6 Μαρ 2012

Νηστεία σημαίνει πείνα γιά τό Θεό

«Νηστεία σημαίνει πείνα γιά τό Θεό. Μόνο αὐτός πού εὐχαριστεῖ ζεῖ ἀληθινά». 
π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν.
Ὅταν διψάσεις, θά ἀνακαλύψεις τή γεύση τοῦ νεροῦ, πού ἀγνοοῦσες λόγω τῆς συνήθειας. Βάλε τό στόμα σου στό τρεχούμενο νερό καί γεύσου τίς σταγόνες πού σου ἔκαναν τή χάρη νά μείνουν γιά νά σέ δροσίσουν. Ὅταν πεινάσεις, θά ἀνακαλύψεις τή γεύση τοῦ ψωμιοῦ, πού ἀγνοοῦσες λόγω τῆς συνήθειας. Φάε τό ψωμί σου ἀργά καί ταπεινά. Δέξου τό μέ εὐγνωμοσύνη ὡς δῶρο καί θά σού εἶναι πιό γλυκό κι ἀπό τό μέλι. 
Μέ τή νηστεία πού μᾶς διατηρεῖ σέ κατάσταση πείνας,ἀσκούμαστε νά λαμβάνουμε τήν τροφή καί τή ζωή εὐχαριστιακά. Νά τή λαμβάνουμε ὡς δῶρο ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ νηστεία -ὡς πείνα καί δίψα- ἀνοίγει ἄλλες προοπτικές, ἄγνωστες παντελῶς στόν κορεσμένο ἄνθρωπο. Τό ψωμί, τά φροῦτα, τό νερό γίνονται ξαφνικά τόσο ὄμορφα…ἐμπνέουν τόσο σεβασμό πού...

 θέλεις νά τά φιλήσεις… Τά ἁπλά ἀκτινοβολοῦν μία ἁγνή ὀμορφιά πού τά κάνει πιό ποθητά ἀπό τά πολυποίκιλα καί ἐπιτηδευμένα… 
Ἡ νηστεία, ὡς πείνα καί δίψα, δίνει στήν τροφή καί τή ζωή τή γεύση τῆς εὐλογίας καί τῆς εὐχαριστίας. Βλέποντας τό ψωμί καί τό νερό ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἀνακαλύπτεις τελικά παντοῦ γύρω σου τά κρυμμένα Τοῦ δῶρα… Ἔχει δίκιο ὁ π. Ἀλέξανδρος. "Μόνο αὐτός πού εὐχαριστεῖ ζεῖ ἀληθινά"! 
Ἡ πείνα καί ἡ δίψα τῆς νηστείας εἶναι στό βάθος τῆς πείνα καί δίψα γιά τόν Θεό. Αὐτό τό ζεῖς πραγματικά στήν ἑσπερινή λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ὅταν ὅλη μέρα πεινᾶς καί διψᾶς τόν Ἄρτο καί τόν Οἶνο τῆς Εὐχαριστίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.