9 Σεπ 2012

Οἱ…Τοῦρκοι δάσκαλοι τῆς Θράκης ξαναχτυποῦν!

Ε, τί; Δὲν τὸ ξέρετε ἐσεῖς δηλαδὴ ὅτι κάθε χρόνο τέτοιον καιρὸ διάφοροι ἐμπλεκόμενοι μὲ τὴν ἐκπαίδευση (ὑπουργοί, προϊστάμενοι διευθύνσεων, συνδικαλιστικὲς παρατάξεις, σύλλογοι καθηγητῶν καὶ γονέων) ἐκδίδουν ανακοινωσεις μὲ διαπιστώσεις καὶ εὐχὲς γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς; Καὶ βέβαια τὸ ξέρετε!
Πάρτε λοιπὸν τώρα καὶ μία…ἄλλη ἀνακοίνωση: τὸ μήνυμα ποὺ ἀπέστειλε τὴν 1η του Σεπτέμβρη στὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης ὁ γνωστὸς (καὶ παράνομος) «Σύλλογος Τούρκων Δασκάλων Δυτικῆς Θράκης», ὅπως τὴ μετέφρασε τὸ ἰστολόγιο tourkikanea.gr ἀπὸ τὸ τουρκοπεριοδικὸ τῆς Κομοτηνῆς «Ρόντοπ Ρουζγκαρί». Απολαύστε γνήσιο τουρκολάγνο ἐμετὸ ἀπὸ κάποιους ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς δάσκαλοι, ἀπολαῦστε ὅμως καὶ τὴ φωτογραφία, ποῦ δὲν ἔχει βέβαια σχέση μὲ τὸ δημοσίευμα, ἀλλὰ εἶναι σίγουρα πολύ…εὔγλωττη, καθὼς ἀπεικονίζει τὸν πρόεδρο τοῦ ἐν λόγω συλλόγου Σαμῆ Τοραμᾶν μὲ τό…μεγάλο του ἴνδαλμα!Ὅσον ἀφορᾶ τέλος τὴ φύση τῶν περιεχομένων αἰτημάτων, ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε; Κρατᾶμε ἁπλῶς τὸ προσφυὲς ἀναμφίβολα σχόλιο τοῦ μεταφραστῆ Μ.Κ. πως «θὰ ἦταν καλύτερα νὰ βγάζει ἀπ’ εὐθείας μία ἀνακοίνωση τὸ ἴδιο τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, καὶ ὄχι νὰ τὰ μαθαίνουμε ἀπό…ἀναμεταδότη»! Ἐ, νὰ μὴ χάνουμε τζάμπα καὶ τὸν...
χρόνο μας!
    “Μήνυμα γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ χρονιὰ τοὺ «Συλλόγου Τούρκων Δασκάλων Δυτικῆς Θράκης»
    Ἂς εἶναι χαρμόσυνη γιὰ ὅλη τὴν Τουρκικὴ Μειονότητα Δυτικῆς Θράκης ἡ ἐκπαιδευτικὴ-ἀκαδημαϊκὴ χρονιὰ 2012-2013.
    Ἀγαπητοὶ μαθητές, ἐσεῖς ἀποτελεῖτε τὸ μέλλον μας. Ἡ συνέχιση τοῦ τουρκικοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ δυνατότητα μίας πιὸ ἐλπιδοφόρας ματιᾶς γιὰ τὸ αὔριο τῆς μειονότητας, συνδέεται μὲ τὴν ἐκπαίδευση ποὺ θὰ πάρετε καὶ τὶς ἐργασίες ποὺ θὰ κάνετε.
    Ἀξιότιμοι δάσκαλοι, σὲ ἐσᾶς ἀναλογεῖ τὸ μεγάλο καθῆκον γιὰ τὴν ἐξέλιξη καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς μειονότητάς μας, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τουρκικῆς γλώσσας καὶ τὴν βελτίωση τῆς ἔκφρασης τῶν μελῶν τῆς μειονότητας. Στόχος μᾶς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐξύψωση τοῦ ἐπιπέδου καὶ τῆς ποιότητας τῆς ἐκπαίδευσης ποὺ παρέχεται στὰ παιδιά μας, καὶ ἡ ἀνατροφὴ γενεῶν μορφωμένων, σύγχρονων καὶ συνδεδεμένων μὲ τὴν ἱστορία μας, τὸν πολιτισμό μας, καὶ τὶς ἐθνικὲς καὶ πνευματικές μας ἀξίες.
    Ἀξιότιμοι γονεῖς, μεγάλη εἶναι καὶ ἡ δική σας συμβολὴ στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν σας, ποὺ εἶναι καὶ τὸ πιὸ πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχεῖο. Συνεργαστεῖτε μὲ τοὺς δασκάλους στὸ σχολεῖο καὶ παρακινῆστε τὰ παιδιά σας νὰ μετέχουν σὲ κάθε εἴδους δραστηριότητες. Ἐνδιαφερθεῖτε γιὰ τὰ μαθήματα τῶν παιδιῶν σας.
    Ἀξιότιμοι γονεῖς, γράψτε τὰ παιδιά σας στὰ μειονοτικὰ σχολεῖα. Γιὰ ὅσο ἐνδιαφέρεστε γιὰ τὰ παιδιά σας, θὰ δεῖτε νὰ αὐξάνονται καὶ οἱ ἐπιτυχίες.
    Στὴν Δυτικὴ Θράκη θὰ πρέπει νὰ ἀνοίξουν δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα, γυμνάσια καὶ λύκεια ποὺ θὰ ἀνήκουν στὴν μειονότητα.
    Δὲν εἶναι σωστὸ τὸ μέτρο τοῦ κατ’ ἐπιλογὴν μαθήματος τῶν τουρκικῶν σὲ κάποια κρατικὰ σχολεῖα στὴν Δυτικὴ Θράκη.
    Στὴν Δυτικὴ Θράκη πρέπει νὰ καταβληθεῖ προσπάθεια ὥστε τὰ παιδιὰ τῆς τουρκικῆς μειονότητας νὰ ἐπιλέγουν τοὺς δικούς τους ἐκπαιδευτικοὺς φορείς”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.