9 Μαρ 2012

Ἐκκλησιαστικός σάλος μέ τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια

Γιργος Θεοχάρης
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ; ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΤΑ΄΄ΕΛΕΓΧΟΥΝ΄΄ ...;
νέος κανονισμός λειτουργίας γιά τά ερά συχαστήρια  θά γκριθε σέ μερίδα στίς 15 Μαρτίου χωρίς νά πάρχει  κπρόσωπος τν συχαστηρίων ν διοργάνωση τς γίνεται  ν γνοία τν περισσοτέρων συχαστηρίων καθώς δέν εδοποιήθηκαν πό τήν ερά  Σύνοδο καί  τήν ερά ρχιεπισκοπή θηνν, σύμφωνα μέ  τήν παρακάτω νοιχτή πιστολή.Τί πείγουσα διαδικασία εναι ατή; Κρύβει μήπως καί πολιτικές σκοπιμότητες;Μέ φορμή τήν ν  λόγω ξέλιξη δικογόρος κ. ώαννης Κανελλόπουλος, κπρόσωπος συχαστηρίων, πέστειλε νοιχτή πιστολή προς  λους τους μπλεκόμενους.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ
                            Το δικηγόρου ωάννου Κανελλόπουλου
                                                     Πρός...

1)Τόν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπο θηνν καί πάσης λλάδος Κ. ερώνυμο
2) Τά μέλη τς Συνοδικς πιτροπς πί το μοναχικο βίου
3) Τούς Σεβασμιωτάτους ρχιερείς  τς Δ.Ι.Σ.
4)Πρός παντάς τους ρχιερες τν ερν μητροπόλεων τς κκλησίας τς λλάδος
5) ρχιμανδρίτη Μεθόδιο Κρητικό, εσηγητή τς συνοδικς πιτροπς πί το μοναχικο βίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1)Ες τά ν λλάδι ερά συχαστήρια
2)Ες τίς ν λλάδι ερές μονές
3)Ες τόν μερήσιο καί περιοδικό τύπο
4) Διαδικτυακούς τόπους καί κκλησιαστικά πρακτορεα
Δευτέρα 05-03-2012
Μακαριώτατε,  γιοι ρχιερες ελογετε,
      Δία τς παρούσης ναφέρομαι πρός μς, καθότι πως πληροφορομαι τήν προσεχ Πέμπτη 15 Μαρτίου τρέχοντος τους, χετε προγραμματίσει μερίδα, γιά τήν γκριση νέου κανονισμο ?Περί τν ν λλάδι      
  ρθοδόξων ερν συχαστηρίων?. 
          Μετά πό πικοινωνία πού εχα μέ πολλά συχαστήρια, διεπίστωσα, τι ο περισσότερες δελφότητες ατν, χουν παντελ γνοια τς ν λόγω προγραμματισθείσης μερίδος, καθότι δέν λαβαν ως τώρα οδεμία πρόσκληση, ν συγχρόνως ξέφραζαν τήν ελογη πορία τους γιά τήν πιλογή το χρόνου, ν μέσω δηλαδή τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς.
       Στήν παράδοση το μοναχισμο, Μεγάλη καί γία Τεσσαρακοστή, χει ξέχουσα σημασία, κόμα καί μες ο κατά κόσμον Χριστιανοί,χουμε κ τν γονέων μας καί τν παππούδων μς γαλουχηθε, τι ατές τίς μέρες καί μες πρέπει νά περιορίζουμε τίς σκοπες ξόδους μας καί νά βρίσκομεν εκαιρίας γιά ναχώρηση πρός τάς ερς Μονάς καί τά ερά συχαστήρια,διά τήν πνευματικήν νάτασή μας. Ο δέ μοναχοί τηρον μέ πολύ αστηρότητα, τό συχαστικό πνεμα καί πρόγραμμα, πηγαίνοντας πό τό κελί τούς ες τήν κκλησία καί πάλι ες τό κελί τους, ποφεύγοντας τάς συντυχίας καί μέ ατούς κόμα τούς μοναχούς της ερς Μονς τους. Ο δέ παλαιότεροι μοναχοί  τηροντες αστηρότερον τάς παραδόσεις, φηναν καί ατς τά δίας ερς Μονάς καί δηγοντο ες τήν σωτέραν ρημο καί πέστρεφον τήν Κυριακή τν Βαΐων.
      Δέν μπορομε νά κατανοήσουμε ποιός λόγος πού ο «νδιαφερόμενοι» γιά τόν συχαστικό (περί συχαστηρίων λόγος) μοναχισμό δέν καταθέτουν στοιχειώδη σεβασμό στίς αώνιες παραδόσεις το μοναχισμο καί τς κκλησίας καί καλον πό λη τήν λλάδα, τίς μοναχές καί τούς μοναχούς, ν τ μέσω τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς, στήν θήνα, γιά συζητήσεις καί διαλόγους καί μάλιστα νομοκανονικούς.
       Τί πείγουσα διαδικασία εναι ατή; Καί ποιός σοβαρός λόγος φίσταται στε νά καταπατονται «ρια αώνια θεντο ο πατέρες μν;»
       ληθεύει τι ατό μεθοδεύθη, προκειμένου ατός κανονισμός νά προλάβει νά περάσει πό ατή τή Βουλή καί ατή τήν κυβέρνηση, πού πέρασε γιά τήν πατρίδα μς νομοθετήματα πού ποθηκεύουν καί τό μέλλον τς πατρίδος καί τό δικό μας καί τν παιδιν μας καί φυσικά δέν χει εαισθησίες τέτοιες, πού νά τήν μποδίσουν νά ποθηκεύσει καί τό μέλλον τν ερν συχαστηρίων; 
     Τό βέβαιο πάντως εναι τι μόλις  δύο βδομάδες πρίν τήν μερίδα τς 15-03-2012, νημερώθηκαν μερικά μόνον συχαστήρια διά τήν μερίδα, ν λλα, δέν χουν καν κληθε νά καταθέσουν τάς πόψεις τν καί γνοον πλήρως ατή τή διαδικασία.
       Μάλιστα, πως προκύπτει πό τό πρόγραμμα τς μερίδος, προβλέπεται κατά τήν διάρκεια ατς, πρόγευμα καί γεμα, λλά δέν προβλέπεται κανένας  εσηγητής κ μέρους τν ερν συχαστηρίων. μόνος εσηγητής πού προβλέπεται εναι κ μέρους τς ερς Συνόδου, σεβαστός π. Μεθόδιος Κρητικός, εσήγηση το ποίου εναι πό τήν πλευρά τν προωθούντων τόν νέο κανονισμό πισκόπων, ν ο κπρόσωποι τν συχαστηρίων, στερονται εσηγητο καί δέν τούς χει κοινοποιηθε οτε καν εσήγησις, πί τς ποίας καλονται νά προσέλθουν καί νά τοποθετηθον, μέ ποτέλεσμα ,φ?νός μέν νά στερονται τς στοιχειώδους δυνατότητος νά προετοιμασθον, στε νά τοποθετηθον πί τν θέσεων τς εσηγήσεως, φ?τέρου δέ, σοι κπρόσωποι τν ερν συχαστηρίων προσέλθουν στήν μερίδα καί γιά πρώτη φορά κούσουν τά τς εσηγήσεως, θά φείλουν γιά να τέτοιο μεγίστης σημασίας ζήτημα, νά θέσουν π?ψιν τν Γεροντικν τους συνάξεων τό περιεχόμενο τς εσηγήσεως, νά λάβουν  νόμιμα πόφαση πό τήν γεροντική σύναξη το συχαστηρίου τους, σύμφωνα μέ τόν κανονισμό πού διέπονται καί στήν συνέχεια κφέρουν τάς νομίμως κπεφρασμένας ες τάς γεροντικς συνάξεις, πόψεις τν.
            φόσον εσηγητής ρίζεται κ τς ερς Συνόδου γιά τήν προώθηση το νέου κανονισμο τν ερν συχαστηρίων, δίκαιο καί ελικρινές θά εναι, εσηγητής νά εναι πίσκοπος καί μάλιστα κ τν σκούντων πιέσεις γιά τήν προώθηση το νέου κανονισμο, πό δέ τήν πλευρά το π. Μεθοδίου, φρονομε τι, θά πρεπε νά εναι εσηγητής τν συχαστηρίων, άν ατά τόν πέλεγαν, θά φειλε, νά μήν δεχθε, γούμενος ν συχαστηρίου, νά δίδει λλοθι στούς πισκόπους, στε νά πικαλονται στήν συνέχεια τι εσηγητής ταν καθηγούμενος ερο συχαστηρίου, πού μως οτε καν τήν εσήγησή του ως σήμερα, δέν κοινοποίησε στά συχαστήρια.
Φρονομε τι π. Μεθόδιος, σεβόμενος τό πλθος τν ερν συχαστηρίων, θά κατανοήσει ς «Μεθόδιος», τήν «Μεθόδευσιν» τν προωθούντων τόν νέο κανονισμό καί φερόμενος τίμια ,πνευματικά καί θικά θά παραιτηθε πό εσηγητής. ταν τά θέματα φορον τό γενικό καλό καί πλθος μοναστικν καθιδρυμάτων, τό θέμα τς πακος δέν θά πρέπει νά εναι διάκριτο, δέν μπορε νά πιστεύει κανείς τι φείλει νά κάνει πακοή καί σέ τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις, ταν μάλιστα εναι «Μεθόδιος».
       Ατά, σον φορ τήν ρθότητα τς διαδικασίας, ς πρός τήν οσία το θέματος θά πανέλθωμε.
            Εελπιστοντες γιοι ρχιερες, τι δέν θά παραβλέψετε τήν κκληση μς ατή, παρακαλομε πως ναβάλλετε τήν μερίδα, διά εθετότερο χρόνο,  φο προηγουμένως, χει ριστε κ μέρους τν ερν συχαστηρίων, τριμελής πιτροπή, ποία θά κφράζει καί θά κπροσωπε τά ν λλάδι ερά συχαστήρια κατά τήν διαδικασία ατή καί πό τήν προϋπόθεση βεβαίως,τι θά χουν λάβει προηγουμένως ,λα τά συχαστήρια, τάς εσηγήσεις ,τόσο τς Συνοδικς πιτροπς πί το Μοναχικο βίου σο καί τήν εσήγηση τς τριμελος πιτροπς τν, στε νά δύνανται νά τοποθετηθον π΄ατν, ο Γεροντικές Συνάξεις τν.
Μετά σεβασμο καί τιμς
ωάννης Κανελλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.