20 Νοε 2011

Μαθήματα Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ Κατηχητικοῦ ἀπὸ ὀρθόδοξη ἐνορία στὸ Freiburg

Μετὰ τὸ κλείσιμο τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοτικοῦ σχολείου στὸ Freiburg, ἡ ἐνορία μᾶς πῆρε τὴν πρωτοβουλία νὰ μὴν ἀφήσει τὰ παιδιὰ χωρὶς ἐκμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἔτσι, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, παραδίδονται δωρεὰν μαθήματα Ἑλληνικῶν, κάθε Σάββατο 11 τὸ πρωϊ στὴν αἴθουσα τῆς Caritas (Compturstr. 36 - Freiburg) μὲ τὴν βοήθεια τῶν συνεργατῶν τῆς ἐνορίας μᾶς κκ Ἠλία Ἀναστασιάδη καὶ Σαράντη Χλαμίδα, οἱ ὁποῖοι καὶ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τοὺς ἐθελοντικά. Ἤδη ἔχουν ἐγγραφεῖ 13 παιδιὰ καὶ τὰ μαθήματα θὰ συνεχιστοῦν κὰθ΄ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Παράλληλα, στὸν ἴδιο χῶρο λειτουργεῖ κατηχητικὸ σχολεῖο, ὅπου τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ γνωρίσουν καλύτερα τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ξεχωριστὸς χῶρος διατίθεται στοὺς γονεῖς ὥστε νὰ μποροῦν νὰ περιμένουν τὰ παιδιά τους,  λειτουργώντας ταυτόχρονα ὡς χῶρος συζήτησης καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων γιὰ τοὺς μεγαλύτερους.
Τὸ Σάββατο 19 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ὁ ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν τμημάτων. Προσφέρθηκαν στὰ...

 παιδιὰ κατηχητικὰ βοηθήματα καὶ συμβολικὰ δῶρα. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ κέρασμα γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους τὸ ὁποῖο εἶχαν προετοιμάσει κατάλληλα οἱ γονεῖς.

Δεῖτε περισσότερες φωτογραφίες ἐδῶ: http://ecclesia-baden.blogspot.com/2011/11/freiburg.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.