24 Ιαν 2012

Ἡ Ἑλλάδα παλεύει πάλι γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα

Η Ελλάδα παλεύει πάλι για την ανθρωπότητα
Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι ἡ Πύρινη πνοὴ ποὺ ζεῖ σὲ καρδιὲς ἡρώων καὶ διδάσκει τὴν Ἐλευθερία
Ἑλλάδα: Αὐτὴ ἡ λωρίδα Γὴς ἦταν πάντα τὸ ἀνάχωμα ἀπέναντι στὴν Τυραννία, στὴ βαρβαρότητα, στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Σὲ αὐτὸ τὸ ἀνθρώπινο τεῖχος ἀπὸ Ἑλληνικὴ σάρκα, συνθλίβονταν οἱ ὀρδὲς τῆς ἀνομίας, τῆς ἀσυδοσίας, τῆς κτηνώδους δύναμης ἐνάντια στὸν πολιτισμό.
Ὅταν τελικῶς ἡ Ἑλλάδα ἔπεσε, ἐνσαρκωμένη στὸ κορμὶ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα βυθίστηκε στὸν σκοτεινὸ μεσαίωνα. Στὴν λήθη, στὸν σκοταδισμό, στὴν Ἱερὰ ἐξέταση, στὸ δουλεμπόριο, τὴν δεισιδαιμονία καὶ τὸν φανατισμὸ τοῦ Καθολικισμοῦ καὶ τῶν αἱρέσεων. Ἔπρεπε νὰ ἀνάψει πάλι ἡ σπίθα ἡ Ἑλληνικὴ γιὰ νὰ φέρει τὴν ἀναγέννηση, τὸ φῶς καὶ τὸ δικαίωμα στὴν ζωή. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἀντίσταση στὴ βαρβαρότητα καὶ τὴ διαφθορά.
Μὴν γελιέστε. Ό, τί ὄμορφο ὑπάρχει στὸν πλανήτη, εἶναι Ἑλληνικό. Ἀπὸ τὴν Δημοκρατία μέχρι τὴν Εὐνομία. Ἀπὸ τὴν Τέχνη μέχρι τὴν Καλλιτεχνία. Ἀπὸ τὴν Μόρφωση μέχρι τὴν Ἐπιστήμη. Ἀπὸ τὴν Ἄθληση μέχρι...

 τοὺς ἀνθρώπινους Ἄθλους διὰ μέσου τῶν αἰώνων.
Τώρα τὸ σκοτάδι ἐπανέρχεται μὲ τὴν μορφὴ τοῦ “Χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος”. Ὁ παγκόσμιος ἀχταρμὰς βασισμένος σὲ χρηματιστηριακὲς τιμὲς καὶ ὄχι Ἀξίες, ὡς ἄλλος Ξερξης ἐπιτίθεται στὸ Δίκαιο τῶν λαῶν. Τὸ Δίκαιο – λέξη Ἑλληνική, ποὺ φυλᾶ στοργικὰ τὸν ἀδύναμο ἀπὸ τὸ Κτῆνος, κινδυνεύει ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἀργύρια ὑπὸ μορφὴ “ἄυλων τίτλων”, ἄυλων τόκων καὶ χρεῶν, ἄυλης κρίσης καὶ τρομοκρατίας ποὺ ὅμως θὰ ὁδηγήσουν σὲ μία ἀληθινή, ὀδυνηρὴ καὶ καθ’ ὅλα “ὑλικὴ” τυραννία. Σὲ ἕναν νέο Μεσαίωνα.
Ἡ ἐπίθεση ἄρχισε πάλι στὸ αἰώνιο μετερίζι τῆς Λευτεριᾶς, τὴν Ἑλλάδα. Ὅπως τότε, ὅπως πάντα. Γιατί ἔστω καὶ μυστηριακά, ὑποσυνείδητα, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ Πατρίδα τῆς Λευτεριᾶς καὶ ἡ κοιτίδα της. Ὁ Ὕμνος τῆς τραγουδᾶ τὴν Λευτεριὰ (Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν). Ἡ σημαία τῆς συμβολίζει τὴν Λευτεριὰ (Ἐλευθερία ἢ Θάνατος).
Τὸ Ἄδικο λοιπόν, ἤξερε πολὺ καλὰ ποὺ νὰ χτυπήσει. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἤξερε εἶναι πὼς ἀκόμα ἡ φλόγα καίει. Καὶ θὰ τοὺς κάψει ὅπως ὁ Ἡρακλῆς τὴν Λερναία Ὕδρα, ὅπως ἡ Πυθία τοὺς βέβηλους, ὅπως ἡ Ὑπερμάχω τοὺς εἰσβολεῖς. Γιατί ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ἐνάντια στὴν κρίση ἢ τὸ ὅποιο χρέος. Εἶναι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπιβίωση, γιὰ τὴν ἴδια τὴν ζωή. Καὶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ Ἑλλάδα καλεῖται νὰ ὑπερασπίσει τὶς πανανθρώπινες Ἀξίες, ὄχι τὰ ἀξιώματα τῶν πολιτικῶν. Ἑλλάδα δὲν εἶναι οὔτε ὁ Παπανδρέου οὔτε τὸ τραπεζικὸ σύστημα.
Ἑλλάδα εἶναι ἡ Πύρινη πνοὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ καρδιὲς Ἡρώων καὶ διδάσκει τὴν Ἐλευθερία. Ἐλευθερία γιὰ ὅλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.