24 Ιαν 2012

Ἂν εἴχαμε Ἑλληνικὴ κυβέρνηση...

Τοῦ Στέργιου Σμυρλῆ
Ἀγαπητὲς συμπατριώτισσες καὶ συμπατριῶτες,
Τὸ εἶχα ξαναγράψει καὶ στὸ παρελθόν. Ἂν εἴχαμε πατριωτικὴ κυβέρνηση ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦταν ἡ κορυφαία χώρα στὸ κόσμο. Ἡ μεταπολίτευση τελειώνει μὲ τρομερὲς ἀπώλειες γιὰ τὴν πατρίδα. Ὅλες οἱ Κυβερνήσεις ἤσαν προδοτικές. Θαυμάστε ποὺ μᾶς φτάσανε, οἱ Ἰσπανοὶ νὰ εἰσηγοῦνται τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα σὰν τὴν ἐπίσημη γλώσσα ποὺ πρέπει νὰ καθιερωθεῖ καὶ οἱ Ἕλληνες Βουλευτὲς νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα. Θὰ πρέπει νὰ ἐπέμβει ὁ Ζουράρης καὶ ὁ Χάρρυ Κλὺνν γιὰ νὰ τοὺς ρεζιλέψει; Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ποὺ θὰ ἤθελα, θὰ ἔστελνε σὲ ὅλες τὶς Ἑλληνικὲς πρεσβεῖες μας καὶ στὶς ἐδῶ ξένες πρεσβεῖες, σὲ ὅλα τὰ τεχνικὰ καὶ βιομηχανικὰ ἐπιμελητήρια ὅλου του κόσμου, σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια ἕνα ἁπλὸ χαρτὶ ποὺ θὰ ἔλεγε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος διαθέτει 3,000 φιλολόγους ποὺ μποροῦν νὰ διδάξουν τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ μερικὲς ὑποτροφίες.
Βιβλία, CD, μύθοι, ἐπιστῆμες, λεξιλόγια,Ἑλληνικὰ PC TURBOX, γλωσσοτουρισμός, γλωσσοθεραπεία, καὶ ὅτι ἄλλο ποὺ θὰ πουλοῦσε θὰ κατέληγε σὲ μία τεράστια μορφωτικὴ καὶ τουριστικὴ καὶ ἐμπορικὴ βιομηχανία μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἀπασχόληση καὶ τὴν προβολὴ τῆς Πατρίδος μας. Αν πήγαινες στον εκάστοτε Ὑπουργὸ Παιδείας μία τέτοια πρόταση, ίσως...

 πρῶτα ἤθελε προκαταβολικὰ μίζα καὶ στὴ συνέχεια μπορεῖ καὶ νὰ σὲ ὑποχρεώνανε νὰ εἶναι ὅλα γραμμένα σὲ greeklish.
Αὐτὴ ἡ πρόταση θὰ δημιουργοῦσε casus belli μὲ τὴν Τουρκία καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἐθνικὴ Ἄμυνα ὅπως διεκήρυξε ὃ Βενιζέλος πρέπει νὰ ὑλοποιεῖται μέσα ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, ἔτσι καὶ τὰ θέματα παιδείας θὰ πρέπει νὰ γίνονται μέσα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης. Θὰ μποροῦσε νὰ διαθέσει τὸ ΕΣΠΑ ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἐπιτρέπει ἡ κυρία Μέρκελ γιατί ὁποιαδήποτε ἀναθέρμανση τῆς οἰκονομίας θὰ καθυστεροῦσε τὴν κατεδάφιση τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ΕΣΠΑ καλὸ εἶναι νὰ πάει στὴ ΘΡΑΚΗ καὶ τὸ ΕΣΠΑ νὰ δοθεῖ στὴ Γερμανία ποὺ πολὺ θὰ ἤθελα νὰ φτιάξει ἕνα μεγάλο Φωτοβολταϊκὸ Πάρκο ὥστε νὰ χρησιμοποιήσει τὰ δικά της πάνελ καὶ νὰ εἰσπράττει ἀπὸ τὴν ΕΕ τὸ περιβαντολογικὸ Bonus. Ἡ αὐτονόμηση τῆς Θράκης θὰ κάνει καλὸ στὸ πάρκο..
Ὁ ἐχθρός της Ἑλλάδος εἶναι μέσα στὰ τείχη. Ἡ φωνὴ τοῦ ἐχθροῦ εἶναι τὰ Ἑλληνικὰ ΜΜΕ. Οἱ ἐφιάλτες ἀμέτρητοι ἄφησαν τὶς Θερμοπύλες καὶ πῆγαν στὴ Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.