3 Δεκ 2011

Ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Μωυσῆς γιὰ τὸ Βατοπαίδι: Μετὰ τὴ δόξα τῆς Ρωσίας ἔχεται ἡ ἀτιμία τῶν Ἀθηνῶν

Ἀπὸ διάφορες δημοσιεύσεις καὶ ἐκπομπὲς ἔχει γίνει πλέον γνωστό, ἀκόμα καὶ σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν διαφορετικὴ γνώμη καὶ ἄποψη, ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς ἱερᾶς μονῆς Βατοπαιδίου δὲν ἀποτελεῖ σκάνδαλο, ἀλλὰ ἦταν ἕνα καλὰ ὀργανωμένο σχέδιο μὲ ἀλλότριους σκοπούς. Ἦταν μία καλοστημένη ἰδιοτελὴς σκευωρία, ποὺ δυστυχῶς παρέσυρε πολλοὺς πολύ.
Τὸ θέμα αὐτὸ νομίζουμε θὰ ἔπρεπε νὰ προσεχθεῖ περισσότερο καὶ ὄχι νὰ χρησιμοποιηθεῖ πρὸς καταρράκωση θεσμῶν ὅπως εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὁ Μοναχισμὸς καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ὁ κόσμος παρασύρθηκε ὥστε νὰ ἀμφισβητήσει καὶ αὐτὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Τοῦτο δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιτραπεῖ, νὰ παραταθεῖ, νὰ διογκωθεῖ καὶ νὰ ἐπεκταθεῖ. Τόσο κάποιοι ὠφελήθηκαν ἀπὸ τὴν ὑπόθεση αὐτὴ καὶ τώρα καταρρέουν. Ὁρισμένοι ἀνέβηκαν ψηλὰ πατώντας στὴν ἀδικία, τὴν ἐξαπάτηση καὶ τὴν διαστρέβλωση.
Θέλησαν νὰ ἀμφισβητήσουν ὅτι ἡ ἰδιοκτησία τῆς λίμνης Βιστωνίδος ἀνήκει στὴν μονὴ Βατοπαιδίου καὶ ἔτσι πλέχθηκε κατηγορητήριο ὅτι «ἐνῶ δὲν ἦταν δική τους πῶς ἔκαναν ἀνταλλαγές». Ἡ κατάσταση ξεφεύγει τῶν λογικῶν ὁρίων. Ἀπορεῖ κανεὶς πολὺ γιὰ τὴ στάση τῆς Ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ νοημοσύνη τοῦ μέσου Ἕλληνος ὑποτιμᾶται κραυγαλέως. Μοναχοὶ ἀκτήμονες, αὐτοφυλακισμένοι ἀπὸ ἐτῶν, ποὺ ἀγάπησαν τὸν ἐγκλεισμό, τιμωροῦνται μὲ ὑψηλὲς ἐγγυήσεις καὶ προκαλεῖται ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὴν κρίση τῆς διακαιοσύνης. Τὸ φοβερότερο εἶναι ὅτι...
 ἐτέθη θέμα προφυλακίσεως τοῦ ἡγουμένου, ὡς νὰ ἦταν ὁ χειρότερος ἐγκληματίας. Λύπη προκαλεῖ τὸ ὅτι κανεὶς δὲν ἀντιδρᾶ. Ὅταν κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι μύριοι ὅσοι ἐπικίνδυνοι κακοποιοί.

Στὴ χώρα μᾶς ἐπικρατεῖ τὸ παράλογο. Μετὰ τὴν δόξα τῆς Ρωσίας ἔρχεται ἡ ἀτιμία τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπὶ τρία ἔτη λοιδορεῖται σκαιὰ ἕνας ἡγούμενος ποὺ σιωπᾶ, ὑπομένει, προσεύχεται, ἐλπίζει, ἀναμένει καὶ καρτερεῖ. Μόνο γιὰ τὴν ἀκακία καὶ τὴν πραότητά του θαυμάζεται. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἐνδυναμώνει πλούσια πάντοτε. Μετὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν δόξα τῆς Ρωσίας ἦρθε ἡ δοκιμασία τῶν Ἀθηνῶν.

1 σχόλιο:

  1. Γιατί όμως επιτρέπει ο Κύριος;

    Ιδού γιατί :

    Αδύνατον Ορθόδοξος Χριστιανός έχων πίστιν εις τον Χριστόν, γνωρίζων την διδασκαλίαν της Εκκλησίας και τους βίους των Αγίων Πατέρων και βιών κατά το δυνατόν με ακρίβειαν, να μη εξεγείρεται, από την αναφανδόν υποστηριζομένην καθολικήν αίρεσιν της συμφωνίας του Σαμπεζύ ή της συμφωνίας του Μπαλαμάντ ή του Φαναρίου το : Κωνσταντίνου η πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε άγει εορτήν λαμπροφόρον δεχομένη τον Πρόεδρον, Ρωμαίων Εκκλησίας της σεπτής… Ναυς, η πάντιμος Ορθοδοξίας αγλαΐζεται νυν δεχομένη, εκ Δυσμών σεπτόν Ποιμένα και Πρόεδρον…. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου... Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και άλλα συναφή. Ας ερωτήσουν εαυτούς οι Αγιορείτες Ηγούμενοι, διατί τον μνημονεύουν και κοινωνούν μαζί του, και δεν ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας κατά της ψυχολέθρου νοθείας της πίστεως;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.