27 Απρ 2012

Ἐπιστολή πρός Ρεπούση: «Πάλιν Ἡρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται»


Ἄλικα, 23-04-2012

Πρός κά Μαρία Ρεπούση,
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου,
Ὑπεύθυνη Τομέα Παιδείας καί Ἐρευνῶν τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς, Ὑποψήφια βουλευτή Ἅ΄ Πειραιῶς

«Πάλιν Ἡρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται» 
Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἱκανοποίηση διάβασα στό twitter σᾶς τά ἑξῆς: «Ἀνοίγουν αὔριο τά σχολεῖα μετά τίς διακοπές τοῦ Πάσχα. Τά παιδιά μαζί μέ τούς δασκάλους ἤ τούς καθηγητές τους θά ὑποχρεωθοῦν καί πάλι… νά στηθοῦν στό προαύλιο γιά νά προσευχηθοῦν. Ἀλήθεια σέ ποιό ἄλλο εὐρωπαϊκό σχολεῖο γίνεται αὐτό; …Νομίζω σέ κανένα. Γνωρίζετε ἐσεῖς κανένα σχολεῖο ποῦ νά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ πρωινή προσευχή; …νά εἶναι ὑποχρεωτικός ὁ ἐκκλησιασμός; Καί νά ὑπάρχουν εἰκόνες ἁγίων στούς τοίχους; Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα σήμερα στήν Παιδεία μας; Ὄχι οἱ μισθοί ἐξαθλίωσης τῶν ἐκπαιδευτικῶν; ».
Καί λέγω ὅτι αἰσθάνομαι τά παραπάνω, διότι ἐπιβεβαιώθηκαν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἰσχυρίζονταν ὅτι τό ἀνεπίτρεπτο καί ἀποσυρθέν ἐν τέλει βιβλίο σᾶς ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ δέν γράφτηκε ἀπό κάποιο τυχαῖο πρόσωπο, ἀλλά γνωστό ἐν τή Ἰουδαία γιά τίς «ὄμορφες» θέσεις του. Δέ θά ἤθελα νά σταθῶ στό συγκριτικό ἐπιχείρημά σας σχετικά μέ τά ἄλλα εὐρωπαϊκά σχολεῖα. Ἄραγε τά ὅσα συμβαίνουν στά σαλόνια τῆς Εὐρώπης εἶναι ὅλα ἄξια πρός μίμηση; Αὐτό πού μπορῶ νά καταθέσω εἶναι ἡ προσήλωση, ἡ χαρά, ἡ ἐνεργή συμμετοχή τῶν παιδιῶν-μαθητῶν μου κατά τήν διάρκεια τῆς πρωινῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Καί τό ἴδιο θά σᾶς βεβαιώσουν καλόπιστα χιλιάδες ἄλλοι ἐκπαιδευτικοί τῆς....

 πατρίδας μας πού μπαίνουν σέ σχολικές αἴθουσες.  
 Ἴσως νά χρησιμοποιεῖτε ἡμερολόγιο πού ἀναγράφει τίς παγκόσμιες ἑορτές κι ὄχι τίς χριστιανικές. Τήν ἡμέρα πού διατυπώσατε τά παραπάνω «βαθυστόχαστα» ἦταν ἡ Κυριακή του Ἄπ. Θωμά («ἡμέρα τῆς γής» γιά τό πάγκ. ἡμερολόγιο). Σᾶς καλεῖ λοιπόν ἡ ἡμέρα σάν ἄλλος ΑΠΙΣΤΟΣ Θωμάς, νά βάλετε τό δάκτυλό σας ἐπί τόν τύπον τόν ἥλων, καί τότε νά εἶστε βέβαιη ὅτι θά τρέξετε κι ἐσεῖς νά πεῖτε τήν ἴδια προσευχή τῶν ἡμερῶν αὐτῶν μέ τούς μαθητές μας, δηλαδή τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι».
 Παράλληλα, ὡς ἁπλούς παιδαγωγός, διακρίνω ἕνα μίσος γιά τίς ἱερές εἰκόνες ἀπό μέρους σας. Σκέφτομαι μάλιστα ὅτι γιά νά ἤσασταν εὐτυχισμένη θά ἔπρεπε νά διήγατε βίο ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Λέοντος Γ’ τοῦ Ἴσαυρου, τοῦ καί ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥ, καί ὄχι στόν 21ο αἰώνα πού γευόμαστε ἐπί χιλιετία καί πλέον τούς καρπούς τῆς εὐσεβοῦς πολιτικῆς τῆς Ἁγίας Αὐτοκράτειρας Θεοδώρας.
 Φυσικά καί ἡ ἡμέρα πού ἄνοιξαν τά σχολεῖα σᾶς διδάσκει. Ἦταν ἡ Δευτέρα 23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου («ἡμέρα βιβλίου» πάγκ.). Κι αὐτό διότι κι ὅλες τίς εἰκόνες νά ξεκρεμάσετε ἀπό τούς τοίχους, οἱ μυριάδες ναοί τοῦ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ στήν ὕπαιθρο καί στίς πόλεις θά μαρτυροῦν καί θά θυμίζουν τήν ἀκλόνητη πίστη τῶν Ἑλλήνων στό Χριστό. Κι ἐάν ἀκόμη κι αὐτές τίς γκρεμίσετε, ὅπως συνέβη παλαιότερα σέ Ρωσία, Μ. Ἀσία, Β. Ἤπειρο, καί Κύπρο, καί κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας (ὅταν κατ’ ἐσᾶς «περνούσαμε καλά»), πάντοτε θά ὑπάρχουν πάλλουσες ψυχές ἀνθρώπων οἱ ὁποῖες θά ἔχουν μετατραπεῖ σέ Σπήλαια τῆς Βηθλεέμ καί σέ Πανάγιους Τάφους.
 Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι στήν πατρίδα μᾶς ὑπάρχει πνευματικός λοιμός (=ἀρρώστια) αἴτιος γιά τόν λιμό (=πείνα) πού ζοῦμε σήμερα. Σέ αὐτό τό σημεῖο μου ἔρχονται στό νοῦ  χρόνοι ἀρχαῖοι, ὅταν ἡ πόλη τῶν Ἀθηνῶν βασανίζετο ὑπό λοιμοῦ. Τότε ἕνας Σκύθης ἰατρός, ὁ Τόξαρης, συμβούλευσε τούς Ἀθηναίους νά ράνουν μέ κρασί τούς δρόμους, ὥστε μέ τήν ὀσμή του νά φύγουν οἱ νοσογόνες ἀναθυμιάσεις. Ἐν ἔτει 2012 ἀποτελεῖ βέβαια πολυτέλεια νά ἀγοράσουμε κρασί καί νά τό χύσουμε στούς δρόμους ὁλόκληρής της Ἑλλάδας, ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης τήν ὁποία παραδέχεστε κι ἐσεῖς ὅτι βιώνουμε (ἀλήθεια, πόσα χρήματα ἐπιστρέψατε γιά τό βιβλίο σᾶς τῆς ἱστορίας τό ὁποῖο ἐν τέλει πετάχτηκε στά σκουπίδια;…). Ὅμως μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τόν πνευματικό λοιμό μέ ἄλλο τρόπο, τήν ἡμέρα πού γιορτάζει ἡ ἄμεση Δημοκρατία, καί θά τό πράξουμε.
-Δέν θά πάψουμε νά προσευχόμαστε καί νά ἐκκλησιαζόμαστε μέ τούς μαθητές μας.
-Δέν θά σταματήσουμε νά διδάσκουμε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
-Δέν θά ἐπιτρέψουμε νά πραγματοποιηθοῦν τά χυδαία ὄνειρα τῶν ὀλίγων ἔναντι τῶν εὐσεβῶν ἐπιθυμιῶν τῶν πολλῶν.
Σταματῶ ἐδῶ! Σᾶς χαιρετῶ ἐνημερώνοντάς σας: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὑπό τήν σκιά τοῦ Φάρου τοῦ Ταινάρου…
Νικόλαος  Πᾶν. Ἀντωνόπουλος
Προϊστάμενος Δημ. Σχόλ. Ἀλίκων Μάνης

8 σχόλια:

 1. ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ,ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ...ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΕΧΟΜΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 1. Johannes-Kessels-Akademie Katholisches Berufskolleg Schule der Sekundarstufe II (Gladbeck)
  2. Erzbischöfliches Friedrich-Spee-Kolleg Institut zur Erlangung der Hochschulreife (Neuß)
  3. Marienschule der Ursulinen (Bielefeld)

  Είναι, endeiktiköa, μερικά από τα εκατοντάδες σχολεία στη Γερμανία που κάνουν προσευχή. Η Ρεπούση, εκτός από τα ανθελληνικά της ταλέντα, έχει και ταλέντο στην παραπληροφόρηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. θα τολμησει η αισχρη στις εκλογες να ζητησει την ψηφο μας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ας μάθει πρώτα την ιστορία της Μικρασιατικής καταστροφής και τις θυσίες των κληρικών μας στους αγώνες του έθνους, στην προκειμένη περίπτωση ας μάθει για το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και έπειτα, ας εκφράσει άποψη για τον χωρισμό κρατους - Εκκλησίας και τις εικόνες!!! Όμως ας της εξηγήσει κάποιος οτι δεν ζει σε μια απλώς ευρωπαϊκή χώρα αλλά στην Ορθόδοξη Ελλάδα!!!!
  Αν θέλει η δημοκρατική αριστερά να την εντάξει στο ψηφοδέλτιο της, δικαίωμα της, αλλά να αλλάξει ονομασία, για να μην κοροϊδεύει τον κοσμάκη και ας ονομαστεί φασιστική τουρκική αριστερά!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. η Ρεπουση ειναι εβραια και δεν την ενδιαφερει ουτε ο Χριστος ουτε η Ελλαδα,ποτε θα το καταλαβαιτε πια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παλακιδα των εχθρων του ΧΡΙΣΤΟΥ μας και της ΕΛΛΑΔΑΣ μας.Θα παρει και αυτη τα αργυρια της και μετα την τιμωρια της και απο τον Κυριο μας και απο τους Ελληνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η κ.Ρεπούση ψεύδεται,σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και προσευχή γίνεται και εικόνες και σταυροί υπάρχουν στις αίθουσες,για παράδειγμα στην Ιταλία,κανένας δεν είπε να υποχρεώνουμε να γίνουν ορθόδοξοι όσοι δεν είναι,αλλά δεν μπορεί όμως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία να απαιτεί η κ.Ρεπούση και άλλες αντίστοιχες στις άλλες χώρες να αρνηθούμε την παράδοσή μας και την πίστη της συντριπτικής πλειοψηφίας.Μάλιστα δε η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ψέμματα και παραποιεί την αλήθεια για να επικρατήσουν οι ιδέες της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η κ. Ρεπούση δεν γνωρίζει ότι Ιταλικά και τα Γερμανικά δικαστήρια απέρριψαν τις προφυγές μουσουλμάνων για την αποκαθήλωση του σταυρού και των εικόνων απο τις σχολικές αίθουσες, ενω προσέτι τόσο η Ιταλική όσο και Γερμανική κοινωνία ιδιάιτερα μάλιστα της Βαυαρίας αντιτάχτηκε σφόδρα στις παρεμβάσεις των αλλοθρήσκων ξένων η ευρωπαίων;
  Ποίος είπε ότι δεν γίνεται προσευχή και εκκλησιασμός στα ευρωπαικά σχολεία;
  Περαν των άλλων δεν γνωρίζει η παραπάνω κυρία ο,τι υπάρχουν χιλιάδες σχολεία στη Ιταλία την Ισπανία , το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία , την Γερμανία ,την Ελβετία που είναι υπό την καθοδήγηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και άλλων προτεσταντικών δογμάτων , καθώς επίσης εκατοντάδες καλά πανεπιστήμια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.