20 Νοε 2011

Μέγας Κωνσταντῖνος καὶ Χριστιανισμός: Κείμενο-ἀπάντηση σὲ ἀρχαιολάτρες καὶ πολεμίους τοῦ Μ. Κωνσταντίνου

Τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου
Ἡ κρίση τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς θρησκείας τὴν ὁποία ἀντιμετώπιζε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τὸν τέταρτο αἰώνα, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀξιόλογα γεγονότα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Ὁ παλαιός, εἰδωλολατρικὸς πολιτισμὸς ἦλθε σὲ σύγκρουση μὲ τὸν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ δοκιμάστηκε μὲ ἑκατομμύρια Μάρτυρες ἀναγνωρίστηκε ἐπίσημα κατὰ τῆς διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Κωνσταντίνου, στὶς ἀρχὲς τοῦ τέταρτου αἰώνα, καθιερώθηκε δὲ ὡς ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους ἀπὸ τὸν Μεγάλο Θεοδόσιο στὰ τέλη τοῦ ἴδιου αἰώνα. Ἡ πρώτη ἐντύπωση βέβαια ἦταν ὅτι οἱ δύο αὐτόι ἀντίθετοι παράγοντες ποὺ ἀντιπροσώπευαν δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις, δὲν θὰ εὕρισκαν ποτὲ βάση γιὰ μία ἀμοιβαία συμφωνία. Ἀλλὰ ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ὁ Εἰδωλολατρικὸς Ἑλληνισμὸς βαθμιαία ἀναμίχθηκαν (ὄχι ἀσφαλῶς στὶς δοξασίες) καὶ σχημάτισαν ἕνα Χριστιανικο-Ἑλληνο-Ἀνατολικὸ πολιτισμὸ γνωστὸν μὲ τὸ ὄνομα Βυζαντινό. Κέντρο τοῦ πολιτισμοῦ αὐτοῦ ὑπῆρξε ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ νέα πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
Ἐκεῖνος ποὺ ἔπαιξε τὸν κυριώτερο ρόλο στὶς πολλὲς μεταβολὲς ποὺ ἔγιναν στὴν Αὐτοκρατορία εἶναι ὁ Μέγας Κωνσταντίνος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ ὁ Χριστιανισμός, γιὰ πρώτη φορά, γνώρισε σταθερὸ ἔδαφος τῆς ἐπίσημης ἀναγνώρισης. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση αὐτή, ἡ παλιὰ εἰδωλολατρικὴ Αὐτοκρατορία, βαθμιαία ἄλλαξε καὶ ἔγινε Χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία. Δύο ὑπῆρξαν τὰ γεγονότα ἐκεῖνα τῆς βασιλείας τοῦ Κωνσταντίνου ποὺ ἐπηρέασαν σημαντικὰ τὴν μελλοντικὴ ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας: ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας τῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὶς ὄχθες τοῦ Τίβερη στὶς ὄχθες τοῦ Βοσπόρου, ἀπὸ τὴν παλαιὰ Ρώμη στὴ...

 «Νέα Ρώμη», τὴν Κωνσταντινούπολη.


Ἐπιπλέον, τὸ ὄνομα τοῦ Κωνσταντίνου συνδέεται μὲ τὴν ἀνέγερση πολλῶν ἐκκλησιῶν σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς τεράστιας Αὐτοκρατορίας. Ἡ βασιλική του Ἁγίου Πέτρου καὶ ἡ βασιλική του Λατερανοῦ τῆς Ρώμης ἀποδίδονται σὲ αὐτόν. Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν Παλαιστίνη ὅπου ἡ μητέρα τοῦ Ἑλένη βρῆκε τὸν ἀληθινὸ Στυρὸ τοῦ Κυρίου. Στὴν Ἱερουσαλὴμ στὸν χῶρο τοῦ Παναγίου Τάφου ἐκτίστηκε ὁ τεράστιος καὶ ἐκπληκτικὸς ναὸς τῆς Ἀναστάσεως, στὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ἔκτισε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀναλήψεως καὶ στὴν Βηθλεέμ, τὸν Ναὸ τῆς Γεννήσεως καθὼς καὶ ἄλλα προσκυνήματα. Ἡ νέα πρωτεύουσα ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ περιχωρὰ τῆς ἐπίσης πλουτίστηκαν μὲ πολλὲς ἐκκλησίες κυριώτερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Πολλὲς ἄλλες ἐκκλησίες κατασκευάστηκαν σὲ διάφορα μέρη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Κωνσταντιίνου, στὴν Ἀντιόχεια, τὴν Νικομήδεια καὶ τὴν Βόρειο Ἀφρική.
Πηγή: τὸ βιβλίο τοῦ π. Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου «Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ»

12 σχόλια:

 1. καλά όλα αυτά.αλλά ας μην ξεχνάμε πως την περίοδο εκείνη η πληοψηφία του πληθυσμού της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ή ρωμανίας όπως ονομαζόταν ( η ονομασία "βυζάντιο" δόθηκε απ' τους ιστορικούς αρκετούς αιώνες μετά)απαρτίζοταν από χριστιανούς.οπότε ο Κων/νος είχε και συμφέρον για να τα κάνει όλα αυτά.έκανε κι άλλα σπουδαία πράγματα,όπως ότι άλλαξε το νόμισμα της αυτοκρατορίας και έδωσε πάμπολλα δικαιώματα στους χριστιανούς.αλλά αυτο δεν αναιρεί το ότι βαφτίστηκε στο τέλος της ζωής του και μέχρι τότε είχε ειδωλολατρική ζωή.δεν αντιλέγω,μέγας ευεργέτης του χριστιανισμού αλλά γιατί να ανακηρύσσεται κι ως "'Αγιος" !;!; ( αν γνωρίζει κάποιος ας με διορθώσει.κι εγώ ψάχνομαι επί του θέματος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Την εποχή του Κωνσταντίνου γύρω στο 25% του πληθυσμού ήταν χριστιανοί αλλά η τάση για αύξηση και επικράτηση ήταν φανερή,έτσι ο Κωνσταντίνος πολύ ορθά έδωσε ανεξιθρησκεία,και οι προσωπικές του εμπειρίες και θρησκευτικές απόψεις (πίστευε μόνο στον θεό-Ήλιο πριν έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό,πράγμα που σίγουρα είναι πιο κοντά στον μονοθεϊσμό) τον οδήγησαν στον χριστιανισμό και με την επιρροή της μάνας του φυσικά,αλλά μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ανώτατος αρχιερεύς των ειδώλων (pontifix maximus) και βαφτίστηκε από αρειανό επίσκοπο λίγο πριν πεθάνει.Ο Κωνσταντίνος ήταν μεγάλη μορφή και πνεύμα ανεξίθρησκο και με μεγάλη πολιτική σκέψη.Πολλά από αυτά που του καταλογίζονται από νεοειδωλολάτρες είναι σαφέστατα ψέμματα,φυσικά έκανε και λάθη και μονοκρατορία του τότε γνωστού κόσμου θα οδηγούσε τον καθέναν να δει αλλιώς τον εαυτό του...φυσικά βέβαια η εκκλησία εξωράισε τη μορφή του.
  Αντίθετα βέβαια με τον διάδοχό του τον Ισπανό Θεοδώσιο που δεν φειδόταν σφαγών (14000 στη Θεσσαλονίκη),καταπίεσης και τυφλού φανατισμού,μόνο μέγας δεν ήταν.Η δε σημερινή Εκκλησία δεν έχει κανέναν λόγο να τον υπερασπίζεται και να ταυτίζεται μαζί του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κατ'αρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι:

  Ο Κωνσταντίνος ήταν Ρωμαίος, με ρωμα'ι'κή συνείδηση, και οι πράξεις του είχαν ως βασικό γνώμονα το συμφέρον της Ρωμα'ι'κής αυτοκρατορίας.

  Δεν μιλούσε πολύ καλά τα Ελληνικά, παρόλο που η μητέρα του Ελένη ήταν Ελληνίδα.

  Μέχρι το τέλος της ζωής του διατήρησε τον τίτλο του pontifex maximus της παγανιστικής θρησκείας, ενώ βαφτίστηκε χριστιανός λίγο πριν πεθάνει, από τον αρειανιστή επίσκοπο Ευσέβιο.

  Διέπραξε επίσης κάποια βαρύτατα αμαρτήματα, όπως την θανάτωση του γιου του Κρίσπου, της συζύγου του Μινερβίνας και του παιδιού του αντιπάλου του Λικίνιου.

  Παρόλα αυτά δικαίως ονομάστηκε ΜΕΓΑΣ, διότι ο κόσμος πριν και μετά απ' αυτόν δεν ήταν πια ο ίδιος.

  Το σπουδαιότερο έργο του ήταν το διάταγμα των Μεδιολάνων για την ανεξιθρησκεία, που έθεσε τέρμα στα μαρτύρια και τους διωγμούς των χριστιανών.

  Οι χριστιανοί εκείνη την εποχή ήταν μειοψηφία στην αυτοκρατορία, και όχι πλειοψηφία όπως κακώς πιστεύεται. Ο Κων/νος όμως ήταν διορατικός και είδε ότι ο χριστιανισμός θα μπορούσε να γίνει το συνεκτικό στοιχείο μιας αυτοκρατορίας που κινδύνευε με διάλυση.

  Όσο γι'αυτά που ισχυρίζονται κάποιοι αρχαιολάτρες, ότι δήθεν ο Κωνσταντίνος καταδίωξε τους εθνικούς, σκότωνε Έλληνες, κατέστρεψε ναούς κλπ, είναι όλα παραμύθια.

  Ο Κωνσταντίνος ήταν μετριοπαθής, συμβιβαστικός και δεν κατέστρεψε απολύτως τίποτα. Άλλωστε, όπως είπαμε, διατήρησε μέχρι τον θάνατό του τον τίτλο του μεγάλου αρχιερέα των εθνικών.

  Απλώς σταμάτησε να θυσιάζει στους αρχαίους θεούς.

  Με εξαίρεση λοιπόν τα οικογενειακά εγκλήματα που διέπραξε, δικαίως ονομάστηκε ΜΕΓΑΣ, διότι άλλαξε την όψη της αυτοκρατορίας και την πορεία της Ιστορίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ κύριε,
  Kανένας από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν υπήρξε Έλληνας (και η καταγωγή μερικών εξ αυτών που θεωρούνται Έλληνες, είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη, ιδιαίτερα μετά τις σφαγές
  στον ελλαδικό χώρο)

  - Ο Κωνσταντίνος ο επονομαζόμενος Μέγας δεν γνώριζε ούτε καν ελληνικά! (Το όνομα του
  είναι λατινικό, από το κονσταντο που σημαίνει σταθερός.)

  -Ο Θεοδόσιος ήταν Ισπανός, "ευγενής εξ Ιβήρων", σύμφωνα με τον Λέοντα τον Γραμματικό.

  -Ο Ιουστινιανός ήταν Ιλλυριός (το πραγματικό του όνομα ήταν Γιουτπράδα).

  -O Ηράκλειος ήταν Καππαδόκης.

  -O Βασίλειος ο ιδρυτής της Μακεδονικής Δυναστείας ήταν Αρμένιος.

  -O Ιωάννης Τσιμισκής ήταν Αρμένιος (το πραγματικό του όνομα ήταν Τσεμίσκε).

  -O τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν Σέρβος στην καταγωγή (το πραγματικό του όνομα ήταν Κονσταντίν Ντράγκατς) από την πλευρά της μητέρας του, ενώ απ’ την πλευρά του πατέρα του υπάρχει ένα χάος, καθώς προέρχεται από ένα συνονθύλευμα πρόσμιξης εθνοτήτων.

  ΠΗΓΗ: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.
  Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΝΑΧΕ ΑΒΡΑΑΜ

  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
  ΕΛΛΗΝΑΣ
  ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΒΡΑΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑ;
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ
  ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ
  ΑΠΟΓΟΝΟΣ
  ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ''Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus'',ανιστόρητε,το πλήρες όνομά του.

  http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=152193

  ''Ήταν γιος του αυτοκράτορα Ρωμανού Β' και της Θεοφανούς που είχε Ελληνική καταγωγή[1][2][3][4][5][6], γεννημένη στη Λακωνία[7]. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας σε ηλικία 18 ετών έχοντας όμως επιτροπευθεί από δύο εξαίρετους στρατιώτες-αυτοκράτορες, τον Νικηφόρο Φωκά, δεύτερο σύζυγο της Θεοφανούς, και τον Ιωάννη Τσιμισκή των οποίων το έργο ανέλαβε να συνεχίσει.''(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92').

  ''Γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1391-1425) από την Ελένη Δραγάση (Jelena Dragaš), κόρη του Σέρβου άρχοντα των Σερρών[1], και νεότερος αδελφός τού αυτοκράτορα Ιωάννη Η' Παλαιολόγου (1425-1448).''(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%91'_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82)


  ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΡΟΣ "ΕΛΛΗΝΟ"ΡΘΟΔΟΞΟ:
  ΠΟΣΟΥΣ ΦΟΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΠΟΙΟΣ,
  ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΡΗΘΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
  ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗ "ΜΕΓΑΣ"
  ΚΑΙ "ΑΓΙΟΣ";
  ΝΤΡΟΠΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δε 'μπορείς να διαχωρίσης και να διακρίνης την πολιτική διορατικότητα,μεγαλοφυία και οξυδέρκεια του ανδρός εσύ από τη θρησκευτική ευλάβειά του καθώς και την έμπρακτη μετάνοιά του προς το τέλος της ζωής του;Τόσο δύσκολο σου είναι;Γιατί επιμένεις με αστήρικτους και αβάσιμους λόγους να υποστηρίζης το ανιστόρητο πνεύμα σου;Όταν κατεσφάζετε ανηλεώς τους Χριστιανούς,αυτά τα άνθη του παραδείσου,εσύ πού ήσουν;'Χαιρόσουν όταν οι ''σύντροφοί'' σου,οι προγενέστεροι εθνικοί αυτοκράτορες,εντελώς αναιτίως και εξαιτίας ιδιοτελέστατων,μικροπρεπών συμφερόντων,διέταζαν διωγμούς και σφαγές του χριστιανικού πληθυσμού της αυτοκρατορίας;Ποίος είναι ο κοντόφθαλμος και 'μικρόνους,επομένως,λοιπόν,εδώ;Ο Κωνσταντίνος και πάλι;Ή ο Θεοδόσιος που το βάζει 'στο στόμα του ευκαίρως-ακαίρως ο Σάπφειρος για να μας δείξη το πόσον...''αιμοσταγής'' και ''αιμοβόρος'' υπήρξε;Δεν επαισχύνεσθε για όσα εκστομίζετε εκεί που σας χωρεί ο τόπος,όταν η απουσία της Ορθοδοξίας από τα ελληνικά πολιτικά πράγματα και τις καταστάσεις,από τον ελληνικό δημόσιο βίο,θα είχε ως αποτέλεσμα την άγνοια και αυτού,ακόμη,του ονόματος του θείου Πλάτωνα;Περιπαίζετε πολύ και δεν σας αρμόζει.Πολύ φιλοπαίγμονες εν ου παικτοίς μας 'γίνατε και έχετε καταστρέψη το νου σας.Συνέλθετε όσο έχετε χρόνο,όσο σας 'βρίσκετε και σας χαρίζη χρόνο ο Πανάγαθος και Παντεπόπτης και πριν να νυκτώση και σας 'βρούν οι Εριννύες και σας οδηγήση ο Ψυχοπομπός Ερμής 'στον Κάτω Κόσμο,'στον Άδη,συνοδεία του κωπηλάτη Χάροντα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εδώ σας έχω ένα δώρο-εύρημα που όλως τυχαίως περιέπεσεν εις τας χείρας μου προσφάτως και το οποίον επιβεβαιοί με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο (το) ό,τι είχα γράψη ανωτέρω.Θα παρατεθή 'σε μερικές ημέρες από σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το άρθρο δηλαδή αυτό θεωρήτε απάντηση στους "Ειδωλολάτρες" Έλληνες ; Εντάξει , η αμορφωσιά στο αποκορύφωμά της. ΑΑΑΧ ! Κακομοίρα Ελλάδα τι σου έκαναν ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.