27 Σεπ 2011

Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Κάτω οἱ ψεύτικοι θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου καὶ ἡ εἰδωλολατρία"

Πρέπει νὰ πονέσουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γι’ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν σημερινή μας ἐποχή.
Σὰν τὸν ἅγιο Πολύκαρπο πρέπει νὰ ποῦμε κι ἐμεῖς: «Ὢ Χριστέ, σὲ ποιοὺς καιροὺς μὲ φύλαξες, γιὰ νὰ ὑποφέρω αὐτὰ τὰ πράγματα»! Ἀλλὰ πρέπει, χριστιανοί μου, νὰ ἔχει κανεὶς καὶ μάτια γιὰ νὰ βλέπει γύρω του· θέλω νὰ πῶ ὅτι πρέπει νὰ ἔχει νοῦ καθαρό, γιὰ νὰ ἐμβαθύνει στὰ παρατηρούμενα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Μεταξὺ ὅλων τῶν κακῶν, προσωπικά, ὡς μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλα τὰ κακὰ καὶ ἀπ’ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα τῆς ἐποχῆς μᾶς θεωρῶ τὸ κίνημα Ἑλλήνων χριστιανῶν, Δωδεκαθεϊστῶν λεγομένων, ποὺ μὲ παλμὸ καὶ βρασμὸ ψυχῆς θέλουν... νὰ φέρουν πάλι στὸν ἁγιασμένο καὶ ἔνδοξο τόπο μας τὴν εἰδωλολατρία, τὸ δωδεκάθεο τοῦ Ὀλύμπου. Καὶ μάλιστα τὴν ἰδεολογία τοὺς αὐτὴ θέλουν νὰ τὴν ἐνθρονίσουν ἰδιαίτερα στὴν Ἀρκαδία, ὡς ἔχουσα τὰ ὡραιότερα τοπία γιὰ τὸν σκοπό τους.
Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ Δωδεκαθεϊστές, χριστιανοί μου; Εἶναι ἄνθρωποι βαπτισμένοι χριστιανοί, πού, χωρὶς νὰ τοὺς βάλουν τὸ μαχαίρις στὸν λαιμό, ὅπως ἔκαναν στοὺς μάρτυρες, αὐτοὶ ἀρνήθηκαν τὸ βάπτισμά τους, «ἐπτυσαν τὴν ἅγια κολυμβήθρα τους», ὅπως ἔλεγε ὁ δικός μας ἀπὸ τὴν Νυμφασία πατὴρ Γερβάσιος, πρόδωσαν τὴν ἅγια πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν καλή μας Παναγία καὶ ἔκαναν θρησκεία τοὺς τὸ ψέμα, τοὺς δώδεκα «θεοὺς» τάχα τοῦ Ὀλύμπου. Καὶ θέλουν τώρα νὰ κάνουν καὶ μᾶς νὰ πλανηθοῦμε σὰν κι αὐτούς. Αὐτὸ θέλουν!
Τὸ κίνημα αὐτό, ποὺ δυστυχῶς ἔχει καὶ νέους ἀνθρώπους στὰ σπλάγχνα του, λέγεται Νεοειδωλολατρία ἢ καὶ Νεοπαγανισμὸς καὶ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ ἄλλο κίνημα τῆς...
«Νέας Ἐποχῆς», γιὰ τὸ ὁποῖο σᾶς μίλησα σὲ ἕνα προηγούμενό μου κήρυγμα. Δὲν εἶναι κίνημα ποὺ συμβαίνει μόνο στὴν πατρίδα μας, ἀλλὰ ἀκριβῶς, ἐπειδὴ συνδέεται μὲ τὴν «Νέα Ἐποχή», ποὺ εἶναι μία παγκόσμια λαίλαπα, ἔτσι καὶ παντοῦ οἱ ἄνθρωποι, μὲ τὴν ἀναζήτηση τάχα τοῦ «ἀρχαίου», ἀναζητοῦν τὶς ἀρχαῖες θρησκεῖες, καὶ θέλουν νὰ...

 τὶς προβάλλουν στὴν πολιτισμένη ἐποχή μας ὡς ἀληθινές. Πρόκειται γιὰ μία παγκόσμια παγανιστικὴ θρησκεία.

Τὰ στελέχη τῆς θρησκείας αὐτῆς συγκροτοῦν συνέδρια σ’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ μάλιστα τὸ 2004, μὲ τὴν ἀφορμὴ τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, πραγματοποιήθηκε τέτοιο συνέδριο καὶ στὴν πρωτεύουσά μας, τὴν Ἀθήνα.

Στὴν Ἑλλάδα οἱ Νεοειδωλολάτρες ἀποτελοῦν διάφορες ὁμάδες καὶ μὲ διάφορα περιοδικὰ καὶ βιβλία καὶ ἐκπομπὲς ἀπὸ τὰ ραδιόφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις, ἀλλὰ καὶ ἰστοσελίδες στὸ διαδίκτυο, μᾶς προβάλλουν τὴν ἀρχαία εἰδωλολατρικὴ θρησκεία καὶ συγχρόνως ὑβρίζουν τὸν χριστιανισμὸ καὶ τὸν παρουσιάζουν σὰν μία «ἑβραϊκὴ αἵρεση» ξένη τάχα πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἀλλὰ ποιοὺς ἀρχαίους θεοὺς θέλουν νὰ μᾶς φέρουν καὶ νὰ μᾶς κάνουν νὰ τοὺς προσκυνήσουμε; Θὰ χρειαζόταν, χριστιανοί μου, ὥρα πολλὴ γιὰ νὰ ἀνοίξω τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων γιὰ νὰ σᾶς πῶ πόσο ἀηδιαστικὴ καὶ παράλογη εἶναι ἡ ἀρχαία εἰδωλολατρικὴ θρησκεία.

Οἱ «θεοὶ» τῆς φέρονται νὰ διαπράττουν ἠθικὰ ὄργια καὶ φοβερὲς ἐχθρότητες μεταξύ τους. Οἱ «θεοὶ» ποὺ λάτρευαν οἱ πρόγονοί μας, αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς φέρουν οἱ Δωδεκαθεϊστές, ἔκαναν μοιχεῖες, πορνεῖες, παιδεραστίες, αἱμομιξίες, ὁμοφυλοφιλίες, ἀπάτες, κλοπὲς κ.α., πράγματα δηλαδὴ ποὺ κάνουν οἱ χειρότεροι τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτὰ ποὺ σᾶς λέω εἶναι ἔγκυρα καὶ ἔχουμε μαρτυρίες ἀπὸ κείμενα. Φτάνει νὰ σᾶς πῶ γιὰ τὴν Ἀφροδίτη μόνο ὅτι εἶχε στὴν ὑπηρεσία τῆς χίλιες πόρνες καὶ στὴν γιορτὴ τῆς κάτω στὴν Κόρινθο γίνονταν ὄργια. Ἀκόμη, ἔχουμε βέβαιες ἀναφορὲς τῶν ἀρχαίων συγγραφέων μας ὅτι καὶ ἀνθρωποθυσίες γίνονταν ὑπὲρ τῶν ἀρχαίων «θεῶν».

Πέστε μου, παρακαλῶ, χριστιανοί μου, εἶναι θεοὶ αὐτοί, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ προσευχηθοῦμε σ’ αὐτοὺς καὶ νὰ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσουν πρότυπα γιά ‘μας; Μπορεῖ νὰ μᾶς προστατεύσουν τέτοιοι «θεοί»; Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἀπὸ νωρὶς νόησαν τὸ αἶσχος τῆς θρησκείας τῶν ἀρχαίων προγόνων μας καὶ τὴν ἔκριναν, τὴν κατέκριναν καὶ τὴν ἤλεγξαν πολὺ αὐστηρὰ γιὰ τὴν αἰσχρότητά της καὶ τὴν δεισιδαιμονία της. Καὶ τελικὰ τὴν ἀρνήθηκαν! Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ τέλος πολλῶν ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν μαρτυρικό. Ἀναφέρω πρὸς τιμὴν τοὺς μερικὰ ὀνόματα: Πρωταγόρας, Σωκράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Θεοφραστος, Αἰσχύλος, Δημοκριτος κ.α.

Εἶχε ἤδη καταπέσει πρὶν ἀπὸ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀρχαία εἰδωλολατρικὴ θρησκεία στὴν χώρα μας. Καὶ οἱ Ἕλληνες ἀπογοητευμένοι καὶ κουρασμένοι ἀπὸ τὰ ψέματα καὶ τὴν πλάνη καὶ τὸ αἶσχος τῆς εἰδωλολατρίας ἄνοιξαν διάπλατα τὴν καρδιά τους καὶ θρονίασαν σ’ αὐτὴν τὴν ἅγια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔγιναν λάτρεις Του. Καὶ ὅταν ἀργότερα ἕνας βασιλιάς, Ἰουλιανὸς τὸ ὄνομα, θέλησε νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἀρχαία πλάνη, ἔμαθε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πηγή του ὅτι πᾶνε πιὰ τὰ ψέματα, οἱ μαντεῖες καὶ οἱ μαγεῖες, «ἀπέσβετο καὶ λάλον ὕδωρ»! Ἦρθε ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ σάρωσε τὴν πλάνη καὶ τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τὸ αἶσχος τοῦ δωδεκάθεου καὶ γνώρισε ὁ κόσμος τὴν θεογνωσία καὶ ἔγινε ἡ πατρίδα μᾶς ἀνθόκηπος καὶ φύτρωσαν σ’ αὐτὸν μοσχοβολητὰ λουλούδια, οἱ ἅγιοι.

Ἔτσι ἔχουμ ἅγιο Δημήτριο, ἁγία Βαρβάρα, ἅγιο Γεώργιο, ἁγία Αἰκατερίνη καὶ τόσους ἄλλους ἁγίους καὶ μάρτυρες, «νέφος μαρτύρων», ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τοὺς ὁμολογοῦντες τὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ ἀρνούμενοι τὸ ψέμα τῆς εἰδωλολατρίας. Ποῦ νὰ σᾶς τὰ λέγω, χριστιανοί μου, διηγούμενος τὰ μεγαλεία τῶν ἁγίων μαρτύρων τῆς πίστης μας στοὺς ἀγῶνες τοὺς ἐνάντια τῶν δώδεκα θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπαναφέρουν καὶ σύγχρονοι τυφλωμένοι Ἕλληνες.

Νὰ σᾶς πῶ γιὰ νεαρὲς κοπέλλες, ποὺ τὶς ἐπίαναν οἱ εἰδωλολάτρες βασιλεῖς ἀπὸ τὸν λαιμὸ καὶ τὶς ἔφερναν μπροστὰ στὰ εἴδωλα τοῦ Δία καὶ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῶν ἄλλων ψεύτικων θεῶν, γιὰ νὰ κάνουν προσευχὴ στὰ ἀγάλματά τους καὶ νὰ τοὺς προσφέρουν μία χούφτα λιβάνι.

Καὶ οἱ κοπελλοῦλες αὐτὲς μὲ πίστη δυνατὴ στὸν Χριστὸ σταύρωναν τὰ εἴδωλα καὶ αὐτὰ συντρίβονταν καὶ γίνονταν κομμάτια. Καὶ ἄλλος μάρτυρας χριστιανός, ποὺ τὸν ἔφεραν κι αὐτὸν στὸ ἄγαλμα τοῦ Δία νὰ τὸ προσκυνήσει, σταύρωσε τὸ ἄγαλμα καὶ τὸ ρώτησε: «Δία, εἶσαι θεός;». «Ὄχι», ἀπήντησε τὸ νεκρὸ ἄγαλμα καὶ συντρίφθηκε καὶ ἔγινε καὶ αὐτὸ κομμάτια.

Τὰ ἔβλεπαν αὐτὰ τὰ φαινόμενα οἱ εἰδωλολάτρες καὶ ὅλοι μαζί, ὁμαδικά, ὁμολογοῦσαν καὶ αὐτοὶ τὴν πίστη τους στὸν Χριστὸ ὡς ἀληθινὸ Θεό.

Ἀλλὰ ἐπειδὴ μᾶς ἔχουν γίνει πολὺ ἐνοχλητικοὶ οἱ Δωδεκαθεϊστές, γιὰ στηριγμὸ τῶν ἀδελφῶν μας χριστιανῶν καὶ γιὰ νὰ ἔχουμε ἐπιχειρήματα νὰ τοὺς ἀποκρούουμε, θὰ συνεχίσουμε τὸ ἴδιο θέμα καὶ στὸ ἑπόμενο κήρυγμά μας.

Κάτω οἱ ψεύτικοι δώδεκα θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου καὶ ὅλη ἡ εἰδωλολατρία! Σταθεροὶ μέχρι θανάτου στὴν ἅγια πίστη τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, καὶ πιστὰ τέκνα τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας!

9 σχόλια:

 1. Αδελφέ οδοιπόρε, επειδή πάλι θα μπουν οι "δωδεκαθε'ι'στές" στα σχόλια και θα λένε τα γνωστά τσιτάτα τους, παραπέμπω στο σχόλιο που είχα στείλει στην ανάρτηση για τον Μωυσή Αγιορείτη, όπου καταρρίπτω την απάτη ότι δήθεν το δωδεκάθεο ήταν "εθνική" και "πατριωτική" θρησκεία των Ελλήνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. την ευχή του μαχητικότατου και άξιου Ιεράρχη να έχουμε όλοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τελικά οι νεοειδωλολάτρες δεν τόλμησαν να απαντήσουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ29 Σεπτεμβρίου 2011 - 4:24 μ.μ.

  Απαντήσαμε αλλά μας τα κόβετε.Ωραία δημοκρατία έχετε.Σαν τΟυ ραβίνου σας του Ιησού.Ότι και να κάνετε σε δέκα το πολύ έτη από τώρα θα είστε στο περιθώριο και θα ξαναγίνετε η αίρεση των Ναζωραίων, όπως ξεκινήσατε.Το δόγμα σας μια ζωή ήταν μέσα στη πλάνη και συνεχίστηκε με το ψέμα.Ο Έλληνας ήταν είναι και θα παραμείνει Έλληνας.Όλοι εσείς οι παραπλήσιοι ΄΄Έλληνες΄΄ σας βλέπω στο Θαβώρ να κάνετε γονικλισίες στον πιο αιμοσταγή ΄΄θεό΄΄ που γράφτηκε ποτέ.Γα τον θεό σας τον αλλοδαπό.Τον ΓΙΑΧΒΕ.
  Περαστικά σας προδότες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ορθόδοξος Πατριώτης29 Σεπτεμβρίου 2011 - 4:54 μ.μ.

  Προς Ιουλιανό.
  Η επιχειρηματολογία σου με έχει συνθλιψει... Τι να πω. Πέρα από το να βρίζετε και να καταριέστε δεν ξέρετε τίποτε άλλο; Μίλησε τεκμηριωμένα αν μπορείς. Το να πετάς λάσπη είναι πολύ εύκολο και προδίδει αδυναμία. Άλλωστε οι βρισιές είναι το καταφύγιο των ανοήτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ψευδοδωδεκαθεϊστές, νεοπαγανιστές κτλ αναρωτιέμαι...τόσος μίσος, σφοδρές επιθέσεις, σε ομάδες και άτομα που τυγχάνει να μην έχουν τα ίδια πιστεύω με τα δικά σας και ως επί το πλείστον βεβαίως κατά της Ορθοδοξίας. Αυτό το υπερφίαλο μένος μεταφράζεται όχι μόνο σε φανατισμό και πνευματική-νοητική καχεξία, αλλά σε κάτι πολύ βαθύτερο.. Σε αναζήτηση λόγου και αιτία ύπαρξης-επαλήθευσης των θέσεων και των πιστεύων σας. Σαν τη μέθοδο του αποκλεισμού δηλαδή.Θα είναι αλήθεια κάτι όταν αποδείξουμε ότι δεν είναι αλήθεια κάτι άλλο που μας ακυρώνει.
  Όταν ο άνθρωπος στηρίζει τη ζωή του πάνω σε πλάνες, δεν αναπαύεται με τίποτα. Πρώτα η ίδια η ψυχή του το ξέρει και αντιδρά και κραυγάζει και τα βάζει με όλους και με όλα. Ποτέ στη ζωή μου δε συνάντησα νηφάλειο, ήσυχο και αναπαυμένο οπαδό δωδεκαθεϊστών. Πάντα βρηχάτε, βρίζει, κατηγορεί την ορθοδοξία... νομίζω θα πρέπει από μόνοι σας να αναρωτιέστε, δεν χρειάζεται να μιλάτε μαζί μας, κάντε μια αυτοκριτική και διώξτε τη πλάνη και τη μαυρίλα που σκοτίζει την ψυχή σας.

  Εμμανουήλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλά βρε Ιουλιανέ που είσαι και πεφωτισμένος,γιατί απο το πολύ σκοτάδι δεν σε βλέπω.Αντε και καλλή πρόοδο σου εύχομαι να γίνεις και Θεός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μάλιστα, είναι προτιμότερο να ψέλνουμε το Αλληλούια ("δόξα τον Ιαχωβά").

  Τη τον θέλουμε το καθαρό ελληνικό πνεύμα και την ελληνική θρησκία πλέον, βρίσκετε σήμερα στις χώρες εκτός Ελλάδας, και αυτές αναπτιζοντε.

  Και η άγια χώρα του Δευκαλίων και Πύρρας ... δεν έχει ούτε φαί ούτε ποτό, για πνευματικά κέντρα καλύτερα να μην αναφέρουμε.

  Διότι με το όνομα του Ιαχωβά κάναμε στα ελληνικά χρόνια τα μεγάλα και ανεπανάληπτα κατορθώματα, την γιγαντιαί και πανκοσμιος μοναδική και ανεπανάληπτη μόρφωση και πρόοδο μόρφωση, όταν ο λαός του Μωησή είχε μεσάνυχτα και ήταν τέλιος απολίτιστος, γιαυτό πρέπει να δεχτούμε εν συνεχια τον "αλληθινο" θεό του.

  Ναι, οι σοφοί θεοί της Ελλάδας ετανε ψεύτικοι,
  μόνο ο Ιαχωβάς είναι αληθινός,
  το είδαμε στο μέγα σκοτάδι τον 1000 ετών της Ιαχοβοκρατίας, και μετά άλλα 450 χρόνια της ισλαμοκρατίας.

  Εφόσον εμείς οι ιαχοβητες χριστιανοί μπορούμε να δοξάζουμε τον Ιαχωβά μας (Αλληλούια = δόξα τον Ιαχοβα) άλλο δεν μας ενδιαφέρη.


  Φωκίων Χριστός

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.