22 Ιαν 2012

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου

Ἔζησε τόν 7ο αἰώνα μ.X. στά χρόνια του βασιλιᾶ τῶν Περσῶν Χοσρόη καί τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως Ἡρακλείου. Γιός Πέρση, ἀπό τήν τάξη τῶν Μάγων, εἶχε λάβει ἀξιόλογη ἐκπαίδευση καί εἶχε μεγάλο ἐνδιαφέρον για τά φιλοσοφικά καί θρησκευτικά προβλήματα.
ταν Χοσρόης κυρίευσε τά εροσόλυμα τό 614, καί στειλε τόν Τίμιο Σταυρό στήν Περσία, ο μορφωμένοι Πέρσες νδιαφέρθηκαν πολύ γιά τό πρόσωπο το Χριστο καί τή θρησκεία Του. νας π’ ατούς ταν καί Μαζοενδάτ, γιός το Βάβ, πού κατέληξε στό ν’ ποφασίσει ν’ σπασθε τή χριστιανική θρησκεία. Γι’ ατό πγε στά εροσόλυμα, που βαπτίσθηκε καί μετονομάσθηκε ναστάσιος.
Κατόπιν πγε στήν Καισάρεια, που θεώρησε καθκον του νά προσηλυτίσει στόν χριστιανισμό τήν κε περσική φρουρά. Στήν προσπάθειά του ατή, καταγγέλθηκε στόν διοικητή...

Δετε τό ερό λείψανο το γίου…
πό τόν ερό Μητροπολιτικό Ναό γίου Νικολάου Κονίτσης

 Μαρζαβανά. Ατός, ταν oμαθε τι ναστάσιος ταν γιός Μάγου, προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά τόν παναφέρει στήν περσική θρησκεία. πέτυχε μως καί διέταξε τό θάνατό του μέ παγχονισμό. λλ΄ ταν τόν πνιγαν, τήν τελευταία στιγμή πού θά πέθαινε τόν λυσαν, γιά νά δε τι καί θά τόν ποκεφάλιζαν. ναστάσιος μειδίασε ετυχισμένος, διότι ξιώθηκε χι μόνο νά πιστέψει, λλά καί νά πάθει γιά τόν Χριστό. Βατοπαίδι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.