26 Φεβ 2010

Μετὰ ἀπὸ 557 χρόνια... Ἡ πρώτη θεία λειτουργία στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ στὶς 17 Σεπτεμβρίου 2010 θὰ εἶναι γεγονός!

Θετικὴ στάση τηρεῖ ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση
Ἔπειτα ἀπὸ 557 χρόνια ἡ Ἁγία Σοφία στὴν Κωνσταντινούπολη θὰ «ξαναζωντανέψει» γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἀνήμερα τῆς γιορτῆς τῆς οἱ ὕμνοι τοῦ Ἄξιόν Ἐστι θὰ ἀκουστοῦν καὶ πάλι στὴν ἐκκλησία-σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς πρόεδρος τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου γιὰ τὴν Ἀποκατάσταση τῆς Ἁγίας Σοφίας Κρὶς Σπύρου δήλωσε ὅτι: «Σκοπεύουμε στὶς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 2010, ἀνήμερα τῆς Ἁγίας Σοφίας, νὰ πραγματοποιήσουμε μία μεγάλη Θεία Λειτουργία στὴ μητέρα ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν, τὴν Ἁγία Σοφία, στὴν Κωνσταντινούπολη».
Γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ του μεγάλου στόχου τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο γιὰ τὴν Ἀποκατάσταση τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὅπως μᾶς λέει ὁ κ. Σπύρου: «Ἔχει ἐνημερώσει μὲ δύο ἐπιστολὲς τὴν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας.... Δὲν περιμένουμε ἀπάντησή τους. Ἄλλωστε, τὴν ἀπόφασή μας τὴν ἔχουμε ἤδη πάρει. Θὰ πᾶμε ὡς πιστοὶ στὴν Ἁγία Σοφία καὶ θὰ κάνουμε κανονικὰ τὴ λειτουργία μας. Μάλιστα, γιὰ νὰ δώσουμε στὴν ἡμέρα αὐτὴ καὶ μία παγκόσμια αἴγλη, ἔχουμε ἀποφασίσει νὰ καλέσουμε ὅλους τους θρησκευτικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἡγέτες τοῦ πλανήτη. Θὰ εἶναι μία μεγάλη στιγμὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία».
Ὁ Κρὶς Σπύρου δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας Ἑλληνοαμερικανὸς ποὺ ξαφνικὰ ἀποφάσισε νὰ δημιουργήσει ἕναν μὴ κερδοσκοπικὸ ὀργανισμὸ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἁγίας Σοφίας. Εἶναι ἕνας σημαντικὸς συνδετικὸς κρίκος ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως ὁ πρόεδρος Μπαρὰκ Ὀμπάμα καὶ τὸ πρώην προεδρικὸ ζεῦγος Μπὶλ καὶ Χίλαρι Κλίντον. Ὁ ἴδιος ἔχει διατελέσει πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος στὸ Νιοῦ Χαμσάιρ, ἀλλὰ καὶ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς ἴδιας πολιτείας.
«Ἡ λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας δὲν εἶναι θέμα δικό μου, ποὺ ξαφνικὰ ἄρχισε νὰ μὲ ἀπασχολεῖ, ἀλλὰ ὅλων τῶν πιστῶν της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Δὲν ἔχω νὰ κερδίσω προσωπικὰ κάτι μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν προσπάθεια, τὸ μόνο ποὺ θέλω εἶναι νὰ ἑνώσουμε ὅλοι μαζὶ τὶς δυνάμεις μας, ὥστε ἡ Ἁγία Σοφία νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν μας καὶ ὄχι ἕνα μουσεῖο, ὅπως τὴν ἔχει χαρακτηρίσει ἡ κυβέρνηση τῆς Τουρκίας. Ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει στοὺς πιστοὺς ποὺ θέλουν νὰ πᾶνε ὡς ἐκεῖ νὰ λειτουργηθοῦν καὶ νὰ ἀνάψουν ἕνα κερὶ στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι ἕνα θρησκευτικὸ δικαίωμα ὅλων μας».
Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο γιὰ τὴν Ἀποκατάσταση τῆς Ἁγίας Σοφίας μετρᾶ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς λειτουργίας τοῦ τὸ 2005 ὡς μέλη τοῦ χιλιάδες πιστούς του Χριστιανισμοῦ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Οἱ ἁρμόδιοι, ἄλλωστε, ἔχουν φροντίσει νὰ κάνουν γνωστούς τους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχει συσταθεῖ τὸ Συμβούλιο σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τοῦ πλανήτη.
«Τὰ μέλη μας δὲν εἶναι μόνο Χριστιανοί», τονίζει ὁ κ. Κρὶς Σπύρου καὶ προσθέτει: «Ἔχουν δηλώσει τὴ συμπαράστασή τους καὶ ὀπαδοὶ ὅλων τῶν θρησκειῶν, ὅπως ἀκόμη καὶ ἄθεοι, ποὺ μόλις ἐνημερώνονται γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ γιὰ τὸ πῶς τὴ μεταχειρίζονται οἱ Τοῦρκοι, θέλουν νὰ συμπεριληφθοῦν στὰ μέλη. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ τὴν Ἁγία Σοφία δὲν ἔχει συμβεῖ ποτὲ ξανὰ καὶ σὲ κανένα θρησκευτικὸ σύμβολο ἄλλης θρησκείας».
Ὅλα αὐτὰ τὰ μέλη, μάλιστα, ἔχουν ἐκδηλώσει τὸ ἐνδιαφέρον τους νὰ βρίσκονται τὴ 17η Σεπτεμβρίου στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ νὰ παρακολουθήσουν ἀπὸ κοντὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημά τους εἶναι πολὺ ἀναπτυγμένο καὶ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν πίστη τους στὸν Ἀλλὰχ ἢ τὸν Μωάμεθ, ἀλλὰ μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ μποροῦν νὰ προασπίζονται οἱ πιστοὶ ἀνεξαρτήτως θρησκείας.
«Αὐτὸ ποὺ μᾶς συνδέει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ τὰ μέλη μᾶς εἶναι ἡ ἀκλόνητη προσήλωση στὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει, γιατί ἡ ἐποπτεία τῆς Ἁγίας Σοφίας θὰ πρέπει νὰ ἀνήκει στὴν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποῦ τοὺς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ βεβηλώσουν κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν Ἐκκλησία μας; Ποιὸς τοὺς ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ κάνουν μέσα στὸν ναὸ μᾶς ἔκθεση εἰδῶν ὑγιεινῆς καὶ ἐπιδείξεις μόδας; Γιὰ τουλάχιστον δεκαοκτὼ χρόνια εἶχαν στήσει κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορα σκαλωσιὲς καὶ τὶς χρησιμοποιοῦσαν γιὰ νὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν UNESCO, προκειμένου νὰ συντηρήσουν αὐτὸ τὸ σπάνιο, κάτι ποὺ δὲν ἔκαναν ποτέ. Ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτρέπουν ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ μὴν ἀφήσουν ἐμᾶς νὰ λειτουργήσουμε!», ἐπισημαίνει ὁ κ. Σπύρου.
Ὁ ἴδιος θεωρεῖ, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ καταλληλότερη στιγμὴ γιὰ νὰ διεκδικήσουν οἱ πιστοὶ τὸ νὰ λειτουργήσει ἡ Ἁγία Σοφία ὡς Ἱερὸς Ναὸς γιατί, ὅπως ἐξηγεῖ, ἡ Κωνσταντινούπολη ἀνακηρύχθηκε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ τὸ 2010 πολιτιστικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ἑπομένως εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ δείξει ὅτι ἀποδέχεται τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, δηλαδὴ τὴν προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.
«Σκεφτόμαστε τὸ ταξίδι γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη νὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Νὰ δώσουμε ἐδῶ ὅλοι ἕνα ραντεβοὺ καὶ νὰ πᾶμε κομβόι ἐκεῖ. Δὲν τὸ ἔχουμε ἀποφασίσει μέχρι στιγμῆς, γιατί ἔχουμε ἀκόμη λίγο καιρό», ἀναφέρει ὁ πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου.
«Ἕνα βιβλίο γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα»
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἱστορία τῆς μητέρας ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν, τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ κ. Κρὶς Σπύρου ἔχει γράψει καὶ ἕνα βιβλίο ποὺ θὰ ἐκδοθεῖ σὲ λίγους μῆνες μὲ τὸν τίτλο «Ἁγία Σοφία: Ἡ αὐτοψία ἑνὸς θρησκευτικοῦ ἐγκλήματος».
«Τὸ βιβλίο θὰ ἔχει μέσα ὅλα τὰ ἐγκλήματα τὰ ὁποῖα ἔχουν γίνει στὶς εἰκόνες, στοὺς σταυρούς, καθὼς καὶ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους τὴ χρησιμοποίησε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση. Μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα οἱ ἀναγνῶστες θὰ μπορέσουν νὰ μάθουν τὴν πραγματικὴ ἱστορία τῆς ἐκκλησίας», ἐξηγεῖ.
Γιὰ τὴν κίνηση αὐτὴ καὶ γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔχει πάρει τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο γιὰ τὴν Ἀποκατάσταση τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ κ. Κρὶς Σπύρου ἔχει ἐνημερώσει τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, ἀλλὰ καὶ τὸν Μπὶλ καὶ τὴ Χίλαρι Κλίντον.
«Φυσικὰ καὶ τοὺς ἐνημέρωσα, ἤθελα τὴ γνώμη τους. Ὁ πρόεδρος εἶχε ἐπισκεφτεῖ πρόσφατα τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ εἶχε δεῖ ἀπὸ κοντὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουν συμβεῖ. Ὅσο γιὰ τὴ Χίλαρι, μὲ παρότρυνε νὰ τὸ κάνω, ἐπειδὴ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ θέμα, ποὺ πρέπει νὰ λυθεῖ. Μὲ τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἔχουμε ἀναπτύξει μία πάρα πολὺ καλὴ σχέση καὶ μποροῦμε νὰ συζητᾶμε μεταξὺ μας πολλὰ θέματα. Ἡ θρησκεία, ἄλλωστε, εἶναι θέμα ὅλων. Ἔτσι καὶ ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει στὸ ποίμνιό της καὶ ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τὴν διεκδικήσουμε», τονίζει ὁ κ. Σπύρου.
*Espresso

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.