29 Δεκ 2011

Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ ἀποτελεῖ μεῖζον πολιτικό καί πνευματικό πρόβλημα γιά τό Γένος μας.

Τό πρόσωπο το π. φραίμ εναι φορμή γιά νά κορυφωθε πιχείρηση σπίλωσης το γίου ρους καί τς ρθοδοξίας. Εναι φορμή πού κατασκεύασε νέα τάξη στε νά διασυρθε ρθόδοξος Μοναχισμός καί κκλησία. Εναι πράγματι τερατδες γιά να πολιτικό «γκλημα» - ν πάρχει καί δέν κατασκευάστηκε – νά εθύνεται νας μοναχός ν ο πολιτικοί χουν παλλαγε.
ποτελε γιά λόκληρο τόν λληνικό λαό τεράστια πρόκληση τό νά κυκλοφορον νάμεσά μας, πολιτικοί πατενες – καταχραστές το δημοσίου χρήματος, κατά δική τους μολογία, λλά καί γκληματίες το κοινο ποινικο δικαίου καί νά κρίνεται προφυλακιστέος νας καλόγερος.
ραγε, γιά ποιόν...
 κριβς λόγο εναι πικίνδυνος γέροντας φραίμ; Γιά τέλεση καί λλων «γκλημάτων» πειδή, τώρα ξαφνικά, εναι πικίνδυνος νά φύγει; διαίτερα, τοτες τίς γιες μέρες κατά τίς ποες Δικαιοσύνη δίνει χάριτες.
ντίδραση πό τήν Ρωσία στήν πόφαση προφυλάκισης το μοναχο φραίμ ταν  μεση:
α) «Δόθηκαν ξετάσεις» πό τήν λληνική Κυβέρνηση, δήλωσαν πίσημες διπλωματικές πηγές. Τό θέμα χει σαφ πολιτική καί διπλωματική διάσταση, διότι πόφαση προφυλάκισης κθέτει τόν Ρσο πρόεδρο ποος συναντήθηκε, τίμησε καί κφράστηκε μέ θερμά λόγια γιά τόν γέροντα φραίμ.
β) Τό πατριαρχεο Μόσχας χαρακτήρισε «πρωτοφαν γριότητα» τήν πόφαση προφυλάκισης νός μοναχο παραμονές Χριστουγέννων, ν προέβλεψε κλιμάκωση τς ντίδρασης τν πανταχο ρθοδόξων.
γ) πίσημο Ρωσικό δρυμα κτίμησε τι «παρόμοιες δικαστικές ποφάσεις μπορον νά ξηγηθον, μόνο πό τίς πολιτικές δεσμεύσεις ρισμένων κύκλων τς λληνικς Διοίκησης, ο ποοι πιθυμον κατ’ ατόν τόν τρόπο, νά πιδείξουν στή Δύση τήν τοιμότητά τους, νά προχωρήσουν στήν ρνηση τν ρχν ργάνωσης τς Πνευματικς ζως, πού χουν κατοχυρωθε στό λληνικό Σύνταγμα».
Θεωρομε τι λήθεια το θέματος βρίσκεται τόσο στίς ντιδράσεις κάποιων πισκόπων της λληνικς κκλησίας, σο καί ατν πού κδηλώθηκαν πό τήν Ρωσία.
Ο ντολοδόχοι πολιτικοί μας χρησιμοποίησαν τή δικαιοσύνη γιά νά στείλουν τά πολιτικά μηνύματα πού πιθυμον ο πάτρωνές τους.
Ξυπνστε λληνες καί πελευθερστε τήν λλάδα πό τό ξενόδουλο, διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα πού ξευτελίζει τήν πατρίδα μας καί ξαθλιώνει τόν λαό μας.
Πρόεδρος τς Πολιτικς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Μιχαήλ Ε. λιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.