30 Απρ 2010

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας.


-Σταυρὲ πανσεβάσμιε, ποὺ ἁγιάστηκες μὲ τὸ Τίμιο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας , ἐσὺ ποὺ ἕνωσες τὴν γῆ μὲ τὰ ἐπουράνια, καὶ τοὺς ἀνθρώπους μεταξύ τους μὲ τὸ σταυροειδὲς σχῆμα σου, σ’ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν....εὐεργεσία αὐτὴ καὶ τὴν δωρεά.
-Εἶσαι Σταυρέ μας, τὸ στήριγμά μας, καὶ ἡ καταφυγή μας. Ἡ ἰσχυρή προστασία μας καὶ ἡ δύναμή μας ἐναντίον τῶν πειρασμῶν, τῶν δύσκολων περιστάσεων καὶ τῶν θλίψεων.
-Εἶσαι τὸ ὅπλο μας, τὸ τρόπαιο τῆς νίκης ἐναντίον τοῦ πολέμου τοῦ μισόκαλου δαίμονος καὶ τῶν ὀργάνων του ποὺ συνεχῶς μᾶς ἀντιμάχονται.
-Ὅσο αὐτοὶ θὰ σὲ πολεμοῦν, τόσο ἐμεῖς θὰ καυχόμαστε γιὰ σένα καὶ μὲ θεία ὑπερηφάνεια θὰ σὲ προβάλλουμε.
-Εἶσαι τὸ θεῖο καὶ σωτήριο σύμβολο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας। Εἶσαι τὸ στήριγμα τῆς νεότητας καὶ τῶν γηρατειῶν ἡ βακτηρία। Ὑπὸ τὴν σκιὰ τῶν ἀκτίνων σου ἀνάδειξέ μας νικητὲς κατὰ τῶν παθῶν καὶ συνοικιστὲς τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. ΑΜΗΝ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.