20 Νοε 2011

Ὁ Ἠπειρώτης λογοτέχνης ποὺ τιμωρήθηκε γιατί ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Γ. Σκιαδάς
Συμπληρώνονται ἐφέτος 150 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ σπουδαίου Ἠπειρώτη λογοτέχνη Χρήστου Χρηστοβασίλη (1861-1937) ποὺ ἐκπροσώπησε τὸν ἀδούλωτο Ἕλληνα. Συνήθως προβάλλεται τὸ λογοτεχνικό του ἔργο, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιολογηθεῖ ἐὰν δὲν ληφθoὺν ὑπόψη ἡ μεγάλη ἐθνικὴ προσφορὰ καὶ ὁ ἀγῶνες του. Ἐξάλλου, μέχρι τὸ τέλος τῆς πολυτάραχης ζωῆς του δὲν μποροῦσε νὰ ξεχάσει ὅτι Ἕλληνες τὸν εἶχαν ἐκτοπίσει στὴ Νάξο τὸ 1917 διότι συμμετεῖχε στοὺς πολιτικοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου!
Γιὸς εὔπορου κτηματία, συνελήφθη σὲ ἡλικία μόλις 14 ἐτῶν ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ὁδηγήθηκε ὅμηρος στὴν Κωνσταντινούπολη. Πνεῦμα ἀνήσυχο ἀλλὰ καὶ μὲ ἰσχυρὲς οἰκογενειακὲς διασυνδέσεις, κατόρθωσε νὰ σπουδάσει στὸ Αὐτοκρατορικὸ Λύκειο. Δραπέτευσε στὴν Κέρκυρα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πέρασε στοὺς Ἁγίους Σαράντα συμμετέχοντας σὲ συμπλοκὲς ἐναντίον τῶν Τούρκων. Αἰχμαλωτίζεται, ἐξορίζεται στὰ Τρίκαλα καὶ ἐπιστρέφει στὴ γενέτειρά του τὸ 1882.
Συμμετέχει ἐκ νέου σὲ ἐπαναστατικὰ κινήματα καὶ καταδικάζεται σὲ θάνατο. Δραπετεύει καὶ ὑποδέχεται τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα στὴ Θεσσαλία. Στὰ Τρίκαλα χαιρέτισε τὴν εἴσοδο τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ μὲ τὸ ποίημα «Στ’ ἀδέρφια μας», ἐνέργεια ποὺ πλήρωσε μὲ φυλάκιση. Χαιρέτιζε ἐπίσης μὲ ποιήματά του κάθε κομμάτι γὴς ποὺ ἀπελευθερωνόταν, μὲ ἀποκορύφωμα «Τὰ Ἐλευθερωμένα Γιάννινα» ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» τὸ 1913.
Ἡ ἔκταση τοῦ λογοτεχνικοῦ ἔργου τοῦ...

 Χρηστοβασίλη (λαογραφικοῦ, ἱστορικοῦ, διηγηματογραφικοῦ, πεζογραφικοῦ, ποιητικοῦ, γλωσσικοῦ, δραματικοῦ, μεταφραστικοῦ) εἶναι τεράστια. Τὸ ἔργο τοῦ εἶναι κυρίως ἠθογραφικὸ καὶ λαογραφικό, γραμμένο στὴ δημοτικὴ καὶ μὲ κυρίαρχη τὴν παρουσία εἰδυλλιακῶν καὶ φυσιολατρικῶν στοιχείων, καθὼς ἐπίσης στοιχείων ἐπιτηδευμένης καὶ σκόπιμα «ἁπλῆς καὶ ἀφελοῦς» γραφῆς.
Ἐκλέχτηκε δύο φορὲς βουλευτὴς Ἰωαννίνων (1926, 1935) καὶ στὴ δύση τοῦ βίου τοῦ βραβεύθηκε γιὰ τὸ λογοτεχνικό του ἔργο ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τιμήθηκε μὲ τὸ χρυσὸ Σταυρὸ τοῦ Σωτήρα γιὰ τὴν πατριωτική του δράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.