30 Ιουν 2010

Finis Grecia!

Γέροντα, ἀκούγεται ὅλο καὶ συχνότερα τὸ ἐπιχείρημα ὅτι λόγω τῆς δυσκολίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, οἱ μαθητὲς ἀφιερώνουν πολὺ χρόνο καὶ κόπο γιὰ τὴν ἐκμάθησί της, ἐνῶ θὰ μποροῦσαν νὰ διδάσκωνται τὰ ἀγγλικὰ καὶ ἄλλες ἐπίκαιρες γνώσεις πιὸ χρήσιμες γιὰ τὴν ἐπιβίωσί τους στὴν ἐποχή μας.
— Ἐὰν ἀρνηθοῦμε καὶ καταργήσουμε τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, κόβουμε κάθε γέφυρα μὲ τὸ...παρελθόν μας. Ἀποσπώμεθα ἀπὸ τὶς ρίζες μας. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες θὰ ἐμφανιζώμεθα ὡς ἕνας λαὸς νομάδων, ποὺ ἀπέκτησε κρατικὴ ὑπόστασι καὶ ἐθνικὴ ὀντότητα τὸ σωτήριον ἔτος 1976! Ἱστορία τριῶν χιλιάδων χρόνων ἑλληνισμοῦ, κλασσικοῦ καὶ βυζαντινοῦ, χριστιανικοῦ, διαγράφεται μὲ μία μονοκονδυλιά. Φαντάσου τὴν κοινωνία μας μετὰ ἀπὸ 20 καὶ 30 χρόνια, ποὺ τὰ παιδιὰ τὰ σημερινὰ θὰ εἶναι τότε ἡ ἰθύνουσα τάξις τῆς κοινωνίας. Δὲν θὰ μποροῦν νὰ διαβάσουν οὔτε Παπαρρηγόπουλο.
Ὅλη ἡ γραμματεία ἡ μέχρι σήμερον γραφεῖσα, θὰ εἶναι γιὰ πολτοποίησι. Αἵ, τί μεγαλύτερη ἐθνικὴ συμφορὰ μπορεῖ νὰ γίνη ἀπ’ αὐτό; Ἡ Μικρασιατική; Εἶναι μικρὴ μπροστὰ σ’ αὐτό. Ἡ Κυπριακή; Εἶναι μικρὴ ἐπίσης. Τὸ ὅτι μετὰ ἀπὸ δύο-τρεῖς γενεὲς θὰ ἐμφανιζώμεθα τελείως ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸ παρελθόν μας. τὸ παρελθόν μας θὰ εἶναι ἕνα ἑρμητικὰ κλεισμένο ντουλάπι, τὸ ὁποῖο κανεὶς δὲν θὰ μπορῆ ν’ ἀνοίξη καὶ νὰ πλησίαση. μία γραμματεία τριῶν χιλιάδων ἐτῶν θὰ εἶναι ἀπρόσιτη. Αὐτὸ εἶναι ἀσύλληπτα χειρότερο!
Μᾶς πῆραν τὴν Μικρὰ Ἀσία. Ἐθνικὴ τραγωδία! Ὁ ἑλληνισμὸς ὅμως, δόξα τῷ Θεῶ, ἔμεινε. Θὰ ἔλεγα ὅτι καὶ μεγαλούργησε τὸ 1940-41. Καταλήφθηκε ἕνα μέρος τῆς Κύπρου. Πονᾶμε βαθύτατα. Μᾶς πνίγει ἡ ἀδικία. Δὲν χάθηκε ὅμως ὁ ἑλληνισμός. Ὁ ἑλληνισμὸς τείνει νὰ χαθῆ μ’ αὐτὰ ποὺ κάνουμε τώρα. Σ’ αὐτὴ τὴν χοάνη, ποὺ λέγεται Ε.Ε., σ’ αὐτὴ τὴν πανσπερμία τῶν ἐθνῶν, μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ μᾶς ἀφομοιώσουν τελείως. Μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ καθιερώσουν φωνητικὴ ὀρθογραφία. Καὶ τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Ὅποτε, ὅπως ἔλεγαν καὶ στὸ Ζάλογγο, θὰ ἰσχύση τὸ «ἔχετε γεια βρυσοῦλες, λόγγοι, βουνά, ραχοῦλες». Finis Grecia!
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου
Χριστῷ τῷ Θεῶ παραθώμεθα, ἔκδ. Ι. Ἠσυχ. Κεχαριτωμένης Τροιζῆνος, 2003, σ. 149-150.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006
ΤΕΥΧΟΣ 46
ΠΗΓΗ:Ι.Μ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.