6 Μαρ 2012

Ἕνας προβληματισμός!

Ὅλα ὅσα γράφω εἶναι ἡ ἀλήθειά μου. Εἶναι πιθανό νά σκανδαλιστεῖς διαβάζοντας τήν. Ζητῶ προκαταβολικά συγγνώμη γι’αὐτό. Ξέρεις δέν μπορῶ νά σέ κατηγορήσω, γιατί δέν ἔχω αὐτό τό δικαίωμα, δέν εἶναι ἄλλωστε ὁ ρόλος μου αὐτός. Γιατί νά κρίνω;Ἴσως ἔχεις μάθει διαφορετικά στή ζωή σου. Ἴσως ἔτσι σέ ἔμαθαν. Καί ξέρεις καί κάτι ἄλλο;Ἴσως καί νά ἔχεις καί δίκιο, ἀλλά δέν μπορῶ νά μή γράψω αὐτό πού σκέφτομαι.Ἴσως ἐκφράζει καί κάποιον ἀκόμη. Βλέπω λοιπόν ὅλους ἐσᾶς καί ὧρες ὧρες στενοχωριέμαι, θυμώνω. Τόν τελευταῖο χρόνο εἶναι ἡ ἀλήθεια πώς γνώρισα πολύ κόσμο. Πολλούς νέους. Φοιτητές, μαθητές, ἐργαζόμενους, οἰκογενειάρχες ἤ ἐλεύθερους. Ἀνθρώπους μέ ὄνειρα,σκέψεις, στόχους, ἀνάγκη γιά αὔριο, γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. Γιά ἕνα αὔριο πιό ἐλεύθερο, πιό δημιουργικό, πιό ἑλληνορθόδοξο. Καί σκέφτομαι τώρα. Ὅλοι ἔχουμε τίς ἴδιες ἀνάγκες. Νά πάει ὁ τόπος μας κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι μπροστά, νά γνωρίσουμε κάποιον/κάποια καί νά κάνουμε οἰκογένεια (ἄν εἴμαστε γι’αὐτό τό δρόμο) καί νά προσπαθοῦμε νά ζοῦμε ἀγωνιστικά καί ἐν Χριστῷ. Ὡς ἐδῶ ὅλα καλά.Παίρνω τό θάρρος πού μου χρειάζεται (τό χαμένο μου θάρρος) καί συνεχίζω τή ζωή μου, γνωρίζοντας πώς ὑπάρχουν καί ἄλλοι πού σκέφτονται τά ἴδια μ’ἐμένα. Καί τώρα ἔρχεσαι ἐσύ καί μοῦ λές… «Ποῦ βρίσκεις τό πρόβλημα; Πάλι ἀνικανοποίητη; Πάλι κάτι φταίει; Πάλι δέν....
 ἀρκεῖσαι σ’αὐτό ποῦ ἔχεις;»
Ξέρεις δέν ντρέπομαι νά στό πῶ. Ὄχι,δέν ἀρκοῦμαι. Δέ μοῦ φτάνουν αὐτά πού ἔχω καί νά σού πῶ καί τό γιατί. Βλέπω ὅλους ἐσᾶς ἤ καλύτερα ὅλους ἐμᾶς πού τρέμουμε νά πράξουμε,νά σκεφτοῦμε,νά ρισκάρουμε,νά ζήσουμε. Κᾶνε κάτι κι ἄς εἶναι καί λάθος κι ἄς πληγωθεῖς. Δέν ἀντέχω ἄλλο αὐτή τή δῆθεν σεμνότητα. Κι ἄν μιλήσουμε μέ κάποιον τοῦ ἄλλου φύλου τί θά γίνει; Μήπως ἔτσι διαπράττουμε μία θανάσιμη ἁμαρτία; Εἰλικρινά στό λέω φίλε καί φίλη μου ἔχω κουραστεῖ…Εἴμαστε τόσο ψεύτικοι. Καί ἄντε σου λέω πώς μιλᾶς μέ κάποιον. Ἄν στραβώσει κάτι στήν πορεία ὅλοι πέφτουν πάνω σου. Γιατί αὐτή ἡ πράξη νά μέ κυνηγάει καί νά ὁρίζει τό μέλλον μου; Γιατί νά κρίνουμε τόσο αὐστηρά; Διάβασα κάπου πώς ἄν κρίνεις τόν ἄλλο δέ σού μένει χρόνος, γιά νά τόν ἀγαπήσεις...
Κι ἄν ἀκόμα εἶμαι μέ κάποιον καί χωρίσω τόν καιρό τῆς γνωριμίας, γιατί νά μέ λιθοβολήσεις; Θά ἦταν καλύτερα νά εἶχα ἕναν προβληματικό γάμο; Νά ἔφερνα παιδιά στόν κόσμο καί νά μήν τούς ἔδινα ἀγάπη καί τρυφερότητα, γιατί θά ἤμουν ἀπορροφημένη στά δικά μου προβήματα; Νά εἶχα μία οἰκογένεια ποῦ δέν ἀναπτύσσεται σωστά;Ἔτσι ἀρχίζω νά ἔχω προβλήματα ὑγείας. Ναί, ναί αὐτά τά γνωστά ψυχοσωματικά πού ἀναφέρουν ὅλοι. Ξέρεις πῶς εἶναι νά σού λέει ὁ γιατρός πῶς δέν ἔχεις κάτι ὀργανικό; «Ἁπλῶς ἀγχώνεσαι,πιέζεσαι,δέ χαίρεσαι τή ζωή σου..» Ξέρεις πῶς νιώθεις ἐκείνη τή στιγμή;…Μά πῶς νά τήν χαρῶ καταπιεστικά; Θέλω νά χαρῶ, νά ζήσω μέ τό δικό μου τρόπο κι ὄχι μέσα στά δικά σας καλούπια.Ἴσως κι ὁ δικός μου τρόπος σκέψης νά εἶναι ἀρκετά καλουπωμένος, ἀλλά τόν προτιμῶ. Δέν ἀντέχω ἄλλο τά δικά σας μέτρα, τή λογική της καχυποψίας, τήν γεμάτη ἐρωτηματικά, ἀντιρρήσεις κι ἀμφιβολίες.

Ἡ συναναστροφή μου μέ νέους ἀνθρώπους δέ μέ κάνει λιγότερο χριστιανή, λιγότερο πιστή ἤ λιγότερο ἀνθρώπινη. Ἀντιθέτως, μαθαίνω ἀπ’τά λάθη μου. Δέν πηγαίνω γυρεύοντας, μά κι ἄν στραβοπατήσω θέλω νά εἶσαι ἐκεῖ νά μέ στηρίξεις ἤ ἔστω νά νιώθω πώς εἶσαι ἐκεῖ. Σέ θέλω δίπλα μου, βοηθό καί σύμμαχο, γιατί πολύ ἁπλά μόνη μου φοβᾶμαι .Θέλω κι ἐγώ τή στήριξη στή ζωή. Δέν ἀντέχω ἄλλο τήν καταπίεση, τούς κανόνες πού ὑπάρχουν γιά τό δῆθεν καλό μου. Δέ μέ βοηθᾶς ἔτσι. Μέ πνίγεις.Δέν μπορῶ ν’ἀνασάνω..

Βλέπω τούς ἀνθρώπους χαρούμενους, χαμογελαστούς μέ τό δικό τους περίγυρο κι ἀλήθεια τούς χαίρομαι, ἀλλά ὅταν πρόκειται γιά κάποιον ἐκτός του περιγύρου; Τότε τί συμβαίνει; Γιατί εἶναι πιό ἐπιφυλακτικοί καί λιγότερο χαμογελαστοί; Γιατί; Ἄλλωστε ἀκόμη κι ἄν ξέρουν κάτι ἀρνητικό γιά κάποιο πρόσωπο πού γνωρίζουν εἶμαι σίγουρη πώς γνωρίζουν τό θέμα μονόπλευρα καί δέ ρώτησαν τήν ἐκδοχή τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Ἀλήθεια ρώτησες ποτέ τόν ἄλλο πῶς ἐνίωσε; Πῶς νιώθει τώρα; Γι’αὐτό σου λέω ὑποκριτές εἴμαστε. Ἄν κι ἀπό σένα πού ζεῖς μέσα στήν ἐκκλησία (ὅσο μπορεῖς καί προσπαθεῖς) δέ βρῶ  λίγη παρηγοριά, τότε ἀπό ποιόν θά βρῶ; Γιατί καί μές στήν ἐκκλησία αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση; Πολύ μέ στενοχωρεῖ!

Ἡ συναναστροφή τῶν δύο φύλων, ἤ πιό σωστά ἡ σωστή συναναστροφή τῶν δύο φύλων εἶναι ὑγιής καί πρέπει νά ὑπάρχει. Δέ λέω νά φτάσουμε στά ἄκρα, ἄλλωστε κι ἐγώ θά χαρακτήριζα τόν ἑαυτό μου γενικά συντηρητικό.Ὅμως μή μέ κάνετε νά νιώθω τύψεις πού φέρνω στό μυαλό μου κάποιον. Μέ κάνετε νά νιώθω μή φυσιολογική. Μοῦ δημιουργεῖτε συμπλέγματα. Γιατί στούς συνομηλίκους μου νά μή μιλάω ἄνετα; Γιατί νά τούς ἔχω στό περιθώριο; Γιατί νά φοβᾶμαι νά γελάσω μαζί τους, νά συμπάσχω μαζί τους, νά τούς κάνω φίλους μου, νά τούς ἀγαπήσω, νά τούς μάθω…Γιατί;;; 
Δέν εἶναι ἁμαρτία. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ἁμαρτία αὐτή ἡ συναναστροφή! Κι ὅμως... Μέ κάνεις κι αἰσθάνομαι ἀπαίσια. Λές κι εἶμαι ἐκτός ἐποχῆς,ἐκτός τόπου καί χρόνου. Στό ξανατονίζω δέν ἐννοῶ νά φτάσουμε στό ἄλλο ἄκρο,νά πᾶμε γυρεύοντας καί νά δώσουμε χῶρο στόν πονηρό. Μά μή μᾶς ὁδηγεῖτε καί στήν κατάσταση τῆς ἀποστείρωσης. Τότε εἶναι πού γινόμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Καί ναί ὁ χριστιανός πρέπει νά ξεχωρίζει ἀπό τόν κόσμο, γιατί εἶναι χριστιανός, ὄχι ὅμως νά φτάσουμε καί στήν ὑπερβολή. Δέ θά συμβεῖ τίποτε ἄσχημο,ἄν εἶσαι προσεκτικός,ἀλλά ὅταν ξέρω πώς κάθε μου στραβοτιμονιά θά εἶσαι ἐκεῖ γιά νά τήν κρίνεις κι ὄχι νά τήν ἀγκαλιάσεις,τότε ναί,ἔχω ἄγχος,νιώθω πίεση καί ζῶ ὅπως θές ἐσύ. ΕΣΥ!!! Ὄχι,ὅπως θέλει ὁ Χριστός, ἀλλά ὅπως θές ἐσύ. Εἶναι σάν νά λές στήν Κυριακή Προσευχή "γενηθήτω τό θέλημά μου"... Νομίζω πώς δέν τό θές αὐτό, γι’αὐτό ξανασκέψου τό πρίν μέ κατακρίνεις, πρίν μέ σχολιάσεις,πρίν ἐπηρεάσεις τούς ἄλλους καί τούς κάνεις νά εἶναι προκατειλημμένοι καί καχύποπτοι μαζί μου. Σκέψου λίγο τί θά ἤθελε ὁ Θεός…Σκέψου λίγο τί θά ἤθελες ἐσύ γιά τόν ἑαυτό σου,τό παιδί σου,τό φίλο σου…Καί μετά πράξε
Α.Λ
vasiliskosmas

11 σχόλια:

 1. Σκέψου και εσύ όμως πόσο σχολίασες εμένα και μετά ζήτα να μην σε σχολιάζουν!
  Επίσης ζήτα πρώτα από τον πνευματικό να σε οδηγήσει και μετά αράδιασε σκέψεις ατομικές στους άλλους δημοσίως...άλλο το ιδιωτικά.
  Αν θες να μην σε χαρακτηρίσω.

  Με αγάπη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξέρεις είναι δύσκολο να ξεφεύγει κανείς από το προτεσταντικό ήθος του ευσεβισμού και του ηθικισμού και να ζει την Ορθοδοξία με τον αυθορμητισμό που την χαρακτηρίζει. Δυστυχώς οι περισσότεροι "θρησκευόμενοι" (βάζω και τον εαυτό μου μέσα) ζουν σε ένα γυάλινο κόσμο και αντιλαμβάνονται την Ορθοδοξία τελείως λανθασμένα.

   Διαγραφή
 2. ΑΔΕΡΦΕ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ,
  ΑΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
  ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΕ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΒΙΣΤΗΣΕΙΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μήπως (λέω εγώ τώρα) ο δρόμος προς τον Παράδεισο δεν είναι ένας, αλλά πολλοί;
  Μήπως ο δρόμος προς τη Χάρη του Θεού δεν θέλει μόνο τραγουδάκια και χαρωπά τα δύο μου πόδια τα χτυπώ;
  Μήπως (ξαναλέω εγώ τώρα)για να πλησιάσεις το Χριστό πρέπει να σταματήσεις να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου απ'τους άλλους και να δεις ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε;
  Λέω μήπως....

  ΥΓ: Καλά ρε σεις... Πότε προλαβαίνετε και αμέσως να την πέσετε σε μια ανάρτηση τόσο όμορφη; Συνεννοημένοι είστε; Έπεσε σύρμα πάλι; Λέω εγώ τώρα....

  περήφανο άτι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ! ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κύριε ελέησον! Βρε διαχειριστές :-D :-D, ε όχι και στα θεολογικά! Κάντε μια ετικέτα ''άρθρα καταπιεσμένων''!!!!
  (πλακίτσα λεβεντόπαιδα, να σπάσει ο πάγος, μην αρπαχτείτε!) :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο/φίλη που έγραψε το άρθρο αυτό..πολλοί ωραίες σκέψεις και πολύ.....κοινές και φυσιολογικές.τέτοιες σκέψεις περιτρυγυρίζουν κι εμένα.συζήτησα το θέμα αυτο (συναναστροφή με το άλλο φύλο) με τον πνευματικό μου εκφράζοντάς του παρόμοιες σκέψεις..εκείνος μου απάντησε πως δε θα πρέπει να "φλερτάρουμε" με το πονηρό και πως ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η στραβή..και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την άποψη.με το να απομακρύνεσαι απ'τους άλλους δεν σε βοηθάει(τουλάχιστον μακροπρόθεσμα) με εξαίρεση τον μοναχισμό και την πνευματική άσκηση.συν τοις άλλοις,μία απ' τις αρχές της πίστης μας είναι να είσαι πραγματικός κύριος του εαυτού σου κι αυτο το πράγμα δεν επιτυγχάνεται με την αποφυγή καταστάσεων αλλά με την άμεση αντιμετώπισή τους.άλλωστε ο πραγματικός χριστιανός όταν έχει συνειδητοποιήσει τι θέλει απ' τη ζωή του και ποιος είναι ο αληθινός του στόχος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μα, ούτως ή άλλως, το να αντιμετωπίζεις το άλλο φύλο ως κάτι το ύποπτο/επίφοβο/αιτία πτώσης κλπ, καταφέρνεις να πονηρεύεις περισσότερο.

  ΑΠΛΟΤΗΤΑ χρειάζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλημέρα σε όλους και καλή Σαρακοστή.Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τα θετικά και τα αρνητικά.Με συγχωρείτε αν καταλάβατε πως βγάζω τον εαυτό μου απ'όλο αυτό που περιγράφω.Κάτι τέτοιο δεν ισχύει.Πολλές φορές κι εγώ κρίνω γρήγορα κάποιον και μετά κοινώς "την πατάω".Ήταν απλώς σκέψεις που έκανα μια δεδομένη στιγμή και σκέφτηκα να τις γράψω.Όσο για το κατά πόσο είμαι καταπιεσμένη..νομίζω όλοι λίγο πολύ περνάμε κάποιες περιόοδυς στη ζωή μας στις οποίες νιώθουμε πιεσμένοι.Εύχομαι να βγαίνουμε γρήγορα απ'αυτές τις περιόδους και πάντα με ελπίδα και πίστη στο Χριστό να πορευόμαστε.Να είστε καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.