30 Δεκ 2011

Γιατί προφυλακίσθηκε ὁ ἡγούμενος Ἐφραίμ;

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου  τῆς πολιτικῆς παράταξης συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια " ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Ἡ ἐφέτης εἰδική ἀνακρίτρια Εἰρήνη Καλοῦ ἐπικαλέσθηκε ὡς ἐπιχείρημα πρός τό Συμβούλιο Ἐφετῶν, προκειμένου νά τεκμηριώσει τήν πρότασή της γιά προφυλάκιση τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου Γέροντος π.  Εφραίμ, ὅτι ὁ τελευταῖος ἐκμεταλλεύτηκε  τῆς ἰδιότητά του ὡς Καθηγούμενου Ἁγιορείτικης Μονῆς παγκόσμιας ἀκτινοβολίας πρός ἐπηρεασμό πολιτικῶν προσώπων, ὑπουργῶν καί ὑφυπουργῶν, καθώς καί ἀνωτέρων κρατικῶν λειτουργῶν καί ὑπαλλήλων.
Δηλαδή τί θέλει νά μᾶς πεῖ ἡ ἀνακρίτρια; Ὅτι ἕνας «πανοῦργος» μοναχός κατάφερε νά ξεγελάσει τόσους ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς, τόσα πολιτικά πρόσωπα σάν αὐτοί νά ἤσαν ἄβουλοι, χωρίς κρίση, χωρίς προσωπική τους εὐθύνη; Γιατί δέν προφυλακίζονται ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι ἕως ὅτου ἀποφανθεῖ ἡ δικαιοσύνη;
Μέ αὐτό τό σκεπτικό λοιπόν ὅλοι, (ἤ σχεδόν ὅλοι γιά νά μήν ἀδικήσουμε κανέναν!) οἱ Ὑπουργοί καί οἱ βουλευτές θά πρέπει νά κριθοῦν προφυλακιστέοι καθώς ἐκμεταλλεύονται χρόνια τώρα τήν πολιτική τούς θέση πρός ἴδιον καί οἰκογενειακό τους ὄφελος!
Ὁ γέρων Ἐφραίμ εἶναι...

«ἐπικίνδυνος»  κατά τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη καί δέν εἶναι ἐπικίνδυνοι ὅλοι αὐτοί οἱ ὑποκριτές πολιτικοί ποῦ ξέρουν νά κρύβονται καλά πίσω ἀπό νομικά τερτίπια γιά νά βρίσκονται στό ἀπυρόβλητο;
Καί δέν ντρέπεται ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, νά ἐμπαίζει τόν Ἑλληνικό λαό λέγοντας  ὅτι οὐδέποτε ἐπενέβη σέ ὑπόθεση ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητας τῆς «ἀνεξάρτητης» Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης καί γι’ αὐτό δέν θά παρέμβει καί τώρα;. Γιά ποιά ἀνεξάρτητη Ἑλληνική δικαιοσύνη ὁμιλεῖ; Ἀνέκαθεν οἱ δικαστικοί λειτουργοί δέν εἶναι ὄργανα στά χέρια τῶν πολιτικῶν;
Κοιμᾶται ὁ Ἑλληνικός λαός καί δέν καταλαβαίνει ποῦ ὁδηγεῖται ἡ Ἑλλάδα;
Θά τά βάλει τώρα ἡ πολιτική ἡγεσία καί μέ τή Ρωσία! Τό μόνο Ὀρθόδοξο κράτος, στό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά εἴχαμε στραφεῖ γιά νά ζητήσουμε βοήθεια, καί τώρα θά τῆς ποῦμε νά μήν ἀνακατεύεται στό ἔργο τῆς Ἑλληνικῆς δικαιοσύνης! Βέβαια!! Μόνο ἡ Εὐρώπη ἔχει δικαίωμα νά ἀνακατεύεται στά θέματα τῆς Ἑλλάδος!!
Ντροπή στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου μας! Ντροπή καί σέ μᾶς ὅλους πού δέν ἔχουμε ξεχυθεῖ στούς δρόμους νά τούς στείλουμε ὅλους στά σπίτια τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.