28 Ιουλ 2010

Ἁπλοποίηση ἑλληνικῆς γλώσσας / στεῖλε τό σέ πολλούς μήπως καί ξυπνήσουμε!!!!!!!!!

Τό παρακάτω κείμενό μας τό ἔστειλλαν χωρίς νά ξέρουμε ἀπό πού προέρχεται...


ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ. ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΙΣΩΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ...

Τήν ἁπλοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς ζητᾶ ὁ κύπριος εὐρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης,
μέ σχετική εἰσήγηση πού ὑπέβαλε πρός τόν ὑπουργό Παιδείας τῆς Κύπρου Ἀνδρέα Δημητρίου. Τήν πρόταση τοῦ κοινοποίησε καί στούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές.

Ὁ κ. Ματσάκης προτείνει στόν Κύπριο ὑπουργό τή σύσταση μίας ὀλιγομελοῦς ἐπιτροπῆς γλωσσολόγων, οἱ ὁποῖοι θά μποροῦσαν, ἐμπεριστατωμένα νά ἐνδιατρίψουν ἐπί τοῦ θέματος καί νά δώσουν μία ἐπιστημονικά ἔγκυρη πρόταση γιά τόν ἐκμοντερνισμό/ ἁπλοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς.
Στήν ἐπιστολή τοῦ ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτής παραθέτει ὡς τροφή γιά σκέψη' τά ἑξῆς:
1. Νά καταργηθοῦν τά γράμματα 'ἡ' καί 'ὑ' καί νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τό γράμμα 'ἰ'.
2. Νά καταργηθεῖ τό γράμμα 'ὤ' καί νά... ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό γράμμα 'ὁ'.
3. Νά καταργηθοῦν οἱ ἑξῆς συνδυασμοί γραμμάτων καί νά ἀντικατασταθοῦν ὡς ἑξῆς: 'αἵ'---> 'ε', 'εἰ'--->'ι', 'οἱ--->ι', 'υἵ'--->ι', 'αὖ'--->'ἄβ', 'εὖ'--->'ἔβ'
4. Νά καταργηθεῖ ἡ χρήση τοῦ 'γγ' καί νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό 'γκ'.
5. Νά καταργηθεῖ τό τελικό γράμμα 'ς' καί νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό γράμμα 'σ'.
Ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω ἀλλαγῶν, ἀναφέρει εὐρωβουλευτής, τό Ἑλληνικό ἀλφάβητο θά ἔχει μόνο 21γράμματα(ἅ, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν ,ξ , ὁ ,π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) καί ἕνα μόνο δίψηφο (τό 'οὔ').
Ὁ κ. Ματσάκης ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἁπλοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς καθίσταται ἀναγκαία μέσα στά πλαίσια μίας τάσης ἑνωτικῆς πορείας τῶν γλωσσῶν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἐπιπλέον, μία τέτοια ἀλλαγή θά καταστήσει τήν Ἑλληνική γραφή πιό ἁπλή καί πολύ πιό εὔχρηστη. Ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ τήν χρήση ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ καί σέ σχέση μέ μεγάλο ἀριθμό ἀτόμων πού ἔχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας'.

Προωθῆστε τό mail αὐτό γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ κόσμου γιά τή νέα αὐτή καί δόλια ἀνθελληνική ἐπίθεση, μέ τό πρόσχημα δῆθεν τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς (ἤδη ἐπικίνδυνα ρημαγμένης τά τελευταία χρόνια) γλώσσας μας!
Υ.Γ. ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ:
Ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι δυσκολοκυβέρνητος καί γι' αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθιά στίς πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ. Ἐννοῶ δηλαδή, νά πλήξουμε
1. τή γλώσσα,
2. τή θρησκεία,
3. τά πνευματικά καί ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του νά ἀναπτυχθεῖ, νά διακριθεῖ, νά ἐπικρατήσει γιά νά μή μᾶς παρενοχλεῖ στά Βαλκάνια, νά μή μᾶς παρενοχλεῖ στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, στή Μέση Ἀνατολή, σέ ὅλη αὐτή σέ ὅλη αὐτή τή νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας γιά μας, γιά τήν πολιτική τῶν ΗΠΑ
...............................

Θά ἤθελα νά προσθέσω καί τά ἑξῆς:
Ἄς τολμήσει κάποιος ξένος νά προτείνει σέ Γάλλο νά ἐξαλείψει τούς τρεῖς τόνους, ἤ νά γράψει τό beaucoup - bocou, ἤ τό couteau - couto.
Ἄς τολμήσει νά προτείνει σέ ἕνα Ἄγγλο νά γράψει ἀντί thought -thot, ἀντί wrought - rot,

σέ ἕνα Γερμανό νά γράψει ἀντί Gemutsbeschaffenheit -Gemutsbesafenheit , ἤ ἀντιErbschleicher - Erbsleiher
καί θά δοῦμε τί θά γίνει!!
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.