28 Νοε 2011

Ἕνας Ἀμερικανὸς στρατιώτης: Πραγματικὰ δὲν καταλαβαίνω γιατί οἱ Χριστιανοὶ γίνονται πάντα ὁ στόχος;

Ἀφαιρέθηκε ὁ Σταυρὸς σὲ Ἀμερικάνικη βάση στὸ Ἀφγανιστᾶν!
Ἕνας μεγάλος σταυρὸς ποὺ εἶχε περίοπτη θέση ἔξω ἀπὸ ἕνα παρεκκλήσι σὲ μία ἀπομονωμένη στρατιωτικὴ βάση στὸ βόρειο Ἀφγανιστᾶν, ἀφαιρέθηκε τὴν περασμένη ἑβδομάδα, προκαλώντας ὀργὴ σὲ ὁρισμένους Ἀμερικανούς, μέλη τῆς ὑπηρεσίας ποὺ ὑπηρετοῦν ἐκεῖ.
"Εἴμαστε ἐδῶ μακριὰ ἀπὸ τὶς οἰκογένειές μας, καὶ τὸ ἐκκλησάκι εἶναι τὸ μοναδικὸ σημεῖο ποὺ αἰσθάνεται κάποιος σὰν τὸ σπίτι του," μᾶς δήλωσε ἕνα μέλος τῆς ὑπηρεσίας στὸ Camp Marmal."Μὲ τὸ σταυρὸ σὲ ἐξωτερικὸ σημεῖο μέσα στὴ βάση, εἶναι μία συνεχὴς ὑπενθύμιση γιὰ ὅλους μας ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι δίπλα μας."
"Τὸ νὰ μὴν ὑπάρχει ὁ Σταυρός, εἶναι πραγματικὰ ἐξοργιστικό", πρόσθεσε ἕνας ἄλλος ἀξιωματικός. "Ἐγὼ περνάω καθημερινὰ ἀπὸ τὸ παρεκκλήσι στὸ δρόμο γιὰ τὸ γυμναστήριο ἢ τὸ φαγητό, καὶ βλέποντας τὸν σταυρὸ εἶναι μία καθημερινὴ ὑπενθύμιση τῆς πίστης μου καὶ τὸ τί ἔχει κάνει γιὰ μένα ὁ Ἰησοῦς. Ἀποτελεῖ καθημερινὴ ἔμπνευση καὶ τὸ κίνητρο γιὰ μένα νὰ ἀναγνωρίσω τὴν πίστη μου καὶ νὰ παραμείνω στὸν σωστὸ δρόμο. Τὸ στρατόπεδο Camp Marmal εἶναι μία γερμανικὴ βάση, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ τὶς δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ. Τὸ ἐπιμαχo διαθρησκευτικὸ παρεκκλήσι, ἐποπτεύεται ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ στρατό.
Οἱ στρατιῶτες εἶπαν ὅτι αἰσθάνονται μεγάλη ἄνεση στὸ παρεκκλήσι - ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν σταυρὸ ὁρατὸ σὲ ἐξωτερικὸ σημεῖο."Μερικὲς φορὲς ἡ Ἐκκλησία δίνοντας τὴ...

 δυνατότητα νὰ ἐκφράζονται ἀνοιχτὰ ὅλες οἱ θρησκευτικὲς ἀπόψεις, φέρνει τελικά τους ἀνθρώπους πιὸ κοντά της" , δήλωσε κάποιος στρατιώτης μέσω e-mail.
Ἕνας στρατιώτης τῆς ὑπηρεσίας εἶπε ὅτι ζήτησε ἀπὸ τὸν ἱερέα τῆς βάσης, ποὺ εἶναι ἀξιωματικός του στρατοῦ, νὰ μάθει τί εἶχε συμβεῖ στὸ σταυρό. "Ἔπρεπε νὰ τὸν κατεβάσω", εἶπε ὁ ἱερέας, σύμφωνα μὲ τὸ στρατιώτη, χωρὶς νὰ τοῦ δώσει περαιτέρω ἐξηγήσεις.
Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πενταγώνου διοικητὴς William Speaks ἐπιβεβαίωσε τὸ γεγονὸς ὅτι ἀφαιρέθηκε ὁ σταυρὸς καὶ δήλωσε, "Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ σταυροῦ, ἔγινε σύμφωνα μὲ τοὺς στρατιωτικοὺς κανονισμοὺς" καὶ ἐπεσήμανε ὅτι τὸ Στρατιωτικὸ ἐγχειρίδιο τοῦ ἱερέα, ἀπαγορεύει τὴ μόνιμη ἔκθεση ὁποιονδήποτε θρησκευτικῶν συμβόλων.
"Διακριτικὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ὅπως σταυροὶ ... δὲν θὰ τοποθετοῦνται ἢ θὰ ἐμφανίζονται μόνιμα στὸ ἐσωτερικό της ἐκκλησίας, σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους ἢ στὸ ἔδαφος" ἀναφέρει τὸ ἐγχειρίδιο.
Ὁ διοικητὴς Speaks εἶπε ὅτι ὁ σταυρὸς εἶχε τοποθετηθεῖ ἀπὸ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου, ἐνῶ ὁ στρατιώτης δήλωσε ὅτι ἡ τοποθέτηση εἶχε γίνει πολὺ πιὸ πρίν.

Καὶ οἱ δύο χαρακτήρισαν τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ σταυροῦ ὡς ἐπίθεση κατὰ τῆς θρησκείας τους καὶ ἐπεσήμαναν ὅτι δὲν ὑπῆρξε κανένα παράπονο ἀπὸ μουσουλμάνους ( ὑπάρχουν δύο τζαμιὰ στὴ βάση ) ἢ τοὺς Ἑβραίους οἱ ὁποῖοι εἶχαν διεξάγει πρόσφατα μία ἐκδήλωση στὸ παρεκκλήσι, χωρὶς νὰ σημειωθεῖ κάποιο περιστατικό.
"Πραγματικὰ δὲν καταλαβαίνω γιατί οἱ Χριστιανοὶ γίνονται πάντα ὁ στόχος. Ἂν ὑπῆρχε μία ἡμισέληνος πάνω ἀπὸ ἕνα τζαμὶ δὲν θὰ τὸ κατέβαζαν ποτὲ ", εἶπε ἕνας ἀξιωματοῦχος τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τοῦ στρατοῦ.
"Θὰ θέλαμε ἁπλῶς νὰ γνωρίζουμε ποιὰ εἶναι ἡ "ὁριακὴ" γραμμή. Οἱ ἱερεῖς φοροῦν διάφορα θρησκευτικὰ σύμβολα στὶς στολές τους, ἀνάλογα μὲ τὸ ποιὰ θρησκεία πρεσβεύουν. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο θέμα ποῦ πρόκειται νὰ καταπολεμήσουν;" προσέθεσε ἕνα δεύτερο μέλος τῆς ὑπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.