7 Ιουλ 2010

Ὑπάρχει Θεός;


Ὑπάρχει Θεός;
Αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς καλύτερες ἐξηγήσεις τοῦ γιατί ὁ
Θεός ἐπιτρέπει τόν πόνο καί τή δυστυχία πού βλέπουμε στόν κόσμο.
Μία φορά πῆγε ἕνας τύπος στό κουρεῖο γιά τό καθιερωμένο
κούρεμα καί ξύρισμα.
Καθώς ὁ κουρέας ἄρχισε νά δουλεύει, ἄρχισε μία καλή συζήτηση......


Μίλησαν γιά τόσα πολλά πράγματα καί πάρα πολλά θέματα...
Ὅταν τελικά ἄγγιξαν τό θέμα τῆς θρησκείας καί τοῦ θεοῦ, ὁ
κουρέας ἀναφώνησε:
'Δέ πιστεύω ὅτι ὁ Θεός ὑπάρχει.'

'Γιατί τό λές αὐτό;' ρώτησε ὁ πελάτης.

Καί ὁ κουρέας εἶπε:

'Λοιπόν, ἁπλά βγές ἔξω στό δρόμο γιά νά καταλάβεις γιατί ὁ Θεός δέν ὑπάρχει.


Πές μου γιατί ἄν ὁ Θεός ὑπάρχει, ὑπάρχουν τόσοι διεστραμμένοι;
Γιατί τόσα ἐγκαταλελειμμένα παιδιά;
Ἄν ὁ Θεός ὑπῆρχε, δέ θά ὑπῆρχε oύτε δυστυχία οὔτε πόνος.
Δέ μπορῶ νά φανταστῶ ἕνα Θεό πού ἀγαπάει κ αἵ συμπονεῖ νά
ἐπιτρέπει ὅλα αὐτά πού γίνονται.'

Ὁ πελάτης τό σκέφτηκε γιά μία στιγμή, ἀλλά δέν ἀπάντησε γιατί
δέν ἤθελε νά χαλάσει τή συζήτηση.

Ὁ κουρέας τελικά τελείωσε τή δουλειά του καί ὁ πελάτης ἔφυγε.

Ὅμως μόλις ἔφυγε ἀπό τό κουρεῖο, εἶδε ἕνα ἄντρα στό δρόμο
μέ μακρυά κατσαρά βρώμικα μαλλιά καί γένια. Φαινόταν πολύ
βρώμικος καί ἀπεριποίητος.


Ἐκείνη τή στιγμή ὁ πελάτης γύρισε πίσω κ αἵ ξαναμπῆκε στό
κουρεῖο. Τότε εἶπε στόν κουρέα:
'Ξέρεις τί; Οἱ κουρεῖς δέν ὑπάρχουν!'


'Πῶς μπορεῖς νά τό λές αὐτό;' ρώτησε ὁ ἔκπληκτος
κουρέας.
'Εἶμαι ἐδῶ καί εἶμαι κουρέας! Μόλις σέ κούρεψα, τί
εἶναι αὐτά ποῦ λές;'
'Ὄχι!' ἀπάντησε ὁ πελάτης καί ἐξήγησε: 'Οἱ κουρεῖς δέν
ὑπάρχουν γιατί ἄν ὑπῆρχαν, δέ θά ὑπῆρχαν ἀχτένιστοι ἄνθρωποι καί
μέ μακρυά βρώμικα μαλλιά, ὅπως ὁ τύπος ἀπ' ἔξω.'

'Μά... οἱ κουρεῖς ΌΝΤΩΣ ὑπάρχουν! Αὐτό συμβαίνει ὅταν οἱ
ἄνθρωποι δέν ἔρχονται σέ μένα.'

'Ἀκριβῶς!' ἀπάντησε ὁ πελάτης. 'Αὐτό εἶναι τό θέμα!

Ὁ Θεός, ἐπίσης ΥΠΆΡΧΕΙ! Καί αὐτό συμβαίνει ὅταν οἱ ἄνθρωποι δέν
πηγαίνουν σέ αὐτόν καί δέν ἀναζητοῦν σέ αὐτόν βοήθεια.
Γι' αὐτό ὑπάρχει τόσος πόνος καί δυστυχία στόν κόσμο.'
πηγήstavroulasblog.blogspot.com

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.