11 Ιουν 2010

Ὁ ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος ἀποχαιρετᾶ τοὺς πιστούς τοῦ Κοσσόβου καὶ φεύγει γιὰ τὸν τόπο τῆς ἐξορίας...


Στὸ παραπάνω video ὁ ἐπίσκοπος Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτέμιος ἀποχαιρετᾶ τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς πιστοὺς στὴ μονὴ Γκρατσάνιτσα καὶ φεύγει (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ πατώντας τὸ Διαβάστε περισσότερα) γιὰ τὸν τόπο τῆς ἐξορίας του. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει στὴν ἀποχαιρετηστήρια ὁμιλία του:
Ὁ Χριστὸς μᾶς εἶπε• «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸ ποίμνιο• ὅτι εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμὶν τὴν βασιλείαν» (Λουκᾶ ἲβ΄ 32)
Κάθε πιστὸς ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ διωχθεῖ.
«Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσι…». Καὶ ἀλλοῦ πάλι ὁ Χριστὸς λέει•
«Ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν», ἀλλὰ νὰ μὴ φοβηθῆτε• «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται» ((Μάτθ. ἰ΄ 18, 22).
Ἔχουμε στὴν ἱστορία τοῦ Κοσσυφοπεδίου διωγμούς. Διωγμοὺς ἀπὸ τοὺς Τούρκους κατακτητές, διωγμούς.....


Οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν δὲν ἔπαυσαν. Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστὸ καὶ νὰ μὴν φοβόμαστε τοὺς διωγμούς…
Ἐγὼ πίστευα, ὅτι μία μέρα θὰ συγκεντρωνόσασταν ἐδῶ στὸ μοναστήρι, γιὰ νὰ μὲ ἀποχαιρετίσετε στὸ αἰώνιό μου ταξίδι καὶ νὰ μὲ θάψετε στὴν αὐλὴ αὐτὴ τοῦ Μοναστηριοῦ. Ποτὲ δὲν φανταζόμουν ὅτι θὰ ἔφευγα κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο.
Δὲν γνωρίζω γιατί ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέπει, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ αὐτὸ τὸ κακό, μπορεῖ νὰ βγάλει καλό.
Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ ἤρθατε γιὰ νὰ μὲ ἀποχαιρετίσετε. Εὐχαριστῶ τοὺς κατοίκους τοῦ Κοσσυφοπεδίου ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, εὐχαριστῶ καὶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἤρθατε ἀπὸ τὰ χωριὰ καὶ τὶς πόλεις. Εὐχαριστῶ καὶ ἐκείνους ποὺ θὰ ἤθελαν τὴν στιγμὴ αὐτὴ νὰ βρίσκονται ἐδῶ, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν.

Με πληροφορίες από Αυγουστίνος Καντιώτης
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.