3 Ιαν 2010

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Κυριακή προ των Φώτων

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ - 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Ἀπόστολος: Β´ Τιμ. δ´ 5 – 8 Εὐαγγέλιον: Μάρκ. α´ 1 – 8

Ἦχος πλ. α´ — Ἑωθινὸν: Η´
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης
Τό κύριο ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἦταν να προετοιμάσει τούς ἀνθρώπους γιά να δεχτοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, πού σέ λίγο θά ἄρχιζε τό σωτήριο ἔργο.
Ἦταν ὁ Πρόδρομος ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, γιά τόν ὁποῖο εἶχε μιλήσει ὁ προφήτης Ἠσαΐας: "Φωνή ἀνθρώπου κράζει στην ἔρημο καί λέει: Ἑτοιμάστε τό δρόμο ἀπό τόν ....
ὁποῖο θά ἔλθει πρός ἐσᾶς ὁ Κύριος. Κάνετε ἴσιους καί ὁμαλοὺς τούς δρόμους, ἀπό τούς ὁποίους θά περάσει. Ἀπαλλαγεῖτε ἀπό τά ἐλαττώματά σας καί καθαρίστε τήν ψυχή σας ἀπό τίς ἁμαρτίες. Ἑτοιμασθεῖτε νά δεχτεῖτε τόν Κύριο"........
Ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἦταν πειστικός, γι᾽ αὐτό καί πήγαιναν κοντά του ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας καί οἱ Ἱεροσολυμίτες καί βαφτίζονταν στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὁμολογώντας φανερά τίς ἁμαρτίες τους.Ἡἁγία ζωή του ἀσκοῦσε μεγάλη ἐπίδραση στό λαό. Ἡἀσκητική του βιοτή ὑπῆρξε τό πρότυπο ὅλων τῶν μετέπειτα ἀσκητῶν καί μοναχῶν. Τό ἔνδυμά του ἦταν ὑφασμένο ἀπό τρίχες καμήλας καί ἡ ζώνη στή μέση του ἦταν δερμάτινη.Ἔτρωγε ἀκρίδες πού ἔφερνε ὁ ἄνεμος ἀπό τά νότια μέρη, καθώς καί μέλι, πού ἀποθήκευαν οἱ ἄγριες μέλισσες μέσα στίς σχισμές τῶν βράχων. Προετοιμασία κάνει ὁΘεός καί στόν κάθε ἄνθρωπο, προκειμένου νά δεχτεῖ τόν Χριστό. Ἐπιδιώκει τήν ἀφύπνισή του ἀπό τον λήθαργο τῆς ἁμαρτίας καί χρησιμοποιεῖ πολλούς τρόπους.
Ἕνας ἐπίσκοπος, ἀναφερόμενος στήν ἀφύπνιση τοῦ ἀνθρώπου, σημειώνει: "Μέ ἄπειρεςφωνές, πότε σιγανέςκαί γλυκιές σάν τήν ἁπαλή αὔρα καί πότε δυνατές καί συγκλονιστικές, σάν τόν κεραυνό καί τήν βροντή, προετοιμάζει ὁΘεός κάθε ἀνθρώπινη ψυχή.Μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία χωρίς Θεό μοιάζει μέ ἔρημο καί στήν ὁποία ἀκούγονται οἱ βρυχηθμοί τῶν παθῶν, ἀντηχεῖ ξαφνικάμιάφωνή: εἶναι ἴσως ἕνασυγκλονιστικόγεγονός, μια θλίψη, μιά ἀποτυχία, μιά μεγάλη χαρά. Τό καθένα ἀπό αὐτά καί ὅλα μαζί συνιστοῦν τήν ἀφυπνιστική προδρομική φωνή".
Τό ἔργο τοῦ Προδρόμου πρέπει νά συνεχίζουν οἱ σύγχρονοι κληρικοί, γιατί ὑπάρχει πολύς λαός, πού δέν ἔχει τήν ἀνάλογη προετοιμασία, προκειμένου νά δεχτεῖ τή σωτήρια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργο τους εἶναι δύσκολο ἀλλά εὐχάριστο, ὅταν ἔχουν ὡς ὁδηγό τους τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο.
ΠΗΓΗ:ΘΡΗΣΚΕΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.