9 Δεκ 2011

Ὅταν ἡ Νέα Τάξη προσπαθεῖ νὰ ἀποτρέψει τὴν συμμαχία δύο ὀρθόδοξων κρατῶν

Τρομερὲς ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὸ περιoδικὸ Crash γιὰ τὸ πῶς ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες ἀπείλησαν μὲ δολοφονία τῶν Καραμανλὴ ἔπειτα ἀπὸ τὶς στενὲς ἐπαφές του μὲ τὸν Πούτιν.
Στὶς πιέσεις καὶ στὶς ἀπειλὲς ποὺ δεχόταν ἀποδίδει τὴν "ἔξοδο" τοῦ Κώστα Καραμανλῆ τὸ περιοδικὸ "Crash", τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅτι ἀπέναντι ἀπὸ τὸ σπίτι του, σὲ ἕνα οἴκημα εἶχε βρεθεῖ ὅπλο! Τὸ περιοδικὸ στὸ τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου 2011, ἐπικαλεῖται μαρτυρίες στενῶν συνεργατῶν του, ἐκμυστηρεύσεις τοῦ ἴδιου, τὸ Wikileaks καὶ τὰ εἰδικὰ μηνιαῖα δελτία τῆς ΕΥΠ καὶ ὑποστηρίζει ὅτι εἶχε σταλεῖ μήνυμα πρὸς τὸν Καραμανλὴ ποὺ ἔλεγε: "Φεύγεις τώρα, Εἶναι ἀδιανόητο χώρα -μέλος τοῦ ΝΑΤΟ νὰ ἔχει ἀνεξάρτητες σχέσεις μὲ τὴ Ρωσία".
Ὁ κίνδυνος καὶ ἡ "καραντίνα"
Ὁ τέως πρωθυπουργὸς ἀναγκάστηκε νὰ ἀλλάξει τὴν καθημερινότητά του ὅταν κατάλαβε ὅτι ἡ ζωή του καὶ ἡ ζωὴ τῆς οἰκογένειάς του βρισκόταν σὲ κίνδυνο. Σύμφωνα μὲ τὸ "Crash" ξεκίνησαν ἀλλαγὲς στὰ δρομολόγιά του, ἔμενε γιὰ λίγο σὲ συγκεκριμένους χώρους καὶ περιόρισε τοὺς περιπάτους του καὶ τὶς ἐπισκέψεις σὲ ὁποιοδήποτε χῶρο θὰ μποροῦσε νὰ γίνει στόχος ἐκτελεστῶν. Τὸ γεγονὸς ποὺ εἶχε προκαλέσει μεγάλη ἀνησυχία στοὺς ἄνδρες τῆς προσωπικῆς του ἀσφάλειας ἦταν ὅτι εἶχε σὲ οἴκημα ἀπέναντι ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Καραμανλῆ εἶχε βρεθεῖ μακρύκανο πολεμικὸ ὅπλο μεγάλης ἐμβέλειας μὲ διόπτρα.
Ὁ Κώστας Καραμανλὴς ἐνημερώθηκε καὶ...

 ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος μπῆκε γιὰ 242 ἡμέρες σὲ "καραντίνα", ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς 5ης Φεβρουαρίου 2009, ὅταν ὁ Π. Παυλόπουλος τοῦ παρέδωσε πληροφορίες τῶν ρωσικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ σχέδιο δολοφονίας τοῦ ("Πυθία 1") καὶ τελείωσε τὸ βράδυ τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2009, ὅταν ἡ ΝΔ συνετρίβη στὶς ἐκλογές.
Τὸ θέμα μὲ τὸ ὅπλο, ὑποβαθμίστηκε, ἂν καὶ τὸ ὅπλο θεωρήθηκε ὡς "μήνυμα" καθὼς στὸ σημεῖο τοῦ σπιτιοῦ ὅπου βρέθηκε, ὑπῆρχε παράθυρο μὲ θέα τὴν πρωθυπουργικὴ κατοικία.

Τὸ περιοδικὸ ἐπικαλεῖται τὰ λόγια του ἴδιου του Καραμανλῆ:
"Ὅλο ἐκεῖνο τὸ διάστημα ἔζησα σὲ καραντίνα. Δὲν πίστευα βέβαια ὅτι δολοφονοῦσαν ἕναν πρωθυπουργὸ δυτικῆς χώρας-μέλους τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΕ. Τὰ πάντα ἄλλαξαν στὸ καθημερινὸ πρόγραμμά μου. Δὲν εἶπα τίποτα στὴ Νατάσα, ἀλλὰ κατάλαβε ὅτι ξαφνικὰ αὐξήθηκαν τὰ μέτρα ἀσφαλείας μέσα καὶ γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ ὅτι ἐγὼ δὲν ἀκολουθοῦσα πλέον τὸ πρόγραμμά μου. Ἡ ἀσφάλειά μου εἶχε ἐνισχυθεῖ ἀπὸ τὶς μέρες τῶν 'Δεκεμβριανῶν' του 2008, ἀλλὰ μετὰ τὶς πληροφορίες γιὰ παρακολούθηση τῶν κινήσεών μου τριπλασιάστηκε", ἐκμυστηρεύθηκε σὲ στενὸ φίλο του.
Σύμφωνα μὲ τὸ "Crash", τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2007, ὁ Κώστας Καραμανλής, εἶχε πεῖ στὴ σύζυγό του ὅτι ἡ κυβέρνησή του ἔχει τὸ πολὺ 15 μῆνες ζωή.
Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔδειχναν ἰδιαίτερα ἐνοχλημένοι ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ τῶν θεωροῦσαν "ἀναλώσιμο".

Τρία περιστατικὰ ποὺ κλόνισαν τὸν Καραμανλὴ
Τὸ περιοδικὸ ἀναφέρει τρία περιστατικά, στὸ διάστημα Μαρτίου-Ἀπριλίου 2009, ποὺ ἀκολούθησαν τὶς πληροφορίες τῆς FSB γιὰ τὸ σχέδιο δολοφονίας του, τὰ ὁποία ἔπαιξαν μεγάλο ρόλο στὴν ἀπόφασή του νὰ ἀποχωρήσει. Αὐτὰ εἶναι:

*Ἡ πυροδότηση ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ ἔξω ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς ΚΕΔ στὶς 19 Μαρτίου 2009, ὅπου βρίσκεται τὸ κτίριο τῆς Κτηματικῆς Ἑταιρείας τοῦ Δημοσίου. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγινε στὴ συμβολὴ τῶν ὁδῶν Κόνιαρη καὶ Λ. Ἀλεξάνδρας καὶ μάλιστα χωρὶς προειδοποίηση προκάλεσε ἀνησυχία. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔγινε γνωστό, ἦταν ὅτι ἀπὸ τὸ σημεῖο περνοῦσε ἡ αὐτοκινητοπομπὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ὅταν ἔφευγε ἀπὸ τὸ διαμέρισμά του στὸν Λυκαβηττό.
*Στὸ τέλος Ἰανουαρίου, ἡ ΕΥΠ παραδίδει στὸν Καραμανλὴ τρία μηνιαῖα πληροφοριακὰ δελτία μὲ εὐρήματα ἀπὸ ὑποκλοπὲς ποὺ εἶχε κάνει ἡ μυστικὴ ὑπηρεσία σὲ Ἀμερικανοὺς διπλωμάτες.
"Σὲ 6 μῆνες ὁ Καραμανλὴς θὰ εἶναι παρελθὸν" ἀναφέρει ὁ Ἀμερικανὸς πρόξενος στὴ Θεσσαλονίκη, διπλωμάτης μὲ μεγάλη καὶ ἐχθρικὴ δραστηριότητα στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης.
*Τὴν ἴδια περίοδο, στὸ διάστημα μεταξὺ 15 Μαρτίου-15 Ἀπριλίου, οἱ Ἀμερικανοὶ διαμηνύουν στὸν ἴδιο τῶν Κώστα Καραμανλή: "Εἶναι ἀδιανόητο χώρα-μέλος τοῦ ΝΑΤΟ νὰ ἔχει ἀνεξάρτητες σχέσεις μὲ τὴ Ρωσία".
Σύμφωνα μὲ τὸ "Crash" ὁ Κώστας Καραμανλής, εἶχε κλονιστεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν τὸ 2006, ὅταν ἔμαθε ὅτι ἦταν στόχος παρακολούθησης.
Ἐξηγώντας τοὺς λόγους ποὺ ἡ ὑπόθεση κρατήθηκε γιὰ ἕνα χρόνο μυστικὴ ὁ τέως πρωθυπουργὸς φέρεται νὰ εἶπε: "Δὲν ἤθελα νὰ προκαλέσω ἀναταραχή. Δὲν γνωρίζαμε ἀπὸ ποιὸ ἐπίπεδό της ἀμερικανικῆς ἡγεσίας εἶχαν δοθεῖ οἱ ὁδηγίες γιὰ κάτι τέτοιο. Ἐγὼ ποτὲ δὲν εἶχα κινητὸ μαζί μου. Ἕνα εἶχα, ποὺ τὸ ἔδωσα στὴ Νατάσα πολὺ πρὶν κερδίσουμε τὶς ἐκλογές", εἶχε πεῖ σὲ φίλο του.

Τὰ "ὄχι" τοῦ Καραμανλῆ
Ὅπως ἀναφέρει τὸ περιοδικό, ὁ Καραμανλὴς εἶχε ἐξοργίσει τὶς ΗΠΑ μὲ τὶς συνεχεῖς ἀρνήσεις του σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
Ἀπὸ τὸ "ὄχι" στὸ Βουκουρέστι γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ, μέχρι τὴν ἄρνησή του νὰ κάνει δήλωση κατὰ τῆς Ρωσίας, ὅταν ξέσπασε ὁ πόλεμος στὴ Γεωργία, ὁ κ. Καραμανλὴς ἔδειχνε νὰ ἀπομακρύνεται συνεχῶς ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι μάλιστα τὸν εἶδαν νὰ παραγγέλνει 450 ἅρματα μάχης ἀπὸ τοὺς Ρώσους καὶ νὰ συναντιέται 8 φορὲς μὲ τὸν Πούτιν.
Ὅταν μάλιστα ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει τὴ συνεργασία στὸν ἐνεργειακὸ τομέα, ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν φέρεται νὰ τοῦ εἶπε: "Ἀσφαλῶς καὶ εἶσαι ἕτοιμος νὰ δεχτεῖς ἐπιθέσεις. Τὸ ἔχεις μετρήσει;".
Σύμφωνα μὲ τὸ "Crash" ὁ Κώστας Καραμανλὴς δέχθηκε τελικὰ πολλὲς ἐπιθέσεις, καθὼς ὑπῆρχαν πάνω ἀπὸ 1000 ἀναφορὲς (Intelligence Reports) ποὺ "ἔφευγαν" μέσα ἀπὸ τὸ Μαξίμου καὶ τὸν ἐμφάνιζαν, ἄλλοτε ἐπιρρεπῆ στὸ ποτό, ἄλλοτε ψυχικὰ κλονισμένο καὶ ἄλλοτε ἐκνευρισμένο μὲ διάφορους ὑπουργούς.

1 σχόλιο:

  1. Συμφωνώ στην πλειοψηφία των παραπάνω, αλλά σκεφτήτε λίγο το γενικότερο πλάνο ρε παιδιά. Θα έφταναν πολιτικά εκεί που έφτασαν και οι δυο τους, εάν δεν αποτελούσαν μέρος; του σχεδίου; Ή πολύ απλά εάν τους ήθελαν νεκρούς, τί τους εμπόδιζε να το κάνουν; Το έχουν κάνει επανηλημένα. Εδώ θα κολλούσαν;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.