18 Νοε 2011

π.Παΐσιος «Ὁ κόσμος δέν καταλαβαίνει τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ»

“Στην κατάσταση πο εναι σήμερα ο νθρωποι, ,τι τούς λέει λογισμός κάνουν. λλοι εναι μέ χάπια, λλοι παίρνουν ναρκωτικά… Κάθε τόσο τρες - τέσσερις ξεκινον νά κάνουν μία καινούρια θρησκεία. νάλογα, λίγα γίνονται, γκλήματα, δυστυχήματα κ.λ.π. Βοηθάει Θεός. ρθε νας στό Καλύβι καί μου...
λέει: “χεις καμμιά κιθάρα;” Πίνει χασίς, χει ρεξη νά μιλάη - δέν σέ ρωτάει ν χης σύ ρεξη - θέλει καί μία κιθάρα!! 
λλοι βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί θέλουν νά ατοκτονήσουν νά κάνουν κανένα κακό, γιά νά γίνει σαματάς. Δέν εναι τι τούς περνάει ατό σάν βλάσφημος λογισμός καί τόν διώχνουν. Βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί δέν ξέρουν τί νά κάνουν. Μο επε νας: “Θέλω νά μέ γράψουν ο φημερίδες τι εμαι ρωας”. Ο λλοι χρησιμοποιον μερικούς τέτοιους καί κάνουν τήν δουλειά τους. Πάλι καλά, νάλογα, λίγα γίνονται.
Τό καλό εναι πο δέν μς γκαταλείπει Θεός. Καλός Θεός τόν σημερινό κόσμο τόν φυλάει μέ τά δυό Του χέρια, παλιότερα μόνο μέ τό να. Σήμερα, μέσα στούς τόσους κινδύνουν πο ζ νθρωπος, Θεός τόν φυλάει πως μάνα τό μικρό παιδί, ταν ρχίζη νά περπατάη. Τώρα μς βοηθον πιό πολύ ὁ...
Χριστός, Παναγία, ο γιοι, λλά δέν τό καταλαβαίνουμε.
Πο θά ταν κόσμος, ν δέν βοηθοσαν!… Τό μεγαλύτερο ποσοστό τν νθρώπων παίρνει χάπια καί εναι σέ μία κατάσταση… λλος μεθυσμένος, λλος πογοητευμένος, λλος ζαλισμένος, λλος πό τούς πόνους ξενυχτισμένος. λοι ατοί βλέπεις νά δηγον ατοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νά κάνουν πικίνδυνες δουλειές, νά χειρίζωνται πικίνδυνα μηχανήματα. Εναι λοι ατοί σέ κατάσταση νά δηγον; Μποροσε νά εχε σακατευθ κόσμος. Πς μς φυλάει Θεός καί δέν τό καταλαβαίνουμε!
Παλιά, θυμμαι, πήγαιναν ο γονες στά χωράφια καί πολλές φορές μς φηναν στήν γειτόνισσα νά μς προσέχη μαζί μέ τά παιδιά τά δικά της. λλά τότε ταν σορροπημένα τά παιδιά. Μία ματιά ριχνε γειτόνισσα καί κανε τίς δουλειές της καί μες παίζαμε συχα. τσι καί Χριστός, Παναγία, ο γιοι παλιά μέ μία ματιά παρακολουθοσαν τόν κόσμο. Σήμερα καί Χριστός καί Παναγία καί ο γιοι τόν ναν πιάνουν πό ΄δ, τόν λλον πό ΄κε, γιατί ο νθρωποι δέν εναι σορροπημένοι.
Τώρα εναι μία κατάσταση… Θεός φυλάξοι! Σάν μία μητέρα νά χη δυό-τρία προβληματικά παιδιά, τό να λίγο χαζούλικο, τό λλο λίγο λλοίθωρο, τό λλο λίγο νάποδο, νά χη καί κανά-δυό της γειτόνισσας νά τά προσέχη, καί τό να νά νεβαίνη ψηλά καί νά κινδυνεύη νά πέση κάτω, τό λλο νά παίρνη τό μαχαίρι νά κόψη τόν λαιμό του, τό λλο νά πα νά κάνη κακό στό λλο, καί ατή συνέχεια νά βρίσκεται σέ γρήγορση, νά τά παρακολουθ, καί κενα νά μήν καταλαβαίνουν τήν γωνία της.

τσι καί κόσμος δέν καταλαβαίνη τήν βοήθεια το Θεο. Μέ τόσα πικίνδυνα μέσα πο πάρχουν σήμερα θά εχε σακατευθ, ν δέν βοηθοσε Θεός. λλά χουμε καί Πατέρα τόν Θεό καί Μάνα τήν Παναγία καί δέλφια τούς γίους καί τούς γγέλους, πο μς προστατεύουν.
Πόσο μισε διάβολος τό νθρώπινο γένος καί θέλει νά τό ξαφανίση! Καί μες ξεχνομε μέ ποιόν παλεύουμε. Νά ξέρατε πόσες φορές διάβολος τύλιξε τήν γ μέ τήν ορά του, γιά νά τήν καταστρέψη! Δέν τόν φήνει μως Θεός, το χαλάει τά σχέδια. Καί τό κακό πού πάει νά κάνη τό ταγκαλάκι, Θεός τό ξιοποιε καί βγάζει μεγάλο καλό. διάβολος τώρα ργώνει, Χριστός μως θά σπείρη τελικά”.
πό τό βιβλίο “ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ”
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Α΄

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.