12 Αυγ 2010

Ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῶν Πολυτέκνων

Ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῶν Πολυτέκνων,
εἰδικὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν
1) Μὲ βάση τὸ νόμο ποὺ ἴσχυε μέχρι πέρσι περίπου 730 ἐκπαιδευτικοὶ ἀπέκτησαν 4ο παιδί, περιμένοντας νὰ διοριστοῦν.
Ἀντ' αὐτῶν διορίζονται μόνο περίπου 90, παρόλο ποὺ οἱ νόμοι δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ἀναδρομικὴ ἰσχύ.
2) Καὶ ὅσοι διορίζονται ὑποχρεώνονται νὰ ... δηλώσουν περιοχὲς δυσπρόσιτες γενικὰ καὶ πρέπει μὲ 4 ἀνήλικα παιδιὰ νὰ πᾶνε στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς Ἑλλάδος, χωριζόμενοι οἱ σύζυγοι, χωρὶς νὰ ἔχουν στήριξη ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους. Πρόκειται γιὰ πρωτοφανῆ παραβίαση τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ δημοσιουπαλληλικοῦ κώδικα καὶ ἕνα χτύπημα στὶς οἰκογένειες ἐκεῖνες ποὺ στηρίζουν δημογραφικὰ τὴν Ἑλλάδα.
3 ) Ἀκούγονται καὶ κυκλοφοροῦν σενάρια περὶ μείωσης καὶ ἄλλων τῶν μισθῶν καὶ τῶν δώρων καὶ τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων, τὴν ὥρα ποὺ οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες πλήττονται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη κοινωνικὴ ὁμάδα ἀπὸ τὶς μειώσεις μισθῶν καὶ τὴν αὔξηση τῶν φόρων,εἰδικὰ ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν πολλὰ ἀνήλικα παιδιά.
Σὲ ὅλους τους Συλλόγους Πολυτέκνων της Ἑλλάδος ἐπικρατεῖ ἀναβρασμὸς καὶ ὀργὴ γιὰ τὴν ἄδικη ἐπίθεση καὶ ἀναμένονται μαζικὲς προσφυγὲς στὰ διοικητικὰ δικαστήρια, ἀγωγὲς γιὰ ἄνιση κατανομὴ τῶν οἰκονομικῶν καὶ φορολογικῶν βαρῶν στοὺς Πολύτεκνους, μέχρι καὶ προσφυγὴ στὰ Εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια, ἀφοῦ ἡ ΕΕ προστατεύει τὴν οἰκογένεια, εἰδικὰ τὶς πολυμμελεῖς.
4) Ἀρχίζει νὰ καλλιεργεῖται καὶ ἡ ἰδέα νέου Συλλαλητηρίου τῶν Πολυτέκνων στὴ Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης, τηνπρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, τὴν ὥρα ποὺ θὰ εἶναι στὴ ΔΕΘ ὁ πρωθυπουργός. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ. Ἂν συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ τυφλὴ ἐπιβολὴ μέτρων, χωρὶς κλιμάκωση ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ παιδιῶν, ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει νὰ παρουσιάσει ἀρνητικὸ ρεκὸρ γεννήσεων ἀπὸ φέτος. Ἡ Ἑλλάδα σβήνει καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δείχνει νὰ μὴν ἐνδιαφέρεται νὰ ἀνακόψει τὸ ρεῦμα τῆς ὑπογεννητικότητας. Καὶ εἶναι πάρα πολλὲς οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες ποὺ στήριξαν τὴ σημερινὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ τώρα εἶναι ἐξοργισμένες καὶ θὰ τὸ δείξουν στὶς κάλπες τοῦ... Νοεμβρίου ...
Πηγή: http://taxalia.blogspot.com/2010/08/blog-post_2568.html
***
Δελτία Τύπου ΑΣΠΕ καὶ ΠΕνΕΠ
γιὰ τοὺς διορισμοὺς τῶν Πολυτέκνων Ἐκπαιδευτικῶν..
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
9 Αὐγούστου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Πρωθυπουργὸς μας κ. Γ. Παπανδρέου, τὴν 1η Νοεμβρίου 2009 - ἡμέρα ποὺ γιορτάζεται στὴ χώρα μας ἡ ἡμέρα τῶν πολυτέκνων, μᾶς ἀπηύθυνε τὸ ἀκόλουθο μήνυμα:
«Ἡ νέα Κυβέρνηση δὲ θὰ ἀρκεστεῖ σὲ ἀποσπασματικὰ μέτρα, ἀλλὰ θὰ προχωρήσει ἄμεσα σὲ ὁλοκληρωμένες καὶ ὁριζόντιες πολιτικές, στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὴν ἐργασία, στὴν κοινωνία. Πολιτικές, οἱ ὁποῖες θὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀνάγκες τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας, ἀλλὰ παράλληλα θὰ δίνουν κίνητρα καὶ θὰ ἐνθαρρύνουν τὰ νέα ζευγάρια νὰ μεγαλώσουν ὄχι ὅσα παιδιὰ μποροῦν ἀλλὰ ὅσα παιδιὰ θέλουν. Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι οἱ προσπάθειές σας γιὰ συνεχῆ βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης καὶ ποιότητας ζωῆς τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας μὲ βρίσκουν στὸ πλευρό σας, ἀρωγὸ καὶ συμπαραστάτη».
Νέοι πολυτεκνοι συνάδελφοι (πάνω ἀπὸ 600), πίστεψαν σ` αὐτὰ τὰ λόγια καὶ προχώρησαν σὲ ἀποφάσεις ζωῆς, ἀποκτώντας 4ο καὶ ἄνω τέκνο καὶ ἦλθε ἡ ὤρα τώρα, νὰ διορισθοῦν ὡς ἐκπαιδευτικοὶ βάσει τῶν νόμων: 3027/2002 καὶ 3255/2004 ποὺ πέτυχαν τὸ σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγιναν (καθότι εἴχαμε γιὰ 1η φορὰ αὔξηση τῶν γεννήσεων καὶ χωρὶς κανένα δημοσιονομικὸ κόστος). Ὅμως αὐτοὶ οἱ νόμοι, κατηργήθησαν πρὶν 2 μήνες καὶ ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ τὸ νόμο 3848/2010, ὅπου βάζουν τὴν πολύτεκνη μάνα - ἐκπαιδευτικὸ μὲ 4 ἀνήλικα παιδιὰ νὰ διαγωνισθεῖ μὲ τὶς ἴδιες προϋποθέσεις ἄλλους συνυποψηφίους της, χωρὶς οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις, καὶ αὐτὸ νὰ λέγεται «ἐξέταση μὲ ἴσους ὅρους»!!!
Μᾶς ὑποσχέθηκαν μεταβατικὸ στάδιο - προσαρμογής 2 ἐτῶν στὸ νέο νόμο καὶ ὅτι ὅλοι ποὺ εἶχαν κατοχυρώσει δικαίωμα διορισμοῦ θὰ διορίζοντο. Μὲ την ἐκδοθεῖσα ὅμως, ἐγκύκλιο διορισμοῦ, ποὺ καλεῖ μεταξὺ τῶν ἄλλων εἰδικῶν κατηγοριῶν καί τους: «Γονεῖς περισσότερων τῶν τριῶν τέκνων ποὺ εἶναι ἀνήλικα ἢ ὑπηρετοῦν τὴ στρατιωτική τους θητεία ἢ σπουδάζουν» (οὔτε τὸ ὄνομα πολύτεκνος δὲν ἀναφέρεται, εἶναι τυχαῖο ἢ θέλουν νὰ διορίσουν καὶ κάποιους μαϊμοῦδες πολυτέκνους…;) τὸ μεταβατικὸ στάδιο τῶν 2 ἐτῶν ἀποδεικνύεται ἐμπαιγμός…, καθότι ἀπορροφῶνται μόνο 93 ἄτομα καὶ μάλιστα στὰ διάφορα σημεῖα τῆς χώρας, κατὰ παράβαση τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ ἰσχύοντος ν. 1910/1944 καὶ τοῦ Δημοσιοϋπαλληλικοῦ Κώδικα 3528/2007:«… πολύτεκνοι ἢ τέκνα αὐτῶν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοποθετοῦνται στὸν τόπο τῶν συμφερόντων τοὺς» καὶ χωρὶς καμία δέσμευση γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ποὺ εἶναι στοὺς Πίνακες. Ἐπισης ἄγνωστος σὲ ἐμᾶς καὶ αὐθαίρετος εἶναι ὁ τρόπος κατανομῆς τῶν θέσεων διορισμοῦ ἀνάμεσα στὶς διαφ0ρες εἰδικὲς κατηγορίες. Ἐνῶ λείπουν καὶ ὁλόκληροι κλάδοι ἐκπαιδευτικῶν μὲ τὶς αἰτήσεις τῶν νὰ ἀγνοοῦνται!!!.
Πέρυσι ἐπὶ συνολικοῦ ἀριθμοῦ 6.500 διοριζομένων ἐκπαιδευτικῶν οἱ πολύτεκνοι ποὺ διορίσθηκαν ἤσαν 603 ἢ ποσοστὸ 9,27%. Φέτος ἐπὶ 2.825 συνολικῶς διοριζομένων ἐκπαιδευτικῶν, οἱ πολύτεκνοι ποὺ θὰ διορισθοῦν εἶναι μόνο 93…, δηλαδὴ μόλις 3,29%!!!
Μετὰ καὶ ἀπὸ αὐτό, οἱ πολύτεκνοι διαμαρτύρονται καὶ διερωτῶνται:
-Ποῦ εἶναι τέλος πάντων, ἡ συνέπεια καὶ ἡ συνέχεια τοῦ Κράτους;
-Σὲ ποιὸ προεκλογικό προγραμμα τὸ ΠΑΣΟΚ εἶχε ἀναφέρει ὅτι θὰ καταργήσει τὶς διατάξεις γιὰ τοὺς διορισμοὺς τῶν πολυτέκνων ἐκπαιδευτικῶν, ποῦ τὸ ἴδιο εἶχε θεσπίσει ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων;
-Πότε ἢ «Τρόικα», μᾶς ζήτησε τὴν κατάλυση κάθε μέτρου πρόνοιας καὶ κοινωνικής μέριμνας;
Εἶναι δυνατὸ νὰ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα ὅλα αὐτά, τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὴ ἔχει ἤδη γίνει ἕνα ἀπέραντο γηροκομεῖο καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ ἡ οἰκονομία καὶ τὰ ἀσφαλιστικά μας ταμεῖα καταρρέουν;
Γιατί ἀγνοοῦν οἱ κυβερνῶντες τὸ Σύνταγμα καὶ τὶς ὁμόφωνες διαπιστώσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου; Γιατί διαρκῶς ἀκολουθοῦμε μία κοντόφθαλμη πολιτικὴ μὲ ὁρίζοντα τετραετίας καὶ δὲν βλέπουμε ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς συρρικνώνεται δραματικὰ μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται;
Η πάρ. 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 3260/2004 γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν πολυτέκνων καὶ τέκνων πολυτέκνων στὸ Δημόσιο προβλέπει:
«... Ποσοστὸ 20% τῶν προκηρυσσομένων θέσεων τακτικοῦ προσωπικοῦ καὶ προσωπικοῦ μὲ σύμβαση ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου ἀορίστου χρόνου, τῶν κατηγοριῶν ΠΕ, ΤΕ καὶ ΔΕ κατὰ νομαρχία, φορέα καὶ κλάδο ἢ εἰδικότητα, καλύπτονται ἀπὸ πολυτέκνους καὶ τέκνα πολυτέκνων, ἐφόσον ὑπάρχουν»,
καὶ πράγματι μέχρι πέρυσι, οἱ πολύτεκνοι ἐκπαιδευτικοὶ ἑξαιροῦντο ἀπὸ τὶς διατάξεις αὐτοῦ του νόμου καθότι ὑπῆρχαν εἰδικότεροι καὶ εὐνοϊκότεροι νόμοι γιὰ τοὺς διορισμοὺς τῶν πολύτεκνων ἐκπαιδευτικῶν στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ὄμως τώρα, ἐφόσον κατηργήθησαν οἱ εἰδικότεροι ὡς ἄνω νόμοι, γιὰ τοὺς πολύτεκνους ἐκπαιδευτικούς… ἰσχύει τώρα ὂ γενικότερος νόμος 3260/2004 καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει ἄμεσα νὰ ἐφαρμοσθεὶ αὐτὸς μὲ τὸ ποσοστὸ ποὺ προβλέπεται σὲ αὐτόν γιὰ νὰ μὴν ταλαιπωροῦνται οἱ πολύτεκνοι καὶ οἱ οἰκογένειες τῶν μὲ προσφυγὲς στὰ δικαστήρια ὅπου θὰ προσφύγουν μαζικὰ γιὰ ἀντισυνταγματικότητα τοῦ ν.3848/2010.
Καλοῦμε τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ὑλοποιήσει τὶς ὑποσχέσεις της καὶ νὰ προβεῖ στὸ διορισμὸ ὅλων τῶν πολυτέκνων ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ὑπέβαλαν αἴτηση ἐφέτος.
Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς ΑΣΠΕ
=========================================================
ΠΕνΕΠ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 59
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟ 3,29% ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!
Ἐνῶ, ὅπως εἶναι γνωστό, σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχύοντες νόμους, τὸ 20% τῶν προκηρυσσομένων ἀπὸ τὸ δημόσιο θέσεων καλύπτονται ἀπὸ πολύτεκνους καὶ τέκνα πολυτέκνων, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὶς 6/8 μὲ τὴν ἐγκύκλιο ποὺ ἀφορᾶ τὶς προσλήψεις εἰδικῶν κατηγοριῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὁρίζει τὸν ἀριθμὸ προσλήψεων τῶν πολύτεκνων γονέων κατὰ τρόπο αὐθαίρετο σὲ 93 ἄτομα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ποσοστὸ αὐτῶν νὰ ἀντιστοιχεῖ μόλις στὸ 3,29% ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν προβλεπομένων προσλήψεων!!!.
Πρὶν λίγες μέρες ὅμως, ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Β. Κουλαϊδὴς διαβεβαίωνε τὴν ΑΣΠΕ: «ὅτι φέτος θὰ προσληφθοῦν τουλάχιστον οἱ μισοὶ πολύτεκνοι ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ βρίσκονται στὸν πίνακα καὶ οἱ ὑπόλοιποί του χρόνου…, δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν οἱ Πολύτεκνοι καθότι ὁ πίνακας τῶν θὰ ἀπορροφηθεῖ ἐντὸς διετίας». Καὶ ἐνῶ οἱ πολυτεκνοι καλοῦνται νὰ ὑποβάλουν τὶς αἰτήσεις τους 9-11/8 καὶ προσέρχονται στὶς Δ/νσεῖς Ἐκπαίδευσης, ἐκεῖ πολλοὶ δὲν βρίσκουν τὸ ὄνομά τους στοὺς ἀρχικοὺς πίνακες, ποὺ εἶχαν συνταχθεῖ τὸν προηγούμενο μήνα καθότι λείπουν ὁλόκληροι κλάδοι ἐκπαιδευτικῶν! Μᾶς ὑποσχέθηκαν μεταβατικὸ στάδιο δύο ἐτών ὕστερα ἀπὸ τὴν καταργηση των νόμων 3255/2004 καὶ 3027/2002 καὶ βρισκόμαστε τώρα μπροστὰ σὲ ἐμπαιγμὸ καὶ κοροϊδία!. Πολλοὶ συνάδελφοι, εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ προσφύγουν στὰ διοικητικὰ δικαστήρια γιὰ νὰ ἀπαιτήσουν τὴ συνέχεια καὶ συνέπεια τῆς Πολιτείας…
Ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος εἶναι ἡ κατάργηση τῶν προσλήψεων τῶν πολύτεκνων γονέων κατὰ προτεραιότητα, ὅπως ἴσχυε ὅλα τὰ προηγούμενα χρόνια σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους 3027/2002 καὶ 3255/2004. Ἑξακόσιες περιπου νέες οἰκογένειες, πίστεψαν στὴν Πολιτεία καὶ στοὺς νόμους της καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἀποκτήσουν τὸ τέταρτο παιδί τους… ἀλλὰ ἐξαπατήθηκαν!. Τὸ φαινόμενο βέβαια νὰ ἀλλάζουν οἱ νόμοι μέρα παρὰ μέρα στὴ χώρα μας καὶ νὰ ὁρίζονται τελείως ἀντίθετες διατάξεις εἶναι δυστυχῶς συχνότατο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπορεῖ κανεὶς νὰ προγραμματίσει τελικὰ τὴ ζωή του. Ὅμως πρέπει νὰ καταλάβουνε ἐπιτέλους οἱ ὑπεύθυνοι ὅτι ἕνα παιδὶ δὲν εἶναι τζὶπ μεγάλου κυβισμοῦ ποὺ τοῦ βάλανε φέτος τεκμήριο καὶ ὅποιος θέλει τὸ κρατάει καὶ ὅποιος θέλει τὸ πετάει! Ἐπίσης δὲν πρόκειται νὰ ἀνεχθοῦμε τὸν δημογραφικὸ καιάδα ποὺ μᾶς προτείνουν, μὲ ἢ χωρὶς εὐεργετήματα ἀπὸ τοὺς νόμους τους. Ὅμως σὲ κάθε περίπτωση, γιὰ λόγους ἠθικῆς καὶ νομικῆς τάξης εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ διεκδικήσουμε τὴν πρόσληψη ὅλων μας…
Ἡ κυβέρνηση μὲ τὸν πρόσφατο νόμο κατήργησε τὸ μόνο οὐσιαστικὸ μέτρο ποὺ ἀποδεδειγμένα συμβάλλει στὴν αὔξηση τῶν γεννήσεων.
Μήπως ἡ Πολιτεία ἔλυσε τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας καὶ δὲν τὸ πήραμε εἴδηση;
Μήπως ἡ Πολιτεία ἔλαβε ἄλλα μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπογεννητικότητας καὶ δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ;
Καλοῦμε τὸν κ. Πρωθυπουργό, ὑλοποιώντας τὶς ὑποσχέσεις του πρὸς τοὺς πολύτεκνους, νὰ δώσει τὶς ἀπαιτούμενες ὁδηγίες στὰ στελέχη του γιὰ ἐπανεξέταση τοῦ θέματος προκειμένου νὰ ἰσχύσει ἐκ νέου ἡ κατὰ προτεραιότητα πρόσληψη τῶν πολύτεκνων ἐκπαιδευτικῶν. Ἕνα μέτρο ποὺ ἔχει ἄμεση θετικὴ ἐπίπτωση στὸ ὀξὺ δημογραφικό μας πρόβλημα.
ἀπὸ τὴν ΠΕνΕΠ
_______________________________________________________
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ὅσοι συνάδελφοι, δὲν βρίσκουν τὸν Κλάδο τους, τὸ ὄνομα τοὺς κλπ νὰ κάνουν ἔνσταση μέσα στὶς προβλεπόμενες ἡμερομηνίες… μὴν τὸ ἀμελήσετε! Ἀν τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα δὲν σᾶς ἀφήνει… νὰ τὴν κάνετε χειρόγραφη μέσω τῶν διευθύνσεων Ἒκπ/σῆς καὶ νὰ παίρνετε ἄρ. πρωτοκόλλου καὶ νὰ ἑτοιμάζεστε γιὰ διοικητικὰ δικαστήρια...
----------------------------------------
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 3-ΕΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Τρίτη, 10 Αὔγουστος 2010 09:12
Ρεπορτάζ:esos.gr
Μὲ ἀφορμὴ ἐρωτήματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ Δ/νσεῖς καὶ ὑποψήφιους ἐκπαιδευτικούς, τὸ ὕπ. Παιδείας ἐξέδωσε ἐγκύκλιο ἡ ὁποία ὁρίζει τὰ ἑξῆς:
"Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι οἱ διατάξεις τῆς πάρ. 4 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ’Ἅ), στὶς ὁποῖες ὁρίζεται ὅτι: «Ὁ χρόνος πραγματικῆς ὑπηρεσίας στὴ σχολικὴ μονάδα τῆς πρώτης τοποθέτησης μετὰ τὸ διορισμὸ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μικρότερος τῶν τριῶν ἐτῶν. Ὁ τρίτος χρόνος τῆς ὑπηρεσίας μοριοδοτεῖται μὲ τὸ διπλάσιό του ἀριθμοῦ μονάδων μετάθεσης τῆς σχολικῆς μονάδας ὅπου ὑπηρετεῖ ὁ νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη ποὺ ρυθμίζει διαφορετικὰ τὸ θέμα αὐτὸ καταργεῖται», ἰσχύουν γιὰ ὅλους τους ἐκπαιδευτικούς, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ἐμπίπτουν στὶς εἰδικὲς κατηγορίες διορισμοῦ τῶν κατηγοριῶν ποὺ προβλέπονται στὶς διατάξεις τῆς πάρ. 10 τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ Ν.3848/2010".
--------------------------------------------------------------------------------
Παρατήρηση ΑΣΠΕ:
Τὸ δικαίωμα της ἀπόσπασης διατηρεῖται για οἰκογ. λόγους… ἄρθρο 16 &Γ. 5 τοῦ ν.1566/85, ἁπλῶς ἔχουν δυσκολέψει οἱ ἀποσπάσεις…
Μέχρι πέρυσι ὑπῆρχε καὶ ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 8 πάρ.4 τοῦ Π.Δ. 100/97…ποὺ ἀμφισβητεῖται ἂν ἰσχύει ἀκόμη ἢ ἀν καταργήθηκε: ὅτι γιὰ τὸν πολύτεκνο δὲν ἀπαιτεῖται ἡ συμπλήρωση 1 ἔτους στὴν ὀργανική του θέση... γιὰ νὰ πάρει μετάθεση(τὰ δικαστήρια θὰ τό... κρίνουν)
ἀναρτήθηκε:
http://www.eopa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:2010-08-09-16-43-32&catid=37:news&Itemid=78
http://www.sylpoldramas.org.gr/indexp.php?subaction=sf&id=1281345524&arxia=&enarxi=&unkat=8&
http://www.polyteknoi.org.gr/announcements/anouncements/empaizoun-tous-poluteknous.html
http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2010/08/blog-post_7818.html
http://www.att.atticanews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2616&catid=25&Itemid=28
http://verese.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html
http://anemo-milos.blogspot.com/2010/08/blog-post_4869.html
http://www.proinoslogos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=340&catid=13
πηγή: http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1227&Itemid=2
ΑΠΟ::ΖΩΗΦΟΡΟΣ

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.