10 Ιαν 2012

Εἰσαγγελικὴ ἔρευνα κατὰ ἀστυνομικῶν, ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἀπάνθρωποι μὲ τὸν Γέροντα Ἐφραὶμ

Γράφει ὁ Βασίλης Κυριακουλης
Αὐξάνονται οἱ πιέσεις, γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν σκληρότερη μεταχείριση τοῦ Ἐφραίμ. Ἄγρυπνο τὸ μάτι τοῦ νόμου, δὲν ἀφήνει νὰ ξεφύγει τίποτε. Ἐνόχληση τοῦ Εἰσαγγελέα, ἐπειδὴ οἱ ἀστυνομικοὶ ἐπέτρεψαν στὸν Ἐφραὶμ νὰ μείνει στὸ κελί του.
Ἀντιμέτωποι μὲ τὴ Δικαιοσύνη θὰ βρεθοῦν οἱ ἀξιωματικοί της ΕΛΑΣ ποὺ ἐπέτρεψαν τὴν παραμονὴ τοῦ ἡγουμένου τῆς  Μονῆς Βατοπεδίου Ἐφραὶμ στὸ κελί του στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἐνῶ εἶχε συλληφθεῖ. Τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν ἀπόδοση ποινικῶν εὐθυνῶν σὲ βάρος τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ χειρίστηκαν τὴ σύλληψη τοῦ Ἐφραὶμ διέταξε ὁ προϊστάμενος τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Θεσσαλονίκης, Εὐάγγελος Μπακέλας, ὁ ὁποῖος μὲ ἔγγραφη παραγγελία του πρὸς τὴν Ὑποδιεύθυνση Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων Βόρειας Ἑλλάδας ζητᾶ νὰ διερευνηθεῖ ἐὰν τελέστηκε τὸ ἀδίκημα τῆς παράβασης καθήκοντος, κάνοντας λόγο οὐσιαστικὰ γιὰ εὐνοϊκὴ μεταχείριση τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου. Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφό της εἰσαγγελικῆς παραγγελίας, ὁ Ἐφραὶμ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ συνελήφθη δὲν μποροῦσε νὰ παραμείνει στὸ κελί του, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ μεταφερθεῖ ἄμεσα στὸ ἰατρεῖο τοῦ Κέντρου Ὑγείας Καρυῶν ἢ σὲ ἄλλο νοσηλευτικὸ ἵδρυμα.
Ἡ παραμονή του στὸ Ἅγιον Ὅρος θεωρεῖται παράτυπη σύμφωνα μὲ τὴν εἰσαγγελικὴ παραγγελία ποὺ...

 δόθηκε, καθὼς ἡ μεταχείριση ποὺ ἐπιφύλαξαν στὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου δὲν προβλέπεται ἀπὸ κανένα ἄρθρο τοῦ Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας.
Ὁ εἰσαγγελέας ζητᾶ ἀπὸ τοὺς «ἀδιάφθορούς» της ΕΛΑΣ νὰ διερευνήσουν ἐὰν προκύπτουν ποινικὲς εὐθύνες σὲ βάρος ὅσων ἀστυνομικῶν χειρίστηκαν τὴν ὑπόθεση ἢ ἔδωσαν ἐντολές, προκειμένου ὁ Ἐφραὶμ νὰ παραμείνει στὸ Ἅγιον Ὅρος ἀκόμη καὶ μετὰ τὴ σύλληψή του.
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἤδη ἔχει κληθεῖ νὰ δώσει ἀνωμοτὶ κατάθεση ὡς ὕποπτος τέλεσης ἀξιόποινων πράξεων ὁ ἀστυνομικὸς διευθυντὴς Χαλκιδικής, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει τὸ χειρισμὸ τῆς ὑπόθεσης σύλληψης τοῦ Ἐφραίμ. Ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπεδίου συνελήφθη τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων στὸ Ἅγιον Ὅρος ἔπειτα ἀπὸ βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἔκρινε ὅτι πρέπει νὰ κρατηθεῖ προσωρινὰ γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ σκανδάλου τοῦ Βατοπεδίου. Ἡ μεταγωγὴ τοῦ ἡγουμένου στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ τελικὰ ὁλοκληρώθηκε στὶς 28 Δεκεμβρίου.
Πηγή: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.