9 Δεκ 2011

Ἀνορθόδοξα «Νέα Θρησκευτικὰ» στὸ «Νέο Σχολεῖο»

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ἔχει ἐκπονήσει μὲ χρηματοδότηση τοῦ ΕΣΠΑ νέα προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (καὶ γιὰ ἄλλα μαθήματα) γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο, τὰ ὁποία ἐφαρμόζονται φέτος πιλοτικὰ σὲ κάποια σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ προβλέπουν αὐτὰ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν δὲν θυμίζει σὲ τίποτε τὸ μέχρι σήμερα διδασκόμενο θρησκευτικὸ μάθημα. Ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση ἐξοστρακίζονται καὶ τὴ θέση τοὺς παίρνουν γενικόλογες ἱστορικὲς καὶ θρησκειολογικὲς ἀναλύσεις, συγκρητιστικὲς μελέτες τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου καὶ μία «θεολογικὴ» παιδεία ποὺ θὰ φέρει μόνο σύγχυση στοὺς μαθητές.
Ὅσοι συνάδελφοι Θεολόγοι κλήθηκαν νὰ ἐφαρμόσουν τὰ παραπάνω προγράμματα πιλοτικὰ στὰ σχολεῖα τους δὲν ἔχουν στὴ διάθεση τοὺς τὰ βιβλία Θρησκευτικῶν ποὺ χρησιμοποιοῦμε ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Θεολόγοι στὰ σχολεῖα μας, καθὼς ἡ ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος εἶναι τόσο ριζικὴ ὥστε τὰ μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα βιβλία νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς νέους στόχους τοῦ μαθήματος...
Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἑτοιμάζεται νὰ ἐφαρμόσει σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς χώρας τὰ νέα αὐτὰ προγράμματα σπουδῶν ἤδη ἀπὸ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιά. Ἀδιευκρίνιστο παραμένει ἂν οἱ θεολόγοι θὰ κληθοῦν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν χωρὶς...
τὴ χρήση σχολικῶν ἐγχειριδίων. Αὐτὸ ποὺ εἶναι περισσότερο ἀπὸ βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν «Νέων Θρησκευτικῶν» σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα θὰ σημάνει τὸ τέλος τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος. Ἡ εὐθύνη μίας τέτοιας χριστομαχίας βαρύνει ἀσφαλῶς ὄχι μόνο τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀλλὰ πρωτίστως τὴν μικρὴ ὁμάδα νεωτεριστῶν Θεολόγων ποὺ συνέταξε τὰ προγράμματα αὐτά. Μέλη οἱ περισσότεροί του συνδέσμου Θεολόγων ΚΑΙΡΟΣ, ποὺ πρωτοστάτησε στὴ διάσπαση τοῦ κλάδου τῶν Θεολόγων, ὑποσχέθηκαν, ἐδῶ καὶ καιρό, σὲ ὅσους σχεδιάζουν τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ὀρθόδοξου μαθήματος ἀπὸ ἕνα ἄχρωμο θρησκειολογικό, νὰ κάνουν τὸ πᾶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ.
Οἱ σχεδιαστὲς τοῦ «Νέου Σχολείου» δὲν φαίνεται νὰ ἐπιθυμοῦν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μάθημα σὲ αὐτό. Ἔτσι ἐφτίαξαν καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἐφαρμόσουν σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τὰ «Νέα Θρησκευτικά», ἕνα μάθημα θρησκειολογικό, χωρὶς Χριστό, χωρὶς Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, χωρὶς ἁγίους Πατέρες. Δυστυχῶς βρῆκαν ἀπρόσμενους συμμάχους κάποιους νεωτεριστὲς Θεολόγους. Οἱ μόνοι ποὺ φαίνεται πὼς δὲν ἔχουμε λόγο σὲ τέτοιες ριζικὲς ἀλλαγὲς εἴμαστε ὅσοι διδάσκουμε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Γιατί ἄραγε πιστεύουν ὅτι θὰ ἐφαρμόσουμε στὶς τάξεις ὅσα αὐτοὶ ἑτοίμασαν γιά μας καὶ τοὺς μαθητές μας, χωρὶς ἐμᾶς;
thriskeftika.blogspot.com

4 σχόλια:

 1. Σάν γονεῖς σκοπεύουμε νά ζητήσουμε νά ἀπέχει τό παιδί μας ἀπό τό συγκεκριμένο μάθημα γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Ποιά ἡ γνώμη σας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. φίλε ἀνώνυμε, νομίζουμε πώς μέ αὐτή τήν κίνηση, θά τό ἐκμεταλλευτοῦν οἱ κρατοῦντες καί θά ἀποβάλουν τελείως τό μάθημα ἀπό τίς αἴθουσες. μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα! πάντως ἔχει ὁ Θεός τά σχέδιά του, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά εἴμαστε δεκτικοί τῆς Χάριτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ;

  Στους Ορθοδόξους Χριστιανικούς Ναούς, ψάλλονται σε Εσπερινούς και Ορθρους:
  - Χαίρε Σιών Αγία, μήτηρ των Εκκλησιών…
  -Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου… (Αντίφωνα) Δ’ ήχο
  - Μνήσθητι της Συναγωγής Σου, ής εκτίσω απ’ αρχής.
  - Σταυρόν χαράξας Μωϋσής… (Καταβασίαι υψώσεως Τιμίου Σταυρού).
  - Επί Οίκον Δαυΐδ φόβος Μέγας… (Αναβαθμοί Α! ήχου)
  - Ανθος εκ της ρίζης Ιεσσαί… (Καταβασίαι Χριστουγέννων)
  - Ρίζης εκ Δαυΐδ εβλάστησας (Κανών της Θεοτόκου)
  - Αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού, μνησθήναι ελέους… Τω Αβραάμ και τω σπέρματι αυτού… (Στίχος Θεοτόκου)
  - Εν τη καμίνω Αβραμιαίοι παίδες… (Κανών – Παρακλητική).
  - Χείρας εκπετάσας Δανιήλ… (Κανών, βιβλίο Παρακλητική)
  - Χαίροις η καλλονή Ιακώβ… (Προσόμοια Θεοτόκου).
  - Εν τη Ερυθρά θαλάσση, της απειρογάμου Νύμφης… Εκεί Μωϋσής διαιρέτης του ύδατος… (Δοξαστικόν Πλ.Α! ήχου
  - Εφάνης τω Μωϋσή εν βάτω… (Κανών – Παρακλητική).
  - Επί Οίκον Δαυΐδ, τα φοβερά τελεσιουργείται… (Αναβαθμοί & Αντίφωνα πλ. Α! ήχου)
  Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι υμνωδοί μας ήταν Σιωνιστές ή θαυμαστές του Εβραισμού-Σιωνισμού.

  O προφήτης Ζαχαρίας, με τη κακή προφητεία του, τότε που είπε: «Εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων».

  Τα ονόματα των προπατόρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, μνημονεύονται ακαταπαύστως.

  Όλοι οι Ορθόδοξοι ναοί είναι στολισμένοι με αγιογραφίες και εικόνες που απεικονίζουν όλους τους προφήτες και Πατριάρχες του Ισραήλ με άγρια και απαίσια μορφή, που προκαλεί φόβο…
  Ιερό βιβλίο έχουμε τη Βίβλο που κατά τα δύο της τρίτα είναι η αρχαία ιστορία του Ισραήλ.

  Εορτάζουμε τους προφήτες του Ισραήλ, Ηλία, Ησαΐα, Ιερεμία, Δανιήλ, Ιεζεκιήλ, Ιωήλ, Αββακούμ, Ναούμ, Ζαχαρία, κ.λπ. Οι Μητροπολίτες μας έχουν Εβραϊκά ονόματα, όπως π.χ. Σεραφείμ, Δανιήλ, Εφραίμ, Ηλίας, Ησαΐας, Συμεών, κ.λπ.

  "...εις δόξαν λαού Ισραήλ..." βαπτίζονται
  οι "ορθόδοξοι",
  "...εις τας αγκάλας Αβραάμ..." εύχεται ο παπάς
  να "αναπαυθούμε",
  Τον χορό του Εβραίου Ησαία χορεύουμε.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Ο Χριστιανισμός ως παραφυάδα
  του εβραισμού, έχει άριστες σχέσεις και με
  τον πολιτικό του βραχίονα, τον Σιωνισμό.
  Οι εδώ πνευματικοί τους εκπρόσωποι, το ορθόδοξο
  ιερατείο, δεν διστάζουν να υβρίζουν και να απειλούν τους Έλληνες!
  Οι "επιθέσεις" τους κατά των Εβραίων και του
  Σιωνισμού ένα και μόνο σκοπό έχουν, να
  παραπλανήσουν τους πιστούς τους, να θολώσουν
  τα νερά. Φοβούνται το ξεσκέπασμα.
  ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για διάβασε αυτό: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2011/12/blog-post_17.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.