2 Δεκ 2011

Τὸ γράμμα τοῦ Πάτερα τῆς ἀγάπης...


 Παιδί μου....
            Μπορεῖ νὰ μὴν μὲ γνωρίζεις καλά, ἀλλὰ ἐγὼ ξέρω τὰ πάντα γιὰ σένα.... Ψαλμοὶ 139/1.  Γνωρίζω πότε εἶσαι καθιστὸς καὶ πότε ὄρθιος.... Ψαλμοὶ 139/2.  Ξέρω κάθε βῆμα σου... Ψαλμοὶ 139/3.  Ἀκόμη καὶ οἱ τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ σου εἶναι ἀριθμημένες ... Ματθαῖος 10/29-31. Γιατί πλάστηκες κατ’ εἰκόνα Μου... Γένεσις 1/27.  Μέσα σ’ Ἐμένα ζεῖς, κινεῖσαι καὶ ὑπάρχεις... Πράξεις 17/28.   Σὲ γνωρίζω  πρὶν ἀκόμα σὲ πλάσω στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας σου... Ἱερεμίας 1/ 4-5.  Πρὶν δημιουργήσω τὸν κόσμο σὲ διάλεξα νὰ γίνεις δικός Μου, παιδί Μου μέσω τοῦ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ Μου...  Ἐφεσίους 1/4-5. Ὅλα ὅσα κάνω εἶναι ἐξαίσια, ἔτσι καὶ ἐσὺ εἶσαι πλάσμα Μου θαυμαστό... Ψαλμοὶ 139/14. Γιατί ὅλες οἱ μέρες σου εἶναι γραμμένες στὸ βιβλίο Μου... Ψαλμοὶ 139/15-16.  Ἐγὼ ὅρισα πόσο καιρὸ καὶ ποῦ θὰ ζήσεις... Πράξεις 17/26.  Ἐγὼ σὲ διαμόρφωσα στὴ κοιλιὰ τῆς μητέρας σου... Ψαλμοὶ 139/13. Ἔγινα γιὰ σένα φρούριο νὰ προστατευτεῖς, ἐπάνω Μου στηρίχτηκες πρὶν ἀκόμη γεννηθεῖς ἀπὸ τὴ μητέρα σου... Ψαλμοὶ 71/3-6.  Σοὺ γνωρίζω τὴν Ἀλήθειά Μου κι’ ἂν  Μὲ ἀκούσεις θὰ σὲ ἐλευθερώσει... Ἰωάννης  8/32.  Σοὺ γνωρίζω ὅτι Εἶμαι Ἀγάπη καὶ θέλω νὰ ἐμπιστευτεῖς τὸν ἑαυτό σου στὴν Ἀγάπη μου... Ἃ’ Ἰωάννου 4/16.  Εἶμαι ὁ Πατέρας σου, κοίτα μὲ πόση Ἀγάπη σὲ ἀγάπησα, εἶναι τόσο μεγάλη ὥστε νὰ σὲ ὀνομάσω παιδί Μου... Ἃ’ Ἰωάννου 3/1.  Σοὺ προσφέρω περισσότερα ἀπὸ ὅσα θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ σοὺ προσφέρει ὁ σαρκικός σου πατέρας, ἰδίως ὅταν Μου τὸ ζητάς... Ματθαῖος 7/11. Γιατί Εἶμαι ὁ τέλειος Πατέρας ὁ οὐράνιος... Ματθαίος5/48.  Κάθε τέλειο δῶρο καὶ κάθε τί καλὸ ποὺ λαμβάνεις ἔρχεται ἀπὸ ψηλά, ἀπ’ τὸ δικό Μου χέρι... Ἰακώβου 1/17.  Γιατί ἐγώ σου δίνω τὴν...

 τροφή σου καὶ φροντίζω γιὰ ὅλες τὶς ἀνάγκες σου  ὅταν ἀναζητᾶς τὴ Βασιλεία Μου καὶ τὴ Δικαιοσύνη Μου... Ματθαῖος 6/31-33.  Θέλω νὰ σοὺ χαρίσω τὸ μέλλον ποὺ ἐσὺ ἐλπίζεις κι’ ἂν Μὲ ἀναζητήσεις μ’ ὅλη σου τὴ καρδιὰ θὰ Μὲ βρεῖς ...  Ἱερεμίας 29/11-13.  Γιατί σὲ ἀγαπῶ μὲ Ἀγάπη παντοτινή... Ἱερεμίας 31/3.  Οἱ σκέψεις Μου, οἱ προθέσεις Μου γιὰ σένα εἶναι ἀμέτρητες, περισσότερες ἀπὸ τοὺς κόκκους τῆς ἄμμου στὴν ἀκρογιαλιά... Ψαλμοὶ 139/17-18.  Δὲν  θὰ σταματήσω ποτὲ νὰ κάνω τὸ καλὸ σὲ σένα... Ἱερεμίας 32/40.  Ἂν Μὲ ἀκούσεις θὰ εἶσαι Δικός μου, θὰ ἀνήκεις στὸν ἐκλεκτὸ λαό Μου... Ἔξοδος 19/5.  Πάντοτε θὰ χαίρομαι νὰ σὲ εὐεργετῶ καὶ νὰ σὲ στερεώνω μ’ ὅλη Μου τὴ καρδιὰ καὶ τὴ δύναμη... Ἱερεμίας 32/41-42.  Ζήτα τὴν εὐτυχία σου σὲ Ἐμένα καὶ θὰ σοὺ δώσω ὅτι ἡ καρδιά σου λαχταρᾶ... Ψαλμοὶ 37/4. Γιατί ἐγὼ Εἶμαι αὐτὸς πού σου ἔδωσα κάθε καλὴ ἐπιθυμία γιὰ τὴ σωτηρία σου... Φιλιππησίους 2/13.  Εἶμαι ἱκανὸς νὰ κάνω γιὰ σένα περισσότερα ἀπὸ ὅσα θὰ μποροῦσες νὰ ζητήσεις ἢ νὰ σκεφτεῖς... Ἐφεσίους 3/20.  Εἶμαι Αὐτὸς ποὺ σὲ ἀγάπησε καὶ σοὺ ἔδωσε δωρεάν, παρηγοριὰ αἰώνια κι’ ἐλπίδα... Β’ Θεσσαλονικεῖς 2/16-17.  Ἐγὼ Εἶμαι ἐπίσης ὁ Πατέρας ποὺ σὲ στηρίζει καὶ σοὺ δίνει δύναμη σὲ κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς σου... Β’ Κορινθίους 1/3-4.  Ὅταν ἡ καρδιά σου εἶναι συντετριμμένη ἀπὸ τὰ βάσανα ἐγὼ Εἶμαι κοντά σου... Ψαλμοὶ 34/18. Σὲ κρατάω ὅπως ὁ βοσκὸς κρατάει στὸ στῆθος τὸ ἀρνάκι... Ἠσαΐας 40/11.
            Ἂν θελήσεις, μία μέρα θὰ διώξω κάθε δάκρυ ἀπὸ τὰ μάτια σου... Ἀποκάλυψις 21/4,  καὶ θὰ ἐξαφανίσω ὅλο τὸν πόνο ποὺ ὑπέφερες πάνω σ’ αὐτὴ τὴ γῆ... Ἀποκάλυψις 21/4.  Εἶμαι ὁ Πατέρας σου καὶ σ’ Ἀγαπῶ ὅπως Ἀγαπῶ τὸν Υἱό μου τὸν Ἰησοῦ Χριστό... Ἰωάννης 17/23.  Γιατί μὲ τὸν Υἱό μου τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἔρχεται μέσα σου ἡ Ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία τὸν ἀγάπησα ... Ἰωάννης 17/26.  Ὅταν Εἶμαι μαζί σου ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἐναντίον σου ;  Κι’ ἀφοῦ παρέδωσα γιὰ χάρη σου τὸν Υἱό Μου τὸν μονογενῆ στὸ θάνατο, δὲν θὰ σοὺ χαρίσω μαζὶ μ’ αὐτὸν τὰ πάντα ; Ρωμαίους 8/31. Στὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ Μου συμφιλιώθηκα μαζί σου καὶ δὲν σοὺ καταλόγισα τὰ παραπτώματά σου... Β’ Κορινθίους 5/18-19.  Καὶ τίποτα δὲν θὰ μπορέσει νὰ σὲ χωρίσει ἀπ’ τὴν Ἀγάπη Μου γιὰ σένα... Ρωμαίους 8/39.  Δεῖξε μετάνοια καὶ ἔλα σπίτι, καὶ θὰ κάνω τὴ μεγαλύτερη χαρὰ καὶ γιορτὴ στὸν οὐρανὸ γιὰ σένα... Λουκᾶς 15/7.  Δίνω Ζωὴ καὶ ὕπαρξη σ’ ὅλα τὰ ὄντα, οὐράνια καὶ ἐπίγεια... Ἐφεσίους 3/14-15.  Ὅσοι Μὲ δέχτηκαν καὶ πίστεψαν σὲ Μένα τοὺς ἔδωσα τὸ δικαίωμα νὰ γίνουν παιδιά Μου... Ἰωάννης 1/12-13.         
Σὲ περιμένω... Λουκᾶς 15/11-32.
Εἶμαι ἡ Ἀγάπη... Ἃ’ Ἰωάννου 4/16.
Εἶμαι τὸ Φῶς... Ἃ’ Ἰωάννου1/5.

Ὁ Πατέρας σου, ὁ Παντοδύναμος Θεός...  

1 σχόλιο:

  1. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΑ Η ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΕΙΔΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Κ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΣΩ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΩ ΜΙΑ ΙΣΩΣ ΠΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΔΟΧΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.