άρα νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολική στην κρίση σου και αδικείς τον Ελληνικό Στρατό, που πολεμούσε - μην το ξεχνάμε αυτό - επί 10 ολόκληρα χρόνια.

  3) Και πάλι νομίζω ότι αδικείς τους Έλληνες Μικρασιάτες. Οι Μικρασιάτες σχημάτισαν 2 Μεραρχίες, την Μεραρχία Σμύρνης και την Μεραρχία Κυδωνιών.

  Συνολικά περίπου 17.000 Ίωνες κατατάχτηκαν εθελοντικά στον Ελληνικό Στρατό και πολέμησαν γενναιότατα.

  Δεν ήταν όλοι οι Μικρασιάτες τρυφηλοί και καλοπερασάκηδες.

  4) Νομίζω ότι σε καλύπτει η προηγούμενη απάντηση. Και πάλι σε βρίσκω υπερβολική.

  5) Μην βλέπεις τα πράγματα εκ των υστέρων. Είχαν και οι Τούρκοι τον δικό τους διχασμό και τον δικό τους εμφύλιο μεταξύ Κεμαλικών - Σουλτανικών.

  Ο Σουλτάνος εξέδωσε φετφά - γνωμοδότηση - όπου κήρυσσε τον Κεμάλ "άθεο" και "εχθρό του Ισλάμ" και καλούσε τους πιστούς μουσουλμάνους να τον πολεμήσουν.

  Επί δύο χρόνια ο Κεμάλ αγωνίστηκε σκληρά για να επιβληθεί και έγιναν μεγάλες αγριότητες μεταξύ των Τούρκων. Ο Κεμάλ επιβλήθηκε με φωτιά και σίδερο στον τουρκικό λαό, διότι η πλειοψηφία των Τούρκων ήταν πιστοί στον Σουλτάνο.

  Είχαν λοιπόν και οι Τούρκοι τον δικό τους εμφύλιο και δεν ήταν όλοι πιστοί στον Κεμάλ.

  Άλλο τώρα εάν οι δικοί μας ανίκανοι πολιτικοί δεν εκμεταλλεύτηκαν σωστά αυτό το γεγονός.

  6) Ελπίζω να μην το εννοείς σοβαρά αυτό το ερώτημα. Είναι δυνατόν να φορτώνεις στον Θεό την Μικρασιατική καταστροφή ;;

  Είναι δυνατόν ο Θεός να ήθελε γενοκτονίες, βιασμούς, σφαγές και καταστροφές εκκλησιών ;;

  Μην λέμε ό,τι θέλουμε βρε παιδιά !

  Η Μικρασιατική καταστροφή ήταν αποτέλεσμα λαθών και περίπλοκων γεωπολιτικών διεργασιών που δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε εδώ.

  Εγώ θα κλείσω με μια αισιόδοξη νότα, με τα λόγια του γέροντος Πα'ι'σίου :

  "Θα λειτουργήσουν οι Πνευματικοί Νόμοι. Οι Τούρκοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους. Η δική σας γενιά θα τα ζήσει αυτά".

  ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΘΑ'ΝΑΙ !

  ΘΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ, ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1) Η ιδέα της ανταλλαγής πληθυσμών υπήρχε στο Βενιζέλο και σε Τούρκους αξιωματούχους τουλάχιστον ΔΕΚΑ χρόνια πριν την μικρασιατική εκστρατεία και έχει αποτυπωθεί από αποτυχημένες (ή πετυχημένες) απόπειρες ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ που προηγήθηκαν. Ο δε Βενιζέλος ήταν και "νονός" γνωστού μεγάλου (στα αξιώματα) πολιτικού

   Οι "σύμμαχοι" και οι Κομμουνιστέςτης Ρωσίας είχαν αναπτύξει σχέσεις με τους αντάρτες παρακρατικούς νεότουρκους από την εμφάνισή τους, επίσης μία δεκαετία πριν την καταστροφή τουλάχιστον


   Αντίστοιχο παράδειγμα είναι η η υποστήριξη των "συμμάχων" μας στην ανεπίσημη κρατική δομή των ισλαμοφασιστών στη Συρία, που σφάζουν Ορθόδοξους.


   2) Είναι άγνοια να μην αναφέρεις την τρομερή στρατιά του Έβρου, που ο αρχιπροδότης και λήσταρχος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, αρνήθηκε να οδηγήσει σε ΕΝΟΠΛΗ ΔΡΑΣΗ αφήνοντας το μέτωπο να καταρρέει; Η δε στρατιά δε χρησιμοποιήθηκε καν σαν ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΠΛΟ για τους ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΟΥ ώστε να μην καταλήξουν στα ΝΤΑΧΑΟΥ των τούρκων στην ανατολία.

   3) και 4) Γιατί αγνοείς τη διείσδυση γνωστικιστών τη δεκαετία 1910-1920 στην ιεραρχία της Εκκλησίας τηε Ελλάδος και της Κυβέρνησης της Ελλάδος, με "παγκόσμιου" τύπου διακυβέρνηση;

   Βγήκαν εκατομμύρια μάρτυρες τότε από τις σφαγές των Τούρκων και εδώ διαφωνώ με τη σχολιάστρια (ενώ γενικά βρίσκω εύστοχα τα σχόλιά της). Ακόμα και τρυφηλή (όπως πραγματικά τρυφηλή είναι τώρα; ) ζωή να έκαναν κάποιοι, μπορεί να μαρτύρησαν και έτσι να σώθηκαν!   5) εμένα ως Θεία ΠΡΟΝΟΙΑ μου μοιάζει.

   Φανταστείτε να είχαμε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και αρχηγό το ΔΝΤ ή οποιαδήποτε άλλη έκφυλη και απάνθρωπη αρχή. Θα είχαμε ξεφτιλίσει τη μνήμη των προγώνων μας.


   Κων/πολη μόνο Χριστοκεντρικά. Καλύτερα να έχουμε πάντα Χριστό και ας μην μας "δωθεί" ποτέ, Χριστός μόνο χρειάζετε.

   Διαγραφή
 6. Πολύ σωστά με τις απαντήσεις αυτές, όμως μην ξεχνάμε ποτέ, ότι απ΄ αρχαιοτάτων χρόνων το πρόβλημα που υπήρχε και έφερνε την καταστροφή στην Πατρίδα μας, ήταν οι προδότες που δεν σταμάτησαν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Είναι αυτοί όλοι, οι δήθεν φιλόπατροι-ευρωπαϊστές που για χάριν δήθεν της εκσυχρόνισης της πατρίδας μας (καθαρά για λόγους συμφέροντος)έχουν φτάσει το έθνος σε απίστευτα αδιέξοδα και έχουν δημιουργήσει διχόνοια (εμφύλιο)όπως τότε έτσι και σήμερα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, υπάρχει η παραγγελία στον άγγελο της Σμύρνης να μείνει πιστός μέχρι θανάτου και του υπόσχεται ο Θεός ότι θα του δώσει το στέφανο της ζωής. Σ' αυτό υπάκουσε ο Χρυσόστομος Σμύρνης, με αυτή την υπενθύμιση σ' αυτούς που του πρόσφεραν διαφυγή αρνήθηκε την φυγή και βεβαίως έλαβε το στέφανο της ζωής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.