3 Ιαν 2010

Κόκλα: ἡ ἐπικίνδυνη γιά τήν Θράκη


Μία ἀπό τίς κύριες προεκλογικές ὑποσχέσεις τοῦ Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν ὅτι δέν θά δημιουργήσει ἕνα "κομματικό κράτος". Ὅτι θά χρησιμοποιήσει τούς "καλύτερους" στίς κατάλληλες θέσεις. Φυσικά ὅλοι ξέρουμε ὅτι οἱ προεκλογικές ὑποσχέσεις τῶν πολιτικῶν, βρίσκουν τήν θέση πού τούς ταιριάζει, στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, ὅταν αὐτός πού τίς ἔδινε γίνεται κυβέρνηση. Αὐτό δέν σημαίνει ὅμως, ὅτι κάποια πράγματα πού....
βγάζουν μάτι, πρέπει νά μένουν ἀσχολίαστα.
Ὅπως ἡ περίπτωση τῆς τοποθέτησης τῆς Θεοδώρας Κόκλα, στήν θέση τοῦ περιφερειάρχη Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης. Ποιά εἶναι ἡ κυρία; Ἕνα ἀκόμη ἀπό τά κομματικά στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ πού... ἐπιλέχθηκαν λόγω βιογραφικοῦ! Ὄχι φυσικά ἐπαγγελματικοῦ, ἀλλά πολιτικοῦ. Ἡ κυρία Κόκλα εἶναι ἠλεκτρολόγος. Στό παρελθόν ὑπῆρξε συνεργάτιδα τῆς εὐρωβουλευτοῦ Ἄννας Καραμάνου, εἰδική σύμβουλος τῆς πρώην ὑφυπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ροδούλας Ζήση ἀλλά καί συνεργάτιδα τῆς γνωστῆς γιά τίς ἀπόψεις τῆς Θάλειας Δραγώνα.Ὤ! Τί ἔκπληξη, θά μποροῦσε κανείς νά ἀναφωνήσει. Στό ἐθνικά εὐαίσθητο περιβάλλον τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, τοποθετήθηκε ὡς περιφερειάρχης μία συνεργάτιδα τῆς κ. Δραγώνα. Τίποτε τελικά σέ αὐτόν τόν τόπο δέν εἶναι τυχαῖο. Ἀλλά πρίν προχωρήσουμε σέ συμπεράσματα, ἄς δοῦμε μερικά ἀκόμη σημεῖα τοῦ βιογραφικοῦ της κυρίας Κόκλα, πού τήν ἔκαναν τόσο «κατάλληλη» γιά τήν συγκεκριμένη θέση. Ἡ νέα περιφερειάρχης, ἐκτός ἀπό συνεργάτιδα ὅλων αὐτῶν τῶν τόσο «ἰσχυρῶν» γυναικών ἦταν καί πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἔρευνας καί Δράσης γιά τήν Εἰρήνη (ΚΕΔΕ) καί μέλος τῆς Winpeace (Εἰρηνευτική Πρωτοβουλία Γυναικών Ἑλλάδας - Τουρκίας - Κύπρου). Ξέρετε ποιά ἄλλη εἶναι ἐπίσης Πρόεδρος, ἄν καί ἐπίτιμη (!) τῆς ΚΕΔΕ; Μά ἡ μητέρα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, Μαργαρίτα Παπανδρέου.

«Πλούσιο» βιογραφικό
Ἀπό τά παραπάνω φαίνεται ὅτι μποροῦμε νά πάρουμε μία πρώτη ἰδέα, σχετικά μέ τό τί εἴδους βιογραφικό χρειάζεται νά ἔχει κάποιος, γιά νά τοποθετηθεῖ περιφερειάρχης ἀπό μία... σοσιαλιστική κυβέρνηση. Αὐτό πού μᾶς φοβίζει περισσότερο ὅμως, δέν εἶναι τό "κομματικό κράτος" τοῦ ΠΑΣΟΚ.Αὐτό ἦταν ἀναμενόμενο. Αὐτό πού μᾶς φοβίζει, εἶναι ὅτι τά πρόσωπα πού ἐπιλέγονται γιά νά στελεχώσουν αὐτό ἀκριβῶς τό κομματικό κράτος, εἶναι διασυνδεδεμένα μέ τούς κύκλους πού προωθοῦν ἀπόψεις ὅπως αὐτές τῆς Δραγώνα καί τῆς Ρεπούση. Ἡ θητεία τῆς Κόκλα δίπλα στήν Δραγώνα ἀλλά καί τήν Καραμάνου, ἀποδεικνύει πολλά πράγματα ὅπως καί ἡ θητεία της στίς δῆθεν ἐπιτροπές "εἰρήνης" ἐπίσης. Ἀποδεικνύεται ὅτι σέ αὐτούς τούς καιρούς, ἡ πολιτική προσέγγιση τοῦ Παπανδρέου εἶναι ἐπικίνδυνη γιά τήν χώρα. Ἡ κυρία Κόκλα, ὅσο καί ἄν θέλει νά ἐπιδείξει ἕνα... τεχνοκρατικό προφίλ, ἀποτελεῖ μία ἀπό αὐτές τίς περιπτώσεις ἀνθρώπων πού ἀναδεικνύονται μέσα ἀπό συγκεκριμένους κύκλους. Καί ἄν ἡ Δραγώνα δήλωσε πρόσφατα ὅτι δέν εἶναι... ἱστορικός, ἀναρωτιόμαστε μέ ποιά ἀκριβῶς ἰδιότητα ἡ κ. Κόκλα ἦταν συνεργάτιδά της σέ θέματα... Παιδείας.Ὡς ἠλεκτρολόγος μηχανικός; Ἤ ὡς... μέλος τῆς ἐπιτροπῆς εἰρήνης; Ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναφέρουμε ὅτι ἀντιδράσεις στόν διορισμό της ὡς περιφερειάρχη, ὑπῆρχαν ἀκόμη καί ἀπό μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἰδιαίτερα ἀπό αὐτούς πού προέρχονται ἀπό τό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Τό ὁποῖο ὅμως φαίνεται ὅτι... θάβεται στή νέα ἐποχή.
ΠΗΓΗ:ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.