18 Δεκ 2011

Τουρκικὰ σχολικὰ βιβλία

Γράφει ὁ  Νίκος Χειλαδάκης, Τουρκολόγος
Ἂν δὲ ἔχουμε ὑπόψη μᾶς ὅτι ὁ Καγκελάριος Βίσμαρκ, ὅταν τὸν συνεχάρησαν μετὰ τὴ νίκη τῶν Πρώσων ἐπὶ τῶν Γάλλων στὸν πόλεμο τοῦ 1870-71 καὶ τὴν ἀποφασιστικὴ συμβολή του στὴ δημιουργία τοῦ Β΄Ράιχ, τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας, δήλωσε :  «Τὰ συγχαρητήρια ἀνήκουν στὸ Γερμανὸ διδάσκαλο ποὺ ἐμφύσησε τὸ πατριωτικὸ φρόνημα στοὺς νέους μας» καὶ τὸ ἐνστερνιζόμαστε, τότε τὰ πράγματα δὲν εἶναι καθόλου καλὰ καὶ δὲν λέω προοιωνίζονται διότι ἤδη βρισκόμαστε μέσα στὸ βουρκῶδες πηγάδι. Ἐνῶ τὸ βιβλίο Ἱστορίας ποὺ διδάσκονται τὰ Ἑλληνόπουλα στὴ ΣΤ'  Δημοτικοῦ ἐξυμνεῖ τὶς «προοδευτικὲς» προσπάθειες τῶν Ὀθωμανῶν νὰ  ἐνισχύσουν τὴν ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν Τουρκοκρατία  -καὶ ξεχνάει τὸ κρυφὸ σχολειό- , τὸ ἀντίστοιχο ἐγχειρίδιο τῆς γείτονος διδάσκει στοὺς  Τούρκους μαθητὲς ὅτι:
-Σελίδα19: «Τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου βρίσκονται σήμερα ὑπὸ ἑλληνικὴ κατοχή».
-Σελίδα 21: «Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ διατηρήσει στὸ Αἰγαῖο τὴν εἰρήνη». (!!!)
-Σελίδα 65: «Ἡ εἰρήνη στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἡ ἀσφάλεια στὴν Ἀσία εἶναι δυνατὸν νὰ διατηρηθεῖ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ αὐτῶν τῶν νησιῶν στὴν Τουρκία».
-Σελίδα 110: «Ἡ Τουρκία καθόρισε τὰ χωρικά της ὕδατα στὰ 6 μίλια τὸ 1930. Ἔτσι ἡ Χίος, ἡ Μυτιλήνη καὶ ἡ Σάμος βρίσκονται μέσα στὰ χωρικὰ ὕδατα τῆς Τουρκίας. Τὸ δικαίωμα κυριαρχίας μίας χώρας στὰ δικά της χωρικὰ ὕδατα τῆς ἐπιτρέπει νὰ ἀσκεῖ τὰ ἴδια δικαιώματα στὰ νησιὰ ποὺ βρίσκονται σὲ αὐτὰ τὰ ὕδατα».
Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ ἁλιεύει κάποιος ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου Ἱστορίας (ἔκδοση 1996) τὸ ὁποῖο διδάσκεται σήμερα συστηματικὰ στὶς μεγαλύτερες τάξεις τοῦ τουρκικοῦ σχολείου ὀκταετοῦς ὑποχρεωτικῆς φοίτησης. Τὸ συγκεκριμένο σύγγραμμα ποὺ...

 τιτλοφορεῖται «Τὰ δίκαια τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο» (EgeDenizinde TurkHaklari) καὶ κυκλοφόρησε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ γείτονα τὸ 1955 μὲ τὴν ὑπογραφή του Τούρκου καθηγητῆ Ἱστορίας Μεχμὲτ Σακά. Βάση τῶν αὐθαίρετων ἱστορικῶν θεωριῶν τὶς ὁποῖες σήμερα διδάσκονται στὶς ἱστορικὲς ἀκαδημίες καὶ στὶς στρατιωτικὲς σχολές της Τουρκίας, ὅλοι οἱ πολιτισμοὶ τοῦ Αἰγαίου-μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἑλληνικὸς- ἦταν τουρκικῆς προέλευσης!

Φτάνουν στὸν παραλογισμὸ νὰ θεωροῦν Μινωίτες, Μυκηναίους, Ἴωνες, Τρῶες καὶ Πελασγοὺς προτουρκικὲς φυλὲς ποὺ κατοικοῦσαν στὸ Αἰγαῖο. Σύμφωνα μὲ αὐτὲς τὶς ἀπίστευτες θεωρίες, οἱ Ἕλληνες δὲν ἦταν παρὰ ἕνα μικρὸ παρακλάδι τοῦ «μεγάλου τουρκικοῦ λαοῦ», τοῦ «μοναδικοῦ ποὺ εἶχε τὴ δύναμη νὰ δημιουργεῖ μεγάλα κράτη καὶ πολιτισμούς»!
Ἀκόμη πιὸ προχωρημένη εἶναι ἡ ἐργασία τοῦ Σελαχατὶν Σαλιζὶκ
(Turk Yunaniliskilerive filiki eteria) ὅπου περιλαμβάνονται ἀλλόκοτοι ἰσχυρισμοὶ ὅπως ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἦρθε ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ δὲν εἶχε κανένα πρωτότυπο στοιχεῖο, ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἦρθαν στὸ Αἰγαῖο τό...2480 π.Χ. καὶ ὅτι ὁ Δημοκριτος, Ἡρόδοτος, Ἱπποκράτης, Πυθαγόρας καὶ Ὅμηρος ἦταν ὅλοι τους τουρκικῆς καταγωγῆς. Ἡ ἐργασία τοῦ ἐγκρίθηκε ἀπ' τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ διδάσκεται στὰ τουρκικὰ σχολεῖα.
Πρώτο Θέμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.