20 Δεκ 2010

Κεμπέκ: Ἀπαγορεύονται τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα στὰ δημόσια νηπιαγωγεῖα

Τα θρησκευτικά σύμβολα όπως ο σταυρός θα επιτρέπεται να υπάρχουν, αλλά όχι να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την καλλιέργεια θρησκευτικής συνείδησης στα παιδιά

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κεμπὲκ θὰ ἀπαγορεύσει τὶς θρησκευτικὲς δραστηριότητες στὰ νηπιαγωγεῖα ποὺ ἐπιχορηγεῖ. Τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ὅπως ὁ σταυρὸς θὰ ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ ὄχι νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐργαλεῖα γιὰ τὴν καλλιέργεια θρησκευτικῆς συνείδησης στὰ παιδιὰ. Τὴν ἀπαγόρευση κάθε «ἔκφρασης» θρησκείας σὲ νηπιαγωγεῖα ποὺ ἐπιχορηγεῖ ἀποφάσισε νὰ ἐφαρμόσει ἡ κυβέρνηση τοῦ Κεμπὲκ ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Ἰούνιο.

Ὅπως ἔγινε γνωστό, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκογενειακῶν Ὑποθέσεων τοῦ Κεμπὲκ θὰ καταργήσει κάθε μορφὴ θρησκευτικῆς ἔκφρασης σὲ παιδικοὺς σταθμοὺς καὶ νηπιαγωγεῖα ποὺ παίρνουν κυβερνητικὴ ἐνίσχυση. Μάλιστα, αὐτοὶ ποὺ θὰ παραβοῦν τὸ νόμο θὰ ἔχουν κυρώσεις ποὺ θὰ φτάνουν μέχρι καὶ μὲ ἀπώλεια τῆς κυβερνητικὴ χρηματοδότησης.

Οἱ ἐργαζόμενοι στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς θὰ μποροῦν νὰ κάνουν τὶς προσευχὲς τοὺς ἰδιαιτέρως, ἀλλὰ θὰ ἀπαγορεύεται νὰ....

 ἐπιβάλουν στὰ παιδιὰ νὰ τὶς ἐπαναλαμβάνουν. Ἐπίσης οἱ ἱερεῖς - κάθε θρησκείας - δὲν θὰ ἔχουν πλέον τὸ δικαίωμα νὰ ἐπισκέπτονται τὰ ἐπιχορηγούμενα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νηπιαγωγεῖα.

Ὡστόσο, τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ὅπως ὁ σταυρὸς θὰ ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ ὄχι νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐργαλεῖα γιὰ τὴν καλλιέργεια θρησκευτικῆς συνείδησης στὰ παιδιά.
skai.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.