1 Σεπ 2012

«Κλειστὸς» ὁ Ἔβρος, «ἀνοιχτὸ» τὸ Αἰγαῖο...

«Κλειστός» ο Έβρος, «ανοιχτό» το ΑιγαίοΣτὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο ἐπιστρέφουν οἱ διακινητὲς παράνομων μεταναστῶν
Ἀνησυχητικὴ αὔξηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ρεύματος ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Τουρκίας πρὸς τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου δείχνουν τὰ στοιχεῖα ποὺ δόθηκαν στὴ δημοσιότητα μετὰ τὴν εὐρεία σύσκεψη ποὺ ἔγινε στὸ ὑπουργεῖο Ναυτιλίας καὶ Αἰγαίου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τῆς παράνομης μετανάστευσης. 
Ἡ ἐνίσχυση τῶν μέτρων ἐπιτήρησης τῶν χερσαίων συνόρων σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀναγγελία δημιουργίας κέντρων ὑποδοχῆς στὴν ἑλληνοτουρκικὴ μεθόριο μετὰ ἀπὸ μία μακρὰ περίοδο ὕφεσης ἔχουν στρέψει καὶ πάλι τὴ μεταναστευτικὴ ροὴ στοὺς θαλάσσιους διαύλους τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.
Μόνο τὸν Αὔγουστο ἔγιναν 397 συλλήψεις ἀλλοδαπῶν στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο, ἐνῶ τὸν ἀντίστοιχο μήνα τοῦ 2011 ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἔφτανε μόλις στὶς 168 συλλήψεις.
Τὰ νησιὰ ποὺ προσελκύουν περισσότερό τους διακινητὲς εἶναι ἡ Λέσβος, ἡ Σάμος, ἡ Πάτμος, ἡ Λέρος καὶ ἡ Σύμη, ὅπου ἔχουν σημειωθεῖ τὰ περισσότερα περιστατικὰ καὶ κατ' ἀναλογία ἡ πλειονότητα τῶν συλλήψεων ἀπὸ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα καὶ τὴν ΕΛ.ΑΣ. τὴν περίοδο ἀπὸ τὴν 1η μέχρι καὶ τὶς...
29 Αὐγούστου.
«Τὸν τελευταῖο μήνα παρατηρήθηκε αὔξηση τοῦ φαινομένου εἰσροῶν λαθρομεταναστῶν στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο. Αὐτὴ ἡ τάση ἀνόδου μᾶς ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συγκαλέσαμε σύσκεψη μὲ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες, μὲ ὅλους τους φορεῖς, διότι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ αὐτὸ τὸ φαινόμενο μόνο ἀπὸ τὸ Λιμενικὸ Σῶμα. Ἀπαιτεῖται ἡ συστράτευση ὅλων», ἐπισήμανε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Λ.Σ. Ἀντιναύαρχος Δημητρης Μπαντιᾶς.
Ὅλες οἱ πλευρὲς κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ λήψη ἐπιπλέον μέτρων γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἀνάλογων περιστατικῶν, καθὼς καὶ ἡ συστηματοποίηση τῆς συνεργασίας τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μὲ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, τὸν Στρατὸ Ξηρᾶς καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία. Πρὸς τοῦτο, ὅπως ἀνακοινώθηκε, πρόκειται νὰ διεξαχθοῦν κοινὲς καὶ συντονισμένες ἐπιχειρήσεις ἐπιτήρησης καὶ περαιτέρω ἐνίσχυση τῶν λιμενικῶν ἀρχῶν μὲ πλωτὰ καὶ ἐναέρια μέσα, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπινο δυναμικό.
Ἡ ἐνίσχυση τῆς διεξαγωγῆς κοινῶν ἐπιχειρήσεων μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ Frontex στὴν περιοχή, καθὼς καὶ ἡ διάθεση πρόσθετων κοινοτικῶν, ἐπιχειρησιακῶν καὶ χρηματοδοτικῶν, πόρων ἀποτελοῦν καὶ τὸ ἀντικείμενο ἐπιστολῶν ποὺ ἔχουν ἤδη στείλει ὁ ὑπουργὸς κ. Κωστής Μουσουρούλης καὶ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Λ.Σ., πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Ὅπως προκύπτει μάλιστα, ἀπὸ τὴν ἀπάντηση τῆς Ἐπιτρόπου Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, κυρίας Σεσιλια Μάλμστρομ, σὲ ἐρώτηση ἕλληνα εὐρωβουλευτή, γιὰ τὸ ἔτος 2013 πρόκειται νὰ διατεθοῦν στὴν Ἑλλάδα 85 ἑκατ. εὐρὼ γιὰ τὴν παράνομη μετανάστευση.
Αὐτὰ τὰ κονδύλια δίνονται πρὸς ἀξιοποίηση, μέσω τῶν τεσσάρων ταμείων Ἐξωτερικῶν Συνόρων, Ἐπιστροφῆς, Προσφύγων καὶ Ἔνταξης Ὑπηκόων Τρίτων Χωρῶν.
«Ἡ κύρια πύλη εἰσόδου παράνομων μεταναστῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι τὰ χερσαία καὶ θαλάσσια σύνορά της χώρας μας. Οἱ Βρυξέλες καὶ οἱ ἐθνικὲς κυβερνήσεις ὀφείλουν νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν αὐτό. Ἡ χώρα μᾶς ἀντιμετωπίζει τὴ λαθρομετανάστευση ὡς μεῖζον ἐθνικὸ ζήτημα», τόνισε κατὰ τὴ σχετικὴ σύσκεψη ὁ κ. Μουσουρούλης. 
ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.