27 Δεκ 2011

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2011

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2011, ποὺ διέρρευσαν, ἢ διέφυγαν, ἢ ἀνακοινώθηκαν ἐπισήμως ἢ ἀνεπισήμως, ἢ ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὸ ρεπορτάζ, καταγράφονται κατὰ μήνα, μὲ τὸν σχετικὸ σχολιασμό τους. Δὲν εἶναι ὅλα, ἀλλὰ εἶναι τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 Στὶς 12 Ἰανουαρίου ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφασίζει νὰ συγκαλέσει ἐκτάκτως τὴν Ἱεραρχία στὶς 17 τοῦ ἰδίου μηνός. Μοναδικὸ θέμα τὰ ζητήματα τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου. Προηγήθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νὰ ἐπεκτείνει τὸν περιορισμὸ στοὺς διορισμοὺς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ στοὺς ἐφημερίους. Εἰσηγητὴς τοῦ θέματος στὴν Ἱεραρχία ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραίμ. Σ' αὐτὴν ὑποστήριξε ὅτι οἱ ἱερεῖς δὲν εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀλλὰ θρησκευτικοὶ λειτουργοί, ὅμως πρότεινε ἡ Ἱεραρχία νὰ κάνει μία κίνηση καλῆς θελήσεως πρὸς τὴν Πολιτεία καὶ νὰ ζητήσει τὸν διορισμὸ μειωμένου ἀριθμοῦ ἐφημερίων. Ἡ πρόταση τοῦ Σέβ. ἔγινε δεκτή, ὅμως ἡ Πολιτεία ἐπέμεινε στὴν ἀναλογία πέντε κληρικοὶ νὰ ἀποχωροῦν καὶ ἕνας νὰ διορίζεται. Ὁ κ. Ἐφραὶμ ζήτησε παράλληλα τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας νὰ προσέξουν τοὺς ἀνεξέλεγκτους καὶ χαριστικοὺς διορισμοὺς καὶ νὰ ἀνακαλέσουν στὴν τάξη τοὺς πολλοὺς ἀργόμισθους, νὰ ἀκυρώσουν τοὺς διορισμοὺς ἀλλοδαπῶν, νὰ περιορίσουν τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀποσπάσεων, νὰ βάλουν σὲ τάξη τοὺς διπλοθεσίτες κληρικοὺς καὶ νὰ σταματήσουν τοὺς διορισμοὺς ὡς ἐφημερίων συνταξιούχων ἱεροκηρύκων καὶ ἐκπαιδευτικῶν καὶ νὰ σταματήσει ἡ κατάχρηση ποὺ γίνεται ἀπὸ ἀγάμους κληρικοὺς ποὺ εἶναι διορισμένοι σὲ ἐνορίες, στὶς ὁποῖες οὐδέποτε ἐμφανίζονται!  Παρῆλθε ἕνας χρόνος καὶ γιὰ τὰ ὑπαρκτὰ αὐτὰ ζητήματα δὲν ὑπῆρξε ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀνακοίνωση καὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα μήπως ἐφαρμόζεται στὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τὸ "μὴ θίγετε τὰ κακῶς κείμενα".
 Στὶς 23 Ἰανουαρίου ἐτελέσθη τὸ...

 τριετὲς Συνοδικὸ μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίτσας Παλαιοῦ Φαλήρου, στὸν ὁποῖο εἶχε ὑπηρετήσει ὡς προϊστάμενος. Ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ΔΙΣ, Μητροπολίτης Σάμου κ. Εὐσέβιος. Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ σημείωσε: " Ὁ δυναμικός, ὁρμητικὸς καὶ χαρισματικὸς ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης ἐσίγησε πλέον εἰς τοὺς τωρινοὺς δύσκολους καιρούς. Ὅμως κατέλιπεν πνευματικὴν παρακαταθήκην, πολύτιμον κατὰ πάντα καὶ φωτεινὴν διὰ τὴν μέλλουσαν πορείαν μας…".  Γιὰ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο ὁ Μητροπολίτης Καισαριανὴς κ. Δανιήλ, πνευματικὸ τέκνο τοῦ ἀείμνηστου, σημείωσε σὲ ἄρθρο του: " Ἀγαπήθηκε καὶ μισήθηκε ἐξ ἴσου. Εἶχε πολλοὺς θαυμαστὲς καὶ σκληροὺς διῶκτες. Δὲν φοβήθηκε νὰ πολεμήσει γιὰ τὶς ἰδέες του. Δὲν ἔκρυψε τὶς σκέψεις του. Ὑπερασπίστηκε τὶς ἀξίες καὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ὑπέστειλε τὴ σημαία τῶν ἀγώνων του.[…]Μὲ τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔπαιρνε προηγεῖτο τῆς ἐποχῆς τοῦ πολλὲς δεκαετίες. Ἐνέπνευσε τοὺς πιστοὺς νὰ ἔχουν θάρρος καὶ δύναμη. […] Ἔζησε καὶ πέθανε προσφέροντας τὰ πάντα στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία".
 Στὶς 24 Ἰανουαρίου ἰστοσελίδα ἐπισημαίνει ὅτι στὶς 10 Σεπτεμβρίου τοῦ 2008 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εἶχε ὑποσχεθεῖ στὴν ἀντιπροσωπεία τῆς ΕΣΗΕΑ, ποὺ τὸν εἶχε ἐπισκεφθεῖ, ὅτι ἀνὰ δίμηνο θὰ συναντᾶται μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συντάκτες καὶ θὰ τοὺς ἐνημερώνει ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων. Μέχρι σήμερα δὲν ἔχει γίνει καμία τέτοια συνάντηση.
 Ταξίδι ἀστραπὴ στὸ Φανάρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερώνυμου, τὸν ὁποῖο συνοδεύει ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας (ΕΚΥΟ) κ. Ἄντ. Ζαμπέλης. Ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν Πατριάρχη δὲν ὑπῆρξε. 
 Εἰρηνικὴ ἐπίσκεψη πραγματοποίησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας. Ἡ ἐκεῖ Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι  σὲ ἐξαιρετικὰ δυσχερῆ θέση, ἀφοῦ εἶναι στὸ στόχαστρο τῶν  σουνιτῶν Μουσουλμάνων, ποὺ ἔχουν ἐξεγερθεῖ κατὰ τοῦ σιιτικοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
 Κυκλοφορήθηκε ἐγκύκλιος τῆς Ἱεραρχίας "Πρὸς τὸ λαό", μὲ θέμα τὴ φιλανθρωπικὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σ' αὐτὴν ὑπάρχει ἀναφορὰ στὸ φιλανθρωπικὸ καὶ προνοιακὸ ἔργο της.
 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀνακοίνωσε στὴ Θεσσαλονίκη ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὰ Μοναστήρια τῆς ἀποφάσισαν νὰ ἑνώσουν τὴν περιουσία τους γιὰ τὴ δημιουργία Ταμείου Ἐκκλησιαστικῆς Πρόνοιας. Ἐπίσης ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ  ΕΚΥΟ θὰ χρηματοδοτήσει μὲ 1,8 ἑκατομμύρια Εὐρὼ τὸν Ξενώνα Φιλοξενίας Συγγενῶν Ἀσθενῶν. Τὸ ζήτημα εἶναι πὼς ἡ ἀνακοίνωση ἔγινε ἐνῶ ἡ  ΕΚΥΟ ἔχει σοβαρὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα καὶ πολλοὶ διερωτῶνται ποῦ θὰ βρεθοῦν τὰ χρήματα.
 Ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας σὲ διάλεξή του στὸ Φανάρι καὶ ἐνώπιόν του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, σημειώνει, μεταξὺ τῶν ἄλλων: " Ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς οἰκονομίας συμβάλλει στὴ διεθνοποίηση  τῆς μέχρι προτινὸς περιχαρακωμένης ἐντὸς τῶν συνόρων ἐθνοκρατικῆς ὀντότητας. Διαμορφώνονται πλέον νέες πολιτισμικὲς ταυτότητες μέσα ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ σὲ μία κοινωνία ποὺ ξεπερνάει τὰ ἐθνικὰ ὅρια της. Οἱ σύγχρονες τηλεοπτικὲς σειρὲς ποὺ μεταφέρουν τὴν τουρκικὴ πραγματικότητα  στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ὁ νέος τρόπος θέασης τῆς ἱστορίας τοῦ παρελθόντος ἀπὸ τὴ νέα γενιὰ τῶν ἱστορικῶν στὰ βαλκάνια, δημιουργοῦν τὶς προϋποθέσεις τῆς ὑπέρβασης τῶν ἐθνικῶν προκαταλήψεων…". Ἡ θέση τοῦ Σεβασμιωτάτου δὲν διευκρινίστηκε ἂν ἀποτελοῦν καὶ θέσεις τοῦ Φαναρίου καὶ ἄν, ἑπομένως, αὐτὸ συμφωνεῖ μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Λιάκου, τῆς κᾶς Ρεπούση, τοῦ κ. Βερέμη καὶ τῶν ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς "νέας γενιᾶς τῶν ἱστορικῶν". Ἐπίσης ἂν τὸ Φανάρι ἐπικροτεῖ τὴν παρουσίαση τῶν τουρκικῶν σειρῶν στὰ ἑλληνικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα.
 Στὶς 26 Φεβρουαρίου ἐξεδόθη Ἀνακοινωθὲν γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες ἔλαβαν χώρα στὸ Σαμπεζὶ τῆς Γενεύης ἀπὸ 22 ἕως 26 τοῦ ἰδίου μηνός. Σ' αὐτὴν τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς διαπίστωσαν, γιὰ μίαν ἀκόμη φορᾶ, " τὴν ἀδυναμία ἐξευρέσεως ὁμοφώνως ἀποδεκτῆς προτάσεως" ὡς πρὸς τὰ θέματα ποὺ συζητήθηκαν. Τὰ θέματα αὐτὰ εἶναι καθαρὰ διοικητικά, δηλαδὴ πῶς θὰ ὑπογράφονται οἱ Τόμοι ἀνακήρυξης μίας Ἐκκλησίας Αὐτοκέφαλης καὶ πῶς θὰ γίνει ἀπὸ ὅλους ἀποδεκτὴ ἡ σειρὰ τῶν πρεσβείων τῶν σημερινῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Αὐτὰ βεβαίως καὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὰ ἠθικά, κοινωνικὰ καὶ πνευματικὰ προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὰ  ἑκατομμύρια τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀφοροῦν μόνο τὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ δὲν πρόκειται  νὰ ἐπιλυθοῦν, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε προσέγγιση στὶς θέσεις τοῦ Φαναρίου καὶ τῆς Μόσχας. Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι διαφωνοῦν ἀποτελεῖ πρόκληση πρὸς τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδόξους τὸ ὅτι, παρὰ ταῦτα, προσκαλοῦνται στὴ Γενεύη τὰ δεκάδες μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ γίνεται μία περιττὴ ὅσο καὶ σημαντικὴ δαπάνη, σὲ περίοδο ὀξύτατης οἰκονομικῆς κρίσης.   

ΜΑΡΤΙΟΣ
 Τὸν Μάρτιο ἡ Ἱεραρχία ἐξέδωσε νέα ἐγκύκλιο "Πρὸς τὸ Λαό". Θέμα αὐτὴ τὴ φορὰ "Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821". Σ' αὐτὴν τονίζεται ἡ πίστη τῶν Ἀγωνιστῶν καὶ πὼς " Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τὴν κιβωτὸ τῆς σωτηρίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ συστατικὸ σπουδαῖο της συνείδησης καὶ τῆς ταυτότητάς του". Κύκλοι "προοδευτικοὶ" κάνουν κριτικὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅτι ὑποχώρησε στοὺς "σκληρούς της Ἱεραρχίας" καὶ πὼς ἄλλα ἔλεγε ὅταν παλαιότερα ἐτέθη τὸ ζήτημα τῶν ταυτοτήτων. Σημειώνεται ὅτι ὁ Προκαθήμενος ἔχει ἐπιλέξει ὁ ἴδιος νὰ σιωπᾶ καὶ ἡ Ἱεραρχία νὰ ἐκφράζεται σὲ ἀραιὰ διαστήματα καὶ διὰ μέσου γραπτῶν ἀνακοινώσεων καὶ ἐγκυκλίων. Αὐτὲς δημιουργοῦν γύρω του ἕνα τεῖχος ἀσφαλείας, ἀφοῦ ἡ εὐθύνη δὲν ἐξατομικεύεται, ἀλλὰ εἶναι γενική. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες οἱ ἴδιοι "προοδευτικοὶ" κύκλοι ἀναζητοῦσαν τὸν συντάκτη τῆς ἐγκυκλίου γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, τὴν ὥρα ποὺ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν συντάκτη τῆς κάθε ἐγκυκλίου τὴν τελικὴ εὐθύνη ἔχει ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.     
 Στὶς 14 Μαρτίου ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς ΕΚΥΟ κ. Ἄντ. Ζαμπέλης κατέθεσε  ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀποχώρησής του ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη θέση στὴν ὁποία βρισκόταν ἐπὶ τρία χρόνια. Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ αὐτὴ κατακρίνει μὲ ἔντονο τρόπο Μητροπολίτες, χωρὶς νὰ τοὺς κατονομάζει καὶ σημειώνει κάτι ποὺ θεωρήθηκε προσβλητικὸ πρὸς τὸν εὐεργέτη τοῦ Ἀρχιεπίσκοπο. 'Ἔγραψε συγκεκριμένα πὼς "Μερικοί, δυστυχῶς, μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ κυρίως στοὺς κόλπους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐπιθυμοῦν μία Ἐκκλησία βουβή, ἄβουλη  καὶ ἕρμαιο τῆς κρατικῆς ἐξουσίας" καὶ πὼς οἱ δικές του ἐνέργειες τοῦ "  Δημιούργησαν ἕνα ἀνυπέρβλητο τεῖχος στὶς ὀρέξεις τῶν γνωστῶν ἀγνώστων ἐπίδοξων καταπατητῶν καὶ ἀγοραστῶν τῆς Βουλιαγμένης, ποὺ γιὰ πολλὲς δεκαετίες λυμαίνονταν τὴ συγκεκριμένη περιοχὴ καὶ εἰδικότερα τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀκίνητα".
Στὴ συνέχεια παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΚΥΟ, Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Θεοκλητός. Στὴν ἐπιστολὴ παραίτησης τοῦ καταγράφει μὲ λεπτομέρειες τὰ ἐμπόδια πού, κατὰ τὴν ἄποψή του, ἔμπαιναν στὸ ἔργο του. Ὁ κ. Θεοκλητὸς γνωρίζει ἄριστα τὸν σημερινὸ Ἀρχιεπίσκοπο. Πρὸ τοῦ 1998 ὑπῆρξε ἔνταση στὶς σχέσεις τους, στὴ συνέχεια εἶχαν κοινὴ ἀντιμετώπιση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ προσέγγισαν μαζὶ τὸν Πατριάρχη, στὴν ἀντιπαράθεσή του μὲ τὸν μακαριστὸ Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὴν ἐκλογὴ τοῦ 2008 ὁ Μητρ. Ἰωαννίνων ὑποστήριξε τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Η ΔΙΣ ὅρισε γιὰ Πρόεδρο τῆς ΕΚΥΟ, στὴ θέση τοῦ κ. Θεοκλήτου, τὸν Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειο καὶ στὴ θέση τοῦ κ. Ζαμπέλη τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἀντώνιο Ἀβραμιώτη, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε συνεργασθεῖ ὅταν, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, ἦταν μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΚΥΟ.
Κόλαφος γιὰ τοὺς ἀθέους ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μὲ βάση τὴν ὁποία ἡ ἀνάρτηση τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ εἰκόνων στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Ἰταλίας δὲν παραβιάζει κανένα ἄρθρο τῆς σχετικῆς Συνθήκης. Τὰ σχολεῖα καὶ γενικὰ τὰ δημόσια καταστήματα  τῆς Ἰταλίας καὶ ὅλης της Ἑνωμένης Εὐρώπης μποροῦν πλέον "καὶ μὲ τὴ βούλα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου" νὰ ἔχουν ἀναρτημένα τὰ χριστιανικὰ ἐκκλησιαστικὰ σύμβολα. 

ΜΑΪΟΣ
Συνάντηση στὸ Μέγαρο Μαξίμου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Γ. Παπανδρέου. Στὴ συνάντηση παρόντες ἤσαν ὑπουργοὶ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας οἱ Μητροπολίτες Σάμου, Ἐλασσῶνος καὶ Νέας Σμύρνης καὶ ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιμ. π. Μάρκος Βασιλάκης. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέδωσε στὸν κ. Παπανδρέου ὑπόμνημα μὲ   τὰ αἰτήματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ζήτησε ἡ Κυβέρνηση πρὶν ἀποφασίζει γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἐκκλησία νὰ ἐπιδιώκει νὰ τὰ συζητεῖ μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Τὰ θέματα ποὺ τίθενται εἶναι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση, ἡ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη, ἡ ἄρση τῆς εἰδικῆς δωσιδικίας τῶν Μητροπολιτῶν, οἱ ἐπιπτώσεις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ μέτρα προστασίας τῶν μειονοτήτων, τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση στὴ δωρεὰ τῶν ὀργάνων καὶ ἡ μὴ προώθησή του, ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, ποὺ ζητεῖται νὰ μὴν ἔχει ἐμφανῶς ἢ ἀφανῶς τὸν ἀριθμὸ 666, ἡ μὴ ὑπαγωγὴ τῶν ἐφημερίων στὸ μέτρο ἕνα πρὸς πέντε στοὺς διορισμούς, ἡ μὴ δέσμευση τῶν διαθεσίμων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ΝΠΔΔ ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἀποδέσμευση τῶν ἀκινήτων της καὶ ἡ ἔνταξη ἔργων τῆς Ἐκκλησίας στὸ ΕΣΠΑ. Ἕως τώρα τὰ περισσότερα, στὴν πράξη, δὲν ἔχουν γίνει ἀποδεκτὰ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση.
 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπέστη κάταγμα στὸ πόδι ἐνῶ βρισκόταν στὸ Ἀγρίνιο. Μεταφέρθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ εἰσήχθη στὸ Νοσοκομεῖο ΚΑΤ.


 ΙΟΥΝΙΟΣ
Χωρὶς οὐσία εἶναι ἡ πρώτη συνεδρίαση τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς διαλόγου Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ἡ Ἐπιτροπὴ συγκροτήθηκε κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου στὸν Πρωθυπουργὸ καὶ θύμισε τὴ γνωστὴ ρήση, πὼς ἂν θέλει κάποιος νὰ ἀκυρώσει ζητήματα ποὺ τοῦ τίθενται συγκροτεῖ γι' αὐτὰ μία ἐπιτροπή…
 Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐκδίδει, ὡς συνήθως, Δελτίο Τύπου, μὲ τὸ ὁποῖο ἐνημερώνει ὅτι "παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία τὶς ἐξελίξεις ποὺ συντελοῦνται στὸ ἐθνικό, κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ γίγνεσθαι καὶ οἱ ὁποῖες καταπονοῦν τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ" καὶ στὴ συνέχεια ὑπογραμμίζει ὅτι "ἐκφράζει τὴν ἀποδοκιμασία της πρὸς ὅσους ἔδρασαν ἐναντίον τῶν συμφερόντων τῆς Πατρίδος καὶ τῆς εὐημερίας τοῦ Λαοῦ της, τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ φιλοτίμου τῶν πολιτῶν". 
 Ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἰλαρίωνας, πρόεδρος τοῦ τμήματος τῶν ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ἔδωσε συνέντευξη στὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο "Ἰντερφὰξ" καὶ ἀντιδρώντας στὴν ἀνακοινωθεῖσα συνάντηση στὸ Φανάρι τῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ἀπὸ Οἰκουμενικὲς Συνόδους σημείωσε πὼς ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ συμφωνήσει στὴ διαίρεση τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ Ἐκκλησίες πρώτου καὶ δεύτερου βαθμοῦ καὶ προσθέτει: "Ἂν θέλουμε νὰ προετοιμάσουμε δίκαια τὴν Ἁγία Πανορθόδοξη Σύνοδο, θὰ πρέπει νὰ βασιστοῦμε σὲ ἐκκλησιολογικὲς ἔννοιες ποὺ ἑνώνουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὄχι νὰ δημιουργοῦμε νέες ἰδέες ποὺ θὰ προκαλέσουν διαίρεση καὶ διχόνοια". 
 Ἐκπρόσωποι 65 πανευρωπαϊκῶν ὀργανώσεων πολιτῶν, συνδικάτων, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, ποὺ ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν "Εὐρωπαϊκὴ Συμμαχία γιὰ τὴν Ἀργία τῆς Κυριακῆς" συναντήθηκαν στὶς Βρυξέλλες καὶ δεσμεύτηκαν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴ διατήρηση ὡς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ γιὰ ἕνα ἀνθρώπινο ὡράριο ἐργασίας.


 ΙΟΥΛΙΟΣ
 Κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καὶ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Εὐαγ. Βενιζέλου μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὸν διαβεβαίωσε ὅτι δὲν τίθεται θέμα διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο.
 Στὸν ὀρυμαγδὸ τῆς κοινωνικῆς ἐξέγερσης κατὰ τῶν φορομπηχτικῶν μέτρων τῆς Κυβέρνησης πέρασε ἀπαρατήρητη ἡ ψήφιση ἀπὸ τὴ Βουλὴ τοῦ Νόμου, μὲ τὸν ὁποῖο καθιερώνεται τὸ ἀπάνθρωπο μέτρο τῆς "εἰκαζόμενης συναίνεσης" στὴ δωρεὰ ζωτικῶν ὀργάνων ἀπὸ τὸν κάθε πολίτη. Ἡ λεηλασία στὴ ζωὴ ἐπεκτείνεται καὶ στὸ θάνατό μας. Ὁ Νόμος προβλέπει τὴ δυνατότητα ἀφαίρεσης ζωτικῶν ὀργάνων ( ἧπαρ, καρδιά, νεφροί, ὀφθαλμοὶ) χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται ἡ, ὅσο ζοῦσε, συγκατάθεση τοῦ ἀποθανόντος ἢ ἡ συναίνεση τῶν συγγενῶν του. Ἡ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας χλιαρὴ καὶ "γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων". 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Γ. Καμίνης κατήργησε τὴν πρωινὴ προσευχὴ στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα. Δικαιολογία ὅτι ὁ Δῆμος εἶναι πολυπολιτισμικός. Πρόκειται γιὰ ἀντίληψη ἀπολύτως ἀντιδημοκρατική, διότι δὲν ὑπάρχει σεβασμὸς στὸ θρήσκευμα τῶν παιδιῶν ποὺ εἶναι στὴν κατασκήνωση. Ὁ σεβασμὸς ἀποδεικνύεται μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέπεται σὲ κάθε παιδὶ νὰ ἐκτελεῖ τὰ λατρευτικά του καθήκοντα στὴ θρησκεία ποὺ πιστεύει καὶ ὄχι νὰ ἐπιβάλλεται ἡ ἀπαγόρευση σὲ ὅλα. Ἀκόμα χειρότερο εἶναι ὅτι ἔκοψε καὶ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, ποὺ ἀκόμη καὶ στὸ πρότυπό του ἄθρησκου κράτους, τὴ Γαλλία, παντοῦ καὶ πάντοτε ἀκούγεται ὁ ἐθνικός της ὕμνος.
 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος συνεχάρη τὰ μέλη τῆς ἀπερχόμενης ΔΙΣ, γιατί ἡ θητεία τοὺς πέρασε "χωρὶς νὰ ἀνοίξει μύτη", ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε. Στὴν σύνθεση τῆς ἀπερχόμενης ΔΙΣ ὑπῆρχαν Μητροπολίτες μὲ γνώσεις, ἐμπειρία καὶ ἰσχυρὴ προσωπικότητα ποὺ δὲν ἄφηναν τὰ θέματα νὰ περνοῦν ἀβασάνιστα. Ἐν τούτοις, μὲ κατάλληλους χειρισμούς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπέφυγε τὶς ἀντιπαραθέσεις καὶ τὶς ἐντάσεις.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 Τὴν 1η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ συνάντηση τῶν Πατριαρχῶν τῶν πρεσβυγενῶν πατριαρχείων καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Κατ' αὐτὴν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν ὁμιλία τοῦ εἰσηγήθηκε νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις καὶ ἐπὶ τῆς πορείας τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ "συναντᾶ κάποιες δυσχέρειες, ἀλλὰ  εὑρίσκεται οὐχὶ μακράν του ἐπιθυμητοῦ στόχου αὐτῆς". Στὴ συνέχεια σημείωσε ὅτι λυπᾶται, γιὰ νὰ μὴν πεῖ ὅτι αἰσχύνεται διότι δὲν ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἀκόμη, παρὰ τὸ ὅτι ἔχει ἐξαγγελθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Ὁ Παναγιώτατος, προφανῶς, θὰ ἐξήγησε στοὺς ἄλλους προκαθημένους τὴ λογικὴ ἀντίφαση τοῦ σημείου τῆς ὁμιλίας του, πὼς ὑπάρχουν μὲν δυσχέρειες ( γιὰ πολλοὺς ἀνυπέρβλητες) στὴν προπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπή, ἀλλὰ ἐκεῖνος βλέπει κοντὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας μὲ τὴ Μόσχα!
 Μόλις ἀνέλαβαν τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ, ὑπὸ τὴ νέα της σύνθεση, προκλήθηκε σοβαρὸ ζήτημα ἠθικῆς τάξεως καὶ λειτουργίας τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος. Χωρὶς καμία ἐνημέρωση τῶν Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν ἐκδόθηκε Δελτίο ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ ἄφηνε ἐκτεθειμένο τὸν Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ἀνδρέα γιὰ τὶς δηλώσεις του σὲ βάρος τῆς κυβέρνησης.
 Μὲ τὴν ἐξαγγελία ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργὸ κ. Ἤλ. Μόσιαλο τῆς διακοπῆς τῆς ΕΤ1 οὐσιαστικὰ ἀνακοινώθηκε καὶ ἡ διακοπὴ τῆς ἀνὰ Κυριακὴ μετάδοσης τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἡ ἐν λόγω ἀνακοίνωση δὲν διαψεύσθηκε καὶ προκάλεσε σοβαρὲς ἀντιδράσεις καὶ ἐντός του κυβερνῶντος κόμματος. Ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ἀνήγγειλε τὴ δημιουργία κρεματορίου γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν. Εἶναι δύο ἐνέργειες ποὺ δείχνουν ὅτι τὸ ἰδεολογικὸ ἐποικοδόμημα τῆς Ἑλλάδος ἐπιδιώκει νὰ σπάσει τὶς ρίζες μὲ τὸ ἱστορικὸ παρελθόν της καὶ νὰ περιθωριοποιήσει τὴν Ἐκκλησία.
 Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου πρὸς τὴ ΔΙΣ. Σ' αὐτὴν ἀπαντᾶ σὲ ἐπιστολὴ τῆς ΔΙΣ, ποὺ συνιστᾶ στοὺς Μητροπολίτες νὰ εἶναι προσεκτικοὶ ὅταν μιλᾶνε δημόσια, γιὰ νὰ μὴν τὴν φέρνουν σὲ δύσκολη θέση. Ὁ κ. Ἄνθιμος ἐπισημαίνει ὅτι στὰ τελευταῖα 3,5 χρόνια μόνο τρεῖς ἢ τέσσερις Μητροπολίτες μιλᾶνε, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι 79 παραμένουν σιωπηλοί! Ἐπίσης ἐπισημαίνει διάφορα ζητήματα ποὺ πρέπει νὰ συζητηθοῦν στὴν Ἱεραρχία, ἀντὶ τῶν διαλέξεων ποὺ συνήθως ἀκούγονται. Στὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεται ἡ κοινωνία μας τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἡ περιγραφὴ στὴν Ἱεραρχία τῶν προβλημάτων καὶ ἡ λήψη ἀποφάσεων ποὺ παραπέμπονται στὶς Συνοδικὲς Ἐπιτροπές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες, συνήθως, δὲν προκύπτει τίποτε τὸ πρακτικό, ἀλλὰ πῶς μιλᾶ ἡ Ἐκκλησία στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων, πῶς οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ θὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸ λήθαργο, τὴ μοιρολατρία καὶ τὴν ἀδιαφορία, ποὺ τοὺς ἔχει καταλάβει. Πῶς δηλαδὴ θὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἡ μικρὰ ζύμη.
 Ὑπῆρξε φημολογία γύρω ἀπὸ τὴν ὑγεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὅτι μεταβαίνει στὸ Γκίζεν τῆς Γερμανίας "γιὰ ἰατρικὲς ἐξετάσεις". Γενικὰ τηρεῖται σιγὴ στὸ ζήτημα τῆς κατάστασης τῆς ὑγείας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ὑποδαυλίζει τὶς φῆμες. Ἐπιστρέψας πάντως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν Ἀθήνα μετέβη στὸ Ἠρώδειο, ὅπου παρακολούθησε τὴ συναυλία τοῦ Μάριου Φραγκούλη καὶ διέψευσε ὅτι ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα μὲ τὴν ὑγεία του.
 Ὁ βουλευτὴς τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς κ. Γρ. Ψαριανὸς ζήτησε τὴν κατάργηση τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα.

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
  Κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας μίλησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος. Ἡ ὁμιλία του, ὡς ἔκθεση ἰδεῶν, παίρνει πολὺ καλὸ βαθμό. Μόνο ποὺ τὸ ἀνώτατο ὄργανο διαποίμανσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι Σῶμα προτάσεων καὶ λυσιτελῶν ἀποφάσεων καὶ ὄχι ἁπλῶν κοινότυπων διαπιστώσεων καὶ προτροπῶν, μὲ ἐπαναλαμβανόμενες τὶς λέξεις "ὀφείλουμε", "πρέπει", "δὲν πρέπει", "ἔχουμε καθῆκον", καὶ "χρέος μᾶς εἶναι". Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθύνθηκε στοὺς Ἀρχιερεῖς, στοὺς ὁποίους ὅλα τὰ ὅσα εἶπε "πρέπει" νὰ τοὺς εἶναι γνωστὰ καὶ βέβαια ἡ Ἱεραρχία δὲν εἶναι σεμινάριο, ὅπου ὁ εἰδικὸς ὁμιλεῖ στοὺς εἰδικευόμενους! Ἀλίμονο ἂν κάθε χρόνο οἱ Ἀρχιερεῖς συγκεντρώνονται γιὰ νὰ ἀκοῦν διαλέξεις σὲ θέματα ποὺ τοὺς εἶναι γνωστά.
 Στὴν τελευταία ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας ἔγινε ἡ ἐκλογὴ Μητροπολιτῶν Χίου καὶ Ζακύνθου. Στὴ Μητρόπολη Χίου ἐξελέγη ὁ ἀπὸ ἐκεῖ καταγόμενος καὶ ἐκεῖ ἱεραποστολικῶς ἐργαζόμενος Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,  Ἀρχιμανδρίτης Μάρκος Βασιλάκης σχεδὸν παμψηφεί. Ἐπὶ 79 παρόντων Μητροπολιτῶν τὸν ψήφισαν οἱ 76. Στὴ Μητρόπολη Ζακύνθου ἐξελέγη ὁ ἀγαθὸς λευίτης, Ἐπίσκοπος Φωτικὴς Διονύσιος μὲ 58 ψήφους, στὴ θέση τοῦ παραιτηθέντος Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. Ἀκολούθησε ἡ ψηφοφορία γιὰ τὴν πλήρωση τῆς θέσεως βοηθοῦ Ἐπισκόπου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Ἐξελέγη ὁ ἕως τώρα ἐκεῖ πρωτοσύγκελος, Ἀρχιμανδρίτης Γαβριὴλ Παπανικολάου, μὲ 48 ψήφους, μὲ τὸν τίτλο τοῦ Ἐπισκόπου Διαυλείας. Βρέθηκαν 23 λευκὲς καὶ 3 ἄκυρες ψῆφοι. Ἀμέσως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπέσπασε τὴ συγκατάθεση τῶν Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν καὶ ὁ Διαυλείας ὁρίστηκε Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
 Στὶς 12 Ὀκτωβρίου ἡ Ἱεραρχία ἐξαπολύει ἐγκύκλιο πρὸς τὸ "Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος". Ἡ ἐν λόγω ἐγκύκλιος ἔχει ὁρισμένα συνθήματα γιὰ λαϊκὴ κατανάλωση, ἀλλὰ στὴν οὐσία τῆς εἶναι προχειρογραμμένη, μὲ πληθώρα λαθῶν, συντακτικῶν καὶ ἐννοιολογικῶν, ἀλλὰ κυρίως ἐκκλησιολογικῶν, κοινωνιολογικῶν καὶ θεολογικῶν! Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ἀβασάνιστα καὶ χωρὶς νὰ τὸ μελετήσει τὴν ἐπικροτεῖ! 
 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέπτεται Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Παράλληλα δέχεται εὐχὲς καὶ δῶρα γιὰ τὰ 20 χρόνια της Πατριαρχίας του. Στὸ Ἅγιον Ὅρος μετέβη γιὰ νὰ συναντήσει τὸν Πατριάρχη ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ. Παπανδρέου. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ κινητοποιήθηκαν δεκάδες ἀστυνομικῶν καὶ ἄλλων ὀργάνων τῆς τάξεως καὶ πολλοὶ ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι. Ἐν μέσω τῆς ἐξαντλητικῆς λιτότητας γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, σὲ λίγες ἡμέρες ξοδεύτηκε σημαντικὸ ποσὸ γιὰ τὴν μετακίνηση καὶ διαμονή τους. Στὴν ἐνώπιόν του πρωθυπουργοῦ ὁμιλία τοῦ ὁ κ. Βαρθολομαῖος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, εἶπε: "Συμμεριζόμεθα τὸ δύσκολον καὶ κοπιῶδες ἔργον τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν λοιπῶν ἰθυνόντων τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν Κυβερνητῶν τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου, διὰ τὴν ἔξοδον ἐκ τῆς δυσχεροῦς ταύτης περιστάσεως, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ συστράτευσιν καὶ σύμπνοιαν πάντων, θυσίας, κόπους καὶ ὑπομονήν". Προφανῶς ὁ Παναγιώτατος, διαμένων εἰς τὸ Φανάρι, δὲν παρακολουθεῖ τὸ τί συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν κόσμο, οὔτε ἀντιλαμβάνεται τὸ τί περνάει ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ἀπόδειξη ὅτι οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὰ δῶρα γιὰ τὴν 20ετή Πατριαρχία τοῦ συνεχίστηκαν καὶ ἀποκορυφώθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὴν ἄφιξη καὶ πολλῶν πλουσίων ἑλληνοαμερικανῶν ὁμογενῶν καὶ δεξίωση σὲ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο.
 Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ὁρίζει τὸν Ἐπίσκοπο Θερμοπυλῶν Ἰωάννη γενικὸ διευθυντὴ τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου καὶ τὸν προάγει σὲ τιτουλάριο Μητροπολίτη. Τὴ θέση φέρεται ὅτι διεκδικοῦσε ὁ πρ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὴ ΔΙΣ τὸν τίτλο τοῦ Μητροπολίτη Δωδώνης. Οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν ἐν λόγω Μητροπολίτη βρίσκονται σὲ κρίση.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, χωρὶς πάλι νὰ ἐνημερώσει τοὺς Συνοδικοὺς Μητροπολίτες, μετέβη στὸ Κατάρ, γιὰ νὰ συζητήσει μὲ τὸν ἐκεῖ ἐμίρη ἐπενδύσεις σὲ ἀκίνητά της Ἐκκλησίας, κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς Βουλιαγμένης! Τὸ Κατὰρ εἶναι ἕνα πλούσιο μικροσκοπικὸ ἰσλαμικὸ κράτος στὴν ἀραβικὴ χερσόνησο, ποὺ κυβερνᾶται αὐταρχικά, στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνική του ζωὴ ἰσχύει σὲ πολλὰ ὁ θρησκευτικὸς Νόμος τῆς Σαρία καὶ οἱ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες τῶν Χριστιανῶν εἶναι  περιορισμένες.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ὁ Δῆμος Μαρκοπούλου παίρνει ὁμόφωνη ἀπόφαση νὰ δημιουργήσει κρεματόριο στὴν περιοχή του καὶ δίπλα στὸ ὑφιστάμενο νεκροταφεῖο.
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος συνεδριάζει καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνημερώνει ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ μέλη της γιὰ τὸ ταξίδι του στὸ ἰσλαμικὸ κρατίδιο τοῦ Κατάρ, ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ συζητήσει, ὅπως γράφτηκε στὸ σχετικὸ Δελτίο Τύπου, πρόταση τῶν ἡγετῶν του  "γιὰ ἀξιοποίηση συγκεκριμένης ἐκτάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν". Δὲν γράφεται, ἀλλὰ ἐννοεῖται, ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ σημαντικότερο φιλέτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὴ Βουλιαγμένη. Τὶς ἄλλες ἡμέρες ἡ ΔΙΣ φέρεται ὅτι συζητοῦσε "τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα". Τόσα ἔξοδα καὶ τόσος κόπος γιὰ τὸ τίποτε δηλαδή.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν Κύπρο. Κοινὴ ἡ διαπίστωση ὅτι ἦταν κουρασμένος ἢ ἀδιάθετος. Δὲν ἐπισκέφθηκε ὅλες τὶς Μητροπόλεις καὶ τὶς Μονές, ὅπως ἤθελαν οἱ Κύπριοι Ἀρχιερεῖς, καὶ καθηκόντως φαινόταν ὅτι ἐκφωνοῦσε τὶς ὁμιλίες, ἐπισκεπτόταν ἱεροὺς τόπους   καὶ θεσμικὰ πρόσωπα καὶ προέβαινε σὲ δηλώσεις.
Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἀντιδρᾶ στὴν ἀνέγερση κρεματορίου στὸ Μαρκόπουλο. Σὲ ἐγκύκλιο τοῦ σημειώνει πὼς εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ δημιουργία τέτοιων χώρων ἔχει νομοθετικὰ ρυθμιστεῖ καὶ ἀποφασιστεῖ, ὅποτε περιττεύει κάθε πρωτοβουλία παρεμπόδισης, ἢ καὶ δημόσιας κριτικῆς τέτοιων ἀποφάσεων. Ὅμως, ὅπως προσθέτει, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τελεῖ γιὰ ὅσους τῆς τὸ ζητοῦν τὴν ἐξόδια ἀκολουθία μὲ τοὺς δικούς της ὅρους. Ἀπὸ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ προκύπτει ἡ ἄμεση ἀνάγκη νὰ ἀντιδράσει ἄμεσα ἡ Ἱεραρχία καὶ νὰ καλύψει τὸν κάθε Μητροπολίτη σὲ ἄρνησή του νὰ τελέσει ὁ ἴδιος ἢ ἱερεὺς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ τὴν κηδεία.
Ὁ Μητροπολίτης Δωδώνης μὲ δήλωσή του, ποὺ κοινοποιήθηκε στὰ ΜΜΕ διευκρινίζει ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ζήτησε ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστικὴ θέση ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Γράφει συγκεκριμένα: " Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέμενε νὰ πάω στὶς Βρυξέλλες καὶ ἀρνήθηκα. Ἐπέμενε νὰ πάω Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ ἀρνήθηκα ἐπίσης. Τέλος μου πρότεινε τὸ Διορθόδοξο Κέντρο  καὶ τὸ ἀνήγγειλε μάλιστα στὸν Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Μάριο Μπέγζο.[…] .Ὅμως ἡ νέα Τρόϊκα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ γνωρίζει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου νὰ ἐφαρμόζει κολοσούσειες τακτικές, ἀντέδρασε, διότι φοβήθηκε ὅτι ἡ παρουσία μου θὰ μείωνε τὶς ἐπιρροές τους. Πουθενὰ πάντως δὲν προβλέπεται διδακτορικὸς τίτλος, ΠΟΥΘΕΝΑ!" ( σ.σ. Ἡ δικαιολογία ποὺ ἡ ΔΙΣ ἀπέρριψε ὁμόφωνα νὰ ἀναλάβει ὁ κ. Χρυσόστομος τὴ θέση τοῦ Γ.Δ. τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου ἦταν ὅτι δὲν διαθέτει διδακτορικό, ὅπως προβλέπει ὁ σχετικὸς Κανονισμός).  Ὁ κ. Χρυσόστομος καλεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ παραιτηθεῖ, ἐπειδή, ὅπως γράφει, " ἀποδείχθηκε ἄβουλος, ἀνίκανος καὶ ἐπικίνδυνος πλέον, δεδομένου ὅτι ἄγεται καὶ φέρεται δίχως ἐνεργὸ ρόλο στὰ δρώμενα τῆς ἐποχῆς". Πρὶν ἀπὸ τὴ γραπτὴ δήλωση τοῦ ὁ Μητρ. Δωδώνης εἶχε καὶ προφορικὰ μιλήσει σὲ ἔντονο ὕφος πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Οἱ γνωρίζοντες τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα σὲ βάθος σημειώνουν ὅτι ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος δὲν μοιάζει καθόλου στὸν προκάτοχό του, ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κ. Χρυσοστόμου. Οἱ ἴδιοι προβλέπουν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Δωδώνης, ποὺ ἤδη εἶναι σὲ μειονεκτικὴ θέση, ἂν συνεχίσει τὴν ἴδια τακτικὴ ἀντιπαράθεσης μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὄχι μόνο δὲν θὰ μπορέσει νὰ τοῦ προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ἀλλά, θὰ βρεθεῖ ὁ ἴδιος σὲ δυσχερῆ θέση.
Τὴν προπαραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἀνακοινώθηκε ὅτι τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν ἔκρινε προφυλακιστέο τὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου Ἁγίου Ὅρους, π. Ἐφραίμ. Οἱ Ἐφέτες δὲν ἔλαβαν ὑπόψη τοὺς τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης καί, ἐπὶ πλέον, ὅτι ἂν ἤθελε νὰ διαφύγει στὸ ἐξωτερικό, ἀφοῦ τὸν ἔκριναν ὕποπτο φυγῆς, θὰ μποροῦσε νὰ παρατείνει τὴν παραμονή του στὴ Ρωσία, ὅπου βρέθηκε μεταφέροντας ἐκεῖ τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας. Χωρὶς νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ μπεῖ στὴν οὐσία τῆς ἀπόφασης, εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι οἱ δικαστὲς  ἐξήντλησαν τὴν αὐστηρότητά τους σὲ ἕνα ἱερομόναχο, τὴν ὥρα ποὺ ἄλλοι δικαστὲς ἔδειξαν ὅλη τὴν ἐπιείκειά τους σὲ πολιτικοὺς κατηγορουμένους. Τὴν ὥρα ποὺ διερχόμαστε τὴν παροῦσα πολλαπλὴ κρίση τὸ νὰ πληγώνεται τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα τοῦ λαοῦ εἶναι μία ἀκόμη ἀφορμὴ ἀγανάκτησης σὲ βάρος τῶν κρατούντων, σὲ ὅποια θέση κι ἂν βρίσκονται.-  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.