4 Φεβ 2012

«(Τό δίχτυ) δέν θά σπάση, γιατί τά ψάρια εἶναι μεγάλα, ἀλλά γιατί ἔχει σαπίσει»

http://desmond.imageshack.us/Himg525/scaled.php?server=525&filename=greecefire01gn8.jpg&res=medium
«Προσευχή, ὀρθή ζωή, παράδειγμα »
- Γέροντα, ποιά εναι σωστή θέση πο πρέπει νά πάρη μοναχός στήν σημερινή δύσκολη κατάσταση; 
- Κατ' ρχάς, προσευχή, ρθή ζωή, παράδειγμα, καί ταν χρειασθ καί που χρειασθ, νά μιλήση. 
- Δηλαδή, πρέπει μοναχός νά μιλήση, ταν δοθ φορμή; 
- Μά, φυσικά! ν δέν μιλήση μοναχός, ποιός θά μιλήση; μοναχός δέν χει τί νά φοβηθ. Ο λλοι φοβονται, μήπως τούς πετάξουν πό τίς θέσεις τους. μες ο φιερωμένοι στόν Θεό, ν δέν τραβήξουμε μπροστά, ποιός θά τραβήξη; 
λογισμός μου λέει πς δέν θά φήση Θεός· δέν θά φήση! Θά ξεκαθαρίση ατή κατάσταση. Τώρα εναι σάν νά παρχη να μεγάλο δίχτυ πο χει κλείσει μέσα τά ψάρια καί εναι σάπιο. 
Πάει μιά πό δ-μιά πό κε καί θά σπάση στό τέλος. Καί δέν...
θά σπάση, γιατί τά ψάρια εναι μεγάλα, λλα γιατί χει σαπίσει τό δίχτυ. 
- Γέροντα, τά ψάρια εναι ο Χριστιανοί; 
- Ναί, ο Χριστιανοί, καί ο λλοι εναι τά χέλια, τά φίδια. λλά καί μες θά δώσουμε λόγο στόν Θεό γι' ατήν τήν κατάσταση. γω τώρα τά λέω ξω πό τά δόντια· δέν κρατιέμαι λλο! 
- Δηλαδή, Γέροντα, τί πρέπει νά κάνουμε; 
- Πρτα νά κάνουμε δουλειά στόν αυτό μας. Γιατί ς μοναχός σκοπό χω νά διαλύσω τό νθρώπινο δικό μου πνεμα, νά φτιάξω πρτα τόν αυτό μου, γιά νά γίνω νθρωπος πνευματικός, γιατί λλις δέν χει νόημα ζωή μου ς μοναχο. στερα νά μιλήσουμε μέ τρόπο, ταν χρειάζεται, καί Θεός θά βοηθήση νά φέρουμε θετικά ποτελέσματα. 
- Γέροντα, μερικοί μως λένε καλύτερα σιωπή καί προσευχή. 
- Δέν μπορες νά διαφορήσης, ταν λα καίγωνται γύρω σου. Πρέπει νά σβήσης τήν φωτιά. πόνος δέν σ' φήνει νά σιωπήσης. Βέβαια, τό κυριώτερο εναι νά προσπαθ κανείς νά ζ πνευματικά, σο μπορε. Και ν χρειασθ νά πάρη σέ να σοβαρό ζήτημα κάποια θέση, θά πάρη τήν θέση πο θά πιτρέψη Θεός. 
Νά ζτε ταπεινά, πλά, πνευματικά, στε σέ μιά δύσκολη στιγμή νά μήν ναγκασθτε νά κάνετε συμβιβασμούς. Υστερα νά κοιτάξετε νά ρχωνται γιά μοναχές νέες πο νά χουν προυποθέσεις γιά τόν Μοναχισμό, γιά νά μπορον νά γίνουν σωστές μοναχές. 
ταν γίνη κανείς καλός μοναχός, ξέρει μετά μέχρι πο χρειάζεται νά σχοληθ μέ να θέμα· τί πρέπει νά κάνη καί τί δέν πρέπει, πς νά νεργήση. ν δέν γίνη σωστός μοναχός, λα στραβά πνε. Τό καταλάβατε; 
ν γίνετε σωστές μοναχές, θά νεργτε μέ σύνεση. ν δέν γίνετε σωστές μοναχές, ν μιά τήν στείλης κάπου, θά πρέπη νά τς πς «νά πς ατό μέχρι κε, κενο μέχρι κε», γιατί λλις μπορε νά π νοησίες. 
'λλά ατό εναι κατάσταση πανάπτυκτη. Πο νά τά βγάλης πέρα μετά; 
Γι' ατό σες χουν προυποθέσεις γιά τόν Μοναχισμό, νά δουλευτον, γιά νά γίνουν σωστές μοναχές καί νά ξέρουν μέχρι πο πρέπει νά πον, τί πρέπει νά πον νά ξέρουν τί πρέπει νά κάνουν σέ μιά δύσκολη στιγμή. 
Καί θά κινονται μέσα στήν πακοή, γιατί θά σύμφωνη τό δικό τους πνεμα μέ τό πνεμα τς Γερόντισσας. Σέ μιά νάγκη, να νεμα νά τίς κάνη Γερόντισσα, θά καταλαβαίνουν, γιατί θά ργάζωνται στήν δια συχνότητα. 
λλις δέν γίνεται χωριό. ν δέν μάθετε νά κινσθε τσι, μπορε νά μπ καί κάποιος λλος στήν δια συχνότητα, νά λέη λλα πράγματα, νά μήν τό καταλάβετε καί νά κάνη μεγάλο κακό.
1. Βλ. Μάτθ. 16,26.
πόσπασμα πό τίς σελίδες  332 -336 το βιβλίου:
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 
ΛΟΓΟΙ  Β΄ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ 
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.