27 Φεβ 2011

Τὰ τουρκόφωνα μειονοτικὰ σχολεῖα μὲ ἔξι παιδιὰ καὶ δάσκαλο ἀπὸ τὴν Τουρκία λειτουργοῦν καὶ τὰ δημόσια μὲ 16 παιδιὰ κλείνουν!

 
Εὖγε κύριε Πεταλωτή! Προσφέρετε μεγάλες ὑπηρεσίες! Εὖγε κυρία Διαμαντοπούλου!

Τὸ Θρυλόριο, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δυναμικὰ χωριά, δὲ θὰ ἔχει δημοτικὸ σχολεῖο;
Τὰ τουρκόφωνα μειονοτικὰ σχολεῖα μὲ ἔξι παιδιὰ καὶ δάσκαλο ἀπὸ τὴν Τουρκία λειτουργοῦν κανονικότατα καὶ τὰ δημόσια μὲ 16 παιδιὰ κλείνουν. Γιὰ ἐθνικοὺς λόγους, τουλάχιστον, κάποια σχολεῖα ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ εἶναι ΑΝΟΙΚΤΑ! Ρεπορτὰζ Μελαχροινὴ Μαρτίδου
Ἐπιτόπιο ρεπορτὰζ  τοῦ «Χ» στὸ Θρυλόριο,  ἐκεῖ ὅπου λειτουργεῖ δημόσιο σχολεῖο καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Καλλικράτη θὰ κληθεῖ νὰ βάλει λουκέτο καὶ τὰ παιδιὰ νὰ μεταφερθοῦν σὲ ἄλλα κοντινῶν οἰκισμῶν, προκειμένου νὰ ἐξοικονομηθοῦν ἔξοδα, πόροι καὶ μισθοὶ  δασκάλων. Τὸ σενάριο αὐτὸ προτάθηκε, ἀλλὰ κανένας δὲ θέλει νὰ τὸ δεῖ νὰ ὑλοποιεῖται. Δὲν μπορεῖ ὅλα τὰ τουρκόφωνα μειονοτικὰ σχολεῖα τῶν γύρω χωριῶν, π.χ. τοῦ Φύλακα, νὰ λειτουργοῦν μὲ ἔξι μαθητὲς κανονικότατα καὶ μὲ δάσκαλο ποὺ πληρώνει τὸ τουρκικὸ κράτος μέσω τοῦ προξενείου καὶ τὸ μοναδικὸ δημόσιο σχολεῖο τοῦ Θρυλορίου, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀπορροφήσει καὶ μουσουλμάνους μαθητὲς ὅπως ἔγινε φέτος, νὰ ἀποφασίζεται ὅτι πρέπει νὰ κλείσει…
«Ὅταν κλείνει, ὅμως, ἕνα σχολεῖο ἀνοίγει μία φυλακὴ» μᾶς θυμίζουν οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲ θέλουν αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ σχολεῖο τοῦ Θρυλορίου, ποὺ δημιούργησαν μὲ....

 ὑψηλὰ στάνταρ κάποτε οἱ πρόσφυγες πρόγονοί τους, νὰ κλείσει. Τώρα δίνονται οἰκόπεδα σὲ παλιννοστοῦντες ποὺ ἔρχονται οἰκογενειακά. Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ἀναφέρουν ὅτι τοῦ χρόνου τὸ σχολεῖο θὰ ἔχει διπλάσιους  μαθητές, ἀφοῦ ἡ ἀναγκαιότητά του εἶναι μεγάλη.Δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ παιδικὸς σταθμὸς καὶ νηπιαγωγεῖο καὶ νὰ κλείνει τὸ δημοτικὸ σχολεῖο, λένε καὶ μάλιστα σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ζωντανὰ χωριά, μὲ 600 δραστήριες οἰκογένειες. Οἱ γονεῖς ἀνησυχοῦν, οἱ μητέρες εἶναι ἀνάστατες, ἀφοῦ τὸ ἱστορικὸ δημοτικὸ σχολεῖο ποὺ ἔγινε ἐπὶ Τριλόαρ, ποὺ ἔχει φέτος 16 παιδιὰ καὶ τοῦ χρόνου ἀναμένεται νὰ’ χεῖ 30 μὲ τὶς νέες οἰκογένειες παλιννοστούντων ποὺ ἔρχονται, κλείνει γιὰ νὰ συγχωνευθεῖ μὲ τὸ σχολεῖο τοῦ Ροδίτη.

Ἡ Ἀθηνᾶ Καμτσικλή, πρόεδρος τοῦ συλλόγου γονέων καὶ κηδεμόνων, ἀνέλαβε νὰ κινητοποιήσει τοὺς πάντες γιὰ νὰ ἀκουστεῖ ἡ φωνή τους. Εἰδοποίησε τὸν περιφερειακὸ σύμβουλο, Γιάννη Νικολαίδη, τὴν ὑποψήφια περιφερειακὴ σύμβουλο, Σοφία Τσιτηρίδου, νὰ ἀσκήσουν ὅποια ἐπιρροὴ μπορέσουν ὑπὲρ τῶν δίκαιων αἰτημάτων τους. «Μᾶς ἐνημέρωσε ὁ σύλλογος διδασκόντων γιὰ τὸ τί πρόκειται νὰ γίνει, ὅτι τὸ σχολεῖο μας θὰ συγχωνευτεῖ, γιατί ἔχει πολὺ λίγους μαθητές. Ἐννοεῖται ὅτι δὲν τὸ θέλει κανεὶς αὐτὸ ἀπὸ τὸ Θρυλόριο. Πρῶτοι-πρῶτοι οἱ γονεῖς ποὺ συνεχίζουμε νὰ στέλνουμε τὰ παιδιά μας στὸ σχολεῖο, γιατί βλέπουμε νὰ γίνεται μία καταπληκτικὴ δουλειά, ἀπὸ ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ τὸ μάθαμε τρέχουμε. Προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε ἄκρες ποὺ θὰ βοηθήσουν στὴν ὅλη κατάσταση.

Σᾶς εἶπαν ὅτι αὐτὸ θὰ γίνει ἄμεσα;
-Γιὰ ἄμεσα ὄχι, μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι γιὰ τοῦ χρόνου, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἄλλη χρονιὰ ὁπωσδήποτε θὰ γίνει, γι’ αὐτὸ τρέχουμε νὰ προλάβουμε, ὅτι μπορεῖ ὁ καθένας νὰ προσφέρει ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν θέση καὶ στὸν δῆμο καὶ στὴν περιφέρεια. Τὰ ἐπιχειρήματα μᾶς εἶναι ὅτι ἔχουμε ἕνα σχολεῖο ἱστορικό, ἔχουμε ἕνα σχολεῖο ποὺ δὲν πρέπει νὰ κλείσει, γιατί παράγει καταπληκτικὴ δουλειά, θὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν  τῶν παλιννοστούντων ποὺ ἐπέλεξαν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὸ χωριό μας, δὲ θὰ χρειάζεται νὰ τρέχουν στὴν Κομοτηνή, ὑπάρχει ὁ παιδικὸς σταθμός, τὸ νηπιαγωγεῖο, ὑπάρχει τὸ δημοτικό, νομίζω ὅτι εἶναι τὸ Α’ καὶ τὸ Ὢ’ γιὰ μία οἰκογένεια αὐτὰ τὰ τρία πράγματα.Ἀντιδράσατε;
-Πήγαμε στὸν προϊστάμενο πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, κ. Χατζή, μᾶς δέχθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀμέσως, ἄκουσε αὐτὰ ποὺ εἴχαμε νὰ ποῦμε, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲ μᾶς ἀπέκλεισε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνει, δὲ δεσμεύτηκε γιὰ τίποτα καὶ εἶπε ὅτι τὸ σχέδιο προχωράει κανονικά. Ἡ γραμμὴ ποὺ ἔχουμε πάρει δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει. Ὅσο καὶ ἂν τοῦ εἴπαμε ἐμεῖς…».
Στὸ αἴτημα συμπαρίσταται καὶ ἡ πάρεδρος Θρυλορίου, ἡ Ἀρχοντούλα Σαλπιγγίδου, ἡ ὁποία καὶ ὑποστηρίζει ὅτι καὶ τὸ σχολεῖο τοῦ Θρυλορίου μπορεῖ νὰ μαζέψει 32 παιδιά. «Θέλουμε νὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει τὸ σχολεῖο τοῦ Θρυλορίου, θὰ κάνουμε μεγάλες προσπάθειες νὰ μαζέψουμε τὰ παιδιά, θὰ ἔρθουν, ὑπάρχουν γονεῖς ποὺ θέλουν νὰ φέρουν τὰ παιδιά τους. Ὑπάρχουν καὶ 15-20 παιδιὰ ἀπὸ τὸ Θρυλόριο, ποὺ πηγαίνουν στὴν Κομοτηνή, γιατί ἦταν ὑποβαθμισμένο τὸ σχολεῖο, τώρα δὲ γίνεται αὐτό, δηλαδή, ἂν ποῦν ὅτι θὰ τὰ κάνουμε ἑξατάξια καὶ τὸ δικό μας θὰ ἔχει 30 παιδιὰ ποὺ ἐπικαλοῦνται ὡς ὄρο θὰ τὰ φέρουν πίσω».
Ἐπιτέλους, δὲν μπορεῖ ἕνα ζωντανὸ χωρίο μὲ τουλάχιστον πέντε δραστήριους συλλόγους, μὲ δεκάδες ὑποψηφίους, ἀλλὰ κι ἐκλεγμένους αἱρετούς, μὲ ποντιακὸ στοιχεῖο ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τὰ πιὸ δυναμικὰ νὰ ἀποδυναμώνεται ἀπὸ τὸ δημοτικό του σχολεῖο. Οἱ αἱρετοὶ αὔριο ἂς κάνουν τὴν ὑπέρβασή τους, ἀφαιρώντας τὸ Θρυλόριο ἀπὸ τὴν πρόταση τοῦ Καλλικράτη στὴν ἐκπαίδευση.
http://www.xronos.gr/
taxalia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.