28 Ιουλ 2010

Ἔφηβοι καί κινητά τηλέφωνα

Περισσότερα ἀπό 100 γραπτά μηνύματα τήν ἡμέρα, στέλνουν, σύμφωνα μέ μία νέα ἔρευνα, τό ἕνα τρίτο τῶν ἐφήβων πού διαθέτουν κινητά τηλέφωνα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

Ἡ μελέτη ἀπό τό Pew Internet and American Life Project, πού ἐξετάζει τήν κουλτούρα καί τούς τρόπους ἐπικοινωνίας τῶν ἐφήβων, ἐπισημαίνει πώς ἡ χρήση γραπτῶν μηνυμάτων ἔχει αὐξηθεῖ δραματικά ἀπό τό 2008, ξεπερνώντας τίς κλήσεις ἀπό τά κινητά καί τά σταθερά τηλέφωνα, τά δίκτυα κοινωνικῆς δικτύωσης, τήν ἄμεση ἐπικοινωνία μέσω μηνυμάτων (instant messaging) καί τήν ζωντανή συνομιλία.
Τό ἐρευνητικό κέντρο τονίζει πώς τά τρία τέταρτα τῶν νέων ἀπό 12 ὡς 17 ἐτῶν διαθέτουν κινητά τηλέφωνα καί ἀπό αὐτά τά κορίτσια στέλνουν ἤ λαμβάνουν 80 γραπτά μηνύματα τήν ἡμέρα, ἐνῶ τά ἀγόρια τριάντα.
"Τά γραπτά μηνύματα ἔχουν γίνει ὁ βασικός τρόπος ἐπικοινωνίας στή ζωή τῶν ἐφήβων σήμερα", ἀναφέρει ἡ ἐρευνήτρια Ἀμάντα Λένχαρτ, ἡ ὁποία ἀποδίδει τήν...μεγάλη αὔξηση ἐν μέρει στά προγράμματα τῶν ἐταιριῶν πού προσφέρουν ἀπεριόριστα μηνύματα.
Οἱ ἀμερικανοί ἐπιστήμονες ὑπογραμμίζουν ὅτι τά γραπτά μηνύματα στέλνονται καί διαβάζονται "κάτω ἀπό τή μύτη" τῶν γονιῶν καί τῶν καθηγητῶν καί σέ ἀντίθεση μέ τούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές μποροῦν νά σταλοῦν ἀπό παντοῦ.
Τά γραπτά μηνύματα ἔχουν γίνει πλέον ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς τῶν ἐφήβων καθώς τό 87% δηλώνει πώς κοιμᾶται ἔχοντας δίπλα του τό κινητό του.
Ἕνας ἄλλος ἐρευνητής, ὁ Σκότ Κάμπελ, ἀναφέρει πώς ἀπό τά μηνύματα μπορεῖ κανείς νά καταλάβει πολλά γιά τήν κουλτούρα τῶν ἐφήβων σήμερα, φέρνοντας ὡς παράδειγμα τό ὅτι τά ἀγόρια δέν χρησιμοποιοῦν σημεῖα στίξης στά μηνύματά τους σέ ἀντίθεση μέ τά κορίτσια, πού τά θεωροῦν βασικό στοιχεῖο τῆς ἐπικοινωνίας τους.
"Ἄν ἕνα κορίτσι βάλει τελεία στό τέλος τοῦ μηνύματος (πρός ἕνα ἄλλο κορίτσι) σημαίνει ὅτι εἶναι θυμωμένο", ἀποκαλύπτει ὁ Κάμπελ καί συμπληρώνει πώς εἶναι πολύ σημαντικά γιά τούς ἐφήβους τά emoticons (μία μικρή εἰκόνα πού μπορεῖ νά εἰσαχθεῖ σέ ἕνα μήνυμα γιά νά ἀντιπροσωπεύει μία συγκεκριμένη διάθεση ἤ συμπεριφορά).
"Υἱοθετοῦν αὐτήν τήν πρακτική, γιατί ἔχουν μάθει ὅτι τά κείμενα εἶναι πιθανόν νά ἑρμηνευτοῦν λανθασμένα. Εἶναι κάτι πού τό κάνουν σκόπιμα, ἕνα κομμάτι τῆς κουλτούρας τους πού στόχο ἔχει νά τούς διαφοροποιήσει ἀπό τούς ἐνήλικες", ἐπισημαίνει.
Τό ποσοστό τῶν ἐφήβων μέ κινητά τηλέφωνα πού στέλνουν τουλάχιστον ἕνα μήνυμα τήν ἡμέρα αὐξήθηκε ἀπό 38% τό 2008 σέ 54% τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2009, σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα.
Τέλος, τό 38% τῶν ἐφήβων δηλώνουν πώς καθημερινά κάνουν ἕνα τηλεφώνημα ἀπό τό κινητό τους, τό 30% ὅτι χρησιμοποιοῦν τό σταθερό τηλέφωνα καί 24% ὅτι ἐπικοινωνοῦν μέ ἄμεσα μηνύματα (instant messaging).

Πηγή:http://korkos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.