30 Απρ 2012

Πρωτοβουλία 7 Ἱστολογίων: Μέ τήν ἀγάπη μας... προσφέρουμε ζωή καί ἐλπίδα σέ ἕναν νέο ἄνθρωπο

Πληροφορηθήκαμε ὅτι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2011, μετά ἀπό ἕνα τροχαῖο, o 25χρονος Π.Π. ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη ἔχασε τά δύο του πόδια. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή στάθηκαν μέ διάκριση δίπλα του ὁ ἱερέας καί οἱ πιστοί της ἐνορίας του, τοῦ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀπελοῦ Ἀλεξανδρούπολης.
Μετά τήν ἀποκατάσταση τῶν ἰατρικῶν προβλημάτων, ἔπρεπε νά ἑτοιμαστεῖ ἕνα σπίτι πού νά ἐπιτρέπει νά ζήσει μέσα ἕνα ἄτομο μέ εἰδικές ἀνάγκες. Πέρασαν 6 περίπου μῆνες καί μαζεύτηκαν τά 32.000 ἀπό τά 38.000 εὐρώ πού χρειάστηκαν γιά τήν ἀνακατασκευή τοῦ σπιτιοῦ καί οἱ ἐργασίες ἔχουν σχεδόν ὁλοκληρωθεῖ. Τά 20.000 εὐρώ τά πρόσφερε ἡ Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως (χωρίς νά προβάλει πουθενά τήν στήριξή της). Τά ὑπόλοιπα 12.000 τά πρόσφεραν ἐνορίτες καί πιστοί ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα ὑπόλοιπο 6000 περίπου εὐρώ πού ἐκρεμεῖ. Οἱ ἴδιοι ἐνορίτες ἔδωσαν καί ξανάδωσαν χρήματα. Τώρα ἔφτασε ἡ δική μας σειρά γιά νά καλύψουμε τό ὑπόλοιπο ποσό. 
Ὁ καθένας μας ἄς δώσει ὅτι μπορεῖ. 5, 10, 20, 50 εὐρώ. Μποροῦμε νά τά καταφέρουμε. Ὁ στόχος μᾶς εἶναι μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2012 νά ἔχουν ἐξοφληθεῖ ὅλα τά ἔξοδα. Τά Ἱστολόγια (μέ ἀλφαβητική σειρά) : Ἀναβάσεις, Ἀντιπαρακμή, Ἐθνική Παιδεία, Κλασσικοπερίπτωση,  ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily, Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό, Ὁ Παιδαγωγός μέ κοινή μας πρωτοβουλία, ἀποφασίζουμε νά δημοσιοποιήσουμε τήν προσπάθεια καί νά στηρίξουμε ἀπό κοινοῦ τήν συγκέντρωση τῶν ὑπόλοιπων χρημάτων.
Ἄς καταθέσει ὁ καθένας μας ὅτι ποσό μπορεῖ στήν....

Τράπεζα Κύπρου:
Ι.Β.Α.Ν.: GR3407300700000000010463336 (Η επωνυμία του τραπεζικού λογαριασμού είναι  "ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΑΛΟΥ")

Ἄν κάποιος χρειαστεῖ ἀπόδειξη γιά νά τήν χρησιμοποιήσει ὡς δωρεά στήν ἐφορία, ἀρκεῖ νά ἐπικοινωνήσει στά τήλ: Ι. Ναοῦ:            2551045087 (Τρίτη καί  Πέμπτη 9-11 π.μ.) καί κινητό:             6973685851     
Γιά ἐπαλήθευση τῆς ἐγκυρότητας τῆς εἴδησης παραθέτουμε
1.φωτογραφίες ἀπό τίς ἐργασίες πού γίνονται (πατῆστε ἀριστερά τήν εἰκόνα γιά μεγένθυνση)
2. τήν ἐπιστολή τοῦ ἱερέα, πατρός Ἀναστασίου Ἀλεξίου, 
3.τήν ἔγκριση τῆς ΔΟΥ Ἀλεξανδρούπολης γιά τή διενέργεια ἐράνου 
καί 4. τήν ἀπόφαση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ Ι.Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀπελοῦ Ἀλεξανδρούπολης.
Θερμή παράκληση πρός τά ΔΕΚΑΔΕΣ φιλικά μας Ἰστολόγια  να στηρίξουν τήν προσπάθεια. 

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τοῦ ἱερέα (τόν ὁποῖο γνωρίζουμε προσωπικά). Τό προσωπικό του e-mail: analexiou@gmail.com


"Ἀδελφοί μου,
Ἔρχονται στιγμές στή ζωή μας, πού νιώθουμε βαθιά μέσα μας τήν ἀνάγκη νά ζητήσουμε τή συμπαράσταση καί τή στήριξη τῶν συνανθρώπων μας, γιά νά ξεπεράσουμε καταστάσεις πού ὑπερβαίνουν κατά πολύ τίς δικές μας δυνατότητες.
Πρίν ἀπό 6 μῆνες περίπου σέ τροχαῖο δυστύχημα ὁ Π.Π., ἕνα 25χρονο παλληκάρι τῆς ἐνορίας μας, ἔχασε τά δύο του πόδια. Ὅλη ἡ ἐνορία ἀναστατώθηκε μέ τό γεγονός αὐτό καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀρκετοί ἐνορίτες παραβρέθηκαν στό πλευρό του γιά ἠθική συμπαράσταση. Ἤδη ἡ κατάστασή του σταθεροποιήθηκε. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Νοσοκομείου Ἀλεξ/πόλης ἔχει ξεκινήσει ἡ διαδικασία τοποθέτησης τεχνιτῶν μελῶν καί οἱ γιατροί εἶναι πλέον αἰσιόδοξοι γιά τήν βελτίωση τῆς ὑγείας του. Βέβαια τό γεγονός τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ εἶναι τραγικό καί ἀλλάζει τελείως τόν τρόπο ζωῆς τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ.
Ἐμεῖς ὡς ἐνορία καί ἀδελφοί του ἐν Χριστῷ, ὄχι μόνο συμπάσχουμε στή δοκιμασία αὐτή τοῦ Π., ἀλλά ἔχουμε ἤδη δραστηριοποιηθεῖ, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια στό νά ἐπιστρέψει κοντά μας μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα καί μέ τήν ἀπόφαση νά παλέψει γιά τή ζωή.
Τί προσπαθοῦμε νά κάνουμε;
Μέ τήν ὕπ. ἄρ. 13/5-11-2011 πράξη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς πήραμε τήν ἀπόφαση νά ἀνακατασκευάσουμε τό μισό παλιό καί ἀκατοίκητο σπιτάκι τῆς γιαγιᾶς του, μέ τήν ὁποία μεγάλωσε, καί νά τοῦ φτιάξουμε ἕνα χῶρο ζεστό, φιλικό καί προσαρμοσμένο στίς ἀπαιτήσεις ἑνός ἀνθρώπου μέ εἰδικές κινητικές ἀνάγκες. Ἔχουμε ἤδη ξεπεράσει τό ποσό τῶν 30.000 εὐρώ, πού θά φτάσει, ἀπ' ὅ,τι φαίνεται, καί ἴσως ξεπεράσει τίς 38.000 εὐρώ.
Τί κάναμε μέχρι τώρα;
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἀλεξανδρούπολης μᾶς βοήθησε καταβάλλοντας τό ποσό τῶν 20.000ευρώ γιά τή πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. Ἀπό λαχειοφόρο ἀγορά πού διενεργήθηκε μέ τήν ἔγκριση τή ΔΟΥ Ἀλεξ/πόλης (ἄρ. πρώτ. 2096/3-2-2012) καί ἀπό προσφορές καί δωρεές ἀδελφῶν μας, ἐνοριτῶν καί μή, συγκεντρώθηκαν ἄλλα 12.000 εὐρώ περίπου.
Τί χρειαζόμαστε;
Νά εὐαισθητοποιηθοῦν καί ἄλλοι συνάνθρωποί μας νά βοηθήσουν νά ὁλοκληρώσουμε τό ἔργο μας.
Πῶς θά βοηθήσετε;
α) Μέ κατάθεση στόν λογαριασμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, (ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ι.Β.Α.Ν.: GR3407300700000000010463336), τήν διαχείριση τοῦ ὁποίου ἔχει ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μέ τήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης.
β) Μέ Ταχυδρομική ἐπιταγή, μέ τή σημείωση γιά τή φιλανθρωπική προσπάθεια Π.Π., στήν διεύθυνση:  Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (π. Ἀναστάσιος Ἀλεξίου), Τ.Θ. 1250 Ἁπαλός, 68100 Ἀλεξανδρούπολη.
(Γιά τήν ἔκδοση ἀπόδειξης δωρεᾶς παρακαλοῦμε νά μᾶς στέλνετε τήν ἀπόδειξη κατάθεσης τῆς τράπεζας σημειώνοντας τό ὀνοματεπώνυμο πού θέλετε νά κοπεῖ ἡ ἀπόδειξη καί ἡ διεύθυνσή σας.)

Μέ τήν ἐλπίδα στηριγμένη στό Θεό, σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
π. Ἀναστάσιος - Τήλ.: 6973685851     
Προϊστάμενος τοῦ Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁπαλοῦ
68100 Ἀλεξ/πόλη

Ἡ ἄδεια ἀπό τή ΔΟΥ Ἀλεξανδρούπολης γιά τή διενέργεια τοῦ ἐράνου:

Ἡ ἀπόφαση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου :
8 σχόλια:

 1. Μπράβο για την προσπάθεια που αναλάβατε.

  Κάπου άκουσα ότι "δεν δείχνουν την ποιότητά μας τα πιστεύω μας, αλλά η πράξεις μας".

  Έμπρακτη αγάπη. Όχι λόγια, μα έργα.

  Καλημέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΝΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ! ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρειάζεται και όνομα για να δώσουμε. Σε ποιο όνομα είναι ο λογαριασμός. Το θέλουμε απαραίτητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σωστή η παρατήρηση για τα ονόματα που έχουν τον τραπεζικό λογαριασμό.
  Ζούμε σε εποχές που ο καθένας έχει κάθε λόγο να "ψάχνει" και να μην πέφτει "θύμα".
  Η φιλευσπλαχνία και η αγάπη πρέπει να συνοδεύονται και με τα κατάλληλα τεκμήρια για να μην δημιουργούμε άθελά μας απατεώνες.

  Ο λογαριασμός ανοίχτηκε από την εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού (η οποία αποτελείται από τον πατήρ Αναστάσιο Αλεξίου και 4 λαϊκούς, τα ονόματά των οποίων υπάρχουν στο Πρακτικό της Εκκλησιαστικής επιτροπής που δημοσιοποιήθηκε).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η τράπεζα Πειραιώς μέσω winbank, ζητάει Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου.
  Γράψτε το όπως το λέει στο βιβλιάριο για να κάνουμε Copy-Paste.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μίλησα μόλις με τον πατέρα Αναστάσιο Αλεξίου (εφημέριο του Ι.Ναού).
  Η επωνυμία του τραπεζικού λογαριασμού είναι
  "ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΑΛΟΥ".


  Για να χρησιμοποιηθούν χρήματα από το λογαριασμό αυτό, πρέπει προηγουμένως να υπάρχει σχετική απόφαση-έγκριση, μετά από συνεδρίαση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ι.Ναού και στη συνέχεια να το εγκρίνει και η Μητρόπολη Αλεξανδρουλόπεως.
  Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος από την εκκλησιαστική επιτροπή μεμονωμένα να "σηκώσει χρήματα" από το λογαριασμό αυτό.

  Επίσης, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον ιερέα, παραθέτουμε και το εμαιλ του:
  analexiou@gmail.com (το κινητό του και το τηλ του Ι.Ναού αναφέρονται στην ανάρτηση).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη.
  Ο Λογαριασμος βγάζει την επωνυμία του Ιερού Ναού:
  Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Απαλού.
  Η Διαχείριση γίνεται με έγκριση δαπάνης από τον πρόεδρο της Εκκλησιαστικη Επιτροπής (π. Αναστάσιο) και της Ιεράς Μητρόπολης και εξουσιοδότηση του Ταμία με έγκριση από τους ίδιους. Και όλα αυτά γιατί "Ζούμε σε εποχές που ο καθένας έχει κάθε λόγο να "ψάχνει" και να μην πέφτει "θύμα"", όπως σημειώνει κάποιος παραπάνω.
  Ευχαριστώ πολύ.
  π. Αναστάσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Βάλτε Paypal γιανα μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς από την άλλη άκρη του πλανήτη. Το IBAN ισχυέι μόνο για την Ευρώπη. Από Αμερική δεν έχουμε άλλο τρόπο εκτός από το Paypal

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.